Menu opener

Společenská odpovědnost firem

Image

Fabrice Collet, CEO B&B HOTELS

 

"Společnost B&B HOTELS na popud svých akcionářů zintenzivnila své úsilí v oblasti CSR tím, že vyhodnotila své dosavadní kroky, definovala akční plán pro nadcházející roky a zavedla komisi pro CSR v rámci skupiny.

 

CSR byla začleněna do cílů každého manažera skupiny stejným způsobem jako tradiční cíle finanční výkonnosti. Tento přístup představuje skutečný firemní projekt, který spojuje všechny zaměstnance a partnery společnosti B&B HOTELS.

 

Chceme připravit skupinu na další etapy jejího růstu, protože většina významných finančních investorů dnes podmiňuje existenci CSR jakoukoli investicí."

 

Naše motto

Image

B&B HOTELS je odpovědná společnost, která dbá na životní prostředí, lidi, sociální odpovědnost a řízení. Vždy jsme se snažili a budeme snažit o neustálý pokrok v oblasti udržitelného rozvoje a ohleduplnosti k naší planetě a jejím obyvatelům, ať už to jsou zaměstnanci, hosté, partneři nebo zainteresované strany.

 

CSR byla začleněna do cílů každého manažera skupiny stejným způsobem jako tradiční cíle finanční výkonnosti. Tento přístup představuje skutečný firemní projekt, který spojuje všechny zaměstnance a partnery společnosti B&B HOTELS.