Menu opener
Vyberte datum pro zobrazení dostupnosti
Close
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Povolte geolokaci v nastavení prohlížeče nebo zadejte cíl
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Korporátní kód
Pro cestující s firemní smlouvou
  • Destinace
  • FromDo
    FromDo
  • 1 pokoj, 1 dospělý
  • 1 pokoj, 1 osoba

Právní upozornění

Právě si prohlížíte rezervační stránku hotelu B&B Group.

Informace o zveřejniteli:

Tato stránka je zveřejněna společností Casper BidCo, což je zjednodušená akciová společnost s kapitálem 8 079 934,49 EUR, registrovaná v obchodním rejstříku a rejstříku společností v Nanterre pod č. 850 790 908, číslo plátce DPH uvnitř Společenství FR 96 850790908 se sídlem v boulevard Roman Rolland 29, 92120 Montrouge, Francie.

Ředitel zveřejnění:
Agnes Peignen
E-mail: grp-digital@hotelbb.com (na této e-mailové adrese nelze vyřizovat žádosti o rezervaci, zrušení rezervace, cenu a dostupnost; použijte prosím speciální kontaktní stránku)
Telefonní číslo: +33 (0) 1 70 38 30 55

Informace o poskytovateli:

Tato stránka je poskytována:
SALESFORCE.COM EMEA Limited, se sídlem ve: Village 9, 26. podlaží Salesforce Tower, Bishopsgate 110, Londýn, UK, EC2N 4AY.  

Telefonní číslo: +44(0)203 1477600
 

Zákon o ochraně osobních údajů:

Pro více informací o tom, jak chráníme vaše osobní údaje se podívejte na naše Zásady ochrany osobních údajů.
 

Autorská práva:

Prezentace a všechny její prvky, včetně názvu domény, ochranných známek, log, značek, kreseb, ilustrací, fotografií, textů, grafik a dalších souborů objevujících se na této stránce jsou chráněny současnými zákony o duševním vlastnictví a náleží různým společnostem ve skupině B&B Group, nebo bylo jejich užití autorizováno.
Žádný prvek na této stránce nesmí být kopírován, reprodukován, upraven, změněn, stáhnut, narušen, přeposlán nebo jakkoli jinak distribuován, částečně ani v celku, bez předchozího písemného souhlasu.
V případě souhlasu s částečnou nebo celkovou reprodukcí musí být na kopii uvedeno následující: „©Copyright B&B Group (Casper BidCo & affiliates). Mimosmluvní reference, popisy a fotografie.”
Všechna další použití, která nejsou výslovně schválena, jsou vnímána jako porušení práv společností ve skupině B&B Group, postižitelná zákonem.
 

Použité fotografie

Pro více informací o fotografiích použitých na naší stránce se podívejte na Použité fotografie.

 

Odpovědnost

Všechny dostupné informace na této stránce jsou poskytovány tak, jak byly obdrženy. Casper BidCo nezaručuje ani nepřebírá žádnou odpovědnost za použití těchto informací.
Casper BidCo si vyhrazuje právo kdykoliv upravovat nebo měnit svou stránku.
Uživatel souhlasí, že nebude vysílat, sdílet nebo si vyměňovat žádné informace na nebo skrz naši stránku, které by mohly vést k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti a tedy souhlasí, že nebude zveřejňovat nelegální nebo hanlivé informace, které by byly v rozporu s veřejným pořádkem nebo všeobecnou slušností.
Casper BidCo se snaží poskytovat uživatelům informace a/nebo nástroje, které jsou dostupné a ověřené, ale nemůže nést zodpovědnost za chyby, časy reakce, nedostatek dostupných informací nebo dokonce za přítomnost virů na své stránce.
Externí stránky s hypertextovými odkazy spojenými s touto stránkou nespadají pod kontrolu společnosti Casper BidCo, která tímto nepřijímá žádnou odpovědnost s ohledem na jejich obsah. Za jejich použití je zodpovědný výhradně uživatel.
 

Cookies and další sledovací nástroje

Casper BidCo používá na své stránce cookies a další sledovací nástroje. Pro více informací o použití sledovacích nástrojů a nastavení preferencí se podívejte na Zásady používání Cookies.
 

Kontaktujte nás

S jakýmikoliv připomínkami k fungování naší stránky nám zašlete zprávu přes formulář Kontaktujte nás.

 

Spory

Jakékoliv spory týkající se naší stránky můžete předat na Online platformu pro řešení sporů v Evropské Unii.