Menu opener
Close
Wpisz miejsce docelowe
Brak dostępnych sugestii
Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dni
Wybierz późniejszą datę

Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dniWybierz późniejszą datę

Od
W
Dla podróżnych z kontraktem korporacyjnym
 • Miejsce docelowe
 • FromDo
  FromDo
 • 1 pokój, 1 dorosły
 • 1 pokój, 1 Osoba

Ogólne Warunki Sprzedaży : Polska

Instrukcja rezerwacji krok po kroku

Aby zarezerwować pokój na stronie www.hotel-bb.com, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Wybierz hotel, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, rodzaj pokoju i jego cenę.
 2. Wybierz wszelkie dodatkowe usługi, takie jak śniadanie, chyba że usługi te zostały już uwzględnione w cenie, o której mowa w pkt 1.
 3. Sprawdź szczegóły rezerwacji, całkowitą kwotę oraz szczegółowe warunki (pokój, cena i/lub usługi dodatkowe). Następnie wprowadź szczegółowe informacje dotyczące gości.
 4. Należy zapoznać się uważnie z ogólnymi warunkami sprzedaży, regulaminem użytkowania i polityką prywatności, a następnie potwierdzić rezerwację.
 5. B&B Hotels potwierdza przyjęcie rezerwacji wysyłając niezwłocznie e-mail z podsumowaniem: rodzaju dokonanej rezerwacji, zarezerwowanych usług dodatkowych, terminów rezerwacji, ceny, całkowitej kwoty i wyszczególnieniem jej składników, warunków sprzedaży związanych z wybraną ceną (zaakceptowaną przez klienta), informacji dotyczących obsługi klienta oraz adresu hotelu, na który klient może składać wszelkie ewentualne reklamacje.

Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z wybranym hotelem w celu dokonania rezerwacji pokoju lub wysłania zapytania na hotelowy adres e-mail. Więcej informacji na temat danego hotelu można znaleźć na jego stronie internetowej.

Rezerwacja pokoi

Rezerwacje niegwarantowane

Z rezerwacją niegwarantowaną mamy do czynienia w przypadku dokonywania rezerwacji bez podawania hotelowi danych karty kredytowej.

Rezerwacja niegwarantowana wygasa automatycznie o godz. 18.00 w dniu planowanego przyjazdu w przypadku, gdy nie pojawią się Państwo w hotelu. Po godzinie 18:00 Państwa pokój zostanie automatycznie zwolniony do odsprzedaży.

Rezerwacje gwarantowane

Rezerwacja będzie w pełni gwarantowana z chwilą zapłaty za pobyt, bezpośrednio gotówką lub kartą kredytową/debetową w hotelu, lub z chwilą podania danych karty kredytowej/debetowej w celu zabezpieczenia płatności (chyba że dane karty okażą się nieważne).

Podanie danych karty kredytowej/debetowej w celu zabezpieczenia płatności za rezerwację nie oznacza, że zostaną Państwo obciążeni opłatą za zarezerwowane noce, ale upoważnia hotel do obciążenia Państwa opłatą za pierwszą noc w przypadku nie pojawienia się na miejscu, jeżeli rezerwacja nie została wcześniej anulowana (w przypadku rezerwacji z możliwością bezpłatnej anulacji).

W przypadku wszystkich gwarantowanych rezerwacji, na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłany e-mail z numerem rezerwacji.

Oferty specjalne

Oferty specjalne, dostępne wyłącznie na oficjalnej stronie internetowej www.hotel-bb.com lub za pośrednictwem partnerów handlowych B&B Hotels, nie łączą się z innymi rabatami i nie mogą być anulowane, zwracane, ani nie ulegają zmianom (dotyczy to zarówno pokoi, jak i wszelkich usług dodatkowych).

Ponieważ są to rezerwacje bezzwrotne, 100% całkowitej kwoty rezerwacji zostaje pobrane w momencie jej dokonywania, chyba że zostało inaczej wyraźnie określone w warunkach oferty, zaś kwota ta nie podlega zwrotowi (dotyczy to zarówno pokoi, jak i wszelkich usług dodatkowych).

W przypadku niepojawienia się klienta w zaplanowanym terminie przyjazdu, również w sytuacji, gdy hotel zostanie o tym powiadomiony z wyprzedzeniem, rezerwacja zostanie anulowana w całości, a hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta całkowitą kwotą rezerwacji w celu pokrycia kosztów anulowania rezerwacji i poniesionych strat.

Ceny i fakturowanie

Ceny wyświetlają się przed i w trakcie procesu rezerwacji pokoju. Dotyczą one pojedynczego pokoju, określonej liczby osób, rodzaju pokoju, wskazanego terminu i wybranego hotelu.

Ceny potwierdzone klientowi zawierają wszystkie podatki (oprócz opłaty klimatycznej) i są ważne tylko w przedziale czasowym podanym na stronie internetowej. O ile nie wskazano inaczej, ceny nie obejmują żadnych dodatkowych usług (śniadanie, parking, pobyt zwierząt, itp.).

Opłata klimatyczna nie jest nigdy wliczona w cenę rezerwacji (czy to w przypadku rezerwacji zwrotnych czy bezzwrotnych) i należy ją uregulować bezpośrednio w hotelu w dniu przyjazdu. Wysokość opłaty klimatycznej może się różnić w zależności od obowiązujących w danym przypadku polskich przepisów krajowych lub regionalnych.

Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonania rezerwacji. Wszelkie zmiany w stawce podatku VAT zostaną automatycznie uwzględnione i dodane do ceny wskazanej na fakturze za pobyt (data przyjazdu).

Wszelkie zmiany lub wprowadzenie nowych przepisów ustawowych lub wykonawczych przez odpowiednie organy zostaną automatycznie uwzględnione i dodane do ceny wskazanej na fakturze za pobyt (data przyjazdu).

Z chwilą przybycia do hotelu można poprosić o fakturę z wyszczególnieniem wszystkich kosztów pobytu.

Anulowanie lub zmiana rezerwacji

Rezerwacje zwrotne podlegają bezpłatnej anulacji do godz. 18.00 w dniu przyjazdu. Aby anulować rezerwację, należy wyraźnie poinformować hotel o zamiarze jej anulowania, kontaktując się z nim bezpośrednio telefonicznie i/lub mailowo. Potwierdzenie anulowania rezerwacji przekazywane jest klientowi natychmiastowo. W przypadku późniejszego anulowania rezerwacji hotel obciąży klienta kwotą należną za pierwszą noc, pobierając stosowną kwotę z karty kredytowej/debetowej, której dane zostały przekazane tytułem zabezpieczenia, w celu pokrycia kosztów anulowania rezerwacji. Pozostałe noclegi zostaną anulowane.

Rezerwacje bezzwrotne nie podlegają zmianie ani anulowaniu, zaś wpłacona kwota nie podlega zwrotowi (dotyczy to zarówno pokoi, jak i wszelkich usług dodatkowych).

Przedłużenie pobytu

 

W celu uzyskania informacji na temat dostępności pokoi należy skontaktować się z recepcją hotelu przed godziną 12:00. W przypadku dostępności pokoi, należy niezwłocznie uiścić stosowną opłatę, która pozwoli na przedłużenie pobytu.

Skrócenie pobytu

W przypadku rezerwacji zwrotnych, o skróceniu pobytu należy powiadomić hotel do godziny 12:00 dnia poprzedniego. Zwrot zostanie dokonany za proporcjonalną część odwołanego pobytu (tą samą metodą, którą wykorzystano do dokonania płatności).

W przypadku rezerwacji bezzwrotnych, takich jak oferty specjalne, które z definicji nie podlegają zwrotowi, klient nie będzie miał prawa do otrzymania jakiegokolwiek zwrotu.

Niepojawienie się gościa („No-show”)

W przypadku gwarantowanych rezerwacji zwrotnych, niepojawienie się klienta prowadzi do natychmiastowego pobrania kwoty odpowiadającej płatności za pierwszą noc, poprzez obciążenie karty kredytowej/debetowej podanej tytułem zabezpieczenia, w celu pokrycia kosztów anulowania rezerwacji. Pozostałe noclegi zostaną anulowane.

W przypadku rezerwacji bezzwrotnych, 100% całkowitej kwoty rezerwacji zostanie pobrane w momencie jej dokonania, o ile nie zostało to inaczej wyraźnie określone w warunkach oferty, a kwota rezerwacji w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi (dotyczy to zarówno pokoi, jak i wszelkich usług dodatkowych).

W przypadku niepojawienia się klienta w zaplanowanym terminie przyjazdu, również w sytuacji, gdy hotel zostanie o tym powiadomiony z wyprzedzeniem, rezerwacja zostanie anulowana w całości, a hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta całkowitą kwotą rezerwacji w celu pokrycia kosztów anulowania rezerwacji i poniesionych strat.

Dzieci

Przez cały okres pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 roku życia muszą być pod stałą opieką i kontrolą dorosłych.

Na życzenie gości dostępne są łóżeczka dziecięce, przy czym wymaga to potwierdzenia ze strony hotelu.

W pokoju dwuosobowym mogą zostać zakwaterowane maksymalnie 3 osoby. Do pokoju można wstawić jedno łóżeczko dziecięce.

Jedno dziecko do lat 12, śpiące z rodzicami w pokoju, przebywa w hotelu bezpłatnie.

 

Zwierzęta

 

Pobyt zwierząt w hotelach B&B odbywa się wyłącznie na zasadach obowiązujących w danym hotelu. Usługa ta podlega dodatkowej opłacie. Właściciel zwierzęcia ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wszelkie szkody lub niedogodności spowodowane przez zwierzę na szkodę hotelu, osób trzecich, pracowników lub innych gości hotelu. Klient może zostać obciążony kosztami wszelkich szkód wyrządzonych przez zwierzę podczas pobytu.

Szczegółowe zasady i warunki pobytu zwierząt dostępne są w hotelu, w którym Państwo przebywają. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem.

 

Skargi i reklamacje

Wszelkie sugestie, skargi i spory dotyczące usług świadczonych w którymkolwiek z naszych hoteli powinny być kierowane bezpośrednio do hotelu, w którym się Państwo zatrzymują lub na następujący adres e-mail: contact.pl@hotelbb.pl

Rozstrzyganie sporów

 

Sądem właściwym do rozpoznawania powództw B&B Hotels przeciwko Klientom-konsumentom oraz powództw Klientów-konsumentów przeciwko B&B Hotels jest sąd właściwy miejscowo dla danego roszczenia na zasadach ogólnych polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

Pobyt w naszych hotelach

O ile wyraźnie nie określono inaczej, korzystanie z zarezerwowanego pokoju odbywa się od godziny 14:00 pierwszego dnia rezerwacji do godziny 12:00 ostatniego dnia rezerwacji.

Prawo do korzystania z pokoju ma wyłącznie osoba wskazana w karcie rejestracyjnej.

Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się do korzystania z pokoju w rozsądny sposób oraz zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek zachowań klienta sprzecznych z normami moralnymi i porządkiem publicznym kierownictwo hotelu będzie zmuszone poprosić go o opuszczenie obiektu bez jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu kosztów (jeżeli płatność została już dokonana).

Hotele B&B zapewniają bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. Klienci zobowiązują się nie korzystać z zasobów informatycznych w celu powielania, przedstawiania, dostarczania lub publicznego udostępniania jakiejkolwiek własności chronionej prawem autorskim lub podobnymi prawami bez zgody właścicieli lub z naruszeniem przysługujących im praw.

Overbooking i siła wyższa

 

Hotel zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszystkich lub części gości do hotelu porównywalnej kategorii, w zależności od dostępności pokoi, tylko i wyłącznie w przypadku braku dostępności zarezerwowanych pokoi („overbooking”) z przyczyn zależnych od hotelu. Wszelkie dodatkowe koszty (związane z zakwaterowaniem i/lub transportem) pomiędzy hotelami ponosi hotel pierwotnie zarezerwowany przez klienta.

B&B Hotels nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań na skutek działania siły wyższej. Za zdarzenia siły wyższej uważa się te, które są zwykle uznawane za takie w orzecznictwie polskich sądów. W takim przypadku, hotel zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszystkich lub części gości do hotelu porównywalnej kategorii, w zależności od dostępności pokoi.

Prywatność i dane osobowe

Korzystanie przez klienta ze strony internetowej lub aplikacji mobilnych B&B Hotels, w szczególności podczas dokonywania rezerwacji, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez B&B Hotels. Wszelkie istotne informacje w tym zakresie przedstawiono w „Polityce Prywatności”.

Prawo właściwe

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu w odniesieniu do hoteli zlokalizowanych w Polsce.

Zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży

B&B Hotels zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, bez uprzedniego powiadomienia.

Informacja prawna

B&B Hotels Polska Sp. z o.o. („B&B Hotels”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Placu Przymierza 6, z kapitałem zakładowym w wysokości 26.000.000 PLN opłaconym w całości, z numerem NIP: PL5252421465 i numerem KRS: 0000302122, należącą do Grupy B&B Hotels i zarządzaną przez FINANCIERE B&B Hotels, spółkę utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą przy 271, rue du Général Paulet, Brest, Francja, wpisaną do Rejestru Handlowego w Breście pod numerem 448 178 533.

 • Wydrukuj
  tę stronę