Menu opener
ZadniYour stayVyberte datum pro zobrazení dostupnostiChange datesSelect rooms and travelersClose
Vyberte datum pro zobrazení dostupnosti
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Povolte geolokaci v nastavení prohlížeče nebo zadejte cíl
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Korporátní kód
Pro cestující s firemní smlouvou
 • Destinace
 • FromDo
  FromDo
 • 1 pokoj, 1 dospělý
 • 1 pokoj, 1 osoba

Zásady správy souborů cookies

PDF

Aktualizováno: 26. července 2023

 

1. Prohlášení o zásadách použití souborů cookies

Jakmile si začnete prohlížet naše stránky https://www.hotel-bb.com nebo se přihlásíte do aplikace B&B HOTELS (dále jen „Stránky“), na váš počítač, tablet nebo jakékoli jiné koncové zařízení, které používáte, se uloží soubory cookies.

To nám (dále jen „Editor“ nebo „Společnost Casper BidCo“, o níž najdete informace zde) umožní analyzovat návštěvnost Stránek a vylepšovat jejich obsah. Soubory cookies používáme podle jejich povahy za níže uvedenými účely.

Uživatel má možnost soubory cookies přijmout nebo odmítnout za použití nástroje na panelu nebo jiných nástrojů, jež budou popsány dále.
 

2. Co je to soubor cookie?

Cookie nebo sledovací nástroj (dále jen „Cookie(s)“) je textový dokument, který se uloží na vaše zařízení, jakmile navštívíte naše Stránky nebo kliknete na nějakou reklamu. Účelem souborů Cookies je sbírat informace týkající se aktivity Uživatele na Stránkách a nabízet mu personalizovaný obsah a služby.
 

3. Identifikace Cookies

Existují různé typy Cookies:

a) Cookies třetích stran a Cookies vlastní

Cookie je „vlastní“ nebo „třetí strany“ podle domény, ze které pochází. Vlastní Cookies jsou nainstalovány Stránkami, jakmile si je Uživatel začne prohlížet. Cookies třetích stran jsou Cookies instalované jinou doménou než tou, na které si Uživatel prohlíží stránky (například může jít o cookie zanechané na Stránkách správcem reklamy, tedy třetí stranou). Jakmile si Uživatel začne prohlížet Stránky a jiná strana prostřednictvím těchto Stránek nainstaluje Cookie, toto Cookie je pak Cookie třetí strany.

b) Časově omezené Cookies

Časově omezené Cookies umožňují provozovatelům Stránek sledovat kroky Uživatele po dobu, kdy si prohlíží Stránky. Časový úsek začíná, jakmile Uživatel otevře okno prohlížeče, a končí, jakmile toto okno zavře. Tento typ Cookies má dočasný charakter. Jakmile Uživatel prohlížeč zavře, všechny časově omezené Cookies jsou smazány.

c) Trvalé Cookies

Tento typ Cookies zůstává uložen v zařízení Uživatele i po skončení prohlížení Stránek, a to po dobu, jaká je stanovena v každém z těchto souborů Cookies. Aktivují se pokaždé, když se Uživatel na Stránky vrátí.

 

4. Jaké typy Cookies Editor používá a za jakým účelem? 

Na Stránkách jsou používány různé typy Cookies pro různé účely. Některé jsou nezbytné pro fungování Stránek, jiné jsou volitelné.

a) Zcela nezbytná Cookies a další sledovací nástroje

Tato Cookies jsou nezbytná pro fungování Stránek. Umožňují uživateli používat hlavní funkce Stránek. Bez těchto Cookies by Uživatel nemohl prohlížet Stránky normálním způsobem. Tato Cookies vyžadují pouze uložení informací o Uživateli na koncové zařízení Uživatele a neumožňují žádné sledování chování ani identifikaci. Tato cookies nesbírají žádné osobní informace.

b) Funkční Cookies a další sledovací nástroje

Tato Cookies umožňují personalizovat Stránky pro Uživatele tím, že si zapamatují údaje o poslední návštěvě (jako jméno uživatele, jazyk nebo geografickou zónu, v níž se uživatel nachází), o jeho preferencích a umožňují zvláště:

 • přizpůsobit prezentaci Stránek podle preferencí při posledním zobrazení (použitý jazyk apod.) během návštěv Uživatelů na Stránkách, podle jejich vybavení a zvoleného prohlížeče;
 • zapamatovat si informace vztahující se k formulářům, které Uživatel na Stránkách vyplnil, nebo k informacím, které si Uživatel na Stránkách vybral;
 • nabídnout Uživateli přístup k jeho účtu nebo jakémukoli jinému rezervovanému prostoru pomocí jeho identifikačních údajů;
 • použít bezpečnostní mechanismy, například se zeptat Uživatele, jestli se chce znovu přihlásit k obsahu nebo ke službě poté, co od posledního přihlášení už uplynul určitý čas.

c) Cookies a další sledovací nástroje pro zlepšení výkonu

Cookies pro měření návštěvnosti pomáhají sestavovat statistiky návštěvnosti a použití různých částí Stránek (rubriky a sledovaný obsah, scrollování). Umožňují Editorovi zvýšit zajímavost a ergonomii Stránek.

d) Cookies a další sledovací nástroje pro cílenou reklamu     

Pokud s touto možností Uživatel předem souhlasil, umožňují reklamní Cookies stanovit, jakou reklamu Uživateli zobrazovat podle jeho chování na Stránkách, zvláště pak omezit počet zobrazení, měřit účinnost reklamní kampaně nebo přizpůsobit reklamu podle preferencí Uživatele.

e) Google Analytics

Tato cookies nám umožňují získat statistiku návštěvnosti našich stránek (např. počet návštěv, nejčastěji otevírané stránky apod.). Tyto údaje používáme k tomu, abychom identifikovali případné dysfunkce stránek a abychom mohli přicházet s různými vylepšeními. Za tímto účelem shromažďujeme a na servery Google Analytics ve Spojených státech amerických předáváme následující údaje: žádost http, informace týkající se prohlížeče, jazyk, referer, identifikátor, IP adresa.
V souladu s článkem 46 GDPR vytvořil Google typové smluvní klauzule, aby zaručil bezpečnost tohoto transferu.
Přesto není zcela jisté, že tyto záruky zabrání americkým zpravodajských službám v přístupu k těmto údajům nebo že pro ně tento přístup bude neefektivní.
Rovněž se mohou křížit s dalšími zdroji dat a být použity k cílení reklamy.
 

5. Jak může Uživatel Cookies a sledovací nástroje spravovat?

Jakmile se Uživatel poprvé připojí na Stránky, je informován o tom, že partneři Editora a další určené třetí strany mohou prostřednictvím těchto Stránek instalovat Cookies. Pouze ten, kdo Cookie vydal, je schopen přečíst obsažené informace, Editor nemá ke Cookies vydaným třetími stranami žádný přístup. Vydání a používání Cookies třetími stranami podléhá zásadám o důvěrnosti těchto třetích stran nad rámec zde uvedených Zásad použití souborů cookies. Proto Uživateli doporučujeme obrátit se na internetové stránky těchto třetích stran a seznámit se s informacemi o tom, jaké Cookies shromažďují a jak s nimi dále nakládají.
Správa uložených Cookies / Sledovacích nástrojů Uživatelem

Uživatel může uložené Cookies / Sledovací nástroje spravovat následujícím způsobem:

 • Uložení technických, zcela nezbytných Cookies je aktivováno ve výchozím nastavení a nemůže být Uživatelem deaktivováno, tato Cookies jsou nezbytná pro fungování Stránek;
 • Uživatel deaktivuje nebo aktivuje Cookies podléhající jeho souhlasu (Cookies pro analýzu chování, reklamní Cookies apod.) prostřednictvím oznamovacího panelu nebo se k nim může dostat přes odkaz na parametry Cookies (dole na Stránkách). Každou deaktivací Uživatel odmítá ukládání daných Cookies.    
 • Při pokračujícím prohlížení, respektive jakmile Uživatel klikne na nějaký prvek na Stránkách (obrázek, odkaz, tlačítko „Vyhledat“ apod.) nebo si zobrazí jinou stránku Stránek, validuje uložení Cookies podle předem daných parametrů.

Pokud Uživatel aktivuje stahování Cookies na své koncové zařízení, Cookies integrované na Stránkách a obsah, který si prohlížel, mohou být dočasně uloženy na místě k tomu určeném na jeho koncovém zařízení. Tyto informace jsou čitelné pouze pro toho, kdo dané Cookies vydal. Souhlas udělený Uživatelem platí pouze šest (6) měsíců od prvního uložení do koncového zařízení Uživatele po vyjádření jeho souhlasu.
Pokud Uživatel deaktivuje stahování Cookies na své koncové zařízení nebo ve svém prohlížeči, nebo smaže již stažené, je informován o tom, že jeho prohlížení Stránek se může lišit od ostatních Uživatelů, kteří mají Cookies aktivované (obsah nebude personalizovaný). To se může stát i v případě, kdy Editor nebo některý z našich provozovatelů nebude moci z důvodu technické nekompatibility rozpoznat typ používaného prohlížeče v koncovém zařízení, jazykové parametry či parametry zobrazení nebo zemi, z níž se koncové zařízení podle všeho připojuje k Internetu. V takovém případě Editor odmítá jakoukoli zodpovědnost spojenou s omezeným fungováním Stránek, které je výsledkem odmítnutí Cookies Uživatelem.

 

6. Jaké Cookies / sledovací nástroje používáme?

Námi vydávané interní Cookies / sledovací nástroje:   

 • Cookies / sledovací nástroje zcela nezbytné pro správné fungování Stránek nebo aplikace, které nemohou být v našem systému deaktivovány. Obvykle jsou umisťovány jako odpověď na vámi provedené jednání, které zapříčinilo žádost o služby, jako je definice vašich preferencí podléhající důvěrnému zacházení, připojení nebo vyplňování formulářů.
 • Funkční a technické Cookies / sledovací nástroje jsou používány za účelem umožnění a vylepšení prohlížení Stránek nebo aplikace (např. SDK – Software development kit). Umožňují našim Stránkám či prohlížeči/aplikaci odesílání informací: preference zobrazení na vašem koncovém zařízení (jazyk, rozlišení), zálohování vašeho výběru Cookies apod. 
 • Cookies / sledovací nástroje pro měření návštěvnosti Stránek nebo aplikace nám pomáhají porozumět jejich používání a vylepšovat nabízené služby.  
 • Cookies / sledovací nástroje pro cílenou reklamu, která může být umisťována na naše webové stránky našimi reklamními partnery. Mohou být použity společnostmi, které sestavují váš zájmový profil a mohou vám nabízet relevantní reklamu na jiných webových stránkách. 
Název cookieTyp/účel cookieShromažďované informace / Popis cookieTrvání cookie

_adv_id

Cookies pro cílenou reklamu

Advalo je platforma pro údaje klienta

13 měsíců

_adv_ses

Cookies pro cílenou reklamu

Advalo je platforma pro údaje klienta

Session

_clck

Cookie pro měření návštěvnosti

Microsoft Clarity
Funkcionalita spočívá ve shromažďování a kombinování stránek viděných jedním uživatelem během jedné registrace.

364

_clsk

Cookie pro měření návštěvnosti

Microsoft Clarity
Funkcionalita spočívá ve shromažďování a kombinování stránek viděných jedním uživatelem během jedné registrace.

Session

_fbp

Cookies pro cílenou reklamu

Používané Facebookem, aby poskytoval sérii reklamních produktů inzerentů třetích stran dražbou v reálném čase.

90 dní

_ga

Cookie pro měření návštěvnosti

Název tohoto cookie odkazuje na službu Google Universal Analytics, která byla příznačně vytvořena jako analytická služba především pro Google. Toto cookie bylo vytvořeno s cílem odlišit jednotlivé uživatele tím, že jim je nahodile vygenerováno číslo, které následně slouží jako indentifikátor klienta. Je zahrnuto do každého požadavku na stránce a používá se pro počítání údajů o návštěvnících, o délce jejich setrvání na stránkách či zemi za účelem analytických výkazů o stránkách. V základním nastavení jejich exspirace vyprší po 2 letech, ale každý majitel stránek si může tuto dobu přizpůsobit svým potřebám.

13 měsíců

_gat

Cookie pro měření návštěvnosti

Název tohoto cookie odkazuje na Google Universal Analytics, podle dokumentace se používá k potlačení množství požadavků – omezuje sběr dat na stránkách se zvýšeným pohybem návštěvníků. Exspiruje po 10 minutách.

13 měsíců

_gclxxxx

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie pro průběžné sledování a konverzi Google

89 dní

_gid

Cookie pro měření návštěvnosti

Název tohoto cookie odkazuje na Google Universal Analytics. Jeho účelem je zřejmě shromažďovat a aktualizovat jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku. Zapisuje unikátní ID, které pak používá ke generování statistických údajů o způsobu, jakým návštěvník používá webové stránky.

1 den

_hjAbsoluteSessionInProgress

Cookie pro měření návštěvnosti

Toto cookie používá Hotjar za účelem detekce doby, jakou uživatel poprvé stráví na stránce, než přejde na jinou. Toto je pravý/falešný účel definovaný tímto cookie.

Session

_hjFirstSeen

Cookie pro měření návštěvnosti

Identifikuje délku prvního prohlížení internetové stránky novým uživatelem a udává, zda Hotjar tohoto uživatele poprvé sledoval nebo ne.

Session

_hjid

Cookie pro měření návštěvnosti

Cookie Hotjar. Toto cookie je definováno, jakmile klient poprvé navštíví stránky s aplikací Hotjar. Používá se pro nahodilé ID uživatele, unikátní na dané stránce a v daném prohlížeči. Zaručuje, že chování při pozdějších návštěvách stejných stránek bude přiřazeno ke stejnému ID uživatele.

Session

_hjIncludedInPageviewSample

Cookie pro měření návštěvnosti

Toto cookie bylo vytvořeno, aby aplikace Hotjar poznala, jestli je daný návštěvník už zahrnutý do sbírky údajů o času stráveném uživatelem na jednotlivých stránkách webových stránek.

Session

_hjIncludedInSessionSample

Cookie pro měření návštěvnosti

Toto cookie bylo vytvořeno, aby aplikace Hotjar poznala, jestli je daný návštěvník již zahrnut do každodenní sbírky údajů o času stráveném uživatelem na vašich stránkách.

Session

_hjSession

Cookie pro měření návštěvnosti

Obsahuje aktuální údaje o době trávené na stránkách.
Zajišťuje, že pozdější žádosti v okně během této doby budou přiřazeny právě této době strávené na stránkách.

Session

_hjSessionUser

Cookie pro měření návštěvnosti

Určuje, zda se uživatel nachází na stránce poprvé.
Používá uživatelské ID Hotjaru, jedinečné pro tyto stránky.
Zajišťuje, že údaje o pozdějších návštěvách stejných stránek budou přiřazeny ke stejnému ID uživatele.

Session

_hjTLDTest

Cookie pro měření návštěvnosti

Jakmile je dokončen proces aplikace Hotjar, pokoušíme se určit cestu nejvíce generického cookie, které musíme použít namísto jména hostitelské stránky. Díky tomu mohou být cookies sdílena mezi subdoménami (pokud je to potřeba). Abychom cestu mohli určit, pokoušíme se shromáždit cookie _HJTLDTest pro různé alternativy řetězců URL až dokud neuspějeme. Poté je cookie smazáno.

Session

_tlc

Cookies pro cílenou reklamu

TradeLab – umožňuje zobrazování cílené reklamy na třetích stránkách

1 rok

_tli

Cookies pro cílenou reklamu

TradeLab – umožňuje zobrazování cílené reklamy na třetích stránkách

90 dní

_tlp

Cookies pro cílenou reklamu

TradeLab – umožňuje zobrazování cílené reklamy na třetích stránkách

1 rok

_tls

Cookies pro cílenou reklamu

TradeLab – umožňuje zobrazování cílené reklamy na třetích stránkách

Session

_tlv

Cookies pro cílenou reklamu

TradeLab – umožňuje zobrazování cílené reklamy na třetích stránkách

1 rok

_uetsid

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie je využíváno Bingem, aby mohl určit, která reklama by měla být zobrazena, co je pro koncového uživatele procházejícího stránky relevantní.

1 den

_uetvid

Cookies pro cílenou reklamu

Jedná se o trackovací cookie využívané nástrojem Microsoft Bing Ads. Umožňuje nám rozpoznat uživatele, který už naše stránky dříve navštívil.

16 dní

AB Tasty Banner redirection

Funkční a technické cookies

Toto cookie používá operátor webových stránek společně s multivariabilními testy. Jedná se o nástroj používaný ke kombinování nebo modifikování obsahu webových stránek. Umožňuje webovým stránkám najít ideální variantu/edici stránek.

Session

ABTasty

Funkční a technické cookies

Toto cookie používá operátor webových stránek společně s multivariabilními testy. Jedná se o nástroj používaný ke kombinování nebo modifikování obsahu webových stránek. Umožňuje webovým stránkám najít ideální variantu/edici stránek.

13 měsíců

ABTastyDomainTest

Funkční a technické cookies

Toto cookie používá operátor webových stránek společně s multivariabilními testy. Jedná se o nástroj používaný ke kombinování nebo modifikování obsahu webových stránek. Umožňuje webovým stránkám najít ideální variantu/edici stránek.

Session

ABTastySession

Funkční a technické cookies

Toto cookie používá operátor webových stránek společně s multivariabilními testy. Jedná se o nástroj používaný ke kombinování nebo modifikování obsahu webových stránek. Umožňuje webovým stránkám najít ideální variantu/edici stránek.

13 měsíců

ADVBIN

Zcela nezbytná cookies

Cookie na správu vyrovnávací paměti

Session

ADVINF

Zcela nezbytná cookies

Cookie na správu vyrovnávací paměti

Session

browser_data

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie umožňuje společnosti Criteo lépe spravovat řešení sledování

390 dní

Check-in

Zcela nezbytná cookies

Používá se k přístupu na stránku pro potvrzení check-inu

Session

confirmation

Zcela nezbytná cookies

Používá se k přístupu na stránku pro potvrzení

Session

criteo_write_test

Cookies pro cílenou reklamu

Ověřuje, jestli návštěvník souhlasil s uložením cookies

1 vteřinu

cto—bundle

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie umožňuje společnosti Criteo lépe spravovat řešení sledování

13 měsíců

cto_clc 

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie umožňuje společnosti Criteo lépe spravovat řešení sledování

13 měsíců

cto_axid :

Cookies pro cílenou reklamu

Vytvořeno pouze pro případ, že je grafika uživatele aktivovaná pro klienta, pomocník sledovacího řešení společnosti Criteo

390 dní

cto_optout

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie pomáhá identifikovat uživatele nepřihlášené k odběru obsahu

5 let

cto_pxsig 

Cookies pro cílenou reklamu

Vytvořeno pouze pro případ, že je grafika uživatele aktivovaná pro klienta, pomocník sledovacího řešení společnosti Criteo

1 hodina

cto_tld_test

Cookies pro cílenou reklamu

Ověřuje, jestli návštěvník souhlasil s uložením cookies

1 vteřinu

criteo_cookies_perm 

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie umožňuje společnosti Criteo lépe spravovat řešení sledování

1 rok

criteo_localstorage_check

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie využívané pro ověření, jestli společnost Criteo může ukládat cookies

1 vteřinu

eid

Cookies pro cílenou reklamu

Externí identifikační cookie partnerů společnosti Criteo, které obsahuje ID uživatele

6 měsíců

first_arrival

Funkční a technické cookies

Technická cookies používaná pro identifikaci stránky, přes kterou se uživatelé poprvé dostali na danou webovou stránku

1 rok

messageBanner

Zcela nezbytná cookies

Určuje, jestli má být zpráva na banneru zobrazena, nebo ne

Session

opt

Cookies pro cílenou reklamu

Umožňuje vám omezit zobrazení naší reklamy na stránkách třetích stran

12 měsíců

OptanonAlertBoxClosed

Zcela nezbytná cookies

Toto cookie je definováno webovými stránkami za pomoci jistých verzí řešení v souladu se zákonem o cookies společnosti OneTrust. Instaluje se poté, co návštěvníci viděli oznámení o cookies, a v některých případech pouze tehdy, když uživatel aktivně zavře toto oznámení. Umožňuje, aby webové stránky zobrazovaly tuto zprávu jednomu uživateli pouze jednou. Doba exspirace tohoto cookie je jeden rok a neobsahuje žádné osobní informace.

1 rok

OptanonConsent

Zcela nezbytná cookies

Toto cookie je definováno řešením ve shodě s cookies firmy OneTrust. Shromažďuje informace o kategoriích cookies, které používají webové stránky, a o tom, zda uživatel udělil nebo neudělil souhlas s použitím jednotlivé kategorie. Pokud souhlas nebyl udělen, umožňuje toto cookie majiteli stránek zabránit, aby byly v prohlížečích uživatelů cookies jednotlivých kategorií definovány. Toto cookie obvykle trvá jeden rok, aby si návštěvníci vracející se na stránky vzpomněli, jaké jsou jejich preference. Neobsahuje žádnou informaci, která by mohla identifikovat návštěvníka stránek.

1 rok

optout

Cookies pro cílenou reklamu

Pokud je přítomno toto odhlašovací cookie, uživatel nebude sledován a společnost Criteo na něj nebude cílit v průběhu prohlížení stránek

5 let

outbrain_cid_fetch

Cookie pro měření návštěvnosti

Outbrain – shromažďuje údaje o prohlížení a chování uživatele na webových stránkách. Toto cookie používá majitel webových stránek pro kompilaci statistických výkazů a teplotní mapy.

Session

prefCountry

Funkční a technické cookies

Technická cookies používaná k rootování uživatele na stránky země, kterou si zvolil podle své preference

90 dní

prefLang

Funkční a technické cookies

Technická cookies používaná k rootování uživatele na stránky země dle preferovaného jazyka, tedy podle jazyka prohlížecího systému v jeho zařízení, čímž mu usnadní prohlížení stránek

Session

prov1139

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie digitální agentury Semibox

Session

r.ack

Cookies pro cílenou reklamu

Identifikuje unikátní uživatele v prohlížeči Safari <11.2

1 hodina

sbx_s1139

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie digitální agentury Semibox

Session

searchData

Zcela nezbytná cookies

Cookie obsahující poslední údaje o vyhledávání

Session

SSESS

Zcela nezbytná cookies

Hlavní cookie Drupal pro ověření

Session

submittedSuggestion

Zcela nezbytná cookies

Cookie nezbytné pro fungování webových stránek

Session

sumbitAutoCompleteForm

Zcela nezbytná cookies

Cookie nezbytné pro fungování webových stránek

Session

TRADEDOUBLER

Cookies pro cílenou reklamu

Soubory cookies od Tradedoubler pro klienty, kteří přišli na webové stránky hotelů BB prostřednictvím inzerátu umístěnému na síti Tradedoubler.

1 rok

uCountry

Funkční a technické cookies

Cookie udávající zemi uživatele

Session

visit_s1139

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie digitální agentury Semibox

Session

zdi

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie „pass-back loop detection“ umožňuje měřit čas strávený uživatelem v určité zóně

6 měsíců

_ga_SJG380VM1DCookie pro měření návštěvnostiTento název souboru cookie je spojen se službou Google Universal Analytics, která je významným vylepšením běžněji používané analytické služby společnosti Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako ID zákazníka. Je obsaženo v každém požadavku na stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro zprávy o analýze webu. Ve výchozím nastavení by jeho platnost měla vypršet po 2 letech, ačkoli tuto hodnotu si mohou majitelé webových stránek přizpůsobit.13 měsíců
_gcl_auCookies pro cílenou reklamuGoogle Adsense - soubor cookie sloužící ke sledování a ukládání údajů o konverzích90 dní
dtValidationCookieFunkční a technické cookiesSlouží k určení domény nejvyšší úrovněSession
dtCookieFunkční a technické cookiesTento název souboru cookie je spojen se softwarem společnosti Dynatrace, která se zabývá správou výkonu aplikací (APM). Její software spravuje dostupnost a výkon softwarových aplikací a dopad na uživatelskou zkušenost formou hloubkového sledování transakcí, syntetického monitorování, monitorování reálných uživatelů a monitorování sítě.Session
dtLaTCFunkční a technické cookiesTento název souboru cookie je spojen se softwarem společnosti Dynatrace, která se zabývá správou výkonu aplikací (APM). Její software spravuje dostupnost a výkon softwarových aplikací a dopad na uživatelskou zkušenost formou hloubkového sledování transakcí, syntetického monitorování, monitorování reálných uživatelů a monitorování sítě.Session
dtPCFunkční a technické cookiesTento název souboru cookie je spojen se softwarem společnosti Dynatrace, která se zabývá správou výkonu aplikací (APM). Její software spravuje dostupnost a výkon softwarových aplikací a dopad na uživatelskou zkušenost formou hloubkového sledování transakcí, syntetického monitorování, monitorování reálných uživatelů a monitorování sítě.Session
dtSaFunkční a technické cookiesTento soubor cookie se používá k ukládání názvů akcí napříč stránkami, aby bylo možné sledovat výkon napříč stránkami.Session
rxVisitorFunkční a technické cookiesTento soubor cookie se používá k uložení anonymního ID uživatele pro korelaci napříč relacemi.Session
rxvtFunkční a technické cookiesTento soubor cookie se používá k uložení dvou časových značek pro určení délky relace a konce relace.Session
zync-uuidCookies pro cílenou reklamuZeta
Umožňuje zobrazovat reklamy nebo doporučení, která jsou nejrelevantnější pro zájmy uživatelů.
3 měsíců
__Secure-ENIDCookies pro cílenou reklamuPoužívá se společností Google k zabránění podvodným pokusům o přihlášení. Obsahuje také ID uživatele Google, které může být po úspěšném přihlášení použito pro statistické a marketingové účely.12 měsíců
ln_orCookies pro cílenou reklamuLinkedIn
Slouží k určení, zda lze v konkrétní doméně provádět analýzu Oribi.
1 den
AECCookie pro měření návštěvnostiGoogle - Zajistěte, aby požadavky v rámci relace prohlížení byly prováděny uživatelem, a nikoli jinými weby. Tyto soubory cookie zabraňují škodlivým stránkám jednat jménem uživatele bez jeho vědomí.6 měsíců
av-sess-idCookies pro cílenou reklamuAntvoice
Umožňuje zobrazovat reklamy nebo doporučení, která jsou nejrelevantnější pro zájmy uživatelů.
Session
dsp_idCílení souborů cookieUkládá jedinečný identifikátor každého návštěvníka pro použití v platformě IgnitionOne Display.183 dní
evo5_BBHOTELSCílení souborů cookieZeta
Umožňuje zobrazovat reklamy nebo doporučení, která jsou nejrelevantnější pro zájmy uživatelů.
183 dní
sd-session-idCílení souborů cookieZaznamenává údaje o návštěvnících z více návštěv a na více webových stránkách. Tyto informace se používají k měření účinnosti reklamy na webových stránkách.6 měsíců
_hjHasCachedUserAttributesCookie pro měření návštěvnostiUmožňuje zjistit, zda je sada dat v položce _hjUserAttributes Local Storage aktuální, nebo ne.
Datový typ boolean true/false.
Session
CMPROCílení souborů cookieTyto soubory cookie jsou spojeny s reklamou a sledováním produktů, které si uživatelé prohlíželi.3 měsíců
CMPSCílení souborů cookieTyto soubory cookie jsou spojeny s reklamou a sledováním produktů, které si uživatelé prohlíželi.3 měsíců
CMIDCílení souborů cookieTyto soubory cookie jsou spojeny s reklamou a sledováním produktů, které si uživatelé prohlíželi.1 rok
 • Cookies třetích stran umožňující rozpoznat prohlížené nebo zakoupené produkty a personalizovat reklamní nabídku. Cookies, která jsou obsažena v reklamách, mají za cíl shromažďovat informace a statistická data o relevanci jejich šíření (počet uživatelů, kteří kliknou na reklamu, počet zobrazení reklamy apod.)
Název cookieTyp/účel cookieShromažďované informace / Popis cookieTrvání cookie

__atuvc

Funkční a technické cookies

Toto cookie bylo vytvořeno a čteno stránkou sociálních záložek Addthis, aby vyobrazovalo počet sdílení. Žádné údaje tohoto cookie se neposílají Addthis.

1 rok

__atuvs

Funkční a technické cookies

Toto cookie je spojeno s widgetem sociálních záložek Addthis, který je obecně integrovaný do webových stránek, aby si návštěvnici mohli sdílet obsah pomocí škály platforem na vytváření sítí a sdílení.

1 rok

__Secure-3PSIDCC

Cookies pro cílenou reklamu

Používá se za účelem cílení, k vytvoření profilu zájmů na webových stránkách, aby Google mohl zobrazovat relevantní a personalizovanou reklamu

1 rok

_adv_id

Cookies pro cílenou reklamu

Reklamní marketing během návštěvy webových stránek (personalizace prohlížení)

13 měsíců

_adv_ses

Cookies pro cílenou reklamu

Reklamní marketing během návštěvy webových stránek (personalizace prohlížení)

Session

__cfduid

Funkční a technické cookies

Cookie spojené se stránkami používajícími CloudFlare, který slouží k urychlení načítání stránky. Podle CloudFlare se toto cookie používá, aby nahradilo všechna bezpečnostní omezení založené na IP adrese návštěvníka. Neobsahuje žádnou identifikační informaci o uživateli.

13 měsíců

_ga

Cookie pro měření návštěvnosti

Název tohoto cookie odkazuje na službu Google Universal Analytics, která byla příznačně vytvořena jako analytická služba především pro Google. Toto cookie bylo vytvořeno s cílem odlišit jednotlivé uživatele tím, že jim je nahodile vygenerováno číslo, které následně slouží jako indentifikátor klienta. Je zahrnuto do každého požadavku na stránce a používá se pro počítání údajů o návštěvnících, o délce jejich setrvání na stránkách či zemi za účelem analytických výkazů o stránkách. V základním nastavení jejich exspirace vyprší po 2 letech, ale každý majitel stránek si může tuto dobu přizpůsobit svým potřebám.

2 roky

_gat

Cookie pro měření návštěvnosti

Název tohoto cookie odkazuje na Google Universal Analytics, podle dokumentace se používá k potlačení množství požadavků – omezuje sběr dat na stránkách se zvýšeným pohybem návštěvníků. Exspiruje po 10 minutách.

Session

_gid

Cookie pro měření návštěvnosti

Název tohoto cookie odkazuje na Google Universal Analytics. Jeho účelem je zřejmě shromažďovat a aktualizovat jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku. Zapisuje unikátní ID, které pak používá ke generování statistických údajů o způsobu, jakým návštěvník používá webové stránky.

1 den

_gcl_aw

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie, které používá Google Adsense pro zefektivnění reklamy. Účinnost je měřena poměrem konverze

1 rok

_ha_aw

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie, které používá Google Adsense pro zefektivnění reklamy.

1 rok a 2 měsíce

_hjCachedUserAttributes

Cookie pro měření návštěvnosti

Pokud uživatel není zahrnutý do vzorku dat, shromažďuje charakteristiky uživatele zaslané prostřednictvím API Identifier Hotjar.
Shromážděné charakteristiky jsou zaznamenány pouze na serverech aplikace Hotjar, pokud uživatel nepoužije retroaktivní nástroj Hotjar.

Session

_hjIncludedInPageviewSample

Cookie pro měření návštěvnosti

Toto cookie bylo vytvořeno, aby aplikace Hotjar poznala, jestli je daný návštěvník už zahrnutý do sbírky údajů o času stráveném uživatelem na jednotlivých stránkách webových stránek.

Session

_hjIncludedInSample

Cookie pro měření návštěvnosti

Pomáhá funkčním prvkům aplikace Hotjar identifikovat návštěvníky během doby, kdy si prohlížejí webovou stránku. Aplikace Hotjar zachycuje modelové uživatele a ukazuje, na co se kliká a co je na webových stránkách prohlíženo.

Session

_hjIncludedInSessionSample

Cookie pro měření návštěvnosti

Toto cookie bylo vytvořeno, aby aplikace Hotjar poznala, jestli je daný návštěvník již zahrnut do každodenní sbírky údajů o času stráveném uživatelem na vašich stránkách.

Session

_rp_uid

Zcela nezbytná cookies

Umožňuje společnostem přijímat elektronické či mobilní platby nebo platby na pokladně

Session

AnalyticsSyncHistory

Cookies pro cílenou reklamu

Používá se ke shromažďování informací o momentu, kdy nastala synchronizace s cookie LMS_analytics

1 měsíc

anj

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří AppNexus Inc. Tato společnost poskytuje širokou škálu online technologií a reklamních služeb.

3 měsíce

ANONCHK

Cookies pro cílenou reklamu

Používá se ke shromažďování ID prohlížení stránek uživateli po dobu strávenou na stránkách, pro zajištění, že kliknutí na reklamu ve vyhledávači Bing jsou ověřená za účelem deklarace a personalizace.

Session

apnid

Cookies pro cílenou reklamu

SOJERN: Sledovací a reklamní cookies

3 měsíce

ATN

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie používané pro cílenou reklamu založenou na profilu chování a na zeměpisné lokaci. Pravděpodobně používané Facebookem za účelem reklamy

2 roky

av-mid

Cookies pro cílenou reklamu

Antvoice
Umožňuje zobrazovat reklamu nebo doporučení v maximální shodě se zájmy internetového uživatele.

13 měsíců

av-sess-id-192

Cookies pro cílenou reklamu

Antvoice
Umožňuje zobrazovat reklamu nebo doporučení v maximální shodě se zájmy internetového uživatele.

Session

av-test-cookie

Cookies pro cílenou reklamu

Antvoice
Umožňuje zobrazovat reklamu nebo doporučení v maximální shodě se zájmy internetového uživatele.

1 rok

av-tp-adx

Cookies pro cílenou reklamu

Antvoice
Umožňuje zobrazovat reklamu nebo doporučení v maximální shodě se zájmy internetového uživatele.

14 dní

av-tp-bsw

Cookies pro cílenou reklamu

Antvoice
Umožňuje zobrazovat reklamu nebo doporučení v maximální shodě se zájmy internetového uživatele.

2 dny

bcookie

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří pod LinkedIn, platformu pro vytváření sítí mezi zaměstnavateli. Obvykle vystupuje jako třetí strana, kam si majitelé webových stránek umístí některé z tlačítek pro sdílení obsahu na jejich stránkách, ačkoli jeho obsah a služby mohou být integrovány i za jinými účely. Přestože tlačítka přidávají funkce webovým stránkám, na kterých se nacházejí, jsou tato cookies definována vždy, bez ohledu na to, jestli návštěvník má, nebo nemá aktivní profil na LinkedIn, a jestli souhlasil s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu se řadí především mezi sledovací/cílené domény.

2 roky

bscookie

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří pod LinkedIn, platformu pro vytváření sítí mezi zaměstnavateli. Obvykle vystupuje jako třetí strana, kam si majitelé webových stránek umístí některé z tlačítek pro sdílení obsahu na jejich stránkách, ačkoli jeho obsah a služby mohou být integrovány i za jinými účely. Přestože tlačítka přidávají funkce webovým stránkám, na kterých se nacházejí, jsou tato cookies definována vždy, bez ohledu na to, jestli návštěvník má, nebo nemá aktivní profil na LinkedIn, a jestli souhlasil s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu se řadí především mezi sledovací/cílené domény.

2 roky

c

Cookies pro cílenou reklamu

Reguluje synchronizaci identifikace uživatelů a výměnu uživatelských údajů mezi různými reklamními službami.

1 rok

cid

Cookies pro cílenou reklamu

Sledovací a reklamní cookies

1 rok

CONSENT

Cookies pro cílenou reklamu

YouTube je platforma, kterou vlastní Google za účelem poskytování webového prostoru videím a jejich sdílení. Youtube shromažďuje informace o uživateli prostřednictvím videí integrovaných do webových stránek, které jsou spojeny s profilovými údaji jiných služeb společnosti Google za účelem zobrazování cílené reklamy návštěvníkům stránek v široké škále jejich vlastních webových stránek a jiných webových stránek.

2 roky

cs

Cookies pro cílenou reklamu

Používané společností Meta k poskytování, měření a zvyšování relevance jejich reklamy a k poskytování reklamních produktů na platformách Meta

3 měsíce

gid

Cookies pro cílenou reklamu

SOJERN: Sledovací a reklamní cookies

1 rok

IDE

Cookies pro cílenou reklamu

Google – reklamní cookie

13 měsíců

iev0

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie TradeLab umožňuje zobrazování cílené reklamy na třetích stránkách

3 měsíce

JSESSIONID

Funkční a technické cookies

Cookie generované kontejnery Servlet, používané ke správě doby strávené na stránkách v aplikacích Web J2EE pro protokol HTTP

5 dní

lang

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří pod LinkedIn, platformu pro vytváření sítí mezi zaměstnavateli. Obvykle vystupuje jako třetí strana, kam si majitelé webových stránek umístí některé z tlačítek pro sdílení obsahu na jejich stránkách, ačkoli jeho obsah a služby mohou být integrovány i za jinými účely. Přestože tlačítka přidávají funkce webovým stránkám, na kterých se nacházejí, jsou tato cookies definována vždy, bez ohledu na to, jestli návštěvník má, nebo nemá aktivní profil na LinkedIn, a jestli souhlasil s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu se řadí především mezi sledovací/cílené domény.

Session

lang

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří pod LinkedIn, platformu pro vytváření sítí mezi zaměstnavateli. Tato subdoména je spojena s marketingovými službami LinkedIn, které umožňují majitelům webových stránek lépe porozumět typům uživatelů jejich stránek podle údajů uvedených na LinkedIn s cílem vylepšit TargetNG.

Session

li_gc

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří pod LinkedIn, platformu pro vytváření sítí mezi zaměstnavateli. Obvykle vystupuje jako třetí strana, kam si majitelé webových stránek umístí některé z tlačítek pro sdílení obsahu na jejich stránkách, ačkoli jeho obsah a služby mohou být integrovány i za jinými účely. Přestože tlačítka přidávají funkce webovým stránkám, na kterých se nacházejí, jsou tato cookies definována vždy, bez ohledu na to, jestli návštěvník má, nebo nemá aktivní profil na LinkedIn, a jestli souhlasil s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu se řadí především mezi sledovací/cílené domény.

2 roky

loc

Cookies pro cílenou reklamu

Používá se ke shromažďování údajů o poloze pro statistiky používané pro aktivity/lajky apod. v naší sekci aktualit.

13 měsíců

lidc

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří pod LinkedIn, platformu pro vytváření sítí mezi zaměstnavateli. Obvykle vystupuje jako třetí strana, kam si majitelé webových stránek umístí některé z tlačítek pro sdílení obsahu na jejich stránkách, ačkoli jeho obsah a služby mohou být integrovány i za jinými účely. Přestože tlačítka přidávají funkce webovým stránkám, na kterých se nacházejí, jsou tato cookies definována vždy, bez ohledu na to, jestli návštěvník má, nebo nemá aktivní profil na LinkedIn, a jestli souhlasil s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu se řadí především mezi sledovací/cílené domény.

1 den

MUID

Cookies pro cílenou reklamu

Používá se ke shromažďování anonymního ID uživatele Microsoft. Používané Bingem, aby umožnil synchronizaci ID na doménách Microsoft a pro zajištění, že kliknutí na reklamu ve vyhledávači Bing jsou ověřená za účelem deklarace a personalizace.

13 měsíců

NID

Cookies pro cílenou reklamu

„NID“ se používá za účelem zobrazování Google ADS v Google Services pro registrované uživatele. Pokud máte aktivovány personalizované reklamy, „ANID“ se používá, aby připomněl tento kontext. V evropském ekonomickém společenství (EEE), ve Švýcarsku a ve Velké Británii trvá 13 měsíců, všude jinde je to 24 měsíců.

183 dní

outbrain_cid_fetch

Cookie pro měření návštěvnosti

Sledování konverze

Session

personalization_id

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie je definováno Twitterem pro měření účinnosti reklamních kampaní prostřednictvím Twittteru v různých prohlížečích a zařízeních používaných návštěvníkem.

2 roky

PHPSESSID

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie session PHP

Session

prov1139

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie digitální agentury Semibox

Session

referrer_url

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie, které odesílá URL původu návštěvníka

Session

RT

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie je definováno Akamai, slouží k měření rychlosti stahování.

2 roky

sbx_s1139

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie digitální agentury Semibox

Session

ServerPool

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie obvykle používá TripAdvisor za účelem reklamy

Session

SM

Cookie pro měření návštěvnosti

Používá se k synchronizaci MUID v doménách Microsoft.

Session

SRM_B

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří společnosti Microsoft, jde o stránku vyhledávače Bing.

13 měsíců

story1139

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie digitální agentury Semibox

Session

TDCPM

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří TheTradedesk. Hlavní obchodní aktivitou je platforma pro reklamní služby

1 rok

TDID

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří TheTradedesk. Hlavní obchodní aktivitou je platforma pro reklamní služby

1 rok

ttdid

Cookies pro cílenou reklamu

SOJERN: Sledovací a reklamní cookies

1 měsíc

tuuid

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie má unikátní ID uživatele (vytvořené náhodně pomocí Ipon/BidSwitch) na jehož základě si BidSwitch může vzpomenout, jaké reklamní bannery jste viděli a jestli jste navštívili webové stránky inzerenta. BidSwitch používá tyto informace výhradně proto, aby tento specifický inzerent mohl určit kdy a jak často uvidíte určitý banner.

1 rok

tuuid_lu

Cookies pro cílenou reklamu

Obsahuje unikátní ID uživatele, které umožňuje BidSwitch.com sledovat návštěvníka na více webových stránkách. Cette
Umožňuje BidSwitch optimalizovat relevanci reklamy a zajistit, že návštěvník nevidí stejné reklamy vícekrát.

1 rok

uid

Cookies pro cílenou reklamu

Vytváří automaticky generované unikátní ID uživatele

1 rok

uid_sec

Cookies pro cílenou reklamu

Vytváří automaticky generované unikátní ID uživatele

1 rok

UserMatchHistory

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří pod LinkedIn, platformu pro vytváření sítí mezi zaměstnavateli. Obvykle vystupuje jako třetí strana, kam si majitelé webových stránek umístí některé z tlačítek pro sdílení obsahu na jejich stránkách, ačkoli jeho obsah a služby mohou být integrovány i za jinými účely. Přestože tlačítka přidávají funkce webovým stránkám, na kterých se nacházejí, jsou tato cookies definována vždy, bez ohledu na to, jestli návštěvník má, nebo nemá aktivní profil na LinkedIn, a jestli souhlasil s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu se řadí především mezi sledovací/cílené domény.

1 měsíc

uid

Cookies pro cílenou reklamu

Identifikační cookie společnosti Criteo, které obsahuje unikátní identifikátor uživatele (UUIDV4) v síti Criteo

1 rok

uuid

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří AppNexus Inc. Tato společnost poskytuje širokou škálu online technologií a reklamních služeb.

3 měsíce

uuid2

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří AppNexus Inc. Tato společnost poskytuje širokou škálu online technologií a reklamních služeb.

3 měsíce

uuid3

Cookies pro cílenou reklamu

Tato doména patří AppNexus Inc. Tato společnost poskytuje širokou škálu online technologií a reklamních služeb.

14 dní

visit_s1139

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie digitální agentury Semibox

Session

visit1139

Cookies pro cílenou reklamu

Cookie digitální agentury Semibox

Session

VISITOR_INFO1_LIVE

Cookies pro cílenou reklamu

Toto cookie se používá jako unikátní identifikátor k sledování zobrazování videí

Session

XTCsid

Zcela nezbytná cookies

Nezbytné cookie pro používání funkcionalit při správě nákupního košíku a při zpracování objednávky

Session

YSC

Cookies pro cílenou reklamu

YouTube je platforma, kterou vlastní Google za účelem poskytování webového prostoru videím a jejich sdílení. Youtube shromažďuje informace o uživateli prostřednictvím videí integrovaných do webových stránek, které jsou spojeny s profilovými údaji jiných služeb společnosti Google za účelem zobrazování cílené reklamy návštěvníkům stránek v široké škále jejich vlastních webových stránek a jiných webových stránek.

Session

 • Sledovací nástroje třetích stran (Software Development Kit, jinak také SDK aplikace), které používáme v naší aplikaci, neobsahují žádné sledování za účelem reklamy.
Název sledovacího nástrojeTyp sledovacího nástrojePopis sledovacího nástrojeTrvání sledovacího nástroje

Accelerate

Zcela nezbytné SDK

Vysoce výkonný Accelerate poskytuje výpočet a šetří energii CPU tím, že využívá jeho kapacitu k vektorovým úpravám.

Až do smazání aplikace

AddressBook

Zcela nezbytné SDK

AddressBook je centralizovaná databáze obsahující kontakty a jejich osobní informace.

Až do smazání aplikace

AdSupport

Zcela nezbytné SDK

Framework ADSUPPORT se používá k nabízení reklamních bannerů

Až do smazání aplikace

Adyen

Zcela nezbytné SDK

Adyen IOS vám poskytuje základní stavební prvky pro zajištění plateb pro uživatele, přičemž jim umožňuje vybrat si z různých platebních metod.

Až do smazání aplikace

Adyen Threeds2 Internal SDK

Zcela nezbytné SDK

Komponenty Adyen pro Android umožňují přijímat integrované platby, přičemž poskytují základní prvky, které uživatelé potřebují pro provedení svých plateb.

Až do smazání aplikace

Adyen3DS2

Zcela nezbytné SDK

Rozšíření Adyen SDK pro správu zabezpečených plateb 3D

Až do smazání aplikace

AFDateHelper

Zcela nezbytné SDK

Rozšíření Swift Date pro iOS, Watchos, TVOS a MacOS, které tvoří a konvertuje data v textu. Rovněž může porovnávat, modifikovat či vybírat části data a používat prvky vyrovnávací paměti pro zrychlení výkonu.

Až do smazání aplikace

Alamofire

Zcela nezbytné SDK

Síť HTTP ve Swift

Až do smazání aplikace

Android Databinding Android Sdk

Zcela nezbytné SDK

Podpůrná knihovna, která umožňuje propojit prvky uživatelského rozhraní v zobrazení stránky se zdroji údajů za použití oznamovacích formátů spíše než programu.

Až do smazání aplikace

Apache Oltu Oauth2 SDK

Zcela nezbytné SDK

Helper pro ověření prostřednictvím protokolu OAuth2

Až do smazání aplikace

AVFoundation

Zcela nezbytné SDK

Rámec AvFoundation kombinuje čtyři hlavní technologické domény, které zastřešují širokou škálu úkolů, jejich cílem je zachytit, zpracovat, syntetizovat, kontrolovat, importovat a exportovat audiovizuální podpory na platformách Apple.

Až do smazání aplikace

AVKit

Zcela nezbytné SDK

Framework AVKIT poskytuje uživatelské rozhraní na vysoké úrovni pro přehrávání videoobsahu.

Až do smazání aplikace

BABFrameObservingInputAccessoryView

Zcela nezbytné SDK

Jednoduchý způsob, který umožňuje zobrazení stylu a posouvání na klávesnici iOS.

Až do smazání aplikace

BoltsSwift

Zcela nezbytné SDK

Bolts je dostupná sbírka knihoven na nízké úrovni pro usnadnění vývoje mobilních aplikací. Bolts bylo vytvořeno společnostmi Parse a Facebook pro naše vlastní interní použití a my jsme se rozhodli tyto knihovny zpřístupnit dalším zájemcům.

Až do smazání aplikace

Bson Internal SDK

Zcela nezbytné SDK

Poskytuje kódování a dekódování base64

Až do smazání aplikace

CFNetwork

Zcela nezbytné SDK

Umožňuje přístup k sítím a správu modifikací konfigurací sítě.

Až do smazání aplikace

Core Data

Zcela nezbytné SDK

Používá základní údaje pro zapamatování trvalých údajů aplikace pro použití offline, pro uložení do vyrovnávací paměti a pro přidání funkcionalit do aplikace v jednom zařízení.

Až do smazání aplikace

Core Foundation

Zcela nezbytné SDK

Core Foundation je framework, který poskytuje softwarové služby užitečné pro služby aplikace, pro uživatelské prostředí a pro aplikace samotné.

Až do smazání aplikace

Core Graphics

Zcela nezbytné SDK

Core Graphics framework je založený na pokročilém vykreslovacím nástroji Quartz. Poskytuje odlehčený 2D rendering s nesrovnatelnou věrností výstupu.

Až do smazání aplikace

Core Image

Zcela nezbytné SDK

Core Image je technologie na zpracování a analýzu obrázků, zobrazuje obrázky a videa ve vysokém rozlišení.

Až do smazání aplikace

Core Location

Zcela nezbytné SDK

Core Location poskytuje služby, které určují polohu zařízení, nadmořskou výšku a orientaci nebo jeho pozici ve vztahu k nejbližší jednotce iBeacon.

Až do smazání aplikace

Core Services

Zcela nezbytné SDK

Core Services poskytuje reference API pro služby základního vyhledávacího systému v aplikacích Carbon.

Až do smazání aplikace

Core Telephony

Zcela nezbytné SDK

Core Telephony framework se používá k získání informací o operátorovi ve smartphonu uživatele.

Až do smazání aplikace

Core Text

Zcela nezbytné SDK

Core Text poskytuje nízkoúrovňové programovací rozhraní pro umístění textu a pro manipulaci s fonty.

Až do smazání aplikace

CryptoSwift

Zcela nezbytné SDK

Kryptografie ve Swift. SHA, MD5, CRC, PBKDF, Poly1305, HMAC, CMAC, HDKF, Scrypt, Chacha20, Rabbit, Blowfish, AES.

Až do smazání aplikace

Dagger

Zcela nezbytné SDK

Rychlý dependency injection framework pro Javu a Android.

Až do smazání aplikace

DeviceKit

Zcela nezbytné SDK

DeviceKit je náhrada podobná Uidevice.

Až do smazání aplikace

EventKit

Zcela nezbytné SDK

Framework EventKit se používá k zpřístupnění údajů v kalendáři, aby systém mohl vytvářet, shromažďovat a modifikovat prvky v kalendáři aplikace.

Až do smazání aplikace

FBLPromises

Zcela nezbytné SDK

SDK MLFAIRY vám umožňuje přístup ke službě MLFAIRY ke zcela zabezpečené distribuci modelů COREML a ke sběru vstupů a výstupů předpovědi.

Až do smazání aplikace

Firebase analytics

SDK pro výkon

Toto SDK automaticky zachycuje jistý počet událostí a uživatelských vlastností a umožňuje rovněž tyto personalizované události definovat za účelem měření

Až do stažení souhlasu

Firebase Auth Android Sdk

Zcela nezbytné SDK

Ověření Firebase poskytuje backendové služby, SDK snadné na použití a knihovny s uživatelským rozhraním připravené k použití pro ověření uživatelů ve vaší aplikaci.

Až do smazání aplikace

Firebase Core Android Sdk

Zcela nezbytné SDK

Firebase Core je nezbytný pro fungování dalších SDK Firebase

Až do smazání aplikace

Firebase IID Android Sdk

Zcela nezbytné SDK

Používá se k získání tokenu koncového zařízení, aby se mohla odeslat push notifikace

Až do smazání aplikace

Firebase Messaging Android Sdk

Zcela nezbytné SDK

Umožňuje povolit odeslání push notifikace

Až do smazání aplikace

FirebaseAB testing

Funkční SDK

Testy Firebase A/B pomáhají optimalizovat zkušenost s aplikací a usnadňovat provádění, analýzu a sestavení žebříčku zkušeností s produkty pro marketingové účely.

Až do stažení souhlasu

FirebaseCrashlytics

SDK pro výkon

Firebase Crashlytics je funkcionalita, která v reálném čase podává výkazy o pádu systému, tyto informace je možné sledovat, hierarchizovat a rozhodovat, jaké problémy se stabilitou narušily kvalitu aplikace.

Až do stažení souhlasu

FirebaseDynamicLinks

Zcela nezbytné SDK

Firebase dynamic links umožňuje spuštění aplikace pomocí deeplinku

Až do smazání aplikace

FlagPhoneNumber

Zcela nezbytné SDK

FlagPhonenumber slouží k podpoře pole pro kód země v telefonním čísle ve formulářích aplikace.

Až do smazání aplikace

Foundation

Zcela nezbytné SDK

Foundation umožňuje přístup k údajům, knihovnám a službám operačního systému, které jsou nezbytné pro základní funkcionality aplikace.

Až do smazání aplikace

Gifu

Zcela nezbytné SDK

Gifu umožňuje zobrazení animovaných GIFů pro iOS ve Swift

Až do smazání aplikace

Glide Android Sdk

Zcela nezbytné SDK

SDK používané k načítání obrázků do paměti

Až do smazání aplikace

GLKit

Zcela nezbytné SDK

Framework GLKIT dodává funkce a třídy, které pomáhají snadněji vytvářet novou aplikaci založenou na knihovně Shader.

Až do smazání aplikace

Google Firebase Internal SDK

Zcela nezbytné SDK

SDK Google nezbytné pro správnou funkčnost dalších SDK Firebase

Až do smazání aplikace

GoogleUtilities

Zcela nezbytné SDK

Tato utilita obsahuje celý zdroj SDK iOS Firebase kromě FirebaseAnalytics, FirebaseSeperFormance a Firebaseml.

Až do smazání aplikace

GSON Android SDK

Zcela nezbytné SDK

GSON je Java knihovna, která se používá ke konverzi Java objektů na JSON. Rovněž může být použita ke konverzi formátu JSON na ekvivalentní Java objekty.

Až do smazání aplikace

IDCheckIOSDK

Zcela nezbytné SDK

Idcheck.io je nástroj na ověření dokumentu

Až do smazání aplikace

Image I/O

Zcela nezbytné SDK

Framework programovacího rozhraní E/S obrázků umožňující aplikacím číst a zapisovat obrázkové soubory ve většině formátů.

Až do smazání aplikace

Imaginary

Zcela nezbytné SDK

Imaginary umožňuje používat odkazované obrázky v aplikaci

Až do smazání aplikace

JavaScriptCore

Zcela nezbytné SDK

Framework JavaScriptCore umožňuje spouštět JavaScript v aplikacích postavených na Swift, Objective-C a C.

Až do smazání aplikace

KeychainSwift

Zcela nezbytné SDK

Asistenční funkce pro bezpečné ukládání textu

Až do smazání aplikace

LightBox

Zcela nezbytné SDK

LightBox je prohlížeč obrázků v aplikaci

Až do smazání aplikace

Lottie

Zcela nezbytné SDK

Lottie je mobilní knihovna pro Android a iOS, která poskytuje nativní animace a obrázky v aplikaci.

Až do smazání aplikace

MapKit

Zcela nezbytné SDK

Framework Mapkit se používá k vykreslení map přímo na obrazovce

Až do smazání aplikace

MarketingCloud

Zcela nezbytné SDK

Marketing Cloud MobilePush umožňuje vytvářet a odesílat notifikace

Až do smazání aplikace

MaterialComponents

Zcela nezbytné SDK

MaterialComponents umožňuje tvořit obsah v aplikaci

Až do smazání aplikace

MDFInternationalization

Zcela nezbytné SDK

MDFinternationalisation pomáhá internacionalizovat uživatelské rozhraní aplikací v iOS nebo jejich komponentů.

Až do smazání aplikace

MDFTextAccessibility

Zcela nezbytné SDK

MDFTextAccessibilité pomáhá vybírat barvy textu, které odpovídají standardům W3C pro přístupnost.

Až do smazání aplikace

MessageUI

Zcela nezbytné SDK

MessageUI framework poskytuje standardní rozhraní pro posílání textových zpráv prostřednictvím e-mailu a SMS (služba pro odesílání zpráv).

Až do smazání aplikace

Metal

Zcela nezbytné SDK

Metal zpřístupňuje grafický procesor (GPU) k rychlému vykreslování grafiky a pro paralelní výpočty vstupních dat.

Až do stažení souhlasu

MotionAnimator

Zcela nezbytné SDK

Animátor pro iOS 9+, který kombinuje nejlepší vlastnosti API animace moderního UiView a CALayeru.

Až do smazání aplikace

MotionInterchange

Zcela nezbytné SDK

Standardní formát pro zobrazení animace v Objective-C a ve Swift.

Až do smazání aplikace

MotionTransitioning

Zcela nezbytné SDK

Lehké API k vytvoření tranzicí UIViewControlleru.

Až do smazání aplikace

Moya

Zcela nezbytné SDK

Network abstraction layer, který zapouzdřuje volání Alamofire

Až do smazání aplikace

Nanopb

Zcela nezbytné SDK

Nanopb je minimalistická implementace protokol bufferu v ANSI C.

Až do smazání aplikace

Nuke

Zcela nezbytné SDK

Nuke poskytuje účinný nástroj pro stahování obrázků do aplikace

Až do smazání aplikace

OkHttp

Zcela nezbytné SDK

OkHttp je HTTP klient pro Android, Kotlin a Javu.

Až do smazání aplikace

Okio

Zcela nezbytné SDK

Spravuje komunikaci přes WebSockets v OKHTTP3

Až do smazání aplikace

OpenGL ES

Zcela nezbytné SDK

OpenGL ES poskytuje rozhraní založené na C pro materiálovou akceleraci 2D a 3D grafiky.

Až do smazání aplikace

Parse Bolts

Zcela nezbytné SDK

Bolts je nízkoúrovňová sbírka knihoven pro usnadnění vývoje mobilních aplikací. Bolts bylo vytvořeno společnostmi Parse a Facebook pro naše vlastní interní použití a my jsme se rozhodli tyto knihovny zpřístupnit dalším zájemcům.

Až do smazání aplikace

PassKit (Apple Pay and Wallet)

Zcela nezbytné SDK

Apple Pay je bezpečný a jednoduchý prostředek pro uživatele umožňující nákupy v obchodech, mobilních aplikacích a na e-shopech.

Až do smazání aplikace

Photview Android Sdk

Zcela nezbytné SDK

Implementace ImageView pro Android, který zajišťuje zoomování různými pohyby prstů.

Až do smazání aplikace

PKHUD

Zcela nezbytné SDK

PKHUD je rychlá reimplementace Swift založená na HUD Apple (hlasitost, vyzvánění, otáčení displeje…) pro iOS 8 a vyšší.

Až do smazání aplikace

Play Services Measurement SDK

Zcela nezbytné SDK

SDK pro čtení služeb

Až do smazání aplikace

Play Services Measurement SDK API

Zcela nezbytné SDK

API SDK pro čtení služeb

Až do smazání aplikace

Pulley

Zcela nezbytné SDK

Knihovna pro funkcionality karet pro iOS 10/11.

Až do smazání aplikace

Quartz Core

Zcela nezbytné SDK

Quartzcore je framework používaný v MacOS a iOS pro vykreslení grafiky animovaných scén

Až do smazání aplikace

Realm

Zcela nezbytné SDK

Realm je mobilní databáze údajů, která je zabudovaná přímo uvnitř telefonů a tabletů.

Až do smazání aplikace

Realm Internal SDK

Zcela nezbytné SDK

Realm je mobilní databáze údajů, která je zabudovaná přímo uvnitř telefonů a tabletů.

Až do smazání aplikace

RealmSwift

Zcela nezbytné SDK

Realm je mobilní databáze údajů, která je zabudovaná přímo uvnitř telefonů a tabletů.

Až do smazání aplikace

Retrofit

Zcela nezbytné SDK

HTTP klient pro Android nebo Javu pro přístup ke Square, Inc.

Až do smazání aplikace

SafariServices

Zcela nezbytné SDK

Používá se k integraci prohlížeče Safari v operačním systému iOS nebo macOS

Až do smazání aplikace

Security

Zcela nezbytné SDK

Framework OSLOG umožňuje číst logy v aplikaci

Až do smazání aplikace

Squareup Moshi Internal SDK

Zcela nezbytné SDK

Moshi je moderní knihovna JSON pro Android, Javu a Kotlin.

Až do smazání aplikace

Starscream

Zcela nezbytné SDK

StarsCream je knihovna WebSocket (RFC 6455) kompatibilní se Swiftem.

Až do smazání aplikace

StoreKit

Zcela nezbytné SDK

StoreKit umožňuje nákupy a jiné interakce integrované v App Store

Až do smazání aplikace

SwiftProtobuf

Zcela nezbytné SDK

Používá se pro správu vyrovnávací paměti protokolu Google a k jeho serializaci

Až do smazání aplikace

SwiftUI

Zcela nezbytné SDK

SwiftUI poskytuje výkazy, kontroly a struktury rozložení zobrazení na stránce, aby zobrazil uživatelské rozhraní v aplikaci.

Až do smazání aplikace

SystemConfiguration

Zcela nezbytné SDK

SystemConfiguration usnadňuje stahování a mazání služeb LaunchD, čtení a modifikování knihoven LaunchD z aplikace.

Až do smazání aplikace

UIKit

Zcela nezbytné SDK

Prostředí UIKit poskytuje infrastrukturu potřebnou pro naši aplikaci na iOS

Až do smazání aplikace

UserNotifications

Zcela nezbytné SDK

UserNotifications se používá pro sdělení důležitých informací uživatelům

Až do smazání aplikace

Volley

Zcela nezbytné SDK

Volley je HTTP knihovna, která usnadňuje a urychluje práci se sítí v aplikacích na Androidu.

Až do smazání aplikace

WebKit

Zcela nezbytné SDK

WebKit poskytuje soubor tříd k zobrazení obsahu webových stránek na Windows a implementuje funkcionality prohlížeče

Až do smazání aplikace

7. Jaká jsou vaše práva?

V souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a se zákonem o GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup (článek 15 GDPR), opravu (článek 16 GDPR), aktualizaci, doplnění svých údajů osobního charakteru; 
 • Právo na uzamčení nebo smazání svých údajů (článek 17 GDPR), pokud jsou nepřesné, nekompletní, dvojznačné, pozbyly platnosti nebo jejichž sběr, použití, sdílení nebo uchovávání je zakázáno; 
 • Právo stáhnout kdykoli svůj souhlas (článek 13-2c GDPR); 
 • Právo omezit zacházení s vašimi údaji (článek 18 GDPR); 
 • Právo na přenositelnost informací, které jste nám poskytli, pokud jsou vaše údaje předmětem automatizovaného nakládání založeného na vašem souhlasu nebo podloženého smluvně (článek 20 GDPR); 
 • Právo nesouhlasit s nakládáním s vašimi údaji (článek 21 GDPR); 
 • Právo určit, jak bude nakládáno s vašimi údaji po vaší smrti a vybrat si, zda můžeme (či ne) předat vaše údaje třetím stranám, které jste předem určili (článek 85 zákona o informatice a svobodách). 

Pokud z vaší strany nebudeme mít žádné instrukce pro případ úmrtí, zavazujeme se, že vaše údaje budou smazány, pokud se jejich uchování nebude jevit jako nezbytné z probačních důvodů či pokud to nebude nezbytné z právního hlediska.

Svá práva můžete uplatnit následujícím způsobem: 

 • Prostřednictvím našeho Centra pro důvěrné informace, kde můžete kdykoli změnit své preference ohledně cookies, či v případě potřeby odvolat svůj souhlas.
 • E-mailem na následující adresu: privacy@hotelbb.com
 • Poštou na následující adresu: DPO Casper BidCo -HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie-75008 PARIS

Nebo můžete rovněž podat stížnost kontrolním orgánům, především CNIL (článek 77 GDPR).

 

8. Doba uchování údajů:

Informace shromažďované na vašem koncovém zařízení (např. cookies) nebo jakýkoli jiný prvek používaný k vaší identifikaci za účelem statistik sledovanosti nejsou uchovávány déle než třináct (13) měsíců. Tato doba nemůže být automaticky prodloužena při vašich dalších návštěvách našich stránek.
Technické informace nezbytné k prohlížení stránek jsou uchovávány po dobu šesti (6) měsíců.
Avšak informace shromažďované prostřednictvím sledovacích nástrojů mohou být uchovávány v maximální délce dvacet pět (25) měsíců.
Při překročení této lhůty jsou vaše údaje smazány nebo anonymizovány tak, aby byla vaše identifikace nevratným způsobem znemožněna.

 

9. Aktualizace uvedených zásad správy souborů cookies:

Tyto zásady správy souborů cookies můžeme aktualizovat, pokud bude potřeba reagovat například na změny týkající se cookies, které používáme, nebo z jiných praktických důvodů nebo důvodů daných zákonem či nařízením. Doporučujeme vám tedy pravidelně sledovat tyto zásady správy souborů cookies, abyste byli informováni o aktuálním použití cookies a dalších s nimi spojených technologií.
Datum v hlavičce těchto zásad správy souborů cookies je datem poslední aktualizace.

 

***
Chcete vědět víc?

Uživatel si může vyhledat webové stránky CNIL, pokud si přeje zjistit více informací o cookies, především pak tuto stránku: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs
Nebo rovněž můžete podat stížnost kontrolním orgánům, především CNIL nebo jakémukoli jinému kompetentnímu orgánu.