Menu opener
TerugYour staySelect dates to see roomsChange datesSelect rooms and travelersClose
Select dates to see rooms
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
  • Bestemming
  • VanTot
    VanTot
  • 1 kamer, 1 volwassene
  • 1 kamer, 1 persoon

Wettelijke Verklaring

U bent op dit moment aan het surfen op de website van hotelreserveringen van de B&B Group.

Informatie over de Publisher:

Deze website wordt uitgegeven door Casper BidCo, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 8.079.934,49, geregistreerd in het Handels- en Bedrijvenregister van Nanterre onder nr. 850 790 908, intracommunautair btw-nummer FR 96 850790908 en met zijn hoofdkantoor in de Boulevard Roman Rolland 29, 92120 Montrouge, Frankrijk.

Publishing Director:
Agnes Peignen
E-mail: grp-digital@hotelbb.com (dit e-mailadres kan geen reserverings-, annulerings-, prijs- en beschikbaarheidsaanvragen behandelen; gelieve de speciale contactpagina te gebruiken)
Telefoonnummer: +33 (0) 1 70 38 30 55

Informatie over de Hostingprovider:

Deze website wordt gehost door:
SALESFORCE.COM EMEA BV, met zijn hoofdkantoor in: Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.  

Telefoonnummer: +44 (0) 203 1477600
 

Wet Bescherming Persoonsgegevens:

Om meer te weten te komen over hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen, gelieve ons Privacybeleid in te zien.
 

Copyright:

De presentatie en elk element, met inbegrip van de domeinnaam, handelsmerken, logo´s, merknamen, tekeningen, illustraties, foto´s, teksten, grafieken en andere bestanden die op deze website verschijnen, worden beschermd door de geldige wetten op intellectueel eigendom en behoren tot de verschillende bedrijven in de B&B Group, of er is toestemming verleend voor het gebruik ervan.
Geen enkel element op onze website mag op enige wijze of op welke manier dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, uitgegeven, gedownload, vervormd, doorgestuurd of verspreid, in zijn geheel of in zijn totaliteit, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
In het geval van toestemming voor gedeeltelijke of volledige verveelvoudiging, moet de volgende tekst op de kopie staan: “"©Copyright B&B Group (Casper BidCo & dochterondernemingen). Niet-contractuele referenties, beschrijvingen en foto´s."
Elk ander gebruik waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is verleend, is een schending van de rechten van de bedrijven binnen de B&B Group, en strafbaar bij de wet.
 

Fotocredits

Om meer te weten te komen over de op deze website gebruikte foto´s, gelieve te gaan naar Fotocredits.

 

Aansprakelijkheid

Alle op deze website beschikbare informatie wordt verstrekt zoals het is ontvangen. Casper BidCo staat niet garant voor, en stelt zich evenmin aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie.
Casper BidCo behoudt zich het recht voor zijn website op elk moment bij te werken of aan te passen.
De gebruiker gaat ermee akkoord geen enkele informatie over te dragen, te posten of uit te wisselen op of door middel van onze website, die zou kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij gaat er derhalve mee akkoord geen illegale of lasterlijke informatie te openbaren, die in strijd is met de openbare orde of met de goede zeden.
Casper BidCo spant zich ervoor in om aan gebruikers informatie en/of tools te verstrekken die beschikbaar zijn en gecontroleerd, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vergissingen, responstijd, gebrek aan beschikbare informatie en zelfs niet voor de aanwezigheid van virussen op zijn website.
Externe websites met hyperlinks die zijn verbonden met deze website vallen niet onder de controle van Casper BidCo, die zich derhalve niet aansprakelijk stelt voor de inhoud daarvan. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik ervan.
 

Cookies en andere Trackers

Casper BidCo gebruikt cookies en andere trackers op zijn website. Om meer te weten te komen over het gebruik van trackers en om uw voorkeursinstellingen te wijzigen, gelieve ons Cookiebeleid in te zien.
 

Neem contact met ons op

Voor enig commentaar met betrekking tot het functioneren van onze website, gelieve een bericht te sturen via Neem contact met ons op.

 

Geschillen

U kunt elk geschil met betrekking tot onze website voorleggen aan het Europees platform voor online geschillenbeslechting.