Menu opener
NazajYour stayIzberite datume, da vidite razpoložljivostChange datesSelect rooms and travelersZapri
Izberite datume, da vidite razpoložljivost
Izpolnite polje Cilj
Predloga ni na voljo
Dovolite geolokacijo v nastavitvah brskalnika ali vnesite cilj
Izberite obdobje, krajše od 21 dni
Izberite poznejši datum

Izberite obdobje, krajše od 21 dniIzberite poznejši datum

Od
Do
Koda podjetja
Za potnike s poslovno pogodbo
  • Cilj
  • FromDo
    FromDo
  • 1 soba, 1 odrasli
  • 1 soba, 1 oseba

Splošni prodajni pogoji: Nemčija

Različica PFD

 

Splošni pogoji rezervacije (od decembra 2022)

 

I. Področje uporabe in predhodna opomba

1. Pravna oseba, navedena v okviru rezervacije (v nadaljevanju B&B ), odda gostu (v nadaljevanju Gost ) v najem dogovorjeno hotelsko sobo v dogovorjeni kategoriji sobe in z dogovorjenimi ugodnostmi (v nadaljevanju v " hotelsko sobo ") za dogovorjeno dolžino bivanja.

Ti Splošni poslovni pogoji in pogoji rezervacije (v nadaljevanju " SPP ") veljajo za nastanitvene pogodbe za najem hotelskih sob in za vse nadaljnje storitve, ki se gostu zagotavljajo v zadevnem hotelu v tem kontekstu.

2. Veljajo izključno ti SPP. Splošni pogoji poslovanja in rezervacijski pogoji gosta ne veljajo, razen če so vnaprej izrecno dogovorjeni v besedilni obliki.

3. Vsakršno sklicevanje na klavzule je vedno sklicevanje na te SPP, razen če je izrecno navedeno drugače.

4. Moška oblika se uporablja zaradi boljše berljivosti osebnih oznak in osebnih besed, vendar veljajo za vse spole.

 

II. Sklenitev pogodbe

1. Ob rezervaciji hotelske sobe gost ponudi B&B sklenitev nastanitvene pogodbe. B&B lahko po prosti presoji zavrne sklenitev nastanitvene pogodbe.

Namestitvena pogodba med B&B in gostom je sklenjena, ko gost prejme številko rezervacije B&B ali ob predaji ali posredovanju dostopne kode (glej točko IV.1.) gostu - odvisno od tega, kaj se zgodi prej.

Številko rezervacije B&B gost sporoči po elektronski pošti ali faksu, po telefonu ali osebno v hotelu. Gosta obveščamo, da številke rezervacij, prejete od tretjih oseb (npr. spletni portali za rezervacije hotelskih sob), niso enake številki rezervacije B&B.

2. Morebitne ponudbe B&B za sklenitev nastanitvene pogodbe so spremenljive in neobvezujoče, dokler gost ne prejme številke rezervacije B&B.

3. Gost nima nobenih zahtevkov za zagotovitev določene hotelske sobe ali za izpolnitev posebnih želja, ki presegajo najem hotelske sobe v kategoriji rezervirane sobe in z rezerviranimi vsebinami. Prav tako ni zahtevka za zagotovitev parkirnega mesta, razen če je le-to izrecno tudi rezervirano in je bila rezervacija parkirnega mesta potrjena s strani B&B.

 

III. Rezervacija, cene, odpoved, neuporaba hotelske sobe

1. Naslednja izraza " enostavna rezervacija " in " zajamčena rezervacija " se razlikujeta v tem, da gost zgolj naroči hotelsko sobo z enostavno rezervacijo, pri čemer dodatno jamči plačilo stroškov namestitve z navedbo podatkov svoje kreditne kartice z zajamčeno rezervacijo.

Naslednji izraz " Predplačilo " pomeni, da je gost hotelsko sobo, ki jo je naročil, že v celoti plačal kot del postopka rezervacije.

2. B&B ponuja tri (3) vrste cen:

o Flex-Rate : največja prilagodljivost med vsemi cenami B&B; lahko rezervirate kot zajamčeno rezervacijo, kot preprosto rezervacijo in predplačilo.

o Saver-Rate : možnost brezplačnega preklica ali ponovne rezervacije do 12.00, tri (3) dni pred dnevom prihoda; lahko rezervirate kot zajamčeno rezervacijo in predplačilo.

o Supersaver-Rate : ponuja najboljšo ceno med vsemi cenami B&B; možna rezervacija samo prek spleta, predplačilo; gost ne more preklicati ali ponovno rezervirati.

3. Naslednji izraz " odpoved " pomeni odstop od nastanitvene pogodbe. V točkah 4. do 7. spodaj je pojasnjeno, v kakšnih okoliščinah je naročeno sobo mogoče odpovedati. Naslednje velja za vse odpovedi, ki jih gost ni izvedel zakonito/pravočasno, in za vse odpovedi s strani B&B, razen če je v teh SPP izrecno dogovorjeno drugače:

V primeru odpovedi naročene sobe ostane gost dolžan plačati stroške namestitve za prvo noč, minus 10% za prihranjene stroške; B&B lahko v tem primeru odda sobo drugače; Gost lahko v vsakem primeru dokaže, da so stroški, ki jih je prihranil B&B, višji od 10% stroškov nastanitve.

Naslednji izraz " Datum prihoda " pomeni prvi dan obdobja rezervacije. Naslednji izraz " Datum odhoda " pomeni ustrezni zadnji dan obdobja rezervacije.

4. Za Supersaver-Rate velja naslednje :

Gost v nobenem trenutku ni upravičen do odpovedi ali ponovne rezervacije.

Če se gost ne prijavi do 6.00 zjutraj na dan po datumu prihoda (neprihod), bo B&B rezervacijo samodejno odpovedal.

5. Za Saver-Rate velja naslednje :

Odpoved ali ponovna rezervacija je mogoča brez stroškov samo do 12.00 ure, tri (3) dni pred datumom prihoda.

Če se gost ni prijavil do 6.00 zjutraj na dan po datumu prihoda, ne da bi svojo rezervacijo odpovedal do 12.00 ure, tri (3) dni pred datumom prihoda (ne-prihod), bo rezervacija samodejno odpovedano s strani B&B.

6. Za Flex-Rate velja naslednje :

Brezplačna odpoved ali ponovna rezervacija je možna do 19:00 na dan prihoda, razen v primeru posebnih pogojev za skupinska potovanja/potovalne skupine (glej klavzulo VIII) ali posebnih pogojev za obdobja sejmov in dogodkov (glej klavzulo IX). ) veljajo. Brezplačna odpoved pa ne bo več mogoča, ko se gost prijavi na dan prihoda.

Če gre za preprosto rezervacijo in gost ni odpovedal do 19.00 na dan prihoda in/ali se ni prijavil v hotel do 19.00, bo B&B rezervacijo samodejno odpovedal.

Če gre za zagotovljeno rezervacijo ali predplačilo , se rezervacija hotelske sobe za gosta ohrani tudi po 19:00 uri na dan prihoda. Če pa se gost ni prijavil do 06:00 zjutraj naslednjega dne po datumu prihoda, ne da bi svojo rezervacijo odpovedal do 19:00 ure na dan prihoda (ne-prihod), bo rezervacija samodejno odpovedano s strani B&B.

7. Za odpoved skupinskih potovanj/potovalnih skupin in rezervacij v času sejmov in prireditev veljajo posebni pogoji iz VIII. in IX.

 

IV. Prihod in odhod

1. B&B gostu zagotovi hotelsko sobo v dogovorjeni kategoriji sobe in z dogovorjeno opremo sobe na dan prihoda, najkasneje do 15. ure.

Če je gost rezerviral "zgodnjo prijavo", mu bo hotelska soba na voljo najkasneje do 12.00 ure na dan prihoda.

Gost nima nobenih zahtevkov po predhodni dodelitvi hotelske sobe. Ob prijavi bo gost prejel kodo za dostop do hotela in hotelske sobe, bodisi na recepciji, na avtomatu za prijavo ali ob spletni prijavi.

2. Na dan odhoda mora gost svojo hotelsko sobo zapustiti in vrniti brez poškodb najkasneje do 12.00 ure. Če je gost rezerviral "Late Check-Out", mora svojo hotelsko sobo zapustiti in brez poškodb vrniti najkasneje do 14.00 ure.

V primeru zamude pri odjavi lahko B&B gostu zaračuna stroške namestitve prejšnjega dne, zmanjšane za 10 % za prihranjene stroške zaradi zamude pri izpraznitvi sobe, za njeno uporabo izven pogodbeno dogovorjenega obsega. Gost lahko v vsakem primeru dokaže, da so prihranki B&B višji od 10% cene nočitve.

 

V. Pogoji uporabe

1. Največja zasedenost za posamezno kategorijo sobe ne sme biti presežena. V tem kontekstu se otroci in dojenčki štejejo za odrasle, zlasti zaradi predpisov o požarni varnosti, ki jih je treba upoštevati.

2. Preprodaja, preprodaja ali napotitev rezerviranih sob, zlasti prek platform, kot je "Airbnb", je prepovedana, razen če se gost in B&B izrecno pisno dogovorita drugače.

Število oseb, ki bivajo v ponujeni hotelski sobi, ne sme preseči števila oseb, ki bivajo čez noč, kot je navedeno v obsegu rezervacije.

Če Gost krivdno krši zgoraj navedene predpise v tej točki V. 2, ima B&B pravico odpovedati namestitveno pogodbo in od Gosta zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 500,00 EUR. Poleg tega si B&B izrecno pridržuje pravico do odškodninskega zahtevka, v tem primeru pa se pogodbena kazen ustrezno pobota s škodo.

3. Gost je dolžan med bivanjem v hotelu upoštevati in upoštevati tam objavljen hišni red ter splošne pogoje uporabe parkirnega prostora.

4. V hotelskih sobah je prepovedano uživanje kakršnih koli tobačnih izdelkov (zlasti cigaret, cigar, pip in šiš) kot tudi tobačnih ali nadomestkov za kajenje (zlasti e-cigaret).

V primeru krivdne kršitve lahko B&B gostu izda račun za (osnovne) stroške čiščenja za odpravo posledic konzumacije ali pavšalni znesek za dodatne stroške čiščenja v višini 100,00 EUR (" odškodnina " ). Gost lahko dokaže, da so dejansko nastali stroški čiščenja nižji od pogodbene odškodnine. Če dejansko nastala škoda presega zgoraj navedeni pavšalni znesek, ima B&B pravico zahtevati razliko od gosta.

 

VI. Cene nočitev in cene pomožnih storitev

1. Stroški nastanitve, ki jih plača gost, so nadomestilo za zagotovitev hotelske sobe s strani B&B v času bivanja. Ne glede na dejansko uporabo ali prenočitev gosta, se za vsako prenočitev zaračunajo polni stroški nastanitve, če je primerno, zmanjšani za privarčevane stroške, razen če ni drugače določeno s temi SPP. Če gost in/ali njegovi sopotniki koristijo dodatne hotelske storitve (npr. zajtrk, plačljivo parkirišče, nastanitev hišnih ljubljenčkov itd.), mora gost poleg stroškov nastanitve plačati ustrezno ceno za te storitve.

2. Veljajo cene dogovorjene ob sklenitvi pogodbe. B&B ima pravico do razumnega zvišanja cen do 20 dni pred datumom prihoda, vendar največ za 15%, če je med datumom rezervacije s strani gosta in datumom prihoda več kot štiri (4) mesece. V primeru zvišanja cene za več kot 5 % ima gost pravico do brezplačnega odstopa

napolniti; Gost lahko uveljavlja pravico do odstopa v besedilni obliki do B&B najkasneje v petih (5) dneh od obvestila o zvišanju cene.

3. Cene in/ali zneski, navedeni v rezervaciji, v vsakem primeru vključujejo veljavni davek na dodano vrednost ter vse zakonske davke, pristojbine in dajatve, razen če je izrecno navedeno drugače.

 

VII. Plačilni pogoji

1. Stroški nastanitve in cene pomožnih storitev (kot so po potrebi plačljivo parkirno mesto, zajtrk, pristojbine za hišne ljubljenčke in vse druge terjatve, ki niso izrecno navedene v nastanitveni pogodbi kot del stroškov nastanitve) za plačilo vnaprej najkasneje ob prihodu gosta v hotel, ne glede na datum računa. Če plačilo ni opravljeno pravočasno, ima B&B pravico odpovedati namestitveno pogodbo. Klavzula III.3 odst. 2 velja.

2. Brez poseganja v klavzulo VII.1 ima B&B že ob rezervaciji pravico od gosta zahtevati predplačilo za stroške nastanitve do pričakovanega skupnega zneska računa ali primerno varščino v obliki pologa s kreditno kartico. .

3. B&B sprejema gotovino v evrih, nakazila, PayPal, Apple Pay, debetne kartice (Maestro, girocard itd.) in naslednje kreditne kartice: Visa, Mastercard in American Express.

Druga plačilna sredstva so dovoljena samo s soglasjem B&B.

4. Gost lahko uveljavlja morebitne pobotne in pridržne pravice le, če so osnovne nasprotne terjatve nesporne ali potrjene s pravnomočno sodno odločbo.

 

VIII. Posebni pogoji za skupinska potovanja/potovalne skupine

1. Skupinsko potovanje ali potovalna skupina obstaja, če

a) ena ali več rezervacij je opravljena prek spletne strani B&B za  

- skupaj najmanj pet (5) dvoposteljnih sob oz  

- skupno več kot devet (9) gostov

kjer se obdobje nastanitve prekriva vsaj za eno noč. To velja tudi, če je rezervacija opravljena samo na eno ime.

b) po elektronski pošti, telefonu, faksu ali neposredno v hotelu, za katerega je opravljena rezervacija  

- vsaj 15 gostov in

- najmanj osem (8) sob.

2. V odstopanju od zgornjih določb ali v njihovo dopolnitev se za skupinsko potovanje/potovalno skupino uporabljajo naslednje klavzule od 3. do 11.:

3. Ob rezervaciji je treba za B&B imenovati kontaktno osebo za potovalno skupino (" oseba splošne odgovornosti ").

4. Najpozneje do 12.00 ure, sedem (7) dni pred datumom prihoda, je treba B&B predložiti seznam imen vseh udeležencev.

5. S potrditvijo rezervacije s strani B&B bo odgovorna oseba prejela vse informacije o rezervaciji, o prijavi in, če je primerno, o varščini in drugih pogojih plačila. Skupinske rezervacije potovanj so vedno zajamčene rezervacije v smislu člena III.1.

6. Celoten znesek stroškov namestitve je treba plačati z bančnim nakazilom ali s kreditno kartico na bančni račun B&B, ki je naveden v potrditvi rezervacije ali o katerem B&B obvesti osebo, ki nosi celotno odgovornost po zaključku rezervacije. . Morebitne stroške mednarodnih bančnih nakazil, zaračunanih B&B za plačilo skupinskega potovanja, mora potovalna skupina v celoti poravnati najkasneje ob prihodu v hotel.

7. Stroški nastanitve potovalne skupine, vključno s stroški pomožnih storitev v smislu točke VII.1. se plačajo vnaprej, najkasneje do 12:00 ure, 28 dni pred datumom prihoda ali takoj zapadejo v plačilo, če je rezervacija opravljena manj kot 28 dni pred datumom prihoda, v vsakem primeru ne glede na datum. računa. Če plačilo ni opravljeno pravočasno, ima B&B pravico odpovedati namestitveno pogodbo (glejte klavzulo XIII.1.); v tem primeru lahko B&B sicer odda hotelske sobe, rezervirane za potovalno skupino (brez nadaljnjih informacij osebi, ki je v celoti odgovorna), ne da bi bili gostje upravičeni uveljavljati kakršne koli zahtevke proti B&B v zvezi s tem.

8. Potovalna skupina lahko brezplačno odpove ali spremeni svojo rezervacijo od vključno 60 sob do 12.00 osem (8) tednov, od 40 do vključno 59 sob do 12.00 šest (6) tednov, in v primeru manj kot 40 sob do 12.00 štiri (4) tedne pred datumom prihoda. Ne glede na število rezerviranih sob lahko potovalna skupina brezplačno odpove največ dve (2) sobi tudi do tri (3) dni pred datumom prihoda. V primeru poznejših odpovedi ali neprihoda je treba stroške nastanitve za odpovedane ali neuporabljene sobe plačati kot pristojbino za odpoved / neprihod za celotno obdobje rezervacije, minus 10 % za prihranjene stroške. Potovalna skupina lahko dokaže, da so stroški, prihranjeni z B&B, višji.

9. B&B zagotovi rezervirane hotelske sobe potovalni skupini od 15:00 ure na dan prihoda.

10. Ob prihodu potovalne skupine v hotel ima B&B pravico zahtevati depozit do 50,00 EUR na rezervirano sobo (v gotovini ali s kreditno kartico) za morebitne pomožne storitve v smislu točke VII.1. ter za morebitne druge stroške (morebitna škoda ipd.).

11. Potovalna skupina bo prejela skupne račune, ki se izročijo osebi s celotno odgovornostjo.

 

IX. Posebni pogoji za termine sejmov in prireditev

1. B&B bo Gosta kadarkoli obvestil na zahtevo, vendar najpozneje ob rezervaciji, o morebitnih terminih sejmov in dogodkov, ki so pomembni za lokacijo zadevnega hotela. Z odstopanjem in dopolnitvijo zgornjih določb velja v času sejmov in prireditev naslednje:

2. Za nastanitev je možna samo zagotovljena rezervacija ali predplačilo. Enostavnih rezervacij po drugi strani ni mogoče narediti.

3. V času sejmov in dogodkov B&B ponuja tri (3) vrste cen:

o Fair-Flex-Rate

o Fair-Saver-Rate

o Fair-Super-Saver-Rate

4. Gost lahko brezplačno prekliče ali spremeni tarifo Fair-Supersaver do 12.00 28 dni, Fair-Saver-Rate do 12.00 14 dni in Fair-Flex-Rate do 12.00 sedem (7) dni pred datumom prihoda; v nasprotnem primeru brezplačna odpoved ali sprememba nista mogoča.

V okviru postopka rezervacije se gostu prikaže tudi odpovedni rok. V primeru kasnejše odpovedi ali neprihoda gosta velja klavzula III.3 odst. 2 velja.

5. Stroški nastanitve, vključno s stroški pomožnih storitev v smislu točke VII.1., se plačajo vnaprej, vendar najkasneje do izteka dneva, na katerega je brezplačna odpoved po prejšnjem odstavku. je zadnjič možno pred datumom prihoda ali zapade v plačilo takoj, če brezplačna odpoved ali sprememba nista mogoča, v vsakem primeru ne glede na datum računa. Če plačilo ni opravljeno pravočasno, bo B&B upravičen do odstopa od nastanitvene pogodbe (glej klavzulo XIII.1.); v tem primeru klavzula III.3. odst. 2 velja.

 

X. Odgovornost B&B

1. B&B je brez omejitev odgovoren za škodo, za katero je odgovoren B&B, ki izhaja iz poškodb življenja, telesa ali zdravja, kot tudi za premoženjsko škodo in finančno izgubo, ki jo povzroči B&B namerno ali iz hude malomarnosti. Za škodo na lastnini in finančno izgubo, ki jo povzroči iz navadne malomarnosti bo B&B odgovoren le v primeru kršitve bistvene pogodbene obveznosti, vendar v obsegu, omejenem na škodo, ki je predvidljiva ob sklenitvi pogodbe in je značilna za pogodbo.

Materialne pogodbene obveznosti so tiste, ki sploh omogočajo pravilno izvedbo pogodbe in na njihovo izpolnitev se gost zanaša in se lahko zanaša.

Kršitev dolžnosti s strani B&B je enaka kršitvi dolžnosti s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Nadaljnji odškodninski zahtevki so izključeni, razen če je drugače navedeno v tem členu X. Ta določba o odgovornosti ne pokriva nobene podlage za zahtevke po zakonu o varstvu podatkov.

2. Če pride do motenj ali pomanjkljivosti storitev B&B, bo gost moral o tem brez nepotrebnega odlašanja obvestiti B&B ali hotelsko osebje na lokaciji. Po seznanitvi ali takojšnji pritožbi gosta si bo B&B prizadeval popraviti situacijo. Gost je dolžan prispevati tisto, kar se od njega razumno pričakuje, da bo odpravil okvaro in zmanjšal morebitno škodo na minimum.

3. Za prinesene predmete bo B&B gostu odgovoren v skladu z zakonskimi predpisi (glej razdelke 701 in naslednje nemškega civilnega zakonika (BGB)).

Posebej je poudarjeno, da B&B ne odgovarja za izgubo, uničenje ali poškodbe vozil (vključno s kolesi), glej odd. 701 odst. 4 Nemški civilni zakonik (BGB).

4. V obsegu, v katerem je gostu na voljo parkirni prostor v hotelski garaži ali na hotelskem parkirišču proti plačilu, velja klavzula X.1 v zvezi z odgovornostjo B&B za kakršno koli izgubo ali poškodbo vozila, parkiranega na lastnino hotela. V kolikor je Gostu zagotovljeno brezplačno parkirno mesto v hotelski garaži ali na hotelskem parkirišču, to ne pomeni pogodbenega razmerja. B&B ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo ali poškodbo vozila, parkiranega na posesti hotela.

5. Hotel skrbno obravnava novice, pošto in pošiljke blaga za goste. Vsakršen prevzem in hramba poštnih in blagovnih pošiljk za Gosta zahteva predhodno posvetovanje s Hotelom. Vendar pa hotel nima nobenih obveznosti prevzema ali skladiščenja.

 

XI. Kraja in škoda

V primeru kraje ali poškodovanja njegovih predmetov ter v primeru požara, škode zaradi vode ali kakršne koli druge škode v hotelski sobi, mora gost brez nepotrebnega odlašanja obvestiti osebje hotela.

 

XII. Domače živali

Za prevzem psov in mačk (v nadaljevanju hišni ljubljenčki ) je potrebna predhodna najava s strani Gosta; za druge živali bo treba vprašati B&B z navedbo točne vrste; v vseh primerih lahko B&B kadarkoli in brez navedbe razlogov zavrne soglasje.

V vsako rezervirano sobo lahko pripeljete največ dva hišna ljubljenčka.

Za vsako pripeljano žival in hišnega ljubljenčka je treba plačati dodatno pristojbino; B&B bo gosta obvestil o znesku take pristojbine po obvestilu.

Psi za slepe ali gluhe osebe in primerljivi službeni psi, od katerih je gost dokazano odvisen, so oproščeni plačila pristojbine.

 

XIII. Odpoved nastanitvene pogodbe

1. B&B ima pravico odpovedati namestitveno pogodbo, če gost ne plača pravočasno ali v celoti dolgovane akontacije in/ali ne zagotovi dolgovane kavcije. Klavzula III.3 odst. 2 velja.

2. B&B ima zlasti pravico odpovedati namestitveno pogodbo in po potrebi zahtevati odškodnino, če (i) višja sila ali druge okoliščine, za katere B&B ni odgovoren, onemogočajo izpolnitev namestitvene pogodbe,

(ii) sobe so rezervirane krivdno ali zaradi zavajajočih ali lažnih informacij ali prikrivanja bistvenih dejstev (pri čemer so v tem kontekstu lahko pomembna identiteta, plačilna sposobnost kot tudi namen bivanja ali tudi izpolnjevanje lastnosti "potovalna skupina") ,

(iii) B&B utemeljeno domneva, da lahko izvajanje nastanitvene pogodbe ogrozi nemoteno delovanje podjetja, varnost ali ugled hotela v javnosti, ne da bi bilo to mogoče pripisati sferi nadzora ali organizaciji B&B ali Hotel,

(iv) med bivanjem v hotelu je gost pod vplivom nedovoljenih substanc, uporablja hotelsko sobo za izvajanje kakršne koli komercialne dejavnosti s prometom strank ali uporablja hotelsko sobo za prostitucijo, ali če je namen in/ali vzrok bivanje je nezakonito,

(v) gost večkrat žali, moti ali kako drugače nadleguje osebje hotela ali druge goste hotela kljub opominu, (vi) gost nepooblaščeno odda sobo v podnajem ali

(vii) gost ob prijavi na zahtevo ne predloži veljavnega identifikacijskega dokumenta, čeprav je to potrebno za zaščito upravičenih interesov B&B (npr. če obstaja dvom o polnoletnosti gosta) in v kolikor interesi ali osnovne pravice in osnovne svoboščine zadevnega gosta ne zahtevajo varstva njegovih osebnih podatkov.

3. V primeru klavzule XIII.2 (i) zgoraj gost ni dolžan plačati stroškov nastanitve. V zvezi s klavzulo XIII.2 (ii) do (vii) bo gost dolžan plačati stroške nastanitve za vse rezervirane dni nastanitve, minus 10% za prihranjene stroške; B&B lahko v tem primeru odda sobo drugače; Gost lahko v vsakem primeru dokaže, da so stroški, ki jih je prihranil B&B, višji od 10% stroškov nastanitve.

4. Višja sila v smislu klavzule XIII.2 (i) so vsi zunanji dogodki, ki jih od zunaj povzročijo elementarne naravne sile ali dejanja tretjih oseb, ki so glede na človeški vpogled in izkušnje nepredvidljivi, jih ni mogoče preprečiti ali nevtralizirati z ekonomsko sprejemljivimi sredstvi. tudi z največjo skrbnostjo, ki jih je razumno pričakovati v danih okoliščinah, prav tako pa jih zaradi njihove pogostosti ne smemo sprejeti. To vključuje vojno, državljansko vojno, vojne okoliščine, teroristične napade, državljanske nemire, nemire, stavke, epidemije, pandemije, požare, poplave, nevihtne plime ali druge nevihte v obsegu katastrofe, potrese in primerljive incidente . Sem spadajo tudi vse okoliščine ter neposredne in posredne posledice okoli problematike obstoja in širjenja virusa SARS-Cov-2 (Covid-19) – »Corona«.

 

XIV. Varstvo podatkov, mladoletniki

Za obdelavo osebnih podatkov (» obdelava podatkov «) je odgovorna pravna oseba, navedena v okviru rezervacije . Dodatne informacije so gostu na voljo na spletni strani B&B in v informacijah o varstvu podatkov, ki so na voljo kot del postopka rezervacije.

Mladoletnim osebam B&B ni dovoljeno posredovati nobenih osebnih podatkov brez odobritve zakonitih skrbnikov. B&B v okviru sklepanja in izvajanja nastanitvenih pogodb ne obdeluje nobenih zavestno pridobljenih osebnih podatkov mladoletnih oseb.

 

XV. EU-Spravni odbor za potrošnike

Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov (platforma ODR), ki je dostopna na https://www.ec.europa.eu/consumers/odr . B&B trenutno ne sodeluje v tam ponujenih postopkih alternativnega reševanja sporov; zato spletne platforme za reševanje sporov trenutno ni mogoče uporabljati za goste B&B. B&B ni niti pripravljen niti dolžan sodelovati v kakršnih koli postopkih reševanja sporov pred spravnim odborom za potrošnike.

 

XVI. Splošne določbe

1. Za spremembe in dopolnitve nastanitvene pogodbe ali teh SPP je potrebna besedilna oblika. Enostranske spremembe ali dopolnitve s strani gosta so neveljavne.

2. Morebitna neveljavnost ene ali več določb teh SPP ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

3. Uporabljajo se zakoni Zvezne republike Nemčije, z izjemo Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG).

4. Kraj izpolnitve in plačila ter izključna pristojnost - tudi za spore o čekih in menicah - v komercialnih poslih je sedež hotela ali, po izbiri B&B, Frankfurt na Majni. Če gost izpolnjuje zahteve člena 38 (2) nemškega zakonika o civilnem postopku (ZPO) in nima splošnega kraja sodne pristojnosti v Nemčiji, je kraj sodne pristojnosti Frankfurt na Majni.

Vendar ima B&B pravico vložiti tožbe in druge sodne postopke tudi po splošnem pristojnem kraju gosta.

 

  • Natisnite
    to stran