Menu opener
Close
Wpisz miejsce docelowe
Brak dostępnych sugestii
Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dni
Wybierz późniejszą datę

Proszę wybrać okres krótszy niż 21 dniWybierz późniejszą datę

Od
W
Dla podróżnych z kontraktem korporacyjnym
  • Miejsce docelowe

Informacje prawne

Znajdujesz się na stronie rezerwacji hoteli Grupy B&B.

Informacje dotyczące wydawcy:

Wydawcą niniejszej strony internetowej jest spółka Casper BidCo, uproszczona spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 8 079 934,49 EUR, wpisana do paryskiego rejestru handlowego i spółek pod numerem RCS Paris 850 790 908, nr identyfikacyjny VAT UE: FR 96 850790908, z siedzibą pod adresem: 142 rue de Rivoli, 75001 Paryż, Francja.

Dyrektor publikacji: Christian CHARREIRE
Email: grp-digital@hotelbb.com

 

Informacje dotyczące hostingu:

Za hosting niniejszej strony internetowej odpowiada firma:
SALESFORCE.COM EMEA Limited, z siedzibą pod adresem: Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londyn, Wielka Brytania, EC2N 4AY.  

 

Ochrona danych:

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych naszych klientów można znaleźć w naszej Polityce prywatności

 

Prawa autorskie / Copyright:

Układ niniejszej strony oraz wszystkie jej elementy, w tym nazwa domeny, marki, logo, znaki firmowe, rysunki, ilustracje, fotografie, teksty, elementy graficzne i inne pliki zamieszczone na tej stronie są chronione na mocy obowiązujących przepisów dotyczących własności intelektualnej. Stanowią one własność różnych spółek Grupy B&B lub przedmiot licencji umożliwiającej ich użytkowanie.
Żaden element zamieszczony na niniejszej stronie nie może być kopiowany, reprodukowany, modyfikowany, przedrukowywany, pobierany, przeinaczany, przekazywany ani rozpowszechniany w jakikolwiek sposób, na dowolnym nośniku, w całości lub w części, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Grupy B&B.
Każda ewentualna kopia całości lub części zawartości niniejszej strony musi zawierać następującą adnotację: „©Copyright Grupa B&B (Casper BidCo i podmioty powiązane). Informacje, opisy i zdjęcia mają charakter poglądowy”.
Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości niniejszej strony bez uzyskania wcześniejszej zgody stanowi podlegające karze naruszenie praw odpowiednich spółek Grupy B&B.

 

Prawa własności dotyczące zdjęć

Więcej informacji na temat zdjęć zamieszczanych na naszej stronie można znaleźć w zakładce Informacje o autorach zdjęć.

 

Zakres odpowiedzialności

Wszystkie informacje dostępne na niniejszej stronie są udostępniane w aktualnym stanie. Spółka Casper BidCo nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej tych informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
Casper BidCo zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizację zawartości niniejszej strony.
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przesyłać, publikować ani wymieniać za pośrednictwem naszej strony żadnych informacji, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną, a w szczególności nie będzie ujawniać informacji niedozwolonych, o charakterze oszczerczym bądź stanowiących naruszenie porządku publicznego i dobrych obyczajów.
Spółka Casper BidCo dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia użytkownikom dostępnych i sprawdzonych informacji i/lub narzędzi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy, czas odpowiedzi, brak dostępności informacji, a także ewentualną obecność wirusów na swojej stronie.
Witryny zewnętrzne, do których odnośniki zostały zamieszczone na niniejszej stronie, pozostają całkowicie poza kontrolą spółki Casper BidCo, która w związku z powyższym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

 

Pliki cookie i podobne technologie

Spółka Casper BidCo wykorzystuje na swojej stronie pliki cookie i inne technologie śledzenia. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie oraz ich ustawień można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

 

Kontakt

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania naszej strony można przesyłać poprzez formularz w zakładce Kontakt.

 

Spory

Użytkownicy mają możliwość składania skarg dotyczących naszej strony za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów.