Menu opener
Close
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Pro cestující s firemní smlouvou
 • Destinace
 • OdDo
 • 1 pokoj, 1 dospělý
 • 1 pokoj, 1 osoba

Ochrana osobních údajů

Preambule

Dokument Ochrana osobních údajů je určen uživatelům (dále jen Uživatelé nebo vy) internetových stránek https://www.hotel-bb.com/ (dále jen Stránky) a mobilních aplikací B&B Hotels (dále jen Aplikace), které představují platformu pro online rezervaci pokojů v hotelech B&B (dále jen Platforma). Cílem tohoto dokumentu je informovat vás, jakým způsobem mohou být shromažďovány vaše osobní informace a jak je s nimi dále nakládáno.

Stránky a Aplikace jsou editovány a zveřejňovány společností Casper BidCo (dále jen Casper BidCo nebo my).

Prostřednictvím Stránek a Aplikací spravuje Casper BidCo veřejný centrální rezervační systém, který umožňuje online rezervace hotelových pokojů v zemích, kde se nacházejí naše hotely. Dále rovněž spravuje shromážděné údaje o klientech.

Věrnostní program B&B Hotels Club je spravován společnostmi, jejichž seznam je dostupný po kliknutí sem. Respekt k vašemu osobnímu životu a vašim údajům osobního charakteru je pro nás prioritou. Proto se zavazujeme, že s nimi budeme zacházet striktně podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů z 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a podle příslušných zákonů jednotlivých států.

 

Článek 1 Definice

Aplikace: jedná se o mobilní aplikace B&B Hotels spravované a zveřejňované společností Casper BidCo
Platforma: jedná se o centrální systém online rezervací používaný společností Casper BidCo na Stránkách a v Aplikacích.
Služby: jedná se o služby společnosti Casper BidCo nabízené prostřednictvím Platformy. Služby jsou detailně popsány ve všeobecných podmínkách používání služeb dostupných zde.
Stránky: označují internetové stránky dostupné na URL adrese https://www.hotel-bb.com/
Uživatelé: označuje jakoukoli osobu, která na Stránkách a v Aplikacích používá soubor uživatelských rozhraní Platformy.

 

Článek 2 Identita osob odpovědných za zpracování dat

Casper BidCo je hlavní odpovědný za zpracování dat uskutečněných na Stránkách a v Aplikacích.

V rámci zpracování rezervací uskutečněných prostřednictvím Platformy je společnost Casper BidCo odpovědná za jejich zpracování spolu se společnostmi, které provozují hotely, v nichž si rezervujete pokoje (viz seznam hotelů zde).

Společnosti, jejichž seznam je dostupný zde, jsou společnými správci věrnostního programu B&B Hotels Club.

V návaznosti na vaši rezervaci prostřednictvím Platformy mohou být vaše osobní údaje autonomně zpracovány každou z těchto spoluodpovědných právnických osob. Informace o zpracování vašich osobních údajů jsou vám doručovány přímo těmito odpovědnými osobami.

 

Právní základ

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR je osoba, která určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají. Pokud je osob, které určují, jakým způsobem a za jakým účelem se zpracovávají osobní údaje, více, jsou za toto zpracování odpovědné společně (jsou spoluodpovědné).

Casper BidCo je zjednodušená akciová společnost (SAS) s kapitálem 171 488 150,80 €, název společnosti je „Casper BidCo“, se sídlem na ul. Général Paulet 271, 292 00 Brest, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brestu pod číslem 809 776 198. Společnost je legálně zastoupená svým generálním ředitelem.

Casper BidCo provozuje centrální rezervační systém společný pro hotely, jejichž seznam je k dispozici zde. Jedná se o právnické osoby spoluodpovědné za zpracování vašich osobních údajů v rámci provádění rezervací prostřednictvím Platformy a Aplikací.

Casper BidCo uzavřela s těmito spoluodpovědnými právnickými osobami dohodu o spoluodpovědnosti, v níž jsou stanoveny příslušné závazky a jejich hlavní body jsou k dispozici na vyžádání e-mailem adresovaným na privacy@hotelbb.com.

Právnickými osobami spoluodpovědnými za B&B Hotels Club jsou společnosti, jejichž seznam je k dispozici zde:

Tyto spoluodpovědné právnické osoby uzavřely dohodu o společné odpovědnosti, v níž jsou stanoveny příslušné závazky a jejich hlavní body jsou k dispozici na vyžádání e-mailem adresovaným na privacy@hotelbb.com.

Tento dokument o ochraně osobních údajů se týká zpracovávání osobních údajů společností Casper BidCo a dalšími spoluodpovědnými právnickými osobami. Tyto údaje jsou poskytovány prostřednictvím Stránek a Aplikací v rámci rezervace hotelových pokojů a věrnostního programu B&B Hotels Club

 

Článek 3 Údaje o pověřencích pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen POOÚ) je zde pro vás, aby odpovídal na všechny dotazy včetně právních, které se týkají vašich údajů osobního charakteru.

Kontaktovat jej můžete:

DPO Casper BidCo
HAAS AVOCATS
32 Rue de la Boétie
75008 PARIS

Posláním našeho POOÚ je informovat vás, radit a kontrolovat, zda jsou kroky společnosti Casper BidCo při realizaci operací v zacházení s osobními údaji získanými prostřednictvím Platformy v souladu s právní normou.

V souladu s právním předpisem týkajícím se ochrany osobních údajů působí náš POOÚ jako kontaktní osoba:

 • Pro všechny dotčené osoby, jichž se týká zpracovávání osobních údajů vykonávané společností Casper BidCo a vymáhání vašich práv;
 • Vůči Národní komisi pro informatiku a svobody (CNIL) v rámci jejího pověření o spolupráci. POOÚ může kontaktovat tuto organizaci v případě, že bude potřebovat vyjádření nebo předběžnou konzultaci na jakékoli téma týkající se ochrany údajů osobního charakteru;
 • Vůči všem ostatním POOÚ jmenovaným smluvními organizacemi nebo odpovědným za zacházení s osobními údaji.

 

Článek 4 Shromažďování osobních údajů

Ve chvíli, kdy navštívíte naše Stránky, používáte naše Aplikace či čerpáte naše Služby, jsme schopni shromažďovat údaje osobního charakteru, které se vás týkají.

Ve všech případech vás informujeme o účelu, za jakým jsou tato data shromažďována, a to prostřednictvím různých formulářů pro online sběr osobních údajů, na vaši e-mailovou adresu vám jsou zasílány zprávy, na Platformě se objevují notifikace a konečně máte také možnost nastavit si v naší záložce Nástroje správu Cookies.

Vaše údaje jsou zpracovávány v souladu s účelem, za jakým byly získány, a s ohledem na Rámcový dokument týkající se zpracování údajů osobního charakteru za účelem obchodních aktivit vydaný francouzskou komisí CNIL.

V případech, kdy je to nezbytné, se zavazujeme požádat o váš souhlas a/nebo vám umožnit nesouhlasit s užitím vašich osobních údajů za jistými účely, například máte možnost povolit rozpoznání vaší geografické polohy, zasílání obchodních sdělení a odmítnout přijímání cookies třetích stran do vašich koncových zařízeních (mobilní telefon, počítač, tablet) za účelem měření návštěvnosti našich stránek a naší Aplikace a zasílání obchodních nabídek a cílené reklamy v souladu s vašimi zájmy.

 

Článek 5 Účel a právní základy zpracování údajů

Pokud právní základ užitý pro zpracování údajů spočívá v dalším provádění legitimního zájmu, máte možnost si jednoduše požádat o informace vztahující se k vyrovnání zájmů a obdržet je.

Různé osobní údaje jsou shromažďovány za účelem:

- Zajistit dobré fungování a neustálé zlepšování naší Platformy, jejich funkcí a našich Služeb

Podrobnosti

Soustavná snaha o dobré fungování a neustálé zlepšování naší Platformy a našich Služeb zahrnuje:

 • hlavní administraci Stránek a Aplikací
 • odpovědi na vaše žádosti a dotazy
 • asistenční servis a klientskou podporu
 • využití dat k tvorbě statistik o použití Stránek a Aplikací za účelem výzkumu a rozvoje
 • úschovna cookies a dalších nástrojů, podrobnosti si můžete přečíst v našem Prohlášení o správě cookies.

Právní základ

Naší hlavní legitimní snahou je zajistit vám nejlepší možnou zkušenost s našimi Stránkami a Aplikacemi a nejlepší možnou kvalitu nabízených Služeb.
Váš souhlas k užití cookies a ke zjišťování vaší geografické polohy

- Správa vztahu s Klienty a rezervace

Podrobnosti

Správa vztahu s klientem zahrnuje:

 • správu rezervací
 • následná obchodní sdělení
 • tvorbu obchodních statistik
 • správu názorů na naše produkty, služby a obsah
 • dotazníky spokojenosti

Právní základ

Smluvní: nakládání s osobními údaji je nezbytně nutné pro uskutečnění některých výhod daných smlouvou.
Naším legitimním zájmem a zájmem hotelů, ve kterých si rezervujete pokoj, je zajistit vám nejlepší možný obchodní vztah a nejlepší možnou kvalitu našich Služeb.

- Marketingové operace a obchodní sdělení

Podrobnosti

Realizace marketingových operací zahrnuje:

 • Newsletter, tedy zasílání našich obchodních zpráv
 • uskutečňování reklamních kampaní (e-mailem, telefonicky, poštou)
 • oživení Stránek, Aplikací a sociálních sítí (community management)
 • organizování akcí
 • měření návštěvnosti prostřednictvím cookies a dalších nástrojů, podrobnosti si o nich můžete přečíst v našem Prohlášení o správě cookies.
 • tvorba statistik týkajících se marketingových operací

Právní základ

Váš souhlas, kdykoli je to nezbytné.

Naším legitimním zájmem a zájmem hotelů, ve kterých si rezervujete pokoj, je nabízet vám obchodní sdělení, zvláště pokud se týkají hotelů, ve kterých jste si v minulosti rezervovali pokoj. V těchto případech vás ujišťujeme že:

 • máte výhodu a můžete těžit z dostatečné informace o proběhlých výzkumech;
 • máte možnost jednoduše a zdarma nesouhlasit s prováděním výzkumu už ve chvíli sběru dat (opt-out).

   

- Odpovědná správa a provádění přidružených operací včetně boje proti podvodům

Podrobnosti

- Odpovědná správa a provádění přidružených operací zahrnuje:

 • platbu za Služby a následnou fakturaci Zákazníka
 • správu nedoplatků a sporných záležitostí
 • vedení účetního registru a registru zákonných dokladů

Právní základ

Naše závazky vyplývající z různých účetních a/nebo daňových zákonů v různých zemích jsou k dispozici zde.

Naším legitimním zájmem je zajistit dobrý průběh účetních operací uskutečňovaných společností Casper BidCo a všemi společnostmi, které provozují hotely a jsou odpovědné za další jednání.

- Administrace a správa věrnostního programu B&B Hotels Club

Právní základ

Legitimním zájmem společností, jejichž seznam je k dispozici zde, je odměnit vás za vaši věrnost a nabídnout vám výhodnější podmínky při pobytu v hotelech B&B.
Smluvní: nakládání s daty je nezbytné při naplňování a provádění věrnostního programu B&B Hotels Club, jehož jste členem.

 

- Správa žádostí vyplývajících z GDPR a ze zákona o kybernetické bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů

Podrobnosti

Vykonávání této správy zahrnuje soubor nezbytných operací k monitorování žádostí adresovaných společnosti Casper BidCo nebo společnostem, jejichž seznam je k dispozici zde (zařazení žádosti, průzkum, realizace specifických technických operací, …). Týká se to jen případů, kdy Casper BidCo a/nebo společnosti, jejichž seznam je k dispozici zde, jednají jako odpovědné osoby.

Právní základ

Právní předpis vyplývající z článku 15 a následujících zákona o GDPR a článku 48 a následujících zákona o kybernetické bezpečnosti

 

Článek 6 Potřebné osobní údaje

Nezbytný či dobrovolný charakter shromažďovaných osobních údajů a eventuální následky jako chyby v odpovědi jsou uvedeny už v průběhu sběru těchto informací na k tomu určených formulářích.

Společnosti, jejichž seznam je k dispozici zde, mohou nakládat s vašimi osobními údaji rovněž za účelem správy věrnostního programu B&B Hotels Club, jehož jste členem.

Dále si můžete podrobně prohlédnout, jaké údaje osobního charakteru o vás můžeme mít my, společnosti, jejichž seznam je k dispozici zde, a hotely, ve kterých pobýváte.

Podrobnosti o shromažďovaných údajích

Níže jsou uvedeny podrobnosti o námi shromažďovaných údajích a naší snahou je informovat vás o kategoriích údajů, které Casper BidCo, společnosti, jejichž seznam je dostupný zde, a hotely, ve kterých pobýváte, mohou zpracovávat v rámci správy Stránek, Aplikací a věrnostního programu B&B Hotels Club

Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem dobrého fungování a neustálého zlepšování Stránek, Aplikací a jejich funkcí a našich Služeb, jsou následující:

 • Údaje vztahující se k vaší totožnosti: pozdrav, příjmení, jméno/jména, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo klienta, datum narození.
 • Údaje vztahující se k používání Platformy a Služeb, což zahrnuje údaje předávané našim zaměstnancům během vyplňování žádostí. (Preferovaný jazyk apod.)
 • Údaje o geografické lokalizaci
 • Vaše přihlašovací údaje, údaje o připojení a další identifikační údaje na kybernetické úrovni

 

Pro správu vztahu se Zákazníkem mohou být zpracovávány následující osobní údaje:

 • Údaje týkající se vaší totožnosti: pozdrav, příjmení, jméno/jména, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo klienta, datum narození.
 • Údaje týkající se vaší rezervace: datum příjezdu a odjezdu, údaje o dalších osobách ubytovaných v rezervovaných pokojích (jméno, věk), vaše preference (kuřácký pokoj, preferované patro atd.)
 • Údaje týkající se peněžní transakce jako číslo transakce, podrobnosti o nákupu, detaily o předplatném či o vybraných službách
 • Údaje potřebné k fakturaci: způsob úhrady, dohodnuté slevy, stvrzenky, přeplatky a nedoplatky
 • Vaše přihlašovací údaje a údaje o připojení, pokud je to nezbytné

 

Údaje, které mohou být zpracovávány za účelem realizace marketingových operací, jsou následující:

 • Údaje vztahující se k vaší totožnosti: pozdrav, příjmení, jméno/jména, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo klienta, datum narození.
 • Údaje vztahující se k vašemu profesnímu zařazení: zaměstnavatel, pošta, lokalizace, typologie rozpoznaných potřeb
 • Údaje o geografické lokalizaci
 • Pokud jste Zákazník, údaje vztahující se k nabídce, s níž jste souhlasili.
 • Údaje shromážděné prostřednictvím cookies a dalších nástrojů za účelem měření návštěvnosti

 

Údaje, které mohou být zpracovávány za účelem účetnictví a výkonu přidružených operací, jsou následující:

 • Údaje týkající se vaší totožnosti: pozdrav, příjmení, jméno/jména, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo klienta, datum narození.
 • Údaje týkající se peněžní transakce jako číslo transakce, podrobnosti o nákupu, detaily o předplatném či o vybraných službách
 • Vaše přihlašovací údaje a údaje o připojení za účelem měření využití našich služeb, pokud je to nezbytné k realizaci operací fakturace
 • Údaje vztahující se ke způsobům platby, které Zákazník použil (číslo platební karty, datum konce platnosti, bezpečnostní kód), jsou zpracovávány výhradně společností Ayden, která nám sděluje pouze identifikační známku (token), aby mohly být provedeny garance rezervace a platby za rezervace
  Údaje potřebné k úhradě faktur: způsob úhrady, dohodnuté slevy, stvrzenky, přeplatky a nedoplatky

 

Pro administraci a správu věrnostního programu B&B Hotels Club:

 • Údaje vztahující se k vaší totožnosti: pozdrav, příjmení, jméno/jména, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo klienta, datum narození, heslo
 • Historie rezervací v hotelech B&B
 • Údaje týkající se peněžní transakce jako číslo transakce, podrobnosti o nákupu, detaily o předplatném či o vybraných službách
 • Vaše přihlašovací údaje a údaje o připojení za účelem měření využití našich služeb, pokud je to nezbytné k realizaci operací fakturace
 • Údaje o platbě jako:
  - Údaje vztahující se ke způsobům platby, které Zákazník použil (číslo platební karty, datum konce platnosti, bezpečnostní kód jsou zpracovávány výhradně společností Ayden, která nám sděluje pouze identifikační známku - token, aby mohly být provedeny platby) Údaje potřebné k úhradě faktur: způsob úhrady, dohodnuté slevy, stvrzenky, přeplatky a nedoplatky

 

Údaje, s nimiž je možné nakládat za účelem správy požadavků vyplývajících ze zákona o GDPR a zákona o kybernetické bezpečnosti, jsou následující:

 • Údaje vztahující se k vaší totožnosti: pozdrav, příjmení, jméno/jména, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo klienta, datum narození. Kopie občanského průkazu nebo ekvivalentního dokumentu může být uchována za účelem prokázání práva na přístup, opravu a nesouhlas. Z hlediska práva jde o naši povinnost.
 • Údaje vztahující se k vaší žádosti o využití vašich práv

 

Článek 7 Příjemce vašich osobních údajů

Jediné osoby, které budou mít v rámci svých příslušných kompetencí přístup k vašim osobním údajům, jsou následující:

 • Personál zmocněný vykonávat hotelové rezervační služby, dále marketingové služby, obchodní, administrativní, logistické a informační služby, jejichž cílem je zlepšování našich služeb a vztahu se zákazníkem, průzkum a kontrola kvality.
 • Personál zmocněný našimi smluvními partnery.
 • Personál zmocněný spoluodpovědnými právnickými osobami, jejichž seznam je k dispozici zde
 • Pokud to bude potřeba, pak příslušné soudní dvory, mediátoři, soudní znalci v oboru účetnictví, auditoři, soudní vykonavatelé, společnosti pro vymáhání pohledávek
 • Třetí osoby, které mohou vkládat cookies do vašich koncových zařízení (počítačů, tabletů, mobilních telefonů, ...), pokud s tím projevíte souhlas (více podrobností najdete v našem Prohlášení o správě cookies).

Někteří naši smluvní partneři mají přístup ke shromážděným údajům:

 • Dodavatelé ubytování a cloudových úložišť.
  - Uchovávání dat: Informace
 • Dodavatelé platebních metod (Adyen)
  - Místo uchovávání dat: Nizozemí
 • Dodavatelé řešení pro mailing.
  - Místo uchovávání dat: Informace
 • Společnost Move On SAS, dceřiná společnost skupiny B&B Hotels, pověřená rozvojem a údržbou Stránek a Aplikací

Vaše údaje osobního charakteru nejsou nikomu sdělovány, nejsou vyměňovány, prodávány ani pronajímány bez vašeho výslovného souhlasu v souladu s právními ustanoveními a příslušnými předpisy.

 

Článek 8 Transfer údajů mimo Evropskou unii

V některých případech budou vaše osobní informace zálohovány na serverech nacházejících se mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Jsme světová organizace, která poskytuje své služby v mezinárodním rozsahu. Přeshraniční sdílení údajů je pro naše služby nezbytné, abychom vám mohli poskytovat služby ve stejně vysoké kvalitě, ať jste kdekoli na světě. Vzhledem k tomu mohou být příjemci vašich osobních údajů rovněž v zahraničí, včetně zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Přijali jsme odpovídající opatření, abychom zajistili, že vaše údaje jsou uchovávány v naprosté bezpečnosti, a to prostřednictvím takového typu smluv a smluvních klauzulí, jaké byly schváleny Evropskou komisí (čl. 46 GDPR).

Ostatně někteří naši smluvní partneři mimo Evropský hospodářský prostor jsou schopní provádět tento typ přenosu dat. Casper BidCo s nimi má uzavřeny smluvní klauzule takového typu, kde se ujistila o platnosti jejich zápisu v Privacy Shield, jehož jsou členem (viz níže „Článek 8 – Příjemce vašich údajů“ o zaměstnancích zmocněných našimi smluvními partnery).

Můžete si vyžádat přístup k dokumentům zaručujícím smluvní náležitosti tak, že se obrátíte s touto žádostí na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu privacy@hotelbb.com nebo poštou na adrese
DPO Casper BidCo
HAAS LAWYERS
32 Rue de la Boétie
75008 PARIS

 

Článek 9 Doba, po jakou osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, za jakým byly shromážděny, jak je popsáno v článku 4. Klikněte sem, pokud chcete znát více podrobností.

 • Za účelem dobrého fungování a neustálého zlepšování naší Platformy, jejich funkcí a našich Služeb

Údaje umožňující identifikaci Uživatele Platformy jsou uchovávány po celou dobu platnosti přihlášky.

Cookies a další komerční nástroje mohou být vkládány do koncových zařízení Uživatele maximálně na dobu 13 měsíců. Po vypršení této lhůty jsou údaje o návštěvnosti sloučené s jeho identifikačním číslem buď smazány, nebo jsou uchovávány anonymně.

Informace shromážděné prostřednictvím dalších nástrojů jsou uchovávány po dobu 25 měsíců. Po vypršení této lhůty jsou buď smazány, nebo uchovávány anonymně

 

 • Pro správu vztahu se Zákazníkem

Osobní údaje používané za účelem správy vztahu se Zákazníkem jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná k tomu, aby smlouva byla naplněna.

Tyto údaje jsou poté archivovány po dobu 5 let pro důkazní účely. Faktury a vydané účetní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od vydání.

Pokud smlouva nemohla být naplněna, údaje o potenciálním klientovi jsou uchovávány po dobu 3 let od chvíle, kdy byly získány či od posledního pozitivního kontaktu s B&B Hotels Group.

 

 

 • Realizace marketingových operací

Údaje používané v rámci marketingových operací jsou uchovávány po dobu 3 let od ukončení obchodního vztahu, pokud jste zákazník, či od posledního kontaktu, pokud zákazníkem ještě nejste.

V případě, že jste si u naší společnosti nekoupili žádný produkt nebo jste svůj účet nepoužili v průběhu 27 měsíců a nejste příjemcem našich obchodních zpráv, nebudeme vaše údaje osobního charakteru dále uchovávat za obchodními účely.

 

 • Pro správu účetnictví a realizaci přidružených operací

(i) Platební karta

Údaje vztahující se k platebním kartám spravuje výhradně společnost Adyen, která nám sděluje pouze identifikační známku (token), aby mohly být provedeny garance rezervace a platby za rezervace. Postupy tohoto partnera jsou v souladu s normou PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Údaje týkající se platebních karet jsou mazány ihned poté, co je transakce uskutečněna, tedy jakmile proběhne platba za danou objednávku. V případě, že máte předplatné našich Služeb, jsou vaše bankovní údaje uchovávány:

 • do posledního termínu splatnosti, pokud předplatné nepředpokládá automatické prodloužení smlouvy;
 • do vypovězení předplatného v případě automatického prodloužení smlouvy, s výhradou aplikovatelných opatření, a zvláště pokud byly dotyčné osoby před prodloužením smlouvy informovány.

Pro platby prováděné platební kartou připomínáme, že v souladu s článkem L 133-24 finančního a peněžního zákoníku mohou být tyto údaje uchovávány za účelem důkazu v případě eventuální rozepře týkající se transakce nebo reklamace, a to v archivech zprostředkovatele po dobu 13 měsíců od data prodeje (tato doba se prodlužuje na 15 měsíců pro karty s odkladem platby)

V každém případě údaje vztahující se k bezpečnostnímu kódu nejsou uchovávány a údaje vztahující se k použité platební kartě jsou mazány, jakmile vyprší její platnost.
 

(ii) Spory a možné spory

V rámci řízení možného sporu jsou údaje mazány ihned po vyrovnání smírčí cestou nebo právním sporem či, pokud k jednomu z toho nedošlo, jakmile je čin podle příslušného právního řádu promlčen.

Údaje shromažďované a spravované v rámci sporu musí být smazány, jakmile je stanoveno rozhodnutí a další odvolání či dovolání už nejsou možná.

 • Pro účely administrace a správy věrnostního programu B&B Hotels Club:

Údaje vztahující se k administraci a správě věrnostního programu B&B Hotels Club jsou uchovávány po celou dobu, kdy vaše členství v programu prochází auditem. Následně jsou archivovány po dobu předepsanou příslušným trestním nařízením v archivu zprostředkovatele.

 • Pro správu žádostí vyplývajících z práv daných GDPR a zákonem o kybernetické bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů

Údaje vztahující se ke správě právních žádostí jsou uchovávány po dobu nezbytnou k vyřízení žádosti. Následně jsou archivovány po dobu předepsanou příslušným trestním nařízením v archivu zprostředkovatele.

 

Článek 10 Vaše práva

V souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a se zákonem o GDPR máte následující práva (podrobněji zde):

 • právo na přístup (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na aktualizace, na doplnění vašich údajů
 • právo na smazání (čili „právo na výmaz“) vašich údajů osobního charakteru (článek 17 GDPR), pokud jsou nepřesné, nekompletní, nejednoznačné, propadlé, nebo jejichž sběr, použití, předávání a uchovávání je zakázáno
 • právo na odvolání všeho souhlasu (článek 7 GDPR)
 • právo na časově omezené zacházení s vašimi údaji (článek 18 GDPR)
 • právo nesouhlasit se zacházením s vašimi údaji (článek 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost informací, které jste nám poskytli, jakmile jsou vaše údaje předmětem automatizovaného nakládání založeného na vašem souhlasu či podloženého smluvně (článek 20 GDPR)
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí (článek 22 GDPR); u B&B Hotels v současnosti nepoužíváme žádný typ takového rozhodování.
 • právo určit, jak bude nakládáno s vašimi osobními údaji po vaší smrti a vybrat si, zda můžeme předat vaše údaje (či ne) třetím osobám, které jste předem určili (článek 85 LIL). Pokud z vaší strany nebudeme mít žádné instrukce pro případ úmrtí, zavazujeme se, že vaše údaje budou smazány, pokud se jejich uchování nebude jevit jako nezbytné z probačních důvodů či pokud to tak bude nezbytné z právního hlediska.

Svá práva můžete uplatnit:

- e-mailem na privacy@hotelbb.com
- poštou na adresu:
DPO Casper BidCo
HAAS AVOCATS
32 Rue de la Boétie
75008 PARIS

zároveň je přitom potřeba prokázat vaši totožnost, a pokud to vyžaduje zákon, je potřeba vaši žádost odůvodnit.

A konečně rovněž můžete podat stížnost kontrolním autoritám, především u CNIL nebo jakékoli jiné kompetentní autority.

 

Článek 11 Údaje o připojení a cookies

V praxi nám cookies umožňují ověřit proklamovanou identitu subjektu, rozpoznat vás a urychlit vaši navigaci po našich Stránkách a v našich Aplikacích a umožnit vám přístup k nejrůznějším funkcím. Jsou schopné shromažďovat údaje týkající se charakteristik vyhledávacího systému, vyhledávače a koncového zařízení (počítač, tablet nebo mobilní telefon), které používáte. Umožňují rovněž sbírat údaje vztahující se k vaší lokalizaci (především k IP adrese).

Seznam cookies, jejich účel a doba, po jakou jsou získané informace uchovávány, jsou k dispozici zde.

Když se pohybujete na našich Stránkách nebo používáte naše Aplikace, souhlasíte s vkládáním těchto cookies. Můžete si však kdykoli nastavit parametry svého prohlížeče tak, aby:

 • přijímal nebo odmítal cookies nacházející se na našich Stránkách a v našich Aplikacích
 • systematicky odmítal všechna cookies
 • žádal o váš souhlas pro každou z cookies, s níž se během surfování po internetu setkáte, zvlášť.

Pokud to chcete udělat, otevřete si svůj prohlížeč a řiďte se následujícími instrukcemi: Například:

✔ V prohlížeči Internet Explorer™: menu Nástroje ► Možnosti internetu ► záložka Osobní informace

Zmáčkněte tlačítko „Pokročilé“, objeví se vám okno s možností „Pokročilé nastavení důvěrnosti“. Zaškrtněte položku „Ignorovat automatickou správu cookies“ a pak vyberte „Odmítnout“ ve sloupečku „Cookies třetím osobám“.
 

✔ V prohlížeči Firefox™: menu Nástroje ► Možnosti ► Záložka Soukromé

Nadefinujte menu „Pravidla uchovávání“ na „Použít pro historii personalizované parametry“. Nakonec zrušte možnost „Přijímat cookies od třetích osob“.
 

✔ V prohlížeči Chrome™: Menu ► Parametry ► Zobrazit pokročilé nastavení parametrů (naleznete dole na stránce).

Následně je potřeba kliknout na tlačítko „Parametry obsahu“ a pak zaškrtnout kolonku „Blokovat cookies a údaje třetím stranám“, nakonec zadat „OK“ pro potvrzení vašeho výběru.
 

✔ V prohlížeči Safari™: Safari (logo parametry) ► Preference ► Bezpečnost ► Zobrazovat cookies ► Vyberte možnosti, s nimiž souhlasíte
 

✔ V prohlížeči Opera™: menu Nástroje ► Preference ► Záložka Pokročilé ► Oddíl Cookies ► Spravovat cookies ► Vyberte možnosti, s nimiž souhlasíte
 

Na oplátku budete informováni o skutečnosti, že blokováním těchto technických a funkčních cookies se vám bude zobrazovat zhoršený obsah našich Stránek i Aplikací.

Pro jiná než čistě technická cookies jsme sepsali Prohlášení o správě cookies, abychom vás přesněji informovali o jejich použití.

 

Článek 12 Sociální sítě

Během pohybu na našich Stránkách nebo v našich Aplikacích můžete kliknout na ikonky odkazující na sociální sítě Twitter, Facebook a LinkedIn.

Sociální sítě umožňují vylepšovat a oživovat obsah našich Stránek a Aplikací a pomáhají s jejich propagací prostřednictvím sdílení.

Pokud použijete tato tlačítka, umožníte nám tím přístup ke svým osobním informacím na vašich profilech na Twitteru, Facebooku a LinkedInu, které které jste označili jako veřejné a přístupné. Přesto nevytváříme ani nepoužíváme žádnou nezávislou databázi údajů z Twitteru, Facebooku a LinkedInu a nevyužíváme žádné údaje z těchto stránek týkající se vašeho soukromého života.

Doporučujeme vám, abyste si sami nastavili svůj profil a zvažovali povahu údajů, které o sobě zveřejňujete prostřednictvím sociálních médií, a omezili tak počet těch, kteří vás můžou sledovat. Zároveň tak omezíte přístup třetím osobám k vašim osobním informacím.

 

Článek 13 Bezpečnost

Casper BidCo respektuje GDPR a zákon o kybernetické bezpečnosti ve věci bezpečnosti a ochrany vašich osobních údajů.
Používáme všechny technické a organizační prostředky nezbytné k tomu, aby bylo zajištěno, že s vašimi osobními údaji bude zacházeno bezpečně a že údaje, které shromažďujeme, jsou důvěrné.

Z toho důvodu přijímáme všechna užitečná opatření s ohledem na povahu údajů a rizika spojená s nakládáním s nimi, abychom zajistili jejich bezpečnost, a především abychom zabránili jejich překroucení, poškození a tomu, že by k nim mohly mít přístup neautorizované třetí osoby (fyzickou ochranu úložiště, autentifikační procedury osob přistupujících k údajům s osobním a zabezpečeným přístupem prostřednictvím údajů o totožnosti a důvěrných hesel, zabezpečený protokol https, informace o zalogování a trasovatelnost připojení, šifrování některých údajů, standard PCI-DSS, tedy Payment Card Industry Data Security Standards…).