Menu opener
TerugYour staySelect dates to see roomsChange datesSelect rooms and travelersClose
Select dates to see rooms
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
 • Bestemming
 • VanTot
  VanTot
 • 1 kamer, 1 volwassene
 • 1 kamer, 1 persoon

Privacybeleid

Inleiding

Dit Privacybeleid is van toepassing op de gebruikers (hierna te noemen de Gebruikers of U) van de website https://www.hotel-bb.com/ (hierna te noemen de Website) en de mobiele applicaties van B&B hotels (hierna te noemen de Applicaties) voor het online platform voor het reserveren van B&B hotelkamers. Het is bestemd om u te informeren, in overeenstemming met Verordening Nr. 2016-679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna genoemd de 'Verordening' of 'AVG', over hoe uw persoonlijke informatie mag worden verzameld en verwerkt door onze Website en zijn Mobiele Applicaties in verband met het reserveren van hotelkamers in landen waar wij hotels hebben en het B&B Hotels Club Getrouwheidsprogramma.

De Groupe B&B Hotels doet zijn uiterste best om te garanderen dat het verwerken van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de AVG.

Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de soorten persoonsgegevens die wij mogen verzamelen of bewaren over u, hoe we ze gebruiken, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen alsmede de rechten die u heeft over uw persoonsgegevens.

Het respecteren van uw privacy en uw persoonsgegevens is een prioriteit voor ons, en dat is waarom we ons best doen ze te behandelen in strikte naleving van de toepasbare Verordeningen en nationale wetten.

 1. Definities
 2. Identiteit van gegevensbeheerders
 3. Gegevens die onderworpen zijn aan verwerking
 4. Doeleinden en wettelijke grondslagen van gegevensverwerking
 5. Ontvangers van de gegevens
 6. Duur van het bewaren van gegevens
 7. Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie
 8. Uitoefening van de rechten van het gegevenssubject
 9. Inloggegevens en cookies
 10. Sociale netwerken
 11. Veiligheid
 12. Contacten
   

Artikel 1. Definities

Adyen: verwijst naar het online betalingsplatform.

Applicatie: verwijst naar de mobiele applicaties van B&B Hotels, geproduceerd en uitgegeven door Casper BidCo.

Groupe B&B Hotels: verwijst naar de holdingmaatschappij Casper BidCo, haar dochterondernemingen evenals alle B&B Hotels.

Platform: verwijst naar het centrale online reserveringssysteem dat wordt beheerd door Casper BidCo op de Website en zijn Applicaties.

Gegevensbeheerder: verwijst naar de onderneming Casper BidCo in zijn hoedanigheid van belangrijkste Gegevensbeheerder op de Website.

Diensten: verwijst naar de diensten die door Casper BidCo via het Platform worden geboden. De Diensten worden gespecificeerd in de algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) die toegankelijk zijn door hier te klikken.

Website: verwijst naar de website die toegankelijk is via het URL-adres https://www.hotel-bb.com/

Gebruikers: verwijst naar elke persoon die de Website en de Applicaties bezoekt of erop surft, evenals alle categorieën gebruikers van het Platform.
 

Artikel 2. Identiteit van gegevensbeheerders

Casper BidCo, een van de moedermaatschappijen van de B&B Hotels Group, waarvan de wettelijke mededelingen toegankelijk zijn door hier te klikken, is de belangrijkste Gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking die wordt uitgevoerd op de Website en zijn Applicaties.

Casper BidCo beheert een centraal reserveringssysteem dat alle hotels omvat op de lijst die hier beschikbaar is.

Als onderdeel van het verwerken van reserveringen die zijn gedaan op het Platform en de Applicaties, is Casper BidCo gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens met de bedrijven die de hotels beheren waar u kamers reserveert (Zie hier de lijst met hotels). 

De bedrijven op de lijst die toegankelijk is door hier te klikken beheren gezamenlijk het B&B Hotels Club loyaliteitsprogramma. De gezamenlijke managers van het B&B Hotels Club loyaliteitsprogramma zijn de bedrijven op de lijst die toegankelijk is door hier te klikken.

Tenslotte kan gedurende het proces van uw reservering via het Platform onafhankelijke verwerking worden uitgevoerd door elk van deze gezamenlijke managers. Informatie met betrekking tot deze onafhankelijke verwerking wordt u rechtstreeks door de desbetreffende managers verschaft.
 

Artikel 3. Gegevens die onderworpen zijn aan verwerking

Door de Website, de Applicaties en de Diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord ons gegevens en informatie te sturen met een deel waarvan u kan worden geïdentificeerd, en die daarom persoonsgegevens vormen (hierna de Gegevens).

Dit is in het bijzonder het geval wanneer u een kamer reserveert op de Website of als u zich registreert voor ons loyaliteitsprogramma.

In alle gevallen wordt u geïnformeerd over de doeleinden waarvoor uw gegevens door ons worden verzameld via diverse online formulieren voor het verzamelen van gegevens, via naar u gezonden e-mails, kennisgevingen op het Platform en via onze tool voor Cookiebeheer. 

Indien noodzakelijk, verbinden we ons ertoe, afhankelijk van de omstandigheden, om uw instemming te verkrijgen en /of u de mogelijkheid te geven bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw geografische positie te weten te komen, u commerciële reclame te sturen of derdepartijcookies te plaatsen op uw apparaten (mobiele telefoon, computer, tablet) teneinde het gebruik van onze Website en onze Applicatie te controleren en om u doelgerichte commerciële aanbiedingen en advertenties te sturen op basis van uw interessegebieden.

Bij het verzamelen van de Gegevens, zult u worden geïnformeerd of bepaalde Gegevens verplicht zijn of optioneel en de mogelijke gevolgen van het niet invullen van bepaalde antwoorden worden op de betreffende formulieren aangegeven gedurende het verzamelen van Gegevens.

Gegevens die onderworpen zijn aan verwerking zijn de volgende:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit: titel, achternaam, voona(a)m(en), adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, klantencode, wachtwoord,
 • Gegevens met betrekking tot uw beroep: zaak, locatie, 
 • Gegevens met betrekking tot uw navigatie: uw inloggegevens en dataverbinding, identificatiegegevens van uw computeruitrusting, uw taalvoorkeuren, geografische locatie, gegevens met betrekking tot uw gebruik van het Platform en de Diensten, met inbegrip van gegevens die aan onze teams worden meegedeeld gedurende uw verzoeken (taalvoorkeuren enz.), gegevens die worden verzameld via cookies en andere trackers.
 • Gegevens met betrekking tot uw reservering: aankomst- en vertrekdata, gegevens over de andere bezetters van de gereserveerde kamers, zoals naam en leeftijd, voorkeuren (rokerskamer, voorkeur voor verdieping, enz.),
 • Gegevens met betrekking tot transacties: het bedrag van de transactie, gegevens met betrekking tot de betaalwijze (bankpasnummer, vervaldatum, veiligheidscode, uitsluitend verwerkt door Adyen, die ons alleen een identificatienummer geeft om verder te gaan, garanties en betalingen voor reserveringen), details van de aankoop, inschrijving, goederen of diensten waarop is ingeschreven, gegevens met betrekking tot betalingen van facturen zoals betaaltermijnen, verleende kortingen, betalingsbewijzen, saldo en uitstaande bedragen,
 • Gegevens met betrekking tot de geschiedenis van reserveringen in B&B hotels

De Groupe B&B Hotels staat ervoor in alleen Gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 

Artikel 4. Doeleinden en wettelijke grondslagen van gegevensverwerking

Verwerking die wordt uitgevoerd door Groupe B&B Hotels dient een expliciet, gewettigd en bepaald doeleinde, dat is gebaseerd op de vervulling van een contract, naleving van een wettige of regelgevende verplichting, uw toestemming of een wettelijk belang.

Indien de wettelijke basis die wordt gebruikt voor de verwerkingshandelingen het nastreven van een gerechtvaardigd belang betreft, dan heeft u het recht om, op uw verzoek, informatie te verkrijgen met betrekking tot het afwegen van belangen.

Uw verscheidene gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden en op de volgende wettige bases:

Het juist functioneren en de continue verbetering van het Platform, zijn kenmerken en onze Diensten 

Het controleren van het juist functioneren en de verbetering van het Platform en onze Diensten omvat:

 • algemene administratie van de Website en Applicaties
 • antwoorden op uw verzoeken en vragen
 • klantenservice en -ondersteuning
 • het gebruik van statistieken over het gebruik van de Website en Applicaties voor de doeleinden van onderzoek en ontwikkeling
 • het plaatsen van cookies en andere trackers, waarover informatie gevonden kan worden in ons Cookiebeheerbeleid.

De Groupe B&B Hotels heeft er een gerechtvaardigd belang bij om u te verzekeren van de best mogelijke ervaring op onze Website en onze Applicaties alsmede de hoogste kwaliteit van de geboden Diensten, en gaat uit van uw instemming voor het plaatsen van cookies en om uw geografische locatie te weten te komen.

Beheer van klantenrelaties en reserveringen

Het beheer van klantenrelaties omvat:

 • beheer van reserveringen
 • commerciële follow-up van de relatie
 • ontwikkeling van handelsstatistieken
 • beheer van meningen over onze producten, diensten en inhoud
 • klantentevredenheidsonderzoeken

De Groupe B&B Hotels verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van Klantenrelaties bij de naleving van contracten met zijn Klanten.

Groupe B&B Hotels heeft ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van klantengegevens, teneinde de best mogelijke commerciële relatie te bieden, en om de hoogste kwaliteit van onze Diensten te verzekeren.

Het uitvoeren van marketing en commerciële onderzoeksactiviteiten

Het realiseren van marketingoperaties omvat:

 • het verzenden van onze Nieuwsbrief
 • het uitvoeren van marktonderzoek (e-mail, telefoon, post)
 • de animatie van de Website, Applicaties en sociale netwerken (gemeenschappelijk beheer)
 • organisatie van evenementen
 • het uitvoeren van onderzoek naar bezoekersgegevens door het plaatsen van cookies en andere trackers, waarover informatie gevonden kan worden in ons Cookiebeheerbeleid
 • de ontwikkeling van statistieken over marketingoperaties

Het realiseren van marketingoperaties is gebaseerd op uw instemming.

Groupe B&B Hotels heeft er ook een gerechtvaardigd belang bij u te voorzien van commerciële aanbiedingen, in het bijzonder wanneer deze betrekking hebben op hotels waar u al eens eerder gereserveerd heeft. 

In dit geval verzekeren we u ervan dat: 

 • u voldoende informatie heeft ontvangen over de uitgevoerde marketingactiviteiten;
 • u in staat bent op eenvoudige wijze en gratis bezwaar in te dienen tegen marketingactiviteiten op het moment van gegevensverzameling (Opt-Out);

Accountbeheer en het uitvoeren van gerelateerde operaties, met inbegrip van de fraudebestrijding

Accountbeheer en het uitvoeren van gerelateerde operaties omvat:

 • betaling voor Diensten en controle van facturering van Klanten
 • beheer van onbetaalde vorderingen en geschillen
 • het bijhouden van boekhoudkundige overzichten en wettige bewijsstukken

boekhoudkundige overzichten en het uitvoeren van gerelateerde operaties zijn gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de verscheidene boekhoudkundige regels en belastingvoorschriften van de verschillende landen, die u hier kunt vinden.

Groupe B&B Hotels heeft er ook een gerechtvaardigd belang bij het soepel verloop van de boekhoudkundige operaties te verzekeren die worden uitgevoerd door Casper BidCo en al de bedrijven die de hotels beheren alsmede de gezamenlijke gegevensbeheerders.

Administratie en beheer van het B&B Hotels Club loyaliteitsprogramma

Het beheer en de administratie van het loyaliteitsprogramma zijn gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de bedrijven, waarvan men een lijst kan inzien door hier te klikken, om uw loyaliteit te belonen door u voordelen te geven in de B&B hotels.

Groupe De B&B Hotels heeft ook een contractuele basis in zoverre de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen en het uitvoeren van het B&B Hotels Club getrouwheidsprogramma waarvan u lid bent.

Het beheer van verzoeken om rechten die voortvloeien uit de AVG en de aangepaste Wet op de Gegevensbescherming

Deze verwerking omvat alle operaties die noodzakelijk zijn om de verzoeken om rechten te controleren die zijn gericht aan Casper BidCo of aan de lijst van bedrijven die toegankelijk is door hier te klikken (kwalificatie van het verzoek, onderzoeken, vervulling van specifieke technische operaties, enz.). 

Dit betreft alleen gevallen waarin Casper BidCo en / of de lijst van bedrijven die toegankelijk is door hier te klikken handelen als gegevensbeheerder.

Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van een wettelijke verplichting die voortvloeit uit artikel 15 e.v. van de AVG en uit artikel 48 e.v. van de Wet op de Gegevensbescherming.
 

Artikel 5. Ontvangers van de gegevens

We behandelen de Gegevens die we verzamelen met uiterste zorg. Alleen Gegevens die strikt noodzakelijk zijn zullen aan derde partijen worden meegedeeld voor hun verwerking.

Binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden en voor de doeleinden die zijn genoemd in Artikel 4, zijn de voornaamste mensen die toegang hebben tot uw Gegevens de volgende:

 • De bevoegde staf van onze afdelingen hotelreserveringen, marketing, verkoop, administratieve, logistieke en IT-afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van onze Diensten, de klantrelaties, het marktonderzoek en de kwaliteitscontrole,
 • Het bevoegde personeel van onze onderaannemers en dienstverleners, zoals met name cloud hosting en opslagproviders, betalingsdienstaanbieders, aanbieders van e-maildiensten, dienstverleners op het gebied van IT-onderhoud, aanbieders van marktonderzoek, 
 • Het bevoegde personeel van de genoemde gezamenlijke beheerders, waarvan u hier een lijst kunt vinden
 • Indien noodzakelijk, bevoegde autoriteiten op verzoek en met name openbare lichamen, de desbetreffende rechtbanken, tussenpersonen, boekhouders, accountants, advocaten, gerechtsdeurwaarders, ministeriële ambtenaren, lichamen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van schuldvorderingen, uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, evenals in het geval van het identificeren van degenen die aansprakelijk zijn voor enige overtredingen die zijn gepleegd op het Internet
 • Derde partijen die vermoedelijk cookies plaatsen op uw terminals (computers, tablets, mobiele telefoons, enz.) als u daarmee instemt. (Zie voor meer details ons Cookiebeheerbeleid).

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden medegedeeld, uitgewisseld, verkocht of verhuurd zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf, in overeenstemming met de toepasbare wettelijke en regelgevende bepalingen.

In onze relaties met onze onderaannemers in de betekenis van de AVG, garanderen wij per contract dat zij de gegevens op zodanige wijze zullen verwerken dat hun integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid is gewaarborgd.
 

Artikel 6. Duur van het bewaren van gegevens

We houden uw gegevens alleen zo lang vast als nodig is voor de doeleinden als beschreven in Artikel 4.

Voor het juist functioneren en de continue verbetering van ons Platform, zijn kenmerken en onze Diensten

Gegevens die de identificatie mogelijk maken van Gebruikers op het Platform worden vastgehouden voor de duur van hun registratie.

Cookies en andere commerciële trackers kunnen op de terminal van de Gebruiker worden geplaatst voor een maximumperiode van 6 maanden. Na deze periode, worden de onbewerkte verkeersgegevens die zijn verbonden aan een geïdentificeerde gebruiker, ofwel verwijderd ofwel geanonimiseerd.

De informatie die wordt verzameld door middel van trackers wordt vastgehouden voor een periode van 25 maanden. Na deze periode worden deze Gegevens verwijderd of geanonimiseerd

Voor het beheer van klantenrelaties en reserveringen

Gegevens die worden gebruikt in de context van het Klantrelatiebeheer worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de vervulling van het contract.

Deze gegevens worden dan gearchiveerd voor een periode van 5 jaar voor doeleinden van bewijskracht. Facturen en boekhoudkundige gegevens worden bewaard tot 10 jaar na hun datum van uitgifte.

Als het contract niet is gesloten, worden de gegevens bewaard van een toekomstige klant voor een periode van 3 jaar vanaf het verzamelen ervan of vanaf het laatste positieve contact met de Groupe B&B Hotels.

Voor het uitvoeren van marketing- en commerciële onderzoeksactiviteiten

De Gegevens die worden gebruikt in de context van marketingoperaties worden vastgehouden voor een periode van 3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie als u een klant bent, of vanaf het laatste contact als u nog geen klant bent.

In het geval dat u geen producten heeft aangekocht van ons bedrijf of uw account in 27 maanden niet heeft gebruikt, en u zich niet heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief, zullen we uw persoonsgegevens niet langer vasthouden voor commerciële doeleinden.

Voor accountbeheer en het uitvoeren van gerelateerde operaties, met inbegrip van fraudebestrijding

(i) Bankpas

Gegevens met betrekking tot bankpassen worden uitsluitend verwerkt door Adyen, die ons alleen een identificatienummer verschaft voor het verwerken van waarborgen en betalingen voor reserveringen. De verwerking door deze partner voldoet aan de vereisten van de PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Gegevens die verband houden met bankpassen worden verwijderd zodra de transactie is vervuld, d.w.z. na effectieve betaling van de bestelling. In het geval van een inschrijving op de Diensten, worden bankgegevens bewaard:

 • tot aan de laatste deadline voor betaling, als de inschrijving niet zorgt voor automatische vernieuwing;
 • tot aan de beëindiging van de inschrijving in het geval van verlenging door stilzwijgende overeenkomst, onderworpen aan de toepasbare bepalingen en in het bijzonder aan de informatie van de betrokken personen voor deze verlenging.

Opgemerkt wordt dat voor betalingen per bankpas, in overeenstemming met Artikel L 133-24 van het Monetair en Financieel Wetboek, deze Gegevens bewaard mogen worden in de archieven van tussenpersonen voor het doel van bewijs in het geval van een mogelijk geschil omtrent de transactie of een claim, voor een periode van 13 maanden na de datum van debitering (periode verlengd tot 15 maanden voor uitgestelde betaling met debetkaarten). 

In ieder geval worden Gegevens in verband met de visuele veiligheidscode niet opgeslagen en Gegevens met betrekking tot de gebruikte bankpas worden verwijderd zodra de vervaldatum ervan is verstreken.

(ii) Andere externe dienstverleners die gespecialiseerd zijn in betalings- en transactiediensten

(iii) Omstreden en precontentieuze acties

Als onderdeel van het beheer van een precontentieus onderzoek, worden de Gegevens verwijderd zodra het geschil is beslecht of, bij gebreke daarvan, zodra de overeenkomstige wettelijke actie is verjaard.

De Gegevens die zijn verzameld en verwerkt in de context van procesvoering, moeten worden verwijderd wanneer gewone en buitengewone rechtsmiddelen niet langer mogelijk zijn tegen de genomen beslissing.

Voor de administratie en het beheer van het B&B Hotels Club loyaliteitsprogramma

Gegevens betreffende de administratie en het beheer van het B&B Hotels Club loyaliteitsprogramma worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap van het programma. Ze worden dan gearchiveerd voor de toepasbare boetetermijn in het archief van een tussenpersoon.

Voor het beheer van wettelijke verzoeken die voortkomen uit de AVG en de aangepaste Wet inzake Gegevensbescherming 

Gegevens met betrekking tot het beheer van verzoeken om rechten worden vastgehouden voor de gehele tijd die nodig is om het verzoek te verwerken. Ze worden dan gearchiveerd voor de toepasbare boetetermijn in het archief van een tussenpersoon.
 

Artikel 7. Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie

De Groupe B&B Hotels is een wereldwijde organisatie die zijn diensten in veel landen verleent. Grensoverschrijdende Gegevens zijn daarom essentieel voor onze diensten, zodat u dezelfde kwaliteitsservice krijgt waar ook ter wereld u zich bevindt. 

Als zodanig, en binnen het kader van de doeleinden die zijn aangegeven in Artikel 4 van dit Beleid, mogen we uw persoonsgegevens overdragen aan interne en externe ontvangers die zich kunnen bevinden in landen buiten de EU. 

De Groupe B&B Hotels heeft daarom gepaste maatregelen ingevoerd om de overdracht van uw Gegevens buiten de EU veilig te stellen.

Alle overdrachten van persoonsgegevens zijn onderworpen aan een contract.

De overdracht van persoonsgegevens naar landen die geen gelijkwaardige gegevensbescherming hebben, worden gereguleerd door de standaard contactuele bepalingen die zijn gedefinieerd en goedgekeurd door de Europese Commissie (art. 46 AVG).

Gegevensstromen naar de Verenigde Staten worden slechts gerealiseerd naar instanties die de overeenkomst over het Privacyschild hebben ondertekend.

U hebt toegang tot al deze documenten door contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: privacy@hotelbb.com of naar het volgende postadres: DPO Casper BidCo, HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie - 75008 Paris.

Artikel 8. Uitoefening van de rechten van het gegevenssubject

In overeenstemming met de Wet inzake de Gegevensbescherming en de AVG, heeft u de volgende rechten (meer te weten komen):
het recht op toegang en informatie (artikel 15 AVG), rectificatie (artikel 16 AVG), update, volledigheid van uw gegevens

 • het recht op verwijdering (of "recht om vergeten te worden") van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG), indien ze onjuist zijn, onvolledig, onduidelijk, gedateerd of waarvan de verzameling, het gebruik, de mededeling of bewaring verboden is
 • het recht om op elk moment uw instemming in te trekken (artikel 7 AVG)
 • het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG) 
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons heeft verschaft, indien uw gegevens onderworpen zijn aan automatische verwerking gebaseerd op uw instemming of op een contract (artikel 20 AVG)
 • het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op automatische verwerking (Artikel 22 van de AVG); dergelijke besluitvorming wordt momenteel toegepast door de Groupe B&B Hotels
 • het recht om de bestemming van uw gegevens te bepalen in het geval van uw overlijden en om te kiezen of we wel of niet uw gegevens meedelen aan een derde partij die u van tevoren heeft aangewezen (artikel 85 Franse Wet Informatica en Vrijheid). In het geval van uw dood en bij afwezigheid van uw instructies, gaan we ertoe over uw gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan nodig is voor doeleinden van bewijskracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • per e-mail aan: privacy@hotelbb.com
 • per post aan DPO Casper BidCo - HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie, 75008 Paris, France 

waarbij u uw identiteit dient aan te tonen en een wettige reden, indien dit is vereist bij de wet.

Tot slot kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten en in het bijzonder bij de CNIL of enige andere bevoegde autoriteit.
 

Artikel 9. Inloggegevens en cookies

In de praktijk maken technische cookies het ons mogelijk u te authenticeren, het surfen op onze Website en onze Applicaties voor u te versnellen en u toegang te verlenen tot hun verscheidene functies. Ze kunnen gegevens verzamelen met betrekking tot de kenmerken van uw operatiesysteem, browser of apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon). Ze maken ook de verzameling van gegevens mogelijk met betrekking tot uw locatie (met name het IP-adres).

De lijst van cookies, hun doel en de periode van bewaring is hier toegankelijk

U gaat, door het surfen op onze Website voort te zetten of door onze Applicaties te gebruiken, standaard akkoord met de plaatsing van deze cookies. U kunt echter op elk moment de instellingen van de software van uw browser configureren om:

 • cookies op onze Website of onze Applicaties te aanvaarden of te weigeren
 • systematisch alle cookies te weigeren
 • verzoeken dat uw instemming is vereist voor elk van de cookies die u treft bij het surfen op Internet.

Om dit te doen, hoeft u slechts naar de browsersoftware te gaan en de instructies te volgen. Bijvoorbeeld: 

 • Met Internet Explorer™: Extra menu ► Internet opties ► Beveiliging menu

Selecteer de knop 'Geavanceerd' om het venster 'Geavanceerde privacy-instellingen' op te roepen. Klik dan op het vakje 'Negeer het automatisch beheer van cookies', selecteer dan 'Weigeren' in de kolom 'Cookies van derden'.

 • Met Firefox™ : Extra menu ► Opties ► Privacy tab 

Stel het menu 'Gespreksregels' in op 'Gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis'. Haal tenslotte het vinkje weg bij het vakje 'Accepteer cookies van derden'.

 • Met Chrome™ : Menu ►Instellingen ►Beeld geavanceerde instellingen (onderaan de pagina).

Dan moet u klikken op de knop 'Inhoud instellingen' en dan het vakje aanklikken van 'Blokkeer cookies van derde partij websites', klik tot slot op 'OK' om uw keuze te bevestigen.

 • Met Safari™ : Safari (logo instellingen) ► Voorkeuren ► Beveiliging ► Toon cookies ► Kies de gewenste opties
 • Met Opera ™: Extra Menu ► Voorkeuren ► Geavanceerd tabblad ► Afdeling Cookies ► Beheer cookies ► Kies de gewenste opties

We informeren u echter dat u het risico loopt, door ervoor te kiezen om technische en functionele cookies te blokkeren, dat uw surfervaring op onze Website of onze Applicaties verandert.

Voor andere dan puur technische cookies hebben we een Handvest Cookiebeheer opgesteld om u meer specifiek te informeren over het gebruik ervan: klik hier.
 

Artikel 10. Sociale netwerken

Wanneer u surft op onze Website of onze Applicaties, kunt u klikken op de icoontjes die bestemd zijn voor de sociale netwerken Twitter, Facebook en LinkedIn.

Sociale netwerken verbeteren de bruikbaarheid van de Website en onze Applicaties, en helpen met de promotie ervan door ze te delen.

Wanneer u deze knoppen gebruikt, kunnen we toegang hebben tot persoonlijke informatie die u als openbaar heeft aangegeven, toegankelijk vanuit uw profielen van Twitter, Facebook en LinkedIn. We creëren of gebruiken echter geen database onafhankelijk van Twitter, Facebook en LinkedIn en gebruiken op deze manier geen gegevens die betrekking hebben op uw privacy.

Teneinde de toegang van derde partijen tot uw persoonsgegevens op Twitter, Facebook of LinkedIn te beperken, stellen we u voor uw profielen te configureren en / of de aard van uw publicaties via de daarvoor bestemde gebieden op de sociale media, om het publiek te beperken.
 

Artikel 11. Veiligheid

Casper BidCo respecteert de AVG en de Wet inzake de Gegevensbescherming in de termen van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

We passen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen toe om de veiligheid te garanderen van de verwerking van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van de gegevens die we verzamelen.

Als zodanig nemen we alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen met het oog op de aard van de gegevens en de risico´s die optreden door de verwerking ervan, om de veiligheid te waarborgen en met name om te voorkomen dat de gegevens worden vervormd, beschadigd of bezocht door niet bevoegde derde partijen. Deze maatregelen omvatten ook de bescherming van gebouwen, procedures van authenticatie voor personen die toegang hebben tot gegevens met persoonlijke en veilige toegang via vertrouwelijke gebruikersnamen en wachtwoorden, beveiligd https-protocol, registratie en traceerbaarheid van verbindingen, versleuteling van bepaalde gegevens en PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).
 

Artikel 12. Contacten

Voor enige vraag met betrekking tot dit Beleid of voor enig verzoek met betrekking tot uw Gegevens, kunt u contact met ons opnemen door:

 • Een e-mail te sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming naar het volgende adres: privacy@hotelbb.com
 • Een brief te sturen naar het volgende adres: DPO Casper BidCo -HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie- 75008 PARIS