Menu opener
NazajYour stayIzberite datume, da vidite razpoložljivostChange datesSelect rooms and travelersZapri
Izberite datume, da vidite razpoložljivost
Izpolnite polje Cilj
Predloga ni na voljo
Dovolite geolokacijo v nastavitvah brskalnika ali vnesite cilj
Izberite obdobje, krajše od 21 dni
Izberite poznejši datum

Izberite obdobje, krajše od 21 dniIzberite poznejši datum

Od
Do
Koda podjetja
Za potnike s poslovno pogodbo
  • Cilj
  • FromDo
    FromDo
  • 1 soba, 1 odrasli
  • 1 soba, 1 oseba

Trajnostna politika v B&B Hotelu Ljubljana Park

B&B Hotel Ljubljana Park je najbolj zeleni hotel v mestnem središču Ljubljane, prvi hotel s trajnostnim certifikatom TRAVEL LIFE , prvi hotel s čebeljimi panji na strehi. Hotel, ki je že od nekdaj zavezan h konkretni pomoči skupnosti, da vse bolj postane zelena. 

Tukaj najdete več o naši  :

Zaposleni, človekove pravice in lokalna skupnost

Varstvo otrokovih pravic

Okoljska politika 

Kakovost in varnost 

Nabavna politika

Trajnostno poročilo 

 

Tukaj najdete tudi družbeno odgovornost podjetij B&B HOTELS ter naše zaveze in ambicije