Menu opener
PowrótYour stayWybierz datę, aby zobaczyć dostępnośćChange datesSelect rooms and travelersClose
Wybierz datę, aby zobaczyć dostępność
Wpisz miejsce docelowe
Brak dostępnych sugestii
Zezwól na geolokalizację w ustawieniach przeglądarki lub wpisz miejsce docelowe.
Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dni
Wybierz późniejszą datę

Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dniWybierz późniejszą datę

Od
W
Kod korporacyjny
Dla podróżnych z kontraktem korporacyjnym
 • Miejsce docelowe
 • OdDo
  OdDo
 • 1 pokój, 1 dorosły
 • 1 pokój, 1 Osoba

Polityka Prywatności

Wstęp

Ta Polityka Prywatności odnosi się do użytkowników (zwanych odtąd Użytkownikami lub Tobą) strony internetowej https://www.hotel-bb.com/ (zwanej odtąd Stroną) oraz aplikacji mobilnych hoteli B&B (zwanymi odtąd Aplikacjami) prezentujących internetową platformę rezerwacyjną pokoi hotelowych B&B (zwaną odtąd Platformą). Zgodnie z rozporządzeniem nr 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwane odtąd Rozporządzeniem) informujemy w jaki sposób Twoje dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane przez naszą Stronę i Aplikacje w związku z rezerwacją pokoi hotelowych w krajach, w których znajdują się nasze hotele oraz gdzie działa program lojalnościowy B&B Hotels Club.

Grupa B&B Hotels jest w pełni zaangażowana, aby zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymaganiami Rozporządzenia.

Celem Polityki Prywatności jest poinformowanie o kategoriach danych osobowych na Twój temat, które mogą być gromadzone lub przechowywane, a także o tym, w jaki sposób ich używamy, z kim je dzielimy, w jaki sposób je chronimy oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z Twoimi danymi osobowymi.

Naszym priorytetem jest poszanowanie Twojej prywatności i danych osobowych, w związku z czym zobowiązujemy się zapewnić ich traktowanie w ścisłej zgodności z Rozporządzeniem i mającymi zastosowanie prawami krajowymi.

 1. Definicje
 2. Tożsamość administratorów danych
 3. Dane poddawane przetwarzaniu
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
 5. Odbiorcy danych
 6. Okres przechowywania danych
 7. Przesył danych poza Unię Europejską
 8. Wykonywanie praw osób, których dotyczą dane
 9. Dane logowania oraz pliki cookie
 10. Sieci społecznościowe
 11. Bezpieczeństwo
 12. Kontakty
   

Artykuł 1. Definicje

Adyen: odnosi się do internetowej platformy płatniczej.

Aplikacja: odnosi się do aplikacji mobilnej Hoteli B&B wyprodukowanej i publikowanej przez Casper BidCo.

Grupa B&B Hotels: odnosi się do spółki holdingowej Casper BidCo, jej oddziałów oraz wszystkich Hoteli B&B.

Platforma:odnosi się do centralnego systemu rezerwacji online obsługiwanego przez Casper BidCo na Stronie oraz do Aplikacji.

Administrator Danych: odnosi się do spółki Casper BidCo działającej we własnym imieniu jako główny Administrator Danych na Stronie.

Usługi: odnosi się do usług oferowanych przez Casper BidCo poprzez Platformę. Usługi są wyszczególnione w ogólnych warunkach użytkowania dostępnych po przejściu tutaj.

Strona: odnosi się do strony internetowej dostępnej pod adresem URL https://www.hotel-bb.com/

Użytkownicy: odnosi się do wszystkich osób, które wchodzą lub przeglądają Stronę i Aplikacje a także wszystkie kategorie użytkowników Platformy.
 

Artykuł 2. Tożsamość administratorów danych

Głównym Administratorem Danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie na Stronie i w Aplikacjach jest spółka dominująca grupę B&B Hotels, Casper BidCo, której akty prawne są dostępne po kliknięciu tutaj.

Casper BidCo zarządza centralnym systemem rezerwacji online obejmującym wszystkie hotele na liście dostępnej tutaj.

W ramach przetwarzania rezerwacji założonych przez Platformę i Aplikacje, Casper BidCo jest współodpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych razem ze spółkami zarządzającymi hotelami, w których rezerwujesz pokoje (Sprawdź listę hoteli tutaj). 

Spółki wyróżnione na liście dostępnej po kliknięciu tutaj wspólnie zarządzają programem lojalnościowym B&B Hotels Club. Współzarządcami programu lojalnościowego B&B Hotels Club są spółki wyróżnione na liście dostępnej po kliknięciu tutaj.

W okresie trwania Twojej rezerwacji dokonanej poprzez Platformę niezależne przetwarzanie może być wdrożone przez któregokolwiek ze współzarządców. Informacje odnoszące się do takich przypadków niezależnego przetwarzania są dostarczane Użytkownikom bezpośrednio przez odpowiednich zarządców.
 

Artykuł 3. Dane poddawane przetwarzaniu

Używając Stronę, Aplikacji oraz Usług wyrażasz zgodę na przesyłanie nam danych i informacji, z których niektóre mogą Cię identyfikować i w związku z tym uważane są za dane osobowe (dalej Dane).

W szczególności odnosi się to do sytuacji, w których przez Stronę rezerwujesz pokój lub rejestrujesz się do naszego programu lojalnościowego.

We wszystkich sytuacjach jesteś informowany w jakim celu zbierane są poszczególne dane poprzez różne formularze gromadzenia danych, wysyłane do Ciebie e-maile, powiadomienia na Platformie oraz poprzez nasze Narzędzie Zarządzania plikami Cookie. 

Kiedy to konieczne, w zależności od okoliczności, zobowiązujemy się uzyskać Twoją zgodę i/lub pozwolić Ci wyrazić sprzeciw na wykorzystanie Twoich danych do poszczególnych celów, takich jak, na przykład, możliwość znajomości Twojej lokalizacji lub wysyłanie Ci marketingu komercyjnego lub umieszczanie plików cookie należących do osób trzecich na Twoich urządzeniach (telefon komórkowy, komputer, tablet) dla celów monitoringu korzystania z naszej Strony i Aplikacji oraz aby oferować Ci dopasowane oferty komercyjne a także reklamy oparte na Twoich obszarach zainteresowania.

Przy zbieraniu Danych będziesz informowany czy określone Dane są obowiązkowe czy też opcjonalne; możliwe konsekwencje braku odpowiedzi są wskazywane podczas zbierania Danych na związanych z nimi formularzach.

Dane poddawane przetwarzaniu są następujące:

 • Dane związane z Twoją tożsamością: miano, nazwisko, pierwsze imię (imiona), adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, wiek, numer klienta, hasło,
 • Dane związane z Twoim zawodem : działalność, lokalizacja, 
 • Dane związane z nawigacją: Twoje logowania i informacje dotyczące połączenia, dane identyfikujące sprzęt komputerowy, preferencje językowe, informacje dotyczące lokalizacji geograficznej, dane związane z Twoim użyciem Platformy i Usług, w tym dane wysyłane do naszych zespołów podczas Twoich zapytań (preferencje językowe itp.), dane zbierane poprzez pliki cookie i inne trackery,
 • Dane związane z Twoimi rezerwacjami: daty przyjazdów i wyjazdów, informacje o innych osobach zamieszkujących wynajmowane pokoje takie jak imiona i wiek, preferencje (pokoje dla palących, preferowane piętro itp.),
 • Dane związane z transakcjami: liczba transakcji, informacje związane ze sposobem płatności (numer karty bankowej, data wygaśnięcia, kryptogram przetwarzane wyłącznie przez Adyen, od którego uzyskujemy wyłącznie token identyfikacyjny aby kontynuować. gwarancje i płatności dla rezerwacji), szczegóły zakupu, subskrypcji, dóbr lub usług subskrybowanych, informacje dotyczące faktur takie jakie warunki płatności, przyznane zniżki, rachunki, bilans konta oraz niezapłacone należności,
 • Dane dotyczące historii rezerwacji w hotelach B&B

Grupa B&B Hotels zapewnia, że zbierane Dane są niezbędne dla celów, w których są przetwarzane.
 

Artykuł 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzanie przez Grupę B&B Hotels ma jednoznaczny, zasadny i określony cel, który jest oparty na spełnieniu kontraktu, wypełnieniu zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, Twoich zgód lub uzasadnionych interesów.

Kiedy podstawy prawne przetwarzania są oparte na uzasadnionych interesach, masz prawo do uzyskania, na żądanie, informacji związanych z równowagą interesów.

Twoje dane są zbierane i przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Odpowiednie funkcjonowanie oraz stałe usprawnianie Platformy, jej funkcji oraz naszych Usług 

Monitorowanie prawidłowego funkcjonowania i usprawnianie naszej Platformy i naszych Usług obejmuje:

 • ogólne zarządzanie Stroną i Aplikacjami
 • odpowiedzi na Twoje wyszukiwania i pytania
 • wsparcie oraz pomoc dla klienta
 • użycie statystyk o wykorzystywaniu Strony i Aplikacji dla celów badawczych oraz rozwojowych
 • przechowywanie plików cookie i innych trackerów, których szczegóły można znaleźć w naszej Polityce Zarządzania Plikami Cookie.

Grupa B&B Hotels ma uzasadniony interes w zapewnianiu jak najlepszego doświadczenia przy korzystaniu z naszej Strony i Aplikacji oraz najlepszej jakości oferowanych Usług a także polega na Twojej zgodzie na przechowywanie plików cookie i znajomość Twojej lokalizacji.

Relacje z klientem i zarządzanie rezerwacjami

Zarządzanie relacjami z klientem obejmuje:

 • zarządzanie rezerwacjami
 • komercyjne działania wynikające z relacji
 • rozwój statystyk handlowych
 • zarządzanie opiniami o naszych produktach, usługach i treściach
 • badanie satysfakcji klientów

Grupa B&B Hotels przetwarza dane osobowe związane z zarządzaniem relacji z Klientami realizując kontrakty ze swoimi Klientami.

Grupa B&B Hotels ma również uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych klientów w celu zapewnienia możliwie najlepszej komercyjnej relacji oraz aby zapewnić najlepszą jakość naszych Usług.

Przeprowadzanie marketingowych oraz komercyjnych operacji badawczych

Realizowanie operacji marketingowych obejmuje:

 • rozsyłanie naszego Newslettera
 • przeprowadzanie badań rynkowych (mailowych, telefonicznych, pocztowych)
 • animacja Strony, Aplikacji oraz sieci społecznych (zarządzanie społecznością)
 • organizacja wydarzeń
 • przeprowadzanie badań publiczności poprzez przechowywanie plików cookie i innych trackerów, których szczegóły można znaleźć w naszym Statucie Zarządzania Plikami Cookie
 • rozwój statystyk na temat operacji marketingowych

Realizowanie operacji marketingowych opiera się na Twojej zgodzie.

Grupa B&B Hotels ma również uzasadniony interes w dostarczaniu Ci ofert komercyjnych, w szczególności kiedy dotyczą one hoteli, w których dokonałeś uprzednio rezerwacji. 

W takiej sytuacji zapewniamy, że: 

 • otrzymujesz wystarczające informacje o podejmowanych działaniach marketingowych;
 • masz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec działań marketingowych w prosty i darmowy sposób w chwili gromadzenia (opt-out);

Zarządzanie kontem oraz przeprowadzanie powiązanych operacji, w tym walkę z nadużyciami finansowymi

Zarządzanie kontem oraz przeprowadzanie powiązanych operacji obejmuje:

 • płatności za Usługi oraz monitorowanie fakturowania Klientów
 • zarządzanie niespłaconymi debetami oraz sporami
 • przechowywanie dokumentacji kont oraz towarzyszącej im dokumentacji prawnej

zarządzanie kontem oraz przeprowadzanie związanych operacji jest oparte na zobowiązaniach prawnych wynikających z wielorakich regulacji dostępnych tutaj dotyczących rachunkowości oraz podatków w konkretnych państwach.

Grupa B&B Hotels ma również uzasadniony interes w zapewnianiu prawidłowego przebiegu operacji rachunkowych prowadzonych przez Casper BidCo i wszystkie spółki zarządzające hotelami a także współadministratorów danych.

Administracja i zarządzanie programem lojalnościowym B&B Hotels Club

Zarządzanie i administracja programem lojalnościowym jest oparte na uzasadnionym interesie spółek, których lista jest dostępna po kliknięciu tutaj aby wynagrodzić Twoją lojalność dając Ci przywileje w hotelach B&B.

Grupa B&B Hotels ma również umowne podstawy w zakresie, w którym przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia i wdrażania programu lojalnościowego B&B Hotels Club, którego jesteś członkiem.

Zarządzanie żądaniami o prawa wynikającymi z Rozporządzenia oraz zmienionej Ustawy o Ochronie Danych

Przetwarzanie obejmuje wszystkie niezbędne operacje do monitorowania wnioskowanych praw kierowanych do Casper BidCo lub do spółek wyszczególnionych na dostępnej tutaj liście (kwalifikacje żądań, dochodzenia, wypełnianie konkretnych operacji technicznych itp.). 

Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których Casper BidCo i/lub spółki z listy dostępnej tutaj pełnią rolę administratorów danych.

To przetwarzanie jest dokonywane na podstawie prawnych obligacji wynikających z artykułów 15 i dalszych GDPR oraz artykułów 48 i dalszych Ustawy o Ochronie Danych.
 

Artykuł 5. Odbiorcy danych

Traktujemy zbierane przez nas Dane ze szczególną starannością. Tylko niezbędne Dane będą przekazywane do przetwarzania przez osoby trzecie.

W granicach swoich uprawnień i w celach wyszczególnionych w Artykule 4, głównymi osobami mającymi dostęp do Twoich danych są, jak następuje:

 • Autoryzowana obsługa naszych rezerwacji hotelowych, marketingu, sprzedaży, administracji, logistyki, departamentów IT odpowiedzialna za poprawę naszych Usług, relacje z klientem, badania rynkowe oraz kontrolę jakości,
 • Autoryzowany personel naszych podwykonawców oraz dostawców usług w szczególności takich jak, hosting w chmurze i dostawców przechowywania, dostawców usług płatności, dostawców usług mailowych, konserwatorów IT, dostawców badań marketingowych, 
 • Autoryzowana obsługa nazwanych współadministratorów, których listę możesz znaleźć tutaj
 • Jeśli to konieczne, właściwe organy na żądanie, w szczególności konkretnych organów publicznych, właściwych sądów, mediatorów, księgowych, audytorów, prawników, komorników, urzędników ministerialnych, organów odpowiedzialnych za odzyskiwanie długów, wyłącznie w celu spełnienia zobowiązań prawnych a także w celu identyfikacji osób odpowiedzialnych za popełnienie czynów zabronionych w Internecie
 • Osoby trzecie mogą umieszczać pliki cookie na Twoich urządzeniach (komputerach, tabletach, telefonach komórkowych itp.) kiedy wyrazisz na to zgodę. (Po więcej informacji, sprawdź naszą Politykę Zarządzania Plikami Cookie).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane, wymieniane, sprzedawane lub wypożyczane bez Twojego uprzednio wyrażonego pozwolenia zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi i regulacjami.

W naszych relacjach z podwykonawcami, w rozumieniu Rozporządzenia, umownie wymagamy aby przetwarzali dane w taki sposób, który zapewnia ich integralność, poufność i bezpieczeństwo.
 

Artykuł 6. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane tak długo jak jest to niezbędne w celach wyszczególnionych w Artykule 4.

Dla odpowiedniego funkcjonowania oraz stałego usprawniania naszej Platformy, jej funkcji oraz Usług

Dane pozwalające na identyfikację Użytkowników Platformy są przechowywane przez czas, kiedy są zarejestrowani.

Pliki cookie i inne komercyjne trackery mogą być umieszczane w urządzeniu Użytkowników na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po tym okresie surowe dane dotyczące ruchu związanego ze zidentyfikowanym Użytkownikiem są usuwane lub anonimizowane.

Informacje zbierane przez trackery są przechowywane przez okres 25 miesięcy. Po tym okresie Dane są usuwane lub anonimizowane

Dla zarządzania relacjami z klientem i rezerwacjami

Dane używane w kontekście zarządzania relacjami z Klientem są przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia kontraktu.

Następnie dane są archiwizowane przez okres 5 lat w celach ewidencyjnych. Faktury i dane rachunkowe są przechowywane przez 10 lat od daty wydania.

W przypadku nie zawarcia takiego kontraktu, dane potencjalnego klienta są przechowywane przez okres 3 lat od ich zebrania lub od ostatniego pozytywnego kontaktu z grupą B&B Hotels.

Dla przeprowadzania marketingowych oraz komercyjnych operacji badawczych

Dane używane w kontekście operacji marketingowych są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia komercyjnej relacji dla klientów lub od ostatniego kontaktu dla osób, które jeszcze nie zostały klientami.

W przypadku nie zakupienia żadnego produktu od naszej firmy lub jeśli nie używałeś swojego konta przez 27 miesięcy i nie subskrybujesz naszego newslettera przestaniemy przechowywać Twoje dane osobowe do celów komercyjnych.

Dla zarządzania kontem oraz przeprowadzanie powiązanych operacji, w tym walkę z nadużyciami finansowymi

(i) Karta bankowa

Dane związane z kartami bankowymi są przetwarzane wyłącznie przez Adyen, od którego uzyskujemy wyłącznie token identyfikacyjny aby przetworzyć gwarancję i płatności dla rezerwacji. Przetwarzanie tego partnera jest zgodne z wymaganiami PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Dane związane z kartami bankowymi są usuwane po zakończeniu transakcji, to jest z chwilą opłacenia zamówienia. W przypadku subskrybowania Usług, szczegóły bankowe są przechowywane:

 • do terminu ostatniej płatności, jeśli subskrypcja nie jest automatycznie odnawialna;
 • do momentu zakończenia subskrypcji w przypadku odnowienia w drodze milczącej zgody podlegającej odpowiednim przepisom i, w szczególności, informacjom odnośnie osób, których to dotyczy przed odnowieniem.

Należy zauważyć, że dla płatności kartami bankowymi, zgodnie z Artykułem L 133-24 Kodeksu Monetarnego i Walutowego, te dane mogą być przechowywane w archiwach pośredników w celach dowodowych w przypadku możliwych sporów transakcyjnych lub roszczeń przez okres 13 miesięcy od daty obciążenia rachunku (okres przedłużony do 15 miesięcy dla kart debetowych z odroczoną płatnością). 

W każdym przypadku, Dane odnoszące się do wizualnych kryptogramów nie są przechowywane, a Dane odnoszące się do kart bankowych są usuwane kiedy upływa okres ich ważności.

(ii) Inni zewnętrzni dostawcy usług specjalizujący się w płatnościach i usługach transakcyjnych

(iii) Akcje sporne i przedprocesowe

Jako część zarządzania postępowaniem przedsądowym, Dane są usuwane w momencie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu lub, w przeciwnym razie, w momencie kiedy zalecane są odpowiednie prawne działania.

Dane zbierane i przetwarzane w kontekście postępowania sądowego muszą być usunięte, kiedy nie ma możliwości zastosowania środków zwyczajnych i nadzwyczajnych wobec wydanego orzeczenia.

Dla administrowania i zarządzania programem lojalnościowym B&B Hotels Club

Dane związane z administrowaniem oraz zarządzaniem programem lojalnościowym B&B Hotels Club są przechowywane przez okres Twojego członkostwa w programie. Następnie są archiwizowane przez odpowiedni okres karny w archiwum pośrednika.

Dla zarządzania prawnymi żądaniami wynikającymi z Rozporządzenia oraz zmienionej Ustawy o Ochronie Danych 

Dane związane z zarządzaniem prawem żądania są przechowywane przez czas potrzebny do przetworzenia żądania. Następnie są archiwizowane przez odpowiedni okres karny w archiwum pośrednika.
 

Artykuł 7. Przesył danych poza Unię Europejską

Grupa B&B Hotels jest światową organizacją dostarczającą swoje usługi w wielu krajach. W związku z tym transgraniczny przesył danych jest niezbędny dla naszych usług, abyś otrzymywał usługi równie wysokiej jakości w każdym miejscu na świecie. 

Na przykład, i w ramach celów wyszczególnionych w Artykule 4 tej Polityki, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców, którzy mogą być w państwach poza UE. 

W związku z tym Grupa B&B Hotels wdrożyła odpowiednie środki aby zapewnić bezpieczny transfer Twoich Danych poza UE.

Wszelkie przesyły danych osobowych są przedmiotem umowy.

Przesył danych osobowych do krajów, które nie mają odpowiedników ochrony danych osobowych jest zarządzany standardowymi klauzulami umownymi określonymi i zatwierdzonymi przez Komisję Europejską (art. 46 GDPR).

Przesył danych do Stanów Zjednoczonych jest wykonywany wyłącznie do jednostek, które są zapisane do programu Privacy Shield.

Dostęp do wszystkich tych dokumentów jest możliwy poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: privacy@hotelbb.com lub pod adresem pocztowym: DPO Casper BidCo, HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie - 75008 Paris.

Artykuł 8. Wykonywanie praw osób, których dotyczą dane

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych oraz Zarządzeniem masz następujące prawa (dowiedz się więcej):
prawo do dostępu i informacji (artykuł 15 GDPR), sprostowania (artykuł 16 GDPR), aktualizacji, uzupełnienia swoich danych

 • prawo do usunięcia (lub „prawo do bycia zapomnianym”) swoich danych osobowych (artykuł 17 GDPR) kiedy są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, utraciły ważność lub jeśli ich zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie (artykuł 7 GDPR)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (artykuł 18 GDPR)
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych (artykuł 21 GDPR) 
 • prawo do przeniesienia swoich danych, które nam dostarczyłeś, kiedy te dane są poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy (artykuł 20 GDPR)
 • prawo nie poddawania się decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (artykuł 22 GDPR); taki rodzaj podejmowania decyzji nie jest obecnie stosowany przez Grupę B&B Hotels
 • prawo do określenia losów Twoich danych w przypadku Twojej śmierci i zadecydowania odnośnie tego, czy możemy przekazać Twoje dane osobom trzecim, które uprzednio wyznaczyłeś (artykuł 85 LIL). W przypadku Twojej śmierci i braku Twoich decyzji podejmujemy się usunięcia Twoich danych, chyba że konieczna jest ich retencja do celów ewidencyjnych lub aby wypełnić zobowiązania prawne.

Możesz egzekwować przysługujące Ci prawa:

 • za pośrednictwem e-maila: privacy@hotelbb.com
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres DPO Casper BidCo - HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie, 75008 Paris, France 

weryfikując swoją tożsamość oraz podając uzasadniony powód gdy jest to wymagane przez prawo.

Informujemy także o możliwości złożenia skargi do organów nadzorczych, w szczególności do CNIL lub innego właściwego organu.
 

Artykuł 9. Dane logowania oraz pliki cookie

W praktyce, techniczne pliki cookie pozwalają nam Cię uwierzytelnić, zidentyfikować, przyspieszyć Twoje przeglądanie naszej Strony i Aplikacji oraz dać dostęp do różnych funkcji. Mogą one zbierać dane dotyczące parametrów Twojego systemu operacyjnego, przeglądarki i urządzenia (komputer, tablet lub telefon komórkowy). Umożliwiają one również zbieranie danych odnoszących się do Twojej lokalizacji (w szczególności adresu IP).

Lista plików cookie, ich celów oraz okresu retencji jest dostępna tutaj

Kontynuując przeglądanie naszej Strony lub używanie naszych Aplikacji domyślnie wyrażasz zgodę na umieszczanie tych plików cookie. Jednakże, w każdej chwili możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki aby:

 • akceptowała lub odrzucała pliki cookie na naszej Stronie i w naszych Aplikacjach
 • systematycznie odrzucała wszystkie pliki cookie
 • pytała o Twoją zgodę dla wszystkich plików cookie, które napotykasz przeglądając Internet.

Aby to zrobić odnieś się do software’u swojej przeglądarki i postępuj zgodnie z jej instrukcjami. Na przykład: 

 • With Internet Explorer™: Menu Narzędzi ► Opcje Internetu ► Menu Bezpieczeństwo

Wybierz przycisk „Zaawansowane” aby wywołać okno „Zaawansowane ustawienia prywatności”. Zaznacz okienko „Ignoruj automatyczne zarządzanie plikami cookie” a następnie wybierz „Odmów” w kolumnie „Pliki cookie osób trzecich”.

 • W Firefox™ : Menu Narzędzia ► Opcje ► Zakładka Prywatność 

Ustaw menu „Zasady zarządzania” na „Korzystaj z personalizowanych parametrów dla historii”. Potem odznacz okienko „Akceptuj pliki cookie osób trzecich”.

 • W Chrome™ : Menu ►Ustawienia ►Wyświetl ustawienia zaawansowane (zlokalizowane na dole strony).

Następnie kliknij na „Ustawienia zawartości” i zaznacz okienko „Blokuj pliki cookie innych firm” i kliknij „OK” aby potwierdzić swój wybór.

 • W Safari™ : Safari (logo ustawień) ► Preferencje ► Bezpieczeństwo ► Pokaż pliki cookie ► Wybierz pożądane opcje
 • W Opera ™: Menu Narzędzia ► Preferencje ► Zakładka Zaawansowane ► Wybór plików cookie ► Zarządzaj plikami cookie ► Wybierz pożądane opcje

Jednocześnie informujemy, że blokując techniczne i funkcjonalne pliki cookie ryzykujesz zmianę wygody przeglądania naszej Strony lub naszych Aplikacji.

Dla plików cookie, których cel jest odmienny od technicznego opracowaliśmy Statut Zarządzania Plikami Cookie aby poinformować Cię dokładniej o ich używaniu dostępny tutaj.
 

Artykuł 10. Sieci społecznościowe

Przeglądając naszą stronę możesz klikać na ikony dedykowane sieciom społecznościowym Twitter, Facebook oraz LinkedIn.

Sieci społecznościowe poprawiają użyteczność Strony oraz naszych Aplikacji i pomagają je promować poprzez udostępnianie.

Kiedy używasz tych przycisków, możemy mieć dostęp do danych osobowych, które uznałeś za publiczne i dostępne z Twoich profili na Twitterze, Facebooku oraz LinkedInie. Jednakże nie tworzymy ani nie używamy żadnych baz danych niezależnych od Twittera, Facebooka oraz LinkedIna i nie korzystamy w ten sposób z żadnych danych dotyczących Twojej prywatności.

Aby ograniczyć dostęp osób trzecich do Twoich informacji osobowych na Facebooku, LinkedInie lub Twitterze zachęcamy do skonfigurowania swojego profilu i/lub natury swoich publikacji poprzez obszary dedykowane w sieciach społecznościowych do ograniczenia publiczności.
 

Artykuł 11. Bezpieczeństwo

Casper BidCo respektuje GDPR oraz Rozporządzenie o Ochronie Danych w zakresie ochrony i prywatności Twoich danych.

Wdrażamy wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania przez nas danych osobowych oraz poufności danych, które zbieramy.

Na przykład dokładamy wszelkich niezbędnych środków ostrożności w związku z charakterem danych oraz ryzykami jakie stanowi ich przetwarzanie aby zapewnić ich bezpieczeństwo i, w szczególności, aby zapobiec zniekształceniu, zniszczeniu lub uzyskaniu dostępu przez nieupoważnione osoby trzecie do tych danych. Obejmują one fizyczną ochronę obiektów, procedury uwierzytelniające dla osób uzyskujących dostęp do danych z osobistym i bezpiecznym dostępem poprzez nazwę użytkownika, bezpieczny protokół https, logowanie i śledzenie połączeń, szyfrowanie pewnych danych oraz PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).
 

Artykuł 12. Kontakty

Wszelkie pytania dotyczące tej Polityki lub jakiekolwiek żądania dotyczące Twoich Danych prosimy kierować:

 • Drogą mailową do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: privacy@hotelbb.com
 • Listownie pod następującym adresem: DPO Casper BidCo -HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie-75008 PARIS