Menu opener
TerugYour staySelect dates to see roomsChange datesSelect rooms and travelersClose
Select dates to see rooms
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
 • Bestemming
 • VanTot
  VanTot
 • 1 kamer, 1 volwassene
 • 1 kamer, 1 persoon

Cookies-beheerbeleid

PDF

Bijgewerkt: 26 juli 2023

 

1. Verklaring over het gebruik van cookies

Wanneer u onze website https://www.hotel-bb.com of onze app B&B HOTELS (hierna de "Site") bekijkt, worden er cookies geïnstalleerd op uw computer, tablet of enig ander toestel dat u gebruikt.

Dit stelt ons (hierna "Editor" of "Maatschappij Casper BidCo", waarover u hier meer informatie vindt, in staat het aantal bezoekers van de pagina's te analyseren en de Site te verbeteren. Cookies worden gebruikt al naargelang hun aard en de hierna vermelde doeleinden.

De Gebruiker kan de cookies aanvaarden of weigeren door middel van het mechanisme in de banner of de hieronder beschreven tools.
 

2. Wat is een cookie?

Een cookie of tracker (hierna "Cookie(s)") is een tekstbestand dat op een toestel wordt geïnstalleerd zodra u de Site bezoekt of een reclameboodschap bekijkt. Een Cookie heeft met name als doel informatie te vergaren over het surfgedrag van de Gebruiker op de Site, en de Gebruiker gepersonaliseerde diensten en inhoud aan te bieden.
 

3. Identificatie van Cookies

Er bestaan verschillende soorten Cookies:

a. Directe en indirecte Cookies

Een Cookie is direct of indirect in functie van het domein waar het vandaan komt. Directe Cookies zijn Cookies die door de Site worden geïnstalleerd terwijl de Gebruiker die bezoekt. Indirecte Cookies zijn Cookies die door een ander domein worden geïnstalleerd dan die van de Site (een Cookie kan bijvoorbeeld door een reclamebedrijf op de Site worden geplaatst). Wanneer een Gebruiker de Site bezoekt en een andere entiteit een Cookie via de Site installeert, is die Cookie indirect.

b. Sessiecookies

Deze Cookies stellen de operators van de Site in staat de handelingen van de Gebruiker tijdens een browsersessie te volgen. De browsersessie vangt aan zodra de Gebruiker het scherm van de webbrowser opent en eindigt zodra hij dit scherm sluit. Sessiecookies hebben een tijdelijk karakter. Wanneer de browser eenmaal is gesloten, worden alle Sessiecookies verwijderd.

c. Permanente Cookies

Deze Cookies blijven op het toestel van de Gebruiker staan na het afsluiten van de browsersessie, voor de door elk van deze Cookies bepaalde duur. Zij worden steeds wanneer de Gebruiker de Site bezoekt geactiveerd.

 

4. Welke soort Cookies gebruikt de Editor en voor welke doeleinden? 

Op de Site worden verschillende Cookies gebruikt met verschillende doeleinden. Sommige zijn nodig om de Site te gebruiken, andere zijn optioneel al naargelang uw keuze.

a. Cookies en andere strikt noodzakelijke trackers

Deze Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Site. Ze stellen de Gebruiker in staat de voornaamste functies van de Site te gebruiken. Zonder deze Cookies kan de Gebruiker de Site niet normaal gebruiken. Deze Cookies vereisen uitsluitend informatie van de Gebruiker om op het toestel van de Gebruiker geplaatst te worden, en staan geenszins gedrag- of identiteit-tracking toe. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.

b. Cookies en andere functionele trackers

Met deze Cookies kan de ervaring van de Gebruiker op de Site worden gepersonaliseerd door zijn sessiegegevens te onthouden (zoals de gebruikersnaam, de taal of de geografische zone waarin de Gebruiker zich bevindt), zijn voorkeuren, en maken het met name mogelijk:

 • de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van het toestel (gebruikte taal, enz.) tijdens de bezoeken van de Gebruikers aan de Site, in functie van het materiaal en de browsers;
 • informatie te onthouden over formulieren die de Gebruiker op de Site heeft ingevuld, of over informatie die de Gebruiker op de Site heeft gekozen;
 • de Gebruiker toegang te verlenen tot zijn account of elke andere pagina die via zijn inloggegevens toegankelijk is;
 • veiligheidsmaatregelen in te stellen, bijvoorbeeld wanneer de Gebruiker verzocht wordt opnieuw in te loggen op een inhoud of een dienst nadat een bepaalde tijd is verstreken.

c. Cookies en andere performance-trackers

Cookies voor publieksmetingen helpen de statistieken op te maken voor de frequentie en het gebruik van verschillende elementen waaruit de Site bestaat (bezochte rubrieken en inhoud, parcours). Ze staan de Editor in staat het belang en de ergonomie van de Site te verbeteren.

d. Cookies en andere trackers voor doelgerichte reclameboodschappen     

Aan de hand van Advertentiecookies kan worden bepaald welke advertenties worden getoond naar aanleiding van de navigatie van de Gebruiker op de Site, teneinde met name het aantal vertoningen te beperken, de efficiëntie van een reclamecampagne te meten of de advertenties aan te passen in functie van de voorkeuren van de Gebruiker, als hij van tevoren die mogelijkheid heeft aanvaard.

e. Google Analytics

Deze Cookies stellen ons in staat statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze site (bv.: het aantal bezoeken, de meest geraadpleegde pagina's, enz.). Wij gebruiken deze gegevens om eventuele storingen op de site op te sporen en verbeteringen aan te brengen. De volgende gegevens kunnen in dit kader worden verzameld: http-aanvraag, informatie over de browser, taal, referer, gebruikersnaam, IP-adres, en worden verstrekt aan servers van Google Analytics in de Verenigde Staten.
Overeenkomstig artikel 46 van de AVG heeft Google Contractuele bepalingen opgesteld om garanties aan deze overdracht te koppelen.
Het is echter niet zeker dat deze garanties de Amerikaanse inlichtingendiensten ervan weerhouden toegang te krijgen tot de gegevens in kwestie, of dat ze deze toegang niet-operationeel maken.
Ze kunnen ook worden gekruist met andere gegevensbronnen om gebruikt te worden voor reclamedoeleinden.
 

5. Hoe kan de Gebruiker Cookies en trackers beheren?

Bij zijn eerste verbinding wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat de partners van de Editor en elke andere geïdentificeerde derde via de Site Cookies kunnen installeren. Alleen de uitgever van een Cookie kan de informatie die het bevat lezen, en de Editor heeft geen enkele toegang tot de Cookies die derden zouden kunnen gebruiken. De uitgave en het gebruik van Cookies door derden zijn zowel onderworpen aan het privacybeleid van deze derden als aan de bepalingen van het onderhavige Beleid. Dientengevolge wordt de Gebruiker verzocht zich tot de websites van deze derden te richten voor meer informatie over de Cookies die zij opslaan en de manier waarop de Gebruiker ze kan beheren.
Het beheer door de Gebruiker van het plaatsen van Cookies/Trackers

De Gebruiker kan het plaatsen van Cookies/Trackers op de volgende manier beheren:

 • Het plaatsen van strikt noodzakelijke technische Cookies wordt standaard geactiveerd en kan niet door de Gebruiker worden gedeactiveerd, omdat deze Cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Site;
 • De Gebruiker activeert of deactiveert de implantatie van de aan zijn goedkeuring onderworpen Cookies (Gedragsanalyse-cookies, advertentie-cookies, enz.) via de informatiebanner of via de link Cookies-instellingen (onderaan de Site). Elke deactivering betekent een weigering van de Gebruiker voor het plaatsen van de desbetreffende Cookie.    
 • Bij de voortzetting van zijn browsersessie, d.w.z. wanneer de Gebruiker op een onderdeel van de Site klikt (afbeelding, link, knop "zoeken", enz.) of op een andere pagina van de Site is gekomen, valideert de Gebruiker de plaatsing van de Cookies in functie van de standaard aangeboden instellingen.

Als de Gebruiker de opslag van Cookies op zijn toestel activeert, kunnen de op de door hem geraadpleegde pagina's en inhoud aanwezige Cookies tijdelijk worden opgeslagen op de daartoe bestemde ruimte van zijn toestel. Zij zijn daar uitsluitend leesbaar door hun uitgever. De toestemming van de Gebruiker is slechts geldig voor een duur van zes (6) maanden te tellen vanaf de eerste plaatsing op de apparatuur van de Gebruiker aansluitend op de verklaring van instemming van deze laatste.
Als de Gebruiker de opslag van Cookies op zijn toestel of browser deactiveert, of de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat zijn navigatie en zijn ervaring op de Site anders zouden kunnen zijn dan die van andere Gebruikers die de Cookies wel hebben geactiveerd (niet-gepersonaliseerde inhoud). Dat zou eveneens het geval kunnen zijn wanneer de Editor of een van onze dienstverleners om technische redenen het type browser niet zou kunnen herkennen dat door het toestel wordt gebruikt, de taalinstellingen of het land van waaruit het toestel op het internet lijkt te zijn ingelogd. In voorkomend geval wijst de Editor elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen in verband met de verminderde werking van de Site voortvloeiend uit het weigeren van Cookies door de Gebruiker.

 

6. Welke Cookies/trackers worden er gebruikt?

De interne Cookies/trackers die wij uitgeven zijn de volgende:   

 • Strikt noodzakelijke Cookies/trackers voor de werking van de Site of de toepassing die in onze systemen niet kunnen worden gedeactiveerd. Ze worden over het algemeen opgesteld als antwoord op handelingen die u heeft uitgevoerd en die een vraag om dienstverlening behelzen, zoals het bepalen van uw voorkeuren inzake vertrouwelijkheid, de verbinding of het invullen van formulieren.
 • Functionele en technische Cookies/trackers worden gebruikt om uw navigatie op de Site of de app mogelijk te maken of te verbeteren (d.w.z. SDK – Software development kit). Zo kan informatie naar onze Site en onze browser woorden verzonden: weergavevoorkeuren van uw toestel (taal, resolutie), opslag van uw Cookie-keuzes, enz. 
 • Cookies/trackers voor publieksmetingen van de Site of de app helpen ons het gebruik te begrijpen dat ervan is gemaakt om de u aangeboden diensten te verbeteren.  
 • Cookies/trackers voor doelgerichte advertenties die onze advertentiepartners op onze Site kunnen plaatsen. Deze kunnen worden gebruikt door deze bedrijven om een profiel op te maken van uw interesses, en u relevante reclame op andere websites aan te bieden. 
Naam van de CookieType/doelstelling van de CookieVerzamelde informatie/Beschrijving van de CookieDuur van de Cookie

_adv_id

Cookies voor doelgerichte advertenties

Advalo is een platform voor klantgegevens

13 maanden

_adv_ses

Cookies voor doelgerichte advertenties

Advalo is een platform voor klantgegevens

Sessie

_clck

Cookies voor publieksmetingen

Microsoft Clarity
De functionaliteit bestaat uit het bewaren en combineren van pagina's die door de gebruiker zijn bekeken in een eenmalige opslag.

364

_clsk

Cookies voor publieksmetingen

Microsoft Clarity
De functionaliteit bestaat uit het bewaren en combineren van pagina's die door de gebruiker zijn bekeken in een eenmalige opslag.

Sessie

_fbp

Cookies voor doelgerichte advertenties

Gebruikt door Facebook om live een serie advertentieproducten te leveren, zoals biedingen van derde adverteerders

90 dagen

_ga

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookies-naam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics - een belangrijke update van de door Google meest gebruikte analysedienst. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door hen een nummer toe te kennen dat willekeurig wordt aangemaakt als klantgebruikersnaam. De cookie zit in elke opgevraagde webpagina en wordt voor analyserapporten gebruikt om gegevens te berekenen van bezoekers, sessies en campagnes. Hij zou na 2 jaar standaard moeten verlopen, hoewel dit door de eigenaars van de website kan worden aangepast.

13 maanden

_gat

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookies-naam is verbonden aan Google Universal Analytics; in functie van de documentatie wordt hij gebruikt om het aanvraagpercentage te beperken - en zo het dataverkeer op drukbezochte sites te verminderen. Het verloopt na 10 minuten.

13 maanden

_gclxxxx

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie voor follow-up van de conversie van Google

89 dagen

_gid

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookies-naam is verbonden aan Google Universal Analytics. Het lijkt één enkele waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en te updaten. Het slaat een unieke ID op die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

_hjAbsoluteSessionInProgress

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookie wordt gebruikt door Hotjar om de eerste paginasessie van de gebruiker op te sporen. Dit is een echte / valse vlag die door de cookie is vastgesteld.

Sessie

_hjFirstSeen

Cookies voor publieksmetingen

Hij identificeert de eerste sessie van een nieuwe gebruiker op een website en geeft aan of Hotjar deze gebruiker voor de eerste keer raadpleegt of niet.

Sessie

_hjid

Cookies voor publieksmetingen

Cookie Hotjar. Deze cookie wordt gedefinieerd wanneer een klant voor de eerste keer op een pagina belandt met het Hotjar-script. Het wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID, uniek voor die site, in de browser te bewaren. Dit garandeert dat het gedrag tijdens latere bezoeken aan dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID zal worden toegeschreven.

Sessie

_hjIncludedInPageviewSample

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookie stelt Hotjar in staat te weten of deze bezoeker valt onder de steekproefsgewijze gegevensmetingen zoals omschreven door de beperking van de pagina van uw site.

Sessie

_hjIncludedInSessionSample

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookie stelt Hotjar in staat te weten of deze bezoeker valt onder de steekproefsgewijze gegevensmetingen zoals omschreven door de dagelijkse beperking van uw site.

Sessie

_hjSession

Cookies voor publieksmetingen

Het bevat actuele sessiegegevens.
Het zorgt ervoor dat latere verzoeken in het scherm van de sessie aan dezelfde sessie worden toegekend.

Sessie

_hjSessionUser

Cookies voor publieksmetingen

Stelt vast wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina komt.
Bewaart de gebruikers-ID Hotjar die uniek is voor deze site.
Hij zorgt ervoor dat latere bezoekgegevens van dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID worden toegekend.

Sessie

_hjTLDTest

Cookies voor publieksmetingen

Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, trachten wij de weg te bepalen van de meest generieke cookie die we moeten gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina. Zo kunnen de cookies worden verdeeld over de subdomeinen (indien nodig). Om dit te bepalen, trachten wij de cookie _HJTLDTest te bewaren voor verschillende alternatieven van een URL-sub-reeks totdat deze reeks verloopt. Na deze check wordt de cookie verwijderd.

Sessie

_tlc

Cookies voor doelgerichte advertenties

TradeLab - biedt de mogelijkheid doelgerichte advertenties op sites van derden te vertonen

1 jaar

_tli

Cookies voor doelgerichte advertenties

TradeLab - biedt de mogelijkheid doelgerichte advertenties op sites van derden te vertonen

90 dagen

_tlp

Cookies voor doelgerichte advertenties

TradeLab - biedt de mogelijkheid doelgerichte advertenties op sites van derden te vertonen

1 jaar

_tls

Cookies voor doelgerichte advertenties

TradeLab - biedt de mogelijkheid doelgerichte advertenties op sites van derden te vertonen

Sessie

_tlv

Cookies voor doelgerichte advertenties

TradeLab - biedt de mogelijkheid doelgerichte advertenties op sites van derden te vertonen

1 jaar

_uetsid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt gebruikt door Bing om te bepalen welke advertenties moeten worden verspreid die relevant kunnen zijn voor de eindgebruiker van de site.

1 dag

_uetvid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit is een cookie die gebruikt wordt door Microsoft Bing Ads en is een tracking cookie. Hiermee kunnen we ons verbinden aan de gebruiker die onze website al heeft bezocht.

16 dagen

AB Tasty Banner forwarding

Functionele en technische cookies

Deze cookie wordt gebruikt door de operator van de website in de context van multivariabele tests. Het is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om content op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste variatie/uitgave van de site vinden.

Sessie

ABTasty

Functionele en technische cookies

Deze cookie wordt gebruikt door de operator van de website in de context van multivariabele tests. Het is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om content op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste variatie/uitgave van de site vinden.

13 maanden

ABTastyDomainTest

Functionele en technische cookies

Deze cookie wordt gebruikt door de operator van de website in de context van multivariabele tests. Het is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om content op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste variatie/uitgave van de site vinden.

Sessie

ABTastySession

Functionele en technische cookies

Deze cookie wordt gebruikt door de operator van de website in de context van multivariabele tests. Het is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om content op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste variatie/uitgave van de site vinden.

13 maanden

ADVBIN

Noodzakelijke cookies

Cookie waarmee het cache kan worden beheerd

Sessie

ADVINF

Noodzakelijke cookies

Cookie waarmee het cache kan worden beheerd

Sessie

browser_data

Cookies voor doelgerichte advertenties

Met dit cookie kan Criteo de tracking-oplossing beter beheren

390 dagen

Check-in

Noodzakelijke cookies

Het wordt gebruikt voor toegang tot de bevestigingspagina van de check-in

Sessie

bevestiging

Noodzakelijke cookies

Het wordt gebruikt voor de toegang tot de bevestigingspagina

Sessie

criteo_write_test

Cookies voor doelgerichte advertenties

Controleert of de bezoeker het plaatsen van cookies aanvaardt

1 seconde

cto—bundle

Cookies voor doelgerichte advertenties

Met dit cookie kan Criteo de tracking-oplossing beter beheren

13 maanden

cto_clc 

Cookies voor doelgerichte advertenties

Met dit cookie kan Criteo de tracking-oplossing beter beheren

13 maanden

cto_axid:

Cookies voor doelgerichte advertenties

Het wordt uitsluitend gecreëerd wanneer de grafische user voor de klant is geactiveerd, het helpt bij de tracking-oplossing van Criteo

390 dagen

cto_optout

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie helpt Criteo bij het identificeren van uitgeschreven gebruikers

5 jaar

cto_pxsig 

Cookies voor doelgerichte advertenties

Het wordt uitsluitend gecreëerd wanneer de grafische user voor de klant is geactiveerd, het helpt bij de tracking-oplossing van Criteo

1u

cto_tld_test

Cookies voor doelgerichte advertenties

Controleert of de bezoeker het plaatsen van cookies aanvaardt

1 seconde

criteo_cookies_perm 

Cookies voor doelgerichte advertenties

Met dit cookie kan Criteo de tracking-oplossing beter beheren

1 jaar

criteo_localstorage_check

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit cookie wordt gebruikt om te controleren of Criteo cookies kan plaatsen

1 seconde

eid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Extern identificatiecookie die de gebruikers-ID bevat van partners van Criteo

6 maanden

first_arrival

Functionele en technische cookies

Technische cookies die gebruikt worden om te identificeren op welke pagina de gebruikers in het begin op de website zijn aangekomen

1 jaar

messageBanner

Noodzakelijke cookies

Het bepaalt of het bericht van een banner moet worden getoond of niet

Sessie

opt

Cookies voor doelgerichte advertenties

Het biedt u de mogelijkheid om onze reclame op een site van een derde niet meer weer te geven

12 maanden

OptanonAlertBoxClosed

Noodzakelijke cookies

Deze cookie wordt ingesteld door websites dankzij bepaalde versies van de oplossing voor de naleving van de wet op de cookies van OneTrust. Het wordt geplaatst nadat bezoekers een informatiebericht hebben gezien over cookies en, in sommige gevallen, uitsluitend wanneer zij het bericht actief sluiten. Het stelt de website in staat om het bericht niet meer dan één keer aan de gebruiker te tonen. De cookie heeft een levensduur van één jaar en bevat geen persoonlijke informatie.

1 jaar

OptanonConsent

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookie wordt ingesteld door de oplossing voor de instemming met cookies van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de site gebruikt, en of de bezoekers hun instemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Hierdoor kunnen eigenaars van sites voorkomen dat cookies van elke categorie in de browser van de gebruikers worden ingesteld wanneer de toestemming daar niet voor gegeven is. De cookie heeft een normale levensduur van één jaar, zodat bezoekers die op de site terugkeren zich hun voorkeuren zullen herinneren. Het bevat geen enkele informatie waarmee de bezoeker van de site kan worden geïdentificeerd.

1 jaar

optout

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dankzij de cookie ter uitschrijving, indien aanwezig, zal de gebruiker niet gevolgd en opnieuw getarget worden door Criteo tijdens deze browsersessie

5 jaar

outbrain_cid_fetch

Cookies voor publieksmetingen

Outbrain - verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de gebruiker op de website. Het wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de eigenaar van de website samen te stellen.

Sessie

prefCountry

Functionele en technische cookies

Dit zijn technische cookies die worden gebruikt om de gebruiker te rooten naar de pagina van het land in functie van zijn geselecteerde voorkeursland

90 dagen

prefLang

Functionele en technische cookies

Dit zijn technische cookies die worden gebruikt om de gebruiker te rooten naar de pagina van het land in functie van zijn voorkeurstaal, dat wil zeggen de taal van het besturingssysteem van zijn toestel, teneinde zijn navigatie te vergemakkelijken

Sessie

prov1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

r.ack

Cookies voor doelgerichte advertenties

Het identificeert unieke bezoekers op Safari <11.2

1 uur

sbx_s1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

searchData

Strikt noodzakelijke cookies

Een cookie die de laatste zoekgegevens bevat

Sessie

SSESS

Strikt noodzakelijke cookies

Hoofdzakelijk Drupal-cookie voor authentificatie

Sessie

submittedSuggestion

Strikt noodzakelijke cookies

Noodzakelijk cookie voor de werking van de website

Sessie

sumbitAutoCompleteForm

Strikt noodzakelijke cookies

Noodzakelijk cookie voor de werking van de website

Sessie

TRADEDOUBLER

Cookies voor doelgerichte advertenties

Alle cookies van Tradedoubler tegen klanten die op de website van B&B zijn gekomen via een advertentie binnen het netwerk van Tradedoubler.

1 jaar

uCountry

Functionele en technische cookies

Cookie die het land van de gebruiker vermeldt

Sessie

visit_s1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

zdi

Cookies voor doelgerichte advertenties

Met deze "pass-back loop detection"-cookie kan de tijd worden gemeten die een gebruiker in een bepaalde zone heeft doorgebracht

6 maanden

_ga_SJG380VM1DCookies voor publieksmetingenDeze cookie wordt geassocieerd met Google Universal Analytics - wat een belangrijke upgrade is van de meer algemeen gebruikte analysedienst van Google. Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen de unieke gebruikers door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor siteanalyserapporten. Standaard zou deze na 2 jaar moeten verlopen, hoewel dit door website-eigenaren kan worden aangepast.13 maanden
_gcl_auCookies voor doelgerichte advertentiesGoogle Adsense - Cookie gebruikt om conversiegegevens bij te houden en op te slaan90 dagen
dtValidationCookieFunctionele en technische cookiesGebruikt om het topleveldomein te bepalenSessie
dtCookieFunctionele en technische cookiesDeze cookie naam is geassocieerd met, software van Dynatrace, een application performance management (APM) software bedrijf. Hun software beheert de beschikbaarheid en prestaties van softwaretoepassingen en de impact op de gebruikerservaring in de vorm van deep transaction tracing, synthetische monitoring, monitoring van echte gebruikers en netwerkmonitoring.Sessie
dtLaTCFunctionele en technische cookiesDeze cookie naam is geassocieerd met, software van Dynatrace, een application performance management (APM) software bedrijf. Hun software beheert de beschikbaarheid en prestaties van softwaretoepassingen en de impact op de gebruikerservaring in de vorm van deep transaction tracing, synthetische monitoring, monitoring van echte gebruikers en netwerkmonitoring.Sessie
dtPCFunctionele en technische cookiesDeze cookie naam is geassocieerd met, software van Dynatrace, een application performance management (APM) software bedrijf. Hun software beheert de beschikbaarheid en prestaties van softwaretoepassingen en de impact op de gebruikerservaring in de vorm van deep transaction tracing, synthetische monitoring, monitoring van echte gebruikers en netwerkmonitoring.Sessie
dtSaFunctionele en technische cookiesDeze cookie wordt gebruikt om actienamen over pagina's heen op te slaan, zodat de prestaties over pagina's heen kunnen worden gevolgd.Sessie
rxVisitorFunctionele en technische cookiesDeze cookie wordt gebruikt om een anonieme ID op te slaan voor de gebruiker om over sessies heen te correleren.Sessie
rxvtFunctionele en technische cookiesDeze cookie wordt gebruikt om twee tijdstempels op te slaan om de lengte en het einde van een sessie te bepalen.Sessie
zync-uuidCookies voor doelgerichte advertentiesZeta
Maakt het mogelijk advertenties of aanbevelingen te tonen die het meest relevant zijn voor de interesses van de gebruikers.
3 maanden
__Secure-ENIDCookies voor doelgerichte advertentiesGebruikt door Google om frauduleuze inlogpogingen te voorkomen. Dit bevat ook een Google-gebruikers-ID die kan worden gebruikt voor statistieken en marketingdoeleinden na een succesvolle aanmelding.12 maanden
ln_orCookies voor doelgerichte advertentiesLinkedIn
Gebruikt om te bepalen of Oribi analytics kan worden uitgevoerd op een specifiek domein
1 dag
AECCookies voor publieksmetingenGoogle - Ervoor zorgen dat verzoeken binnen een browsersessie worden gedaan door de gebruiker, en niet door andere sites. Deze cookies voorkomen dat kwaadwillende sites namens een gebruiker optreden zonder dat die gebruiker dat weet.6 maanden
av-sess-idCookies voor doelgerichte advertentiesAntvoice
Maakt het mogelijk om advertenties of aanbevelingen te tonen die het meest relevant zijn voor de interesses van de gebruikers.
Sessie
dsp_idGerichte cookiesSlaat een unieke identifier op voor elke bezoeker voor gebruik in het IgnitionOne Display platform.183 dagen
evo5_BBHOTELSGerichte cookiesZeta
Maakt het mogelijk advertenties of aanbevelingen te tonen die het meest relevant zijn voor de interesses van de gebruikers.
183 dagen
sd-session-idGerichte cookiesRegistreert gegevens over bezoekers van meerdere bezoeken en op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties op websites te meten.6 maanden
_hjHasCachedUserAttributesCookies voor publieksmetingenStelt ons in staat te weten of de dataset in _hjUserAttributes Local Storage item actueel is of niet.
Booleaanse waar/onwaar datatype.
Sessie
CMPROGerichte cookiesDeze cookies houden verband met reclame en het volgen van de producten die gebruikers bekeken.3 maanden
CMPSGerichte cookiesDeze cookies houden verband met reclame en het volgen van de producten die gebruikers bekeken.3 maanden
CMIDGerichte cookiesDeze cookies houden verband met reclame en het volgen van de producten die gebruikers bekeken.1 jaar
 • Met cookies van derden kunnen bekeken of aangekochte dienstverleningen worden geïdentificeerd en kunnen de advertenties worden gepersonaliseerd. Cookies binnen advertenties hebben als doel informatie en statistische gegevens te verschaffen over de relevantie van hun verspreiding (aantal gebruikers dat op de reclameboodschap klikt, aantal keren dat de reclame is vertoond, enz.)
Naam van de CookieType/doelstelling van de CookieVerzamelde informatie/Beschrijving van de CookieDuur van de Cookie

__atuvc

Functionele en technische cookies

Deze cookie wordt aangemaakt en gelezen door de site voor social sharing Addthis om te bekijken hoe vaak het wordt gedeeld. Er worden geen cookie-data aan Addthis gestuurd.

1 jaar

__atuvs

Functionele en technische cookies

Dit cookie is verbonden aan de Addthis-deelwidget dat meestal in websites geïntegreerd zit, waardoor bezoekers content kunnen delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.

1 jaar

__Secure-3PSIDCC

Cookies voor doelgerichte advertenties

Het wordt doelgericht gebruikt om een profiel van interesses van de website aan te maken teneinde relevante en gepersonaliseerde Google-reclame te tonen.

1 jaar

_adv_id

Cookies voor doelgerichte advertenties

Reclamemarketing tijdens het bezoek aan de site (personaliseren van de navigatie)

13 maanden

_adv_ses

Cookies voor doelgerichte advertenties

Reclamemarketing tijdens het bezoek aan de site (personaliseren van de navigatie)

Sessie

__cfduid

Functionele en technische cookies

Dit is een cookie dat gekoppeld is aan sites die CloudFlare gebruiken, dat gebruikt wordt om de oplaadtijd van de pagina te versnellen. Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om alle veiligheidsbeperkingen te vervangen die op het IP-adres van de bezoeker staan. Het bevat geen identificatiegegevens van de gebruiker.

13 maanden

_ga

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookies-naam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics - een belangrijke update van de door Google meest gebruikte analysedienst. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door hen een nummer toe te kennen dat willekeurig wordt aangemaakt als klantgebruikersnaam. De cookie zit in elke opgevraagde webpagina en wordt voor analyserapporten gebruikt om gegevens te berekenen van bezoekers, sessies en campagnes. Hij zou na 2 jaar standaard moeten verlopen, hoewel dit door de eigenaars van de website kan worden aangepast.

2 jaar

_gat

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookies-naam is verbonden aan Google Universal Analytics; in functie van de documentatie wordt hij gebruikt om het aanvraagpercentage te beperken - en zo het dataverkeer op drukbezochte sites te verminderen. Het verloopt na 10 minuten.

Sessie

_gid

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookies-naam is verbonden aan Google Universal Analytics. Hij lijkt één enkele waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en te updaten. Hij slaat een unieke ID op die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

_gcl_aw

Cookies voor doelgerichte advertenties

De cookie wordt gebruikt door Google Adsense voor de efficiëntie van de reclame. De efficiëntie wordt gemeten via de conversieverbinding

1 jaar

_ha_aw

Cookies voor doelgerichte advertenties

De cookie wordt gebruikt door Google Adsense voor de efficiëntie van de reclame.

1 jaar en 2 maanden

_hjCachedUserAttributes

Cookies voor publieksmetingen

Opslag van eigenschappen van de gebruiker die, telkens wanneer deze niet in de steekproef zit, via de API Identifier Hotjar wordt verzonden.
De verzamelde eigenschappen worden slechts opgeslagen op servers van Hotjar als de gebruiker interacteert met een feedback-tool van Hotjar.

Sessie

_hjIncludedInPageviewSample

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookie stelt Hotjar in staat te weten of deze bezoeker valt onder de steekproefsgewijze gegevensmetingen zoals omschreven door de beperking van de pagina van uw site.

Sessie

_hjIncludedInSample

Cookies voor publieksmetingen

Hij helpt de functionaliteiten van Hotjar door bezoekers te identificeren tijdens een sessie. Hotjar verzamelt modellen van gebruikers en toont wat er op de website wordt aangeklikt en bekeken.

Sessie

_hjIncludedInSessionSample

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookie stelt Hotjar in staat te weten of deze bezoeker valt onder de steekproefsgewijze gegevensmetingen zoals omschreven door de dagelijkse beperking van uw site.

Sessie

_rp_uid

Strikt noodzakelijke cookies

Hiermee kunnen bedrijven betalingen aanvaarden afkomstig van e-commerce, mobiele toestellen en verkooppunten

Sessie

AnalyticsSyncHistory

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze worden gebruikt om informatie op te slaan over een moment waarop een synchronisatie plaatsvond met de LMS_analytics-cookie

1 maand

anj

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan AppNexus Inc. De maatschappij verschaft een reeks online technologieën en advertentiediensten.

3 maanden

ANONCHK

Cookies voor doelgerichte advertenties

Ze worden gebruikt om de sessie-ID voor een gebruikerssessie op te slaan, om ervoor te zorgen dat het klikken op advertenties op de zoekmachine Bing worden gecontroleerd voor rapportagedoeleinden en personalisatie.

Sessie

apnid

Cookies voor doelgerichte advertenties

SOJERN: Tracking- en advertentie-cookies

3 maanden

ATN

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit is een cookie die wordt gebruikt voor doelgerichte advertenties gebaseerd op gedragsprofielen en geografische locatie. Hij wordt waarschijnlijk door Facebook gebruikt voor advertenties

2 jaar

av-mid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

13 maanden

av-sess-id-192

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

Sessie

av-test-cookie

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

1 jaar

av-tp-adx

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

14 dagen

av-tp-bsw

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

2 dagen

bcookie

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

2 jaar

bscookie

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

2 jaar

c

Cookies voor doelgerichte advertenties

Het regelt de synchronisatie van de gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentiediensten.

1 jaar

cid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Tracking- en advertentie-cookies

1 jaar

CONSENT

Cookies voor doelgerichte advertenties

YouTube is een platform van Google waarop video's kunnen worden gehost en gedeeld. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die op websites staan, die zijn samengevoegd bij profielgegevens van andere Google-diensten, zodat bezoekers van de site doelgerichte advertenties te zien krijgen binnen een breed gamma van hun eigen en andere websites.

2 jaar

nl

Cookies voor doelgerichte advertenties

Die worden gebruikt door Meta om de relevantie van hun advertenties te leveren, te meten en te verbeteren, en een reeks reclameproducten te leveren op Meta.

3 maanden

gid

Cookies voor doelgerichte advertenties

SOJERN: Tracking- en advertentie-cookies

1 jaar

IDE

Cookies voor doelgerichte advertenties

Google – advertentie.cookie

13 maanden

iev0

Cookies voor doelgerichte advertenties

De cookie Tradelab biedt de mogelijkheid doelgerichte advertenties op sites van derden te vertonen

3 maanden

JSESSIONID

Functionele en technische cookies

Deze cookie wordt gegenereerd door servlet-containers en gebruikt voor sessiebeheer in de applicaties Web J2EE voor het HTTP-protocol

5 dagen

lang

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

Sessie

lang

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Dit subdomein is verbonden met de marketingdiensten van LinkedIn die eigenaars van websites in staat stellen het soort gebruikers van hun sites beter te begrijpen in functie van de profielgegevens van LinkedIn, teneinde Targeting te verbeteren.

Sessie

li_gc

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

2 jaar

loc

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze worden gebruikt om locatiegegevens op te slaan voor meer statistieken over handelingen / likes, enz. in onze nieuwsrubriek.

13 maanden

lidc

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

1 dag

MUID

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt gebruikt om de anonieme gebruikers-ID van Microsoft op te slaan. Hij wordt gebruikt door Bing om de ID in de Microsoft-domeinen te synchroniseren, en om ervoor te zorgen dat het klikken op advertenties op de zoekmachine Bing wordt gecontroleerd voor rapportagedoeleinden en personalisatie.

13 maanden

NID

Cookies voor doelgerichte advertenties

"NID" wordt gebruikt voor deze doeleinden om Google ADS in Google Services te tonen voor de aangewezen gebruikers. Als u geactiveerde gepersonaliseerde aanbiedingen heeft, dan wordt "ANID" gebruikt om deze context te onthouden voor een duur van 13 maanden in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en 24 maanden overal elders.

183 dagen

outbrain_cid_fetch

Cookies voor publieksmetingen

Conversion tracking

Sessie

personalization_id

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt door Twitter ingesteld om de performance van reclamecampagnes via Twitter te meten op verschillende browsers en toestellen die door een bezoeker worden gebruikt.

2 jaar

PHPSESSID

Cookies voor doelgerichte advertenties

PHP-sessiecookies

Sessie

prov1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

referrer_url

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit is een cookie die de url van herkomst van een bezoeker terugstuurt

Sessie

RT

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt ingesteld door Akamai om de laadsnelheid te meten.

2 jaar

sbx_s1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

ServerPool

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt over het algemeen gebruikt door TripAdvisor voor advertentiedoeleinden

Sessie

SM

Cookies voor publieksmetingen

Het wordt gebruikt om de MUID in de Microsoft-domeinen te synchroniseren.

Sessie

SRM_B

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort aan Mircosoft toe - het is de site van de zoekmachine Bing.

13 maanden

story1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

TDCPM

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan The Tradedesk. De voornaamste commerciële activiteit is het platform voor advertentiediensten

1 jaar

TDID

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan The Tradedesk. De voornaamste commerciële activiteit is het platform voor advertentiediensten

1 jaar

ttdid

Cookies voor doelgerichte advertenties

SOJERN: Tracking- en advertentiecookies

1 maand

tuuid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie heeft een unieke gebruikers-ID (willekeurig aangemaakt door Ipon / BidSwitch) op basis waarvan BidSwitch zich enkele banners kan herinneren die u heeft gezien en of u de website van een adverteerder heeft bezocht. BidSwitch gebruikt deze informatie uitsluitend opdat deze specifieke adverteerder kan bepalen wanneer en met welke frequentie u een bepaalde banner ziet.

1 jaar

tuuid_lu

Cookies voor doelgerichte advertenties

Hij bevat een unieke bezoekers-ID waarmee BidSwitch.com de bezoeker op verschillende websites kan volgen. Dit
stelt BidSwitch in staat de relevantie van de advertentie te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de bezoeker dezelfde advertenties niet meerdere malen ziet.

1 jaar

uid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Hij maakt een unieke gebruikers-ID aan die door de machine wordt gegenereerd

1 jaar

uid_sec

Cookies voor doelgerichte advertenties

Hij maakt een unieke gebruikers-ID aan die door de machine wordt gegenereerd

1 jaar

UserMatchHistory

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

1 maand

uid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Identificatiecookie Criteo die de unieke gebruikersnaam van de gebruiker bevat (UUIDv4) op het Criteo-netwerk

1 jaar

uuid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan AppNexus Inc. De maatschappij verschaft een reeks online technologieën en advertentiediensten.

3 maanden

uuid2

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan AppNexus Inc. De maatschappij verschaft een reeks online technologieën en advertentiediensten.

3 maanden

uuid3

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan AppNexus Inc. De maatschappij verschaft een reeks online technologieën en advertentiediensten.

14 dagen

visit_s1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

visit1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt gebruikt als unieke gebruikersnaam om de visualisatie van video's te volgen

Sessie

XTCsid

Strikt noodzakelijke cookies

Een cookie die noodzakelijk is voor het gebruik van de beheersfunctie van het winkelmandje en de verwerking van de bestelling

Sessie

YSC

Cookies voor doelgerichte advertenties

YouTube is een platform van Google waarop video's kunnen worden gehost en gedeeld. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die op websites staan, die zijn samengevoegd bij profielgegevens van andere Google-diensten, zodat bezoekers van de site doelgerichte advertenties te zien krijgen binnen een breed gamma van hun eigen en andere websites.

Sessie

 • Andere derde trackers (Software development Kit genaamd SDK van de applicatie) die in onze applicatie besloten zijn, bevatten geen advertentietrackers.
Naam van de CookieType/doelstelling van de CookieVerzamelde informatie/Beschrijving van de CookieDuur van de Cookie

__atuvc

Functionele en technische cookies

Deze cookie wordt aangemaakt en gelezen door de site voor social sharing Addthis om te bekijken hoe vaak het wordt gedeeld. Er worden geen cookie-data aan Addthis gestuurd.

1 jaar

__atuvs

Functionele en technische cookies

Dit cookie is verbonden aan de Addthis-deelwidget dat meestal in websites geïntegreerd zit, waardoor bezoekers content kunnen delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.

1 jaar

__Secure-3PSIDCC

Cookies voor doelgerichte advertenties

Het wordt doelgericht gebruikt om een profiel van interesses van de website aan te maken teneinde relevante en gepersonaliseerde Google-reclame te tonen.

1 jaar

_adv_id

Cookies voor doelgerichte advertenties

Reclamemarketing tijdens het bezoek aan de site (personaliseren van de navigatie)

13 maanden

_adv_ses

Cookies voor doelgerichte advertenties

Reclamemarketing tijdens het bezoek aan de site (personaliseren van de navigatie)

Sessie

__cfduid

Functionele en technische cookies

Dit is een cookie dat gekoppeld is aan sites die CloudFlare gebruiken, dat gebruikt wordt om de oplaadtijd van de pagina te versnellen. Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om alle veiligheidsbeperkingen te vervangen die op het IP-adres van de bezoeker staan. Het bevat geen identificatiegegevens van de gebruiker.

13 maanden

_ga

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookies-naam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics - een belangrijke update van de door Google meest gebruikte analysedienst. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door hen een nummer toe te kennen dat willekeurig wordt aangemaakt als klantgebruikersnaam. De cookie zit in elke opgevraagde webpagina en wordt voor analyserapporten gebruikt om gegevens te berekenen van bezoekers, sessies en campagnes. Hij zou na 2 jaar standaard moeten verlopen, hoewel dit door de eigenaars van de website kan worden aangepast.

2 jaar

_gat

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookies-naam is verbonden aan Google Universal Analytics; in functie van de documentatie wordt hij gebruikt om het aanvraagpercentage te beperken - en zo het dataverkeer op drukbezochte sites te verminderen. Het verloopt na 10 minuten.

Sessie

_gid

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookies-naam is verbonden aan Google Universal Analytics. Hij lijkt één enkele waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en te updaten. Hij slaat een unieke ID op die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

_gcl_aw

Cookies voor doelgerichte advertenties

De cookie wordt gebruikt door Google Adsense voor de efficiëntie van de reclame. De efficiëntie wordt gemeten via de conversieverbinding

1 jaar

_ha_aw

Cookies voor doelgerichte advertenties

De cookie wordt gebruikt door Google Adsense voor de efficiëntie van de reclame.

1 jaar en 2 maanden

_hjCachedUserAttributes

Cookies voor publieksmetingen

Opslag van eigenschappen van de gebruiker die, telkens wanneer deze niet in de steekproef zit, via de API Identifier Hotjar wordt verzonden.
De verzamelde eigenschappen worden slechts opgeslagen op servers van Hotjar als de gebruiker interacteert met een feedback-tool van Hotjar.

Sessie

_hjIncludedInPageviewSample

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookie stelt Hotjar in staat te weten of deze bezoeker valt onder de steekproefsgewijze gegevensmetingen zoals omschreven door de beperking van de pagina van uw site.

Sessie

_hjIncludedInSample

Cookies voor publieksmetingen

Hij helpt de functionaliteiten van Hotjar door bezoekers te identificeren tijdens een sessie. Hotjar verzamelt modellen van gebruikers en toont wat er op de website wordt aangeklikt en bekeken.

Sessie

_hjIncludedInSessionSample

Cookies voor publieksmetingen

Deze cookie stelt Hotjar in staat te weten of deze bezoeker valt onder de steekproefsgewijze gegevensmetingen zoals omschreven door de dagelijkse beperking van uw site.

Sessie

_rp_uid

Strikt noodzakelijke cookies

Hiermee kunnen bedrijven betalingen aanvaarden afkomstig van e-commerce, mobiele toestellen en verkooppunten

Sessie

AnalyticsSyncHistory

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze worden gebruikt om informatie op te slaan over een moment waarop een synchronisatie plaatsvond met de LMS_analytics-cookie

1 maand

anj

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan AppNexus Inc. De maatschappij verschaft een reeks online technologieën en advertentiediensten.

3 maanden

ANONCHK

Cookies voor doelgerichte advertenties

Ze worden gebruikt om de sessie-ID voor een gebruikerssessie op te slaan, om ervoor te zorgen dat het klikken op advertenties op de zoekmachine Bing worden gecontroleerd voor rapportagedoeleinden en personalisatie.

Sessie

apnid

Cookies voor doelgerichte advertenties

SOJERN: Tracking- en advertentie-cookies

3 maanden

ATN

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit is een cookie die wordt gebruikt voor doelgerichte advertenties gebaseerd op gedragsprofielen en geografische locatie. Hij wordt waarschijnlijk door Facebook gebruikt voor advertenties

2 jaar

av-mid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

13 maanden

av-sess-id-192

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

Sessie

av-test-cookie

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

1 jaar

av-tp-adx

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

14 dagen

av-tp-bsw

Cookies voor doelgerichte advertenties

Antvoice
Hiermee kunnen advertenties worden getoond of aanbevelingen worden gedaan die zo nauw mogelijk aansluiten op de interesses van de internetgebruikers.

2 dagen

bcookie

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

2 jaar

bscookie

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

2 jaar

c

Cookies voor doelgerichte advertenties

Het regelt de synchronisatie van de gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentiediensten.

1 jaar

cid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Tracking- en advertentie-cookies

1 jaar

CONSENT

Cookies voor doelgerichte advertenties

YouTube is een platform van Google waarop video's kunnen worden gehost en gedeeld. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die op websites staan, die zijn samengevoegd bij profielgegevens van andere Google-diensten, zodat bezoekers van de site doelgerichte advertenties te zien krijgen binnen een breed gamma van hun eigen en andere websites.

2 jaar

nl

Cookies voor doelgerichte advertenties

Die worden gebruikt door Meta om de relevantie van hun advertenties te leveren, te meten en te verbeteren, en een reeks reclameproducten te leveren op Meta.

3 maanden

gid

Cookies voor doelgerichte advertenties

SOJERN: Tracking- en advertentie-cookies

1 jaar

IDE

Cookies voor doelgerichte advertenties

Google – advertentie.cookie

13 maanden

iev0

Cookies voor doelgerichte advertenties

De cookie Tradelab biedt de mogelijkheid doelgerichte advertenties op sites van derden te vertonen

3 maanden

JSESSIONID

Functionele en technische cookies

Deze cookie wordt gegenereerd door servlet-containers en gebruikt voor sessiebeheer in de applicaties Web J2EE voor het HTTP-protocol

5 dagen

lang

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

Sessie

lang

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Dit subdomein is verbonden met de marketingdiensten van LinkedIn die eigenaars van websites in staat stellen het soort gebruikers van hun sites beter te begrijpen in functie van de profielgegevens van LinkedIn, teneinde Targeting te verbeteren.

Sessie

li_gc

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

2 jaar

loc

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze worden gebruikt om locatiegegevens op te slaan voor meer statistieken over handelingen / likes, enz. in onze nieuwsrubriek.

13 maanden

lidc

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

1 dag

MUID

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt gebruikt om de anonieme gebruikers-ID van Microsoft op te slaan. Hij wordt gebruikt door Bing om de ID in de Microsoft-domeinen te synchroniseren, en om ervoor te zorgen dat het klikken op advertenties op de zoekmachine Bing wordt gecontroleerd voor rapportagedoeleinden en personalisatie.

13 maanden

NID

Cookies voor doelgerichte advertenties

"NID" wordt gebruikt voor deze doeleinden om Google ADS in Google Services te tonen voor de aangewezen gebruikers. Als u geactiveerde gepersonaliseerde aanbiedingen heeft, dan wordt "ANID" gebruikt om deze context te onthouden voor een duur van 13 maanden in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en 24 maanden overal elders.

183 dagen

outbrain_cid_fetch

Cookies voor publieksmetingen

Conversion tracking

Sessie

personalization_id

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt door Twitter ingesteld om de performance van reclamecampagnes via Twitter te meten op verschillende browsers en toestellen die door een bezoeker worden gebruikt.

2 jaar

PHPSESSID

Cookies voor doelgerichte advertenties

PHP-sessiecookies

Sessie

prov1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

referrer_url

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit is een cookie die de url van herkomst van een bezoeker terugstuurt

Sessie

RT

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt ingesteld door Akamai om de laadsnelheid te meten.

2 jaar

sbx_s1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

ServerPool

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt over het algemeen gebruikt door TripAdvisor voor advertentiedoeleinden

Sessie

SM

Cookies voor publieksmetingen

Het wordt gebruikt om de MUID in de Microsoft-domeinen te synchroniseren.

Sessie

SRM_B

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort aan Mircosoft toe - het is de site van de zoekmachine Bing.

13 maanden

story1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

TDCPM

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan The Tradedesk. De voornaamste commerciële activiteit is het platform voor advertentiediensten

1 jaar

TDID

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan The Tradedesk. De voornaamste commerciële activiteit is het platform voor advertentiediensten

1 jaar

ttdid

Cookies voor doelgerichte advertenties

SOJERN: Tracking- en advertentiecookies

1 maand

tuuid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie heeft een unieke gebruikers-ID (willekeurig aangemaakt door Ipon / BidSwitch) op basis waarvan BidSwitch zich enkele banners kan herinneren die u heeft gezien en of u de website van een adverteerder heeft bezocht. BidSwitch gebruikt deze informatie uitsluitend opdat deze specifieke adverteerder kan bepalen wanneer en met welke frequentie u een bepaalde banner ziet.

1 jaar

tuuid_lu

Cookies voor doelgerichte advertenties

Hij bevat een unieke bezoekers-ID waarmee BidSwitch.com de bezoeker op verschillende websites kan volgen. Dit
stelt BidSwitch in staat de relevantie van de advertentie te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de bezoeker dezelfde advertenties niet meerdere malen ziet.

1 jaar

uid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Hij maakt een unieke gebruikers-ID aan die door de machine wordt gegenereerd

1 jaar

uid_sec

Cookies voor doelgerichte advertenties

Hij maakt een unieke gebruikers-ID aan die door de machine wordt gegenereerd

1 jaar

UserMatchHistory

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan LinkedIn, het sociale netwerkplatform voor bedrijven. Het handelt over het algemeen als een derde host, waar de eigenaars van websites een van hun knoppen voor content-sharing op hun pagina's hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten in andere domeinen kunnen worden geïntegreerd. Alhoewel deze knoppen functionaliteiten toevoegen aan de website waarop ze staan, de cookies worden ingesteld, of de bezoeker nu een LinkedIn profiel heeft of niet, dan wel heeft ingestemd met hun voorwaarden. Om deze reden wordt het voornamelijk geklasseerd als tracking- / targetingdomein.

1 maand

uid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Identificatiecookie Criteo die de unieke gebruikersnaam van de gebruiker bevat (UUIDv4) op het Criteo-netwerk

1 jaar

uuid

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan AppNexus Inc. De maatschappij verschaft een reeks online technologieën en advertentiediensten.

3 maanden

uuid2

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan AppNexus Inc. De maatschappij verschaft een reeks online technologieën en advertentiediensten.

3 maanden

uuid3

Cookies voor doelgerichte advertenties

Dit domein behoort toe aan AppNexus Inc. De maatschappij verschaft een reeks online technologieën en advertentiediensten.

14 dagen

visit_s1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

visit1139

Cookies voor doelgerichte advertenties

Cookie van het digitale bureau Semibox

Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Cookies voor doelgerichte advertenties

Deze cookie wordt gebruikt als unieke gebruikersnaam om de visualisatie van video's te volgen

Sessie

XTCsid

Strikt noodzakelijke cookies

Een cookie die noodzakelijk is voor het gebruik van de beheersfunctie van het winkelmandje en de verwerking van de bestelling

Sessie

YSC

Cookies voor doelgerichte advertenties

YouTube is een platform van Google waarop video's kunnen worden gehost en gedeeld. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die op websites staan, die zijn samengevoegd bij profielgegevens van andere Google-diensten, zodat bezoekers van de site doelgerichte advertenties te zien krijgen binnen een breed gamma van hun eigen en andere websites.

Sessie

 • Andere derde trackers (Software development Kit genaamd SDK van de applicatie) die in onze applicatie besloten zijn, bevatten geen advertentietrackers.

7. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming en de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op toegang (artikel 15 van de AVG), op rectificatie (artikel 16 van de AVG), op bijwerking en vervollediging van uw persoonsgegevens; 
 • Het recht op het vergrendelen of wissen van uw gegevens (artikel 17 van de AVG) wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan de verzameling, de mededeling of de opslag verboden is; 
 • Het recht op intrekking, te allen tijde, van uw instemming(artikel 13-2c van de AVG); 
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 van de AVG); 
 • Het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die u ons hebt verstrekt, wanneer uw gegevens op basis van uw instemming of op basis van een contract geautomatiseerd worden verwerkt (artikel 20 van de AVG); 
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de AVG); 
 • Het recht om het lot van uw gegevens te bepalen na uw overlijden en om te kiezen of wij uw gegevens al dan niet doorgeven aan een door u aangewezen derde partij (artikel 85 van de LIL). 

In het geval van uw overlijden en bij gebrek aan instructies van uw kant, verbinden wij ons ertoe uw gegevens te vernietigen, tenzij het nodig is om ze te bewaren voor doeleinden van bewijskracht of om een wettelijke verplichting na te komen.

U kunt uw rechten doen gelden op de volgende wijzen: 

 • Via ons Centrum voor privacy waar u op elk moment uw voorkeuren kunt wijzigen over cookies en desgewenst terug kunt komen op uw instemming.
 • Hetzij per e-mail op het volgende adres: privacy@hotelbb.com
 • Hetzij per post op het volgende adres: DPO Casper BidCo -HAAS AVOCATS, 32 rue la Boétie-75008 PARIS

Ten slotte kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (artikel 77 van de AVG).

 

8. Duur van de bewaring van gegevens:

De informatie die op uw toestel wordt opgeslagen (bijv: cookies), of elk ander onderdeel dat wordt gebruikt om u te identificeren met statistische publieksdoeleinden, wordt niet langer dan dertien (13) maanden bewaard. Deze duur wordt niet automatisch verlengd tijdens uw nieuwe bezoeken op onze Site.
De technische informatie die noodzakelijk is voor uw navigatie wordt zes (6) maanden bewaard.
De informatie die echter via trackers wordt verzameld, kan voor een maximale periode van vijfentwintig (25) maanden worden bewaard.
Na deze termijnen worden uw gegevens hetzij verwijderd, hetzij anoniem gehouden, hetgeen uw identificatie op onomkeerbare wijze onmogelijk maakt.

 

9. Update van dit cookiesbeheer-beleid:

Wij kunnen dit cookiesbeheer-beleid updaten om bijvoorbeeld wijzigingen weer te geven betreffende de cookies die wij gebruiken, of om andere operationele, wettelijke of reglementaire redenen. Wij verzoeken u daarom dit cookiesbeheer-beleid regelmatig na te slaan om op de hoogte te blijven over het gebruik van cookies en aanverwante technologieën.
De datum bovenaan dit cookiesbeheer-beleid is de datum van de laatste update.

 

***
Om meer te weten

De Gebruiker kan op de website van de CNIL informatie verkrijgen over cookies via voornamelijk de volgende pagina: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs
Ten slotte kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL of bij een andere bevoegde autoriteit.