Menu opener
TerugYour staySelect dates to see roomsChange datesSelect rooms and travelersClose
Select dates to see rooms
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
  • Bestemming
  • VanTot
    VanTot
  • 1 kamer, 1 volwassene
  • 1 kamer, 1 persoon

Privacy Verklaring B&B Hotels Nederland B.V.

PDF-versie

 

Privacy Verklaring B&B Hotels Nederland B.V. (Laatst bijgewerkt op: 24/11/2021)

 

B&B Hotels Netherlands B.V., onderdeel van de B&B Hotels Group, verwerkt dagelijks persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons uiteraard aan alle geldende wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om de privacy van onze klanten te beschermen. In deze privacy verklaring leggen wij u graag uit welke gegevens wij van u verwerken, waarom en hoe lang we dat doen, en welke grondslag voor de verwerking geldt. B&B Hotels Netherlands B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van B&B Hotels Netherlands B.V. zijn:

B&B Hotels Netherlands B.V.
Herikerbergweg 238, Luna Arena
1101 CM Amsterdam
020 575 56 00
KvK-nummer: 82328285

B&B Hotels Netherlands B.V. heeft Joris Bijvoets als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon houdt toezicht op de naleving van de AVG en andere wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt altijd contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming door een mail te sturen naar privacy@bb-hotels.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

B&B Hotels Netherlands B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Gegevens met betrekking tot uw identiteit: titel, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum Gegevens met betrekking tot uw beroep, indien relevant: zaak, vestigingsgegevens Gegevens met betrekking tot uw reservering: aankomst- en vertrekdata, gegevens over de andere bezetters van de gereserveerde kamers, zoals naam en leeftijd, voorkeuren (zoals voorkeur voor verdieping, etc.), Gegevens met betrekking tot transacties: transactiebedrag, betaalwijze (bankpasnummer, vervaldatum, veiligheidscode), details van de transactie, gegevens met betrekking tot betalingen van facturen zoals eventuele betaaltermijnen, verleende kortingen, betalingsbewijzen, saldo en uitstaande bedragen etc., Gegevens met betrekking tot de geschiedenis van reserveringen in B&B hotels

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

B&B Hotels Netherlands B.V. verwerkt slechts op incidentele basis bijzondere persoonsgegevens, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals bij relevante allergieën, en alleen nadat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Uiteraard gaan wij discreet en uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Wij vernietigen deze gegevens zodra ze niet meer relevant zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B&B Hotels Netherlands B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Voor het leveren van onze diensten aan u; Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening; Om u te kunnen factureren en onze financiële administratie te kunnen voeren; Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en eventuele aanbiedingen; Om onze dienstverlening voortdurend te kunnen blijven verbeteren; Om uw en onze eigendommen te beschermen. Wij verwerken uw gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om met u een overeenkomst met u te kunnen afsluiten. B&B Hotels Netherlands B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en andere fiscale verplichtingen. Commerciële activiteiten, zoals het sturen van een nieuwsbrief of u op de hoogte houden van onze aanbiedingen, doen wij omdat dit voor ons van groot belang is. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van deze mails, dan kunt u zich hier eenvoudig voor afmelden. Soms verwerken we uw gegevens omdat u daarvoor duidelijk toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het doorgeven van uw gegevens aan onze partners. Als u ons toestemming geeft voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook weer makkelijk en zonder negatieve consequenties intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

B&B Hotels Netherlands B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma&s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Hotels Netherlands B.V.) tussen zit.

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren

B&B Hotels Netherlands B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder beschrijven wij voor de verschillende soorten persoonsgegevens waarom wij deze bewaren. Als u bij ons diensten afneemt, hebben wij uw naam en contactgegevens nodig om de dienst te kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig, of in geval van factuur gerelateerde gegevens, zo lang als wettelijk vereist. Wij verwerken namen en adressen wanneer wij uit een wettelijke verplichting dit moeten doen. Daarnaast kunnen wij in incidentele situaties telefoonnummers noteren, en eventuele dieetwensen, allergieën of andere gegevens die nodig zijn voor het waarborgen van uw eigen veiligheid. Wij monitoren het internetverkeer van onze website om onze website te kunnen verbeteren. De analytische gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven hebben wij uw naam en emailadres nodig. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan bewaren wij deze gegevens totdat u zich weer afmeldt.

Als u diensten van ons afneemt, dan sturen wij u af en toe informatie over gerelateerde diensten of producten. Stelt u hierop geen prijs, dan kunt u dat ons laten weten door een mail te sturen naar privacy@bb-hotels.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

B&B Hotels Netherlands B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B&B Hotels Netherlands B.V. blijft verwerkingsverantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als wij een andere partij inschakelen die een deel van onze dienst uitvoert, dan delen wij persoonsgegevens met deze andere partij in alleen die situaties waarbij dat nodig is voor de uitvoering van de dienst door deze andere partij.

Casper BidCo

Casper BidCo is een van de moedermaatschappijen van de B&B Hotels Group, waarvan de wettelijke mededelingen toegankelijk zijn op de webpagina https://www.hotel-bb.com/nl/wettelijke-verklaring. Casper BidCo is de belangrijkste Gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking die wordt uitgevoerd op onze website en applicaties. Casper BidCo beheert een centraal reserveringssysteem, dat wij gebruiken om uw reserveringen te ontvangen en te beheren. Als onderdeel van het verwerken van reserveringen die zijn gedaan op het platform en de applicaties van Casper BidCo, is Casper BidCo gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens met de bedrijven die de hotels beheren waar u kamers reserveert. Verschillende bedrijven beheren gezamenlijk het B&B Hotels Club loyaliteitsprogramma. De gezamenlijke beheerders van het B&B Hotels Club loyaliteitsprogramma zijn de bedrijven op de lijst die toegankelijk is op de webpagina https://www.hotel-bb.com/nl/algemene-verkoopvoorwaarden-bb-hotels-club. Gedurende het proces van uw reservering kan via het Platform onafhankelijke verwerking worden uitgevoerd door elk van deze gezamenlijke managers. Informatie met betrekking tot deze onafhankelijke verwerking wordt u rechtstreeks door de desbetreffende managers verschaft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B&B Hotels Netherlands B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. B&B Hotels Netherlands B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser

verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het- en-wat-doe-ik-ermee Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, in te zien. Ook hebt u het recht om een verzoek in te dienen voor de correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Hotels Netherlands B.V. Tenslotte hebt u, indien van toepassing, het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bb-hotels.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u voor deze kopie gebruik te maken van de app ‘KopieID’ van de Nederlandse overheid. Met deze app kunt u uw BSN onleesbaar maken. Bovendien kunt u over de kopie de naam van onze organisatie, B&B Hotels Netherlands B.V., schrijven en als reden van de kopie bijvoorbeeld ‘Identificatie ivm verzoek o.g.v. de AVG’. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. B&B Hotels Netherlands B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.