Menu opener
TerugYour staySelect dates to see roomsChange datesSelect rooms and travelersClose
Select dates to see rooms
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
 • Bestemming
 • VanTot
  VanTot
 • 1 kamer, 1 volwassene
 • 1 kamer, 1 persoon

General terms and conditions - B&me loyalty program in Belgium

PDF version

Last updated: 26/04/2024

1.    Inleiding 

1.    Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") hebben als doel de rechten en plichten te regelen van de deelnemers aan het B&me Loyaliteitsprogramma (hierna de "Leden") en van de volgende bedrijven:

 • B&B HOTELS, vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht, gevestigd 271 rue du Général Paulet, 29200 Brest (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Brest onder nr. 378 047 500
 • B&B DREAMLAND HOTEL, vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht, gevestigd 271 rue du Général Paulet, 29200 Brest (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Brest onder nr. 808 416 960
 • TANDEM S.A.S., vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht, gevestigd 9 boulevard Romain Rolland, 75014 Parijs (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nr. 908 119 746
 • B&B TAKEOVER, vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht, gevestigd 271 rue du Général Paulet, 29200 Brest (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Brest onder nr. 904 728 649
 • B&B HOTELS BELGIUM, besloten vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd Marcel Broodthaersplein 8 (REGUS Brussels South Station – South Center Titanium), 1060 Sint-Gillis (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nr. 0693.764.388 (Telefoon: +32 2 892 39 00 – E-mail: bel-info@hotelbb.com – IBAN: BE57001833594535) 
 • B&B HOTELS SWITZERLAND GmbH, besloten vennootschap naar Zwitsers recht, gevestigd Cours des Bastions 5, 1205 Genève (Zwitserland) c/o Olivier Brunisholz, advocaat, ingeschreven in het handelsregister van Genève onder nr. CHE-422.607.448 
 • B&B HOTELS GERMANY GmbH, besloten vennootschap naar Duits recht, gevestigd Altkönigstraße 10, 65239 Hochheim am Main (Duitsland), ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht van Wiesbaden onder nr. HRB 31371
 • B&B HOTELS ITALIA S.P.A., vennootschap op aandelen naar Italiaans recht, gevestigd Via Domenichino 19, 20149 Milaan (Italië), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Milaan onder nr. 6291950969
 • B&B HOTELS AUSTRIA GmbH, besloten vennootschap naar Oostenrijks recht, gevestigd pA CCFA, Am Heumarkt 10, 1030 Wenen (Oostenrijk), ingeschreven in het handelsregister van Wenen onder nr. FN 461990 y
 • W.E. I ALICANTE S.L., besloten vennootschap naar Spaans recht, gevestigd Calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid (B&B Hotel Madrid Aeropuerto T4) (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nr. B84679935 (Hoja M-404571, Tomo 36216, Folio 209)
 • W.E. I VALENCIA SAN LUIS HOTEL S.L., besloten vennootschap naar Spaans recht, gevestigd Calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid (B&B Hotel Madrid Aeropuerto T4) (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nr. B84680024 (Hoja M-404570, Tomo 37280, Folio 209)
 • B&B HOSPITALITY ESPAÑA S.L., besloten vennootschap naar Spaans recht, gevestigd Calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid (B&B Hotel Madrid Aeropuerto T4) (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nr. B66209693 (Hoja M-684467, Tomo 38485, Folio 105)
 • B&B HOTELS HUNGARY K.F.T., besloten vennootschap naar Hongaars recht, gevestigd Fiastyúk utca 4-8 2. em., Boedapest 1139 (Hongarije), ingeschreven in het handelsregister onder nr. 01-09-333861
 • B&B HOTELS LJUBLJANA, TURIZEM IN HOTELIRSTVO, D.O.O., besloten vennootschap naar Sloveens recht, gevestigd Tabor 9, 1000 Ljubljana (Slovenië), ingeschreven in het handelsregister van Slovenië onder nr. 8292965000,
 • CBBHP – HOTELS IN PORTUGAL S.A., naamloze vennootschap naar Portugees recht, gevestigd Rua Vasco da Gama 5, Parish of Moscavide and Portela, Municipality of Loures, 2685-244 Loures (Portugal), ingeschreven in het handelsregister van Lissabon onder nr. 514 820 705
 • B&B HOTELS DENMARK A.P.S., besloten vennootschap naar Deens recht, gevestigd Gammel Kongevej 1, 1610 Kopenhagen V (Denemarken), ingeschreven in het Business Register onder nr. 40380388
 • B&B HOTEL PRAGUE-CITY S.R.O, besloten vennootschap naar Tsjechisch recht, gevestigd Karin, Prvniho pluku 674/29, 186 00 Praag 8 (Republiek Tsjechië), ingeschreven in het handelsregister onder nr. 247 82 173
 • B&B HOTELS POLSKA SP. Z. O.O., besloten vennootschap naar Pools recht, gevestigd Plac Przymierza 6, 03-944 Warschau (Polen), ingeschreven in het handelsregister onder nr. KRS 0000302122
 • B&B HOTELS NETHERLANDS B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Nederland onder nr. 862421445
 • B&B HOTELS UK LIMITED, besloten vennootschap naar Brits recht, statutair gevestigd te 73 Cornhill, London (England), EC3V 3QQ, geregistreerd onder nr. 13984153

    hierna te noemen: "B&B HOTELS" of het "bedrijf". 

2.    B&B HOTELS stelt zijn Leden een klantenservice ter beschikking die toegankelijk is door per e-mail een verzoek te sturen via het Contactformulier.

2.    Doel en toepassingsgebied

1.     B&B HOTELS biedt zijn klanten die consument zijn in de zin van het consumentenrecht, het B&me Loyaliteitsprogramma aan via de website hotel-bb.com (hierna de "Site") en zijn mobiele app (hierna de "App"), die bestemd zijn voor de reservering van hoteldiensten. 

2.     De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden houdt overeenkomstig artikel 4.2.1 de kosteloze sluiting van een elektronische overeenkomst in om deel te nemen aan het B&me Loyaliteitsprogramma (hierna het "Programma"). 

3.     Door toe te treden tot het Programma aanvaarden de Leden deze Algemene Voorwaarden zonder enig voorbehoud.

4.     De Leden worden uitdrukkelijk geïnformeerd dat deze Algemene Voorwaarden niet gelden voor: 
•    het gebruik van de Site en de App, dat wordt beheerst door de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en de App die toegankelijk zijn door hier te klikken;
•    de boeking van een verblijf, die wordt beheerst door de Algemene Verkoopvoorwaarden die toegankelijk zijn door hier te klikken.    

3.    Toelatingsvoorwaarden van het Programma

 1.     Om deel te kunnen nemen aan het Programma moet het Lid:
•        de hoedanigheid van consument hebben in de zin van artikel I.1 2° van het Wetboek van Economisch Recht (d.w.z. een natuurlijk persoon die een overeenkomst sluit met B&B HOTELS voor doeleinden die niet binnen de commerciële, industriële en ambachtelijke activiteiten of vrije beroepsuitoefening van de betreffende persoon vallen);
•        ten minste achttien (18) jaar oud zijn en/of wettelijk handelingsbekwaam zijn (B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om de handelingsbekwaamheid te controleren van Leden die aan het Programma willen deelnemen);
•        een account hebben aangemaakt op de Site, overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in artikel 9 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en de App;
•        ermee akkoord gaan exclusieve aanbiedingen van het Programma en nieuwsbrieven per e-mail of sms te ontvangen.

2.     B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, alle controles uit te voeren om zich ervan te verzekeren dat het Lid voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het Programma.

4.    Deelname aan het Programma

 4.1    Inschrijving voor het Programma 

1.     De consument kan zich gratis inschrijven voor het Programma: 
•        door op de Site of de App van B&B HOTELS het daartoe bestemde formulier in te vullen in het Frans, Engels, Spaans, Portugees, Duits of Italiaans;
•        bij het reserveren van een kamer op de Site of de App;
•        rechtstreeks in een van onze hotels.

2.     De gegevens die het Lid aan B&B HOTELS verstrekt voor zijn deelname aan het Programma moeten volledig en up-to-date zijn en op waarheid berusten; deze gegevens mogen op geen enkele wijze misleidend zijn. 

3.     B&B HOTELS behoudt zich het recht voor om, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, het Lid te verzoeken met alle passende middelen zijn identiteit, zijn handelingsbekwaamheid en de juistheid van de door hem verstrekte gegevens aan te tonen.

4.     Het Lid wordt erop gewezen en gaat ermee akkoord dat de door hem verstrekte gegevens om zich in te schrijven voor het Programma tot bewijs van zijn identiteit strekken. De door het Lid ingevoerde gegevens zijn bindend zodra ze bevestigd zijn.

5.     Bijgevolg verplicht het Lid zich om deze gegevens op zijn account up to date te houden zodat ze altijd overeenkomen met de bovengenoemde criteria, en om eventuele wijzigingen aan B&B HOTELS door te geven via het Contactformulier.

6.    Deelname aan het Programma is persoonlijk en geldt alleen voor het Lid dat zich heeft ingeschreven. Gebruik van het Programma door iemand anders dan het betreffende Lid is niet toegestaan.

7.    Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat het Programma volledig digitaal is. Daarom wordt er geen fysieke gegevensdrager (bijv. een klantenkaart) aan het Lid overhandigd of toegezonden wanneer hij zich inschrijft voor het Programma.

4.2    Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden 

1.     Het Lid verplicht zich deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen en uitdrukkelijk te aanvaarden door een vakje aan te kruisen alvorens zich in te schrijven voor het Programma op de Site of de App. 

2.     Onder aan elke pagina van de Site en de App staat een link naar deze Algemene Voorwaarden die moeten worden geraadpleegd alvorens zich in te schrijven voor het Programma.

3.     Meer in het bijzonder wordt het Lid verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden, af te drukken en een kopie ervan te bewaren.

5.    Voordelen van het Programma 

1.     Door aan het Programma deel te nemen geniet het Lid een aantal voordelen, vooral bij reserveringen via de Site en de App. Zo kan het Lid profiteren van:

•    een beperkte prijs voor de reservering van een kamer in al onze nieuwe hotels (behalve in het hotel B&B HOTELS van Juan les Pins in Frankrijk) tijdens het eerste kwartaal na de opening. De reservering moet worden gemaakt op naam van de klant, die in de kamer moet verblijven tijdens de duur van de reservering. Dit voordeel is beperkt tot de reservering van één kamer per klant. De klant kan niet van dit voordeel profiteren bij de reservering van een andere kamer op dezelfde data waarop hij/zij al van dit beperkte tarief heeft geprofiteerd.

In de B&B HOTELS hotels in Frankrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje en Portugal kan de Klant, naast de beperkte prijs, profiteren van de volgende voordelen:

•    een gratis ontbijt dat geldig is vanaf de dag na toetreding en alleen voor de tweede reservering die het Lid maakt binnen drie (3) maanden na inschrijving voor het Programma;
•    een late check-out op zondag tot 14.00 uur, afhankelijk van de beschikbaarheid van het hotel, behalve voor hotels in Spanje en Portugal, die dit voordeel elke dag kunnen aanbieden, afhankelijk van de beschikbaarheid.

2.     Het Programma biedt Leden die daarvoor in aanmerking komen specifieke voordelen, waaronder toegang tot gerichte prijsvragen.
    Het Lid wordt geïnformeerd over de voordelen en de voorwaarden om deze te verkrijgen in de welkomstmail die hij bij inschrijving voor het Programma ontvangt, of te zijner tijd per e-mail en door aankondigingen op de Site.

3.     De voordelen die in het kader van het Programma worden verleend: 
•    zijn niet overdraagbaar; 
•    kunnen niet worden terugbetaald;
•    kunnen alleen worden verkregen bij reserveringen via de Site of de App
•    kunnen niet worden gecombineerd met voordelen van het B&B HOTELS CLUB Programma.

4.     Het Lid wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat de in het kader van het Programma aangeboden voordelen kunnen veranderen. Het Lid wordt ten minste dertig (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden per e-mail daarvan op de hoogte gesteld. Het Lid wordt op dezelfde wijze op de hoogte gesteld van de definitieve stopzetting van het Programma.

6.    Ingangsdatum en duur van het Programma 

Het Lid geniet de in artikel 5 genoemde voordelen van het Programma vanaf de datum van inschrijving en voor onbepaalde tijd, behoudens eenzijdige opzegging door een van de partijen of buitengerechtelijke beëindiging overeenkomstig artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. 

7.    Verplichtingen van de Leden 

1.     Bij inschrijving voor het Programma verbindt ieder Lid zich ertoe de openbare orde niet te ondermijnen, de van kracht zijnde wet- en regelgeving na te leven en de rechten van derden en de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet te schenden.

2.     In het bijzonder is ieder Lid verplicht:
•    zich loyaal te gedragen tegenover B&B HOTELS; 
•    eerlijke informatie te verstrekken aan B&B HOTELS; 
•    de functionaliteiten van het Programma te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden;
•    het Programma niet te misbruiken om misdrijven of overtredingen te begaan die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht of enige andere wetgeving;
•    de privacy van derden en de vertrouwelijkheid van uitwisselingen te respecteren;
•    geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van B&B HOTELS met betrekking tot het Programma; 
•    de door B&B HOTELS online geplaatste informatie niet te wijzigen; 
•    geen gegevens te verspreiden die tot gevolg kunnen hebben dat de normale werking van het Programma, de Site en de App wordt verminderd, verstoord, vertraagd of onderbroken.

8.    Beëindiging van deelname aan het Programma 

8.1    Uitschrijving uit het Programma door het Lid

1.     Een Lid kan te allen tijde verzoeken om uitschrijving uit het Programma, rechtstreeks via zijn account of door een verzoek in te dienen via het Contactformulier.

2.     B&B HOTELS zal dan zo spoedig mogelijk overgaan tot uitschrijving en het Lid een bevestigingsmail sturen.

3.     De beslissing van het Lid om tijdens zijn inschrijving niet langer akkoord te gaan met de ontvangst van exclusieve aanbiedingen van het Programma en nieuwsbrieven per e-mail of sms, leidt tot uitschrijving uit het Programma.

4.     Bij uitschrijving uit het Programma verliest het Lid alle ongebruikte voordelen van het Programma, met ingang van de ontvangstdatum van het verzoek tot uitschrijving.

8.2    Recht van eenzijdige opzegging door B&B HOTELS

B&B HOTELS kan te allen tijde en om welke reden dan ook (met name maar niet uitsluitend in geval van definitieve stopzetting van het Programma door B&B HOTELS) de deelname van het Lid aan het Programma beëindigen via een kennisgeving per e-mail, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

8.3    Buitengerechtelijke beëindiging van deelname aan het Programma     door B&B HOTELS 

B&B HOTELS kan ook, door middel van een voorafgaande ingebrekestelling, de deelname van het Lid aan het Programma met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van niet-naleving door het Lid van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden, met name maar niet uitsluitend in geval van frauduleus gedrag of niet-naleving van de in artikel 3 genoemde toelatingsvoorwaarden van het Programma (het ontbreken van handelingsbekwaamheid, enz.).

9.    Aansprakelijkheid 

B&B HOTELS kan niet aansprakelijk worden gesteld indien wordt aangetoond dat de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van deze Algemene Voorwaarden toerekenbaar is aan het Lid, aan een handeling van een derde bij de overeenkomst, of aan een geval van overmacht zoals omschreven in de Belgische wetgeving en jurisprudentie.

10.    Wijzigingen van het Programma 

1.     Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door B&B HOTELS worden gewijzigd en bijgewerkt, met name om ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

2.     De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van navigatie op de Site of de App.

3.     Het Lid zal per e-mail op de hoogte worden gesteld van substantiële wijzigingen (wijzigingen van de voordelen van het Programma, enz.), en wel uiterlijk dertig (30) dagen voordat deze van kracht worden. Indien het Lid niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, staat het hem vrij zich uit te schrijven voor het Programma in overeenstemming met artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden.

11.    Bescherming van persoonsgegevens 

1.     De persoonsgegevens van de Leden worden verzameld en verwerkt door B&B HOTELS in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig het bepaalde in de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ("AVG").

2.     In het kader van het Programma worden gegevens van Leden verwerkt die betrekking hebben op hun identiteit (achternaam, voornaam, land, voorkeurstaal, telefoonnummer, e-mailadres). 

3.     Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 
•    het beheren van ledenbestand van het Programma;
•    het versturen van berichten over het Programma; 
•    het verzenden van nieuwsbrieven, klanttevredenheidsonderzoeken en commerciële marketing via e-mail;
•    het uitvoeren en vaststellen van statistische analyses.

4.     De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

5.     Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden worden bewaard voor de duur van het Lidmaatschap van het Programma en vervolgens voor een periode van vijf jaar na afloop ervan. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of commerciële marketing worden bewaard voor de duur van het Lidmaatschap van het Programma. 

6.     Het gebruik van de persoonsgegevens van de Leden is uitsluitend voorbehouden aan de afdelingen die belast zijn met de verwerking door B&B HOTELS. B&B HOTELS kan een beroep doen op "verwerkers" in de zin van de geldende regelgeving, die uitsluitend voor rekening en in opdracht van B&B HOTELS handelen, bijvoorbeeld providers voor de hosting van databases, het onderhoud van het computersysteem van het bedrijf of de levering van software.

7.     Voor alle hierna genoemde verwerkingen hebben de Leden het recht om B&B HOTELS te verzoeken om toegang tot en rectificatie van hun persoonsgegevens. Onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, hebben de Leden ook het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Daarnaast hebben de Leden te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken door contact op te nemen met B&B HOTELS op het hieronder vermelde adres of, indien van toepassing, door te klikken op de links voor uitschrijving in commerciële communicatie.
 
    Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met B&B HOTELS per e-mail op privacy.belgium@hotelbb.com of per post op het volgende adres: B&B HOTELS BELGIUM – Marcel Broodthaersplein 8 (REGUS Brussels South Station - South Center Titanium), 1060 Sint-Gillis (België). Voor meer informatie kunnen de Leden de Privacy Policy raadplegen.

12.    Intellectuele eigendom

1.     Deze Algemene Voorwaarden houden geen overdracht in van eigendomsrechten van welke aard dan ook, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, op zaken die aan B&B HOTELS toebehoren ten gunste van het Lid, dat zich te allen tijde dient te onthouden van handelingen of daden die direct of indirect inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van B&B HOTELS.

2.     In dit verband wordt erop gewezen dat de inhoud van de Site en de App, de algemene structuur evenals de merken, tekeningen, modellen, al dan niet bewegende beelden, teksten, foto's, logo's, huisstijl, software en computerprogramma's, zoekmachines, databases, geluiden, video's, domeinnamen, ontwerpen en alle overige bestanddelen die deel uitmaken van de artikelen, de Site, de App of enige andere informatie daarin, zonder dat deze opsomming uitputtend is, het exclusieve eigendom zijn van B&B HOTELS dan wel van partners of derden die B&B HOTELS een licentie hebben verleend, en dat ze worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die erkend zijn of mochten worden overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving.

3.     Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of weergave van een van deze bestanddelen, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van B&B HOTELS of buiten de voorwaarden zoals voorzien door de wettelijke uitzonderingen op deze exclusieve rechten, is verboden en kan met name maar niet uitsluitend een inbreuk vormen die wordt bestraft door de bepalingen van Boek XI van het Wetboek van Economisch Recht.

13.    Algemene bepalingen 

1.     De ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of toepasselijkheid van de overige clausules. In voorkomend geval zullen de partijen zich inspannen om de nietig verklaarde of niet-toepasselijk verklaarde clausule te vervangen door een geldige clausule waarvan het doel dat van de nietig verklaarde of niet-toepasselijk verklaarde clausule zo dicht mogelijk benadert.

2.     De door de Site en de App verstrekte informatie strekt tot bewijs tussen de partijen. Gegevens met betrekking tot de datum en het tijdstip van ontvangst of verzending en de hoedanigheid van de ontvangen gegevens strekken bij voorrang tot bewijs zoals ze te zien zijn in de computersystemen van B&B HOTELS, tenzij het Lid een schriftelijk bewijs overlegt. De reikwijdte van het bewijs dat door de computersystemen van B&B HOTELS wordt geleverd, is die welke wordt toegekend aan een origineel in de zin van een met de hand ondertekend schriftelijk document.

14.    Geschillen 

1.     Deze Algemene Voorwaarden worden uitgevoerd en uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht. In geval van geschil dient het Lid eerst contact op te nemen met de klantenservice van B&B HOTELS om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.
    Er wordt aan herinnerd dat de klantenservice van B&B HOTELS per e-mail ter beschikking staat van het Lid, dat via het Contactformulier informatie kan inwinnen of een klacht kan indienen.

2.     Overeenkomstig de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht kan het Lid gratis een beroep doen op mediation via de Consumentenombudsdienst.

3.     Na de zaak te hebben voorgelegd aan de klantenservice van B&B HOTELS in een poging het geschil in der minne op te lossen en bij gebreke van een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een antwoord binnen zestig (60) dagen na het indienen van de klacht, kan het Lid de zaak voorleggen aan de Consumentenombudsdienst op het volgende adres: 
•    Koning Albert II-laan 8 Bus 1 - 1000 Brussel
•    Tel: 02/702.52.20
•    Fax: 02/808.71.29
•    E-mail: contact@mediationconsommateur.be
•    Ondernemingsnummer: 0553.755.47
•    Website: www.mediationconsommateur.be

4.     Voordat het geschil door de Consumentenombudsdienst wordt onderzocht, moet het Lid overeenkomstig artikel XVI.16 van het Wetboek van Economisch Recht eerst bewijzen dat hij al eerder heeft geprobeerd het geschil rechtstreeks op te lossen met de klantenservice van B&B HOTELS, door middel van een schriftelijke klacht per post of e-mail. De Consumentenombudsdienst kan alleen worden ingeschakeld als de klacht niet eerder door een rechter of een andere mediator is behandeld. De Consumentenombudsdienst kan weigeren een klacht in behandeling te nemen die langer dan een jaar niet bij de klantenservice van B&B HOTELS is ingediend.

5.     Bij gebreke van een akkoord tussen de partijen kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek.

6.     In geval van geschil kan het Lid tevens gebruik maken van het door de Europese Commissie beschikbaar gestelde Europese Platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ODR). Dit platform is toegankelijk via:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR