Menu opener
ZadniYour stayVyberte datum pro zobrazení dostupnostiChange datesSelect rooms and travelersClose
Vyberte datum pro zobrazení dostupnosti
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Povolte geolokaci v nastavení prohlížeče nebo zadejte cíl
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Korporátní kód
Pro cestující s firemní smlouvou
 • Destinace
 • FromDo
  FromDo
 • 1 pokoj, 1 dospělý
 • 1 pokoj, 1 osoba

Zásady ochrany osobních údajů

Předmluva

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro uživatele (dále jen „uživatel“ nebo „vy“) webových stránek https://www.hotel-bb.com/ (dále jen „stránky“) a mobilních aplikací B&B Hotels (dále jen „aplikace“) prezentující online platformu pro rezervování B&B hotelových pokojů (dále jen „platforma“). Cílem je vás informovat v souladu s Nařízením č. 2016-679 z 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců v oblasti zpracování osobních dat a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), o tom, jak mohou být vaše osobní údaje získávány a zpracovávány přes naše stránky a mobilní aplikace v souvislosti s rezervováním hotelových pokojů v zemích, ve kterých máme hotely a věrnostní program B&B Hotels Club.

Skupina B&B Hotels je plně odhodlána zajistit, že zpracování osobních dat splňuje podmínky stanovené GDPR.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je vás informovat o kategoriích osobních údajů, které o vás můžeme sbírat nebo uchovávat, o tom jak je používáme, s kým je sdílíme, jak je chráníme a o právech, která v souvislosti se svými osobními údaji máte.

Respektování vašeho soukromí a vašich osobních údajů je pro nás prioritou, a kvůli tomu jsme odhodláni k nim přistupovat s přísným dodržováním nařízení a příslušných národních zákonů.

 1. Definice
 2. Identita správců údajů
 3. Zpracovávané údaje
 4. Účely a právní podklady zpracovávání údajů
 5. Příjemci dat
 6. Doba uchovávání dat
 7. Přeposílání dat mimo Evropskou unii
 8. Uplatňování práv subjektu údajů
 9. Přihlašovací údaje a cookies
 10. Sociální sítě
 11. Bezpečnost
 12. Kontakty
   

Článek 1. Definice

Adyen: označuje platformu pro online platby.

Aplikace: označuje mobilní aplikace B&B Hotels vyvinutou a vydanou společností Casper BidCo.

Skupina B&B Hotels: označuje mateřskou společnost Casper BidCo, její dceřinné společnosti a všechny B&B Hotels.

Platforma: označuje ústřední online rezervační systém provozovaný společností Casper BidCo na stránkách a v aplikacích.

Správce údajů: označuje společnost Casper BidCo v roli hlavního správce údajů na stránkách.

Služby: označují služby nabízené firmou Casper BidCo na platformě. Služby jsou přesně popsány v obecných podmínkách, které jsou přístupné kliknutím zde.

Stránky: označují webové stránky dostupné na URL adrese https://www.hotel-bb.com/

Uživatelé: označují kterékoliv osoby, které navštíví nebo prohlíží stránky a aplikace, stejně tak i všechny kategorie uživatelů platformy.
 

Článek 2. Identita správců údajů

Casper BidCo, jedna z mateřských společností skupiny B&B Hotels, jejíž právní stanovy jsou dostupné kliknutím zde, je hlavním správcem údajů zodpovědným za zpracovávání, které probíhá na stránkách a v aplikacích.

Casper BidCo provozuje ústřední rezervační systém, který pokrývá veškeré hotely na seznamu dostupném zde.

Jako součást zpracovávání rezervací provedených skrz platformu a aplikace, Casper BidCo je spoluzodpovědná za zpracovávání vašich osobních dat spolu se společnostmi, které provozují hotely v nichž si rezervujete pokoje (Seznam hotelů dostupný zde). 

Společnosti na seznamu dostupném kliknutím zde společně spravují věrnostní program B&B Hotels Club. Společnými správci věrnostního programu B&B Hotels Club jsou společnosti uvedené na seznamu dostupném kliknutím zde.

Konečně, v průběhu vaší rezervace přes platformu může probíhat nezávislé zpracovávání každým z těchto společných správců. Informace týkající se těchto nezávislých zpracování již přímo zajišťují příslušní správci.
 

Článek 3. Zpracovávané údaje

Využíváním webových stránek, aplikací a služeb souhlasíte s tím, že nám zasíláte údaje a informace, z nichž vás může být možné identifikovat a které tedy jsou osobními údaji (dále jen „údaje“).

To platí obzvlášť v případě, když si zarezervujete pokoj přes naše stránky nebo se zaregistrujete do věrnostního programu.

V každém případě jste informováni o účelu, kvůli kterému vaše údaje sbíráme pomocí různých data sbírajících online formulářů, vám zasílaných emailů, upozornění na platformě a přes náš nástroj správy souborů cookies. 

Pokud to je zapotřebí, požádáme vás v závislosti na podmínkách o udělení souhlasu a/nebo vám umožníme vyjádřit nesouhlas s používáním vašich údajů pro určité účely, jako je například určování vaší geografické polohy, zasílání reklamních zpráv, nebo umisťováním souborů cookies třetích stran na vaše zařízení (mobilní telefon, počítač, tablet) za účelem sledování používání našich stránek a našich aplikací a za účelem nabízení cílených komerčních nabídek a reklam založených na vašich zájmech.

Při sbírání dat budete informováni o tom, zdali jsou určitá data povinná, nebo dobrovolná a možné důsledky nezodpovězení jsou indikovány během sbírání údajů na příslušných formulářích.

Zpracovávané údaje jsou následující:

 • Údaje související s vaší identitou: titul, příjmení, křestní jméno (ev. jména), adresa, telefonní číslo, emailová adresa, datum narození, věk, kód zákazníka, heslo,
 • Údaje související s vaším zaměstnáním : podnik, umístění, 
 • Údaje související s navigací: vaše přihlašovací a připojovací údaje, identifikační údaje počítačových zařízení, vaše jazykové předvolby, geografické údaje o poloze, údaje související s vaším užíváním platformy a služeb, včetně údajů předávaných našim týmům během vašich požadavků (jazykové předvolby apod.), údaje získané přes soubory cookies a jinými sledovacími nástroji,
 • Údaje související s vaší rezervací: data příjezdu a odjezdu, údaje o ostatních ubytovaných osobách v zarezervovaných pokojích, jako jejich jména a věk, preference (kuřácký pokoj, preferované podlaží apod.),
 • Údaje související s transakcemi: počet transakci, údaje související s platební metodou (číslo bankovní karty, datum expirace, kryptogram zpracovávaný výhradně společností Adyen, která nám pouze zajišťuje identifikační token pro pokračování, záruky a platby za rezervace), detaily nákupu, předplatného, předplacené zboží či služby, údaje související s platbou faktur, jako jsou platební podmínky, uplatněné slevy, doklady, zůstatky a nesplacené částky,
 • Údaje související s historií rezervací v B&B Hotels

Skupina B&B Hotels se zavazuje, že sbírá pouze údaje nezbytně nutné k účelům, za kterými jsou zpracovávány.
 

Článek 4. Účely a právní podklady zpracovávání údajů

Zpracovávání ze strany B&B Hotels Group splňuje jasně stanovený, oprávněný a cílený účel, který je založený na naplňování smlouvy, dodržování právních a kontrolních povinností, na vašem souhlasu nebo oprávněném zájmu.

Pokud je právní podklad používaný pro procesy zpracovávání založený na sledování oprávněného zájmu, máte právo na vyžádání získat informace související se sledováním těchto zájmů.

Vaše údaje jsou sbírány a zpracovávány za následujícími účely a na následujících právních podkladech:

Správné fungování a neustálé vylepšování naší platformy, jejích vlastností a našich služeb 

Sledování správného fungování a vylepšování naší platformy a našich služeb zahrnuje:

 • obecnou správu stránky a aplikací
 • odpovědi na vaše žádosti a otázky
 • zákaznické služby a asistence
 • používání statistik o využití stránek a aplikací za účelem výzkumu a vývoje
 • ukládání souborů cookies a dalších sledovacích nástrojů, jejichž detaily můžete najít v našich Zásadách správy souborů cookies.

B&B Hotels Group má oprávněný zájem na zajišťování co nejlepšího chodu našich stránek a aplikací a co nejlepší kvality námi nabízených služeb a závisí na vašem souhlasu s ukládáním souborů cookies a znalosti vaší geografické polohy.

Správa vztahů se zákazníky a rezervací

Řízení vztahů se zákazníky zahrnuje:

 • správu rezervací
 • komerční návaznost na vztah
 • vývoj obchodních statistik
 • správu názorů na naše produkty, služby a obsah
 • průzkumy spokojenosti zákazníků

B&B Hotels Group zpracovává osobní údaje vztahující se ke správě vztahů se zákazníky v naplňování smluv se svými zákazníky.

B&B Hotels Group má oprávněný zájem na zpracovávání zákaznických údajů, aby mohla nabízet co nejlepší komerční vztah a aby zajistila co nejlepší kvalitu našich služeb.

Vykonávání marketingových a komerčních operací

Naplňování marketingových operací zahrnuje:

 • odesílání našeho newsletteru
 • vykonávání průzkumu trhu (email, telefon, pošta)
 • animování stránek, aplikací a sociálních sítí (řízení společnosti)
 • organizaci událostí
 • vykonávání průzkumu údajů publika ukládáním souborů cookies a dalších sledovacích nástrojů, jejichž detaily jsou k nalezení v Listině spravování souborů cookies
 • vývoj statistik v marketingových operacích

Naplňování marketingových operací je založeno na vašem souhlasu.

B&B Hotels Group má rovněž oprávněný zájem na poskytování komerčních nabídek, obzvlášť pokud se vztahují k hotelům, v nichž jste již učinili rezervace. 

V takovém případě se zavazujeme, že: 

 • jste získali dostatečné informace o vykonávaných marketingových aktivitách;
 • máte možnost se jednoduchým, svobodným způsobem ohradit vůči marketingovým aktivitám v průběhu sběru (možnost uplatnění výjimky);

Správa účtu a vykonávání souvisejících operací, včetně boje proti podvodům

Správa účtu a vykonávání souvisejících operací zahrnuje:

 • platby za služby a sledování fakturace zákazníků
 • správu nesplacených dluhů a sporů
 • uchovávání záznamů o účtech a doprovodných právních dokumentů

správa účtu a vykonávání souvisejících operací je založeno na našich právních povinnostech vyplývajících z různých účetních a/nebo daňových regulí různých zemí dostupných zde.

B&B Hotels Group má rovněž oprávněný zájem na zajišťování hladkého provozu účetních operací vykonávaných společností Casper BidCo a všemi společnostmi spravujícími hotely a společnými správci údajů.

Administrativa a správa věrnostního programu B&B Hotels Club

Správa a administrativa věrnostního programu jsou založeny na oprávněných zájmech společností, jejichž seznam je k dispozici kliknutím zde, aby odměňovaly vaši věrnost skrz výhody v B&B hotelech.

B&B Hotels Group má smluvní základ, jelikož je zpracovávání nezbytné pro naplňování a uplatňování věrnostního programu B&B Hotels Club, jehož jste členem.

Správa žádostí ohledně práv vyplývající z GDPR a pozměněného Zákona o ochraně dat

Toto zpracovávání zahrnuje veškeré operace potřebné pro sledování požadavků ohledně práv určených pro Casper BidCo nebo pro seznam společností k dispozici kliknutím zde (kvalifikace požadavku, přezkoumávání, splnění specifických technických operací apod.). 

Toto se vztahuje pouze na případy, ve kterých Casper BidCo a/nebo seznam společností dostupný kliknutím zde působí jako správce údajů.

Toto zpracovávání je vykonáváno na základě právní povinnosti vyplývající z článků 15 a dále z GDPR, z článků 48 a dále ze Zákona o ochraně dat.
 

Článek 5. Příjemci dat

K údajům, které sbíráme, přistupujeme s maximální péčí. Pouze data, která jsou naprosto nezbytná, budou sdílena s třetími stranami pro zpracování.

V mezích jejich pravomocí a pro účely zmíněné v článku 4, hlavní osoby, které budou pravděpodobně mít přístup k vašim údajům jsou tyto:

 • Oprávnění zaměstnanci našich hotelových rezervací, marketingu, odbytu, administrativy, logistiky, IT oddělení, zodpovědní za zlepšování našich služeb, vztahů se zákazníky, výzkum trhu a kontrolu kvality,
 • Oprávněný personál našich subdodavatelů a poskytovatelů služeb, jako například a zejména poskytovatelé cloudového hostingu a úložiště, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé IT údržby, poskytovatelé marketingových průzkumů, 
 • Oprávnění zaměstnanci našich jmenovaných sdílených správců, jejichž seznam naleznete zde
 • V případě potřeby, povolanými autoritami na vyžádání a zejména pak veřejnými orgány, příslušnými soudy, mediátory, účetními, auditory, právníky, exekutory, ministerskými úředníky, orgány zodpovědnými za vymáhání dluhů, výhradně za účelem plnění právních povinností a rovněž za účelem identifikování osob odpovědných za jakékoliv trestné činy spáchané na internetu
 • Třetí strany, které pravděpodobně umístí soubory cookies na vaše terminály (počítače, tablety, mobilní telefony apod.), když jim k tomu dáte souhlas. (Pro více informací navštivte naše Zásady správy souborů cookies).

Vaše osobní údaje nebudou sdělovány, vyměňovány, prodávány nebo pronajímány bez vašeho předchozího jasného souhlasu v souladu s příslušnými právními a kontrolními opatřeními.

V našich vztazích s našimi subdodavateli v oblasti výkladu GDPR smluvně ošetřujeme, že data zpracují takovým způsobem, který zaručuje jejich integritu, důvěrnost a bezpečí.
 

Článek 6. Doba uchovávání dat

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely popsané v Článku 4.

Pro správné fungování a neustálé vylepšování naší platformy, jejích vlastností a služeb

Údaje umožňující identifikaci uživatelů na platformě jsou uchovávány po dobu jejich registrace.

Soubory cookies a jiné komerční sledovací nástroje mohou být umístěny na uživatelův terminál po maximální dobu 6 měsíců. Po skončení této doby, nezpracovaná data spjatá s identifikovaným uživatelem jsou buď smazána nebo anonymizována.

Informace získané skrz sledovací nástroje jsou uchovávány po dobu 25 měsíců. Po skončení této doby, jsou tyto údaje buď smazány nebo anonymizovány

Pro správu vztahů se zákazníky a pro rezervace

Údaje používané v kontextu správy vztahů se zákazníky jsou uchovávány po dobu nutnou k naplnění smlouvy.

Tyto údaje jsou dále archivovány po dobu 5 let pro důkazní účely. Faktury a účetní údaje jsou vydávány a uchovávány po 10 let od data jejich vydání.

Pokud smlouva není dokončena, jsou údaje případného zákazníka uchovávány po dobu 3 let od jejich sběru nebo od posledního navázání kontaktu se skupinou B&B Hotels.

Pro vykonávání marketingových a komerčních operací

Údaje využívané v kontextu marketingových operací jsou uchovávány po dobu 3 let od ukončení obchodního vztahu, pokud jste zákazníkem nebo od vašeho posledního kontaktu, pokud ještě nejste zákazníkem.

V případě, že jste nekoupili žádný produkt naší společnosti nebo jste nepoužili váš účet po dobu 27 měsíců a nepřihlásili se k odběru newsletteru, přestaneme uchovávat vaše osobní údaje pro komerční účely.

Pro správu účtu a vykonávání souvisejících operací, včetně boje proti podvodům

(i) Bankovní karta

Údaje týkající se bankovních karet jsou zpracovávány výhradně společností Adyen, která nám pouze poskytuje identifikační token pro zpracování záruk a plateb za rezervace. Zpracovávání tohoto společníka splňuje požadavky PCI-DSS (Standardy zabezpečení dat v odvětví platebních karet). Údaje týkající se bankovních karet jsou smazány po dokončení transakce, tj. po úspěšném zaplacení objednávky. V případě předplacení služeb jsou bankovní údaje uchovány:

 • do posledního termínu platby, pokud předplatné nezahrnuje automatické obnovení;
 • do ukončení předplatného v případě obnovení tichým souhlasem, v souladu s příslušnými provizemi a obzvlášť ve vztahu k informacím o osobách zahrnutých před obnovením.

Je nutno podotknout, že pro platby bankovní kartou, v souladu s článkem L 133-24 Měnového a finančního zákoníku, mohou být tyto údaje uchovány v archivech prostředníků za účelem dokazování v případě sporné transakce nebo nároku, po dobu 13 měsíců od data zaúčtování (prodlouženo na 15 měsíců v případě debetních karet s odloženou splatností). 

Údaje vztahující se k vizuálnímu kryptogramu nejsou ukládány a údaje vztahující se k použité bankovní kartě jsou smazány, jakmile nastane datum jejich expirace.

(ii) Jiní poskytovatelé externích služeb specializující se na platební a transakční služby

(iii) Sporné a předsoudní kroky

Jako součást správy předsoudní fáze jsou údaje smazány, jakmile je spor vyřešen mimo soudní síň, nebo v opačném případě, jakmile nastanou příslušné právní kroky.

Údaje sbírané a zpracovávané v kontextu soudního sporu musí být smazány, jakmile přestanou platit případné a mimořádné kroky proti vynesenému rozhodnutí.

Pro administrativu a správu věrnostního programu B&B Hotels Club

Údaje vztahující se k administrativě a správě věrnostního programu B&B Hotels Club jsou uchovávány po dobu vašeho členství v programu. Následně jsou archivovány po dobu trvání sankce v archivu prostředníka.

Pro správu právních žádostí vyplývajících z GDPR a pozměněného Zákona o ochraně dat 

Údaje vztahující se ke správě požadavků práv jsou uchovávány po celou dobu nezbytnou pro zpracování požadavku. Následně jsou archivovány po dobu trvání sankce v archivu prostředníka.
 

Článek 7. Přeposílání dat mimo Evropskou unii

B&B Hotels Group je globální organizace nabízející své služby v mnoha zemích. Sdílení údajů napříč státy je tedy nezbytné pro naše služby, tak abyste dostali stejně kvalitní služby, ať už se nacházíte kdekoliv na světě. 

Tím pádem, pod záštitou rámce předmětů indikovaných v článku 4 těchto zásad, můžeme přeposílat vaše osobní data interním a externím cílům, které se mohou nacházet mimo země EU. 

B&B Hotels Group tak uplatnila příslušná opatření, aby zabezpečila přenos vašich údajů mimo EU.

Všechny přenosy osobních údajů jsou podmíněny smlouvou.

Přenos osobních dat do zemí, které nemají patřičnou ochranu osobních údajů, je řízený standardními smluvními ustanoveními, které jsou definovány a schváleny Evropskou komisí (čl. 46 GDPR).

Toky dat do Spojených států amerických jsou směřovány pouze k subjektům, které jsou signatáři programu štítu na ochranu soukromí.

K veškeré této dokumentaci můžete získat přístup kontaktováním našeho pracovníka ochrany dat na následující emailové adrese: privacy@hotelbb.com nebo na poštovní adrese: DPO Casper BidCo, HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie - 75008 Paříž.

Článek 8. Uplatňování práv subjektu údajů

V souladu se Zákonem o ochraně dat a s GDPR máte následující práva (zjistěte více):
právo na přístup a informace (článek 15 GDPR), opravu (článek 16 GDPR), aktualizaci, celistvost vašich údajů

 • právo na smazání (nebo „právo na zapomenutí“) vašich osobních údajů (článek 17 GDPR), pokud jsou nepřesné, nekompletní, nejasné, zastaralé, nebo pokud je jejich sběr, použití, předávání či uchovávání zakázané
 • právo kdykoliv odvolat váš souhlas (článek 7 GDPR)
 • právo omezit zpracovávání vašich údajů (článek 18 GDPR)
 • právo ohradit se vůči zpracovávání vašich údajů (článek 21 GDPR) 
 • právo na přenosnost údajů, které jste nám poskytli, když jsou vaše údaje podrobovány automatickému zpracovávání na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy (článek 20 GDPR)
 • právo nebýt podrobeni rozhodnutí založeném výhradně na automatickém zpracování (článek 22 GDPR); žádná taková rozhodnutí B&B Hotels Group aktuálně neaplikuje
 • právo určovat osud vašich dat v případě vaší smrti a rozhodnout, zdali budeme předávat vaše data třetí straně, kterou jste dříve určili (článek 85 LIL). V případě vaší smrti a absenci pokynů z vaší strany podnikneme kroky pro smazání vašich údajů, pokud jejich uchování není potřebné pro důkazní účely nebo pro splnění právní povinnosti.

Svá práva můžete uplatnit:

 • emailem na adresu: privacy@hotelbb.com
 • poštou na adresu DPO Casper BidCo - HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie, 75008 Paříž, Francie 

když prokážete svoji totožnost a oprávněný důvod, pokud to zákon vyžaduje.

Můžete také podat stížnost k orgánům dohledu a obzvláště pak k CNIL nebo jakémukoliv jinému příslušnému orgánu.
 

Článek 9. Přihlašovací údaje a cookies

V praxi nám technické soubory cookies umožňují ověřovat vaši totožnost, identifikovat vás, zrychlit vaše prohlížení na našich stránkách a v našich aplikacích a zpřístupnit vám různé funkce. Tyto soubory mohou sbírat údaje týkající se specifikací vašeho operačního systému, prohlížeče nebo terminálu (počítač, tablet nebo mobilní telefon). Rovněž nám umožňují sběr dat vztahujících se k vaší poloze (zejména IP adresu).

Seznam souborů cookies, jejich účel a doba uchování je k dispozici zde

Dalším prohlížením našich stránek nebo používáním našich aplikací standardně souhlasíte s umístěním těchto souborů cookies. Rovněž však můžete kdykoliv upravit nastavení vašeho prohlížeče pro:

 • přijímání nebo odmítání souborů cookies na našich stránkách a v našich aplikacích
 • systematické odmítání veškerých souborů cookies
 • žádání o váš souhlas s veškerými soubory cookies, se kterými se setkáte při prohlížení internetu.

Pro tyto kroky jednoduše následujte instrukce poskytované vaším prohlížečem. Například: 

 • V Internet Explorer™: Menu Nástroje ► Předvolby internetu ► Menu Bezpečnost

Klikněte na tlačítko ‚Pokročilé‘ a otevřete tak okno ‚Pokročilé nastavení soukromí‘. Poté zaškrtněte políčko ‚Ignorovat automatickou správu souborů cookies‘, následně zvolte možnost ‚Odmítnout‘ ve sloupci ‚Cookies třetích stran‘.

 • Ve Firefox™ : Menu Nástroje ► Nastavení ► Záložka soukromí 

V menu ‚Nastavení uchování‘ zvolte ‚Používat personalizované parametry historie‘. Nakonec odškrtněte políčko ‚Přijímat cookies třetích stran‘.

 • V Chrome™ : Menu ► Nastavení ► Zobrazit pokročilá nastavení (na spodku stránky).

Následně byste měli kliknout na tlačítko ‚Nastavení obsahu‘ a poté zaškrtnout políčko ‚Blokovat cookies a údaje třetích stran‘, v poslední řadě klikněte na ‚OK‘ abyste potvrdili svoji volbu.

 • V Safari™ : Safari (logo nastavení) ► Předvolby ► Bezpečnost ► Zobrazit soubory cookies ► Zvolte preferované možnosti
 • V Opera ™: Menu nástrojů ► Předvolby ► Záložka Pokročilé ► Sekce Cookies ► Spravovat soubory cookies ► Zvolte preferované možnosti

Jste ale zároveň informováni, že rozhodnutím blokovat technické a funkční soubory cookies riskujete změnu fungování našich stránek a našich aplikací.

Co se týče jiných cookies než čistě technických, jsme sepsali Listinu spravování souborů cookies, abychom vás informovali blíže o jejich funkcích, dostupnou zde.
 

Článek 10. Sociální sítě

Při prohlížení našich stránek a našich aplikací můžete kliknout na ikony určené pro sociální sítě Twitter, Facebook a LinkedIn.

Sociální sítě zlepšují užívání našich stránek a našich aplikací a pomáhají je propagovat pomocí sdílení.

Při použití těchto tlačítek můžeme mít přístup k osobním informacím, které jste označili jako veřejné a dostupné z vašich účtů na sítích Twitter, Facebook a LinkedIn. Naopak nevytváříme ani nepoužíváme žádnou databázi nezávislou na Twitteru, Facebooku ani LinkedInu a v tomto směru nevyužíváme žádná vaše data související s vašim soukromím.

Pokud chcete omezit přístup třetích stran k vašim osobním informacím na Facebooku, LinkedInu nebo Twitteru, radíme vám, abyste si upravili své profily a/nebo své příspěvky v určených rozhraních na sociálních sítích tak, abyste omezili jejich dosah.
 

Článek 11. Bezpečnost

Casper BidCo respektuje GDPR a Zákon o ochraně dat v oblasti bezpečnosti a důvěrnosti vašich údajů.

Zavádíme veškerá technická a organizační opatření nezbytná pro zajištění bezpečnosti našeho zpracovávání osobních údajů a důvěrnosti údajů, které sbíráme.

Tím pádem podstupujeme všechny nezbytné kroky v souvislosti s druhem sbíraných údajů a riziky spojenými s jejich zpracováváním, abychom zajistili jejich bezpečí, a obzvláště abychom zamezili zkreslení dat, poškození dat nebo jejich zpřístupnění nepovolanými třetími stranami. Tyto kroky zahrnují fyzickou ochranu našich lokací, ověřovací postupy pro osoby zpřístupňující údaje s osobním a bezpečným přístupem pomocí důvěrných uživatelských jmen a hesel, bezpečných protokolů https, přihlašování a dohledávatelnost připojení, zakódování určitých dat a naplňování PCI-DSS (Standardy zabezpečení dat v odvětví platebních karet).
 

Článek 12. Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto Zásad nebo jakéhokoliv požadavku týkajícího se vašich dat, nás můžete kontaktovat:

 • Zasláním emailu našemu pracovníkovi ochrany dat na následující adrese: privacy@hotelbb.com
 • Zasláním dopisu na následující adresu: DPO Casper BidCo -HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie-75008 PAŘÍŽ