Menu opener

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Image

Fabrice Collet, CEO Hoteli B&B

 

„Pod wpływem swoich udziałowców, Hotele B&B nasiliły swoje wysiłki w zakresie SOB oceniając swoje dotychczasowe działania, definiując plan akcji na przyszłe lata oraz poprzez zbliżające się wdrożenie Komitetu SOB Grupy.

 

SOB został zintegrowany z celami każdego z managerów Grupy w taki sam sposób jak tradycyjne cele czy wyniki finansowe. Takie podejście tworzy prawdziwy korporacyjny projekt, łącząc wszystkich pracowników i partnerów Hoteli B&B.

 

Częścią naszych pragnień jest przygotowanie Grupy do kolejnych etapów rozwoju, jako że większość głównych inwestorów finansowych czyni ich istnienie warunkiem koniecznym dla każdej inwestycji”.

 

Nasze Motto

Image

B&B Hotels to odpowiedzialna firma, która troszczy się o środowisko, ludzi, odpowiedzialność społeczną oraz zarządzanie. Zawsze byliśmy i będziemy zaangażowani w stały postęp związany ze zrównoważonym rozwojem oraz szacunkiem dla planety i jej mieszkańców, niezależnie od tego czy są oni pracownikami, gośćmi, partnerami czy też udziałowcami.

 

SOB został zintegrowany z celami każdego z managerów Grupy w taki sam sposób jak tradycyjne cele czy wyniki finansowe. Takie podejście tworzy prawdziwy korporacyjny projekt, łącząc wszystkich pracowników i partnerów Hoteli B&B.