Menu opener
TerugYour staySelect dates to see roomsChange datesSelect rooms and travelersClose
Select dates to see rooms
Gelieve het veld Bestemming in te vullen
Geen suggestie beschikbaar
Allow geolocation to search by your location, or type your destination.
Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagen
Een later tijdstip kiezen

Gelieve een periode te selecteren van minder dan 21 dagenEen later tijdstip kiezen

Van
Tot
Corporate code
Voor reizigers met een zakelijk contract
 • Bestemming
 • VanTot
  VanTot
 • 1 kamer, 1 volwassene
 • 1 kamer, 1 persoon

Algemene Verkoopvoorwaarden: België

PDF-versie

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bijgewerkt op 30 november 2022.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden gesloten tussen enerzijds B&B HOTELS Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het Marcel Broodthaersplein 8, 1060 Sint-Gillis (Brussel), ingeschreven bij de KBO onder nummer 683.764.388, en anderzijds de begunstigde van de dienst, hierna "de klant" genoemd. Zij bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van een reservering van diensten die door onze vestigingen worden aangeboden en regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering, de opvolging van de reservering en de annulering van een reservering. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die van toepassing zijn op alle reserveringen in onze hotels in België, ongeacht de wijze van reservering. Deze algemene voorwaarden worden vóór de bevestiging van de reservering ter kennis van de klant gebracht.

1. U heeft geen kamer gereserveerd in onze hotels

Voor meer informatie over het verblijf in onze hotels in België kunt u rechtstreeks contact opnemen met het hotel van uw keuze.

U kunt ook de pagina's "hotels" van onze website bezoeken voor meer informatie over het geselecteerde hotel.

2. U wenst een kamer te reserveren in onze hotels

Reserveringen voor een verblijf in onze hotels in België worden gemaakt bij de volgende onderneming:

 • B&B HOTELS Belgium
 • besloten vennootschap
 • geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0693.764.388
 • waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het Marcel Broodthaersplein, 8
 • Regus Brussels South Station - 4e verdieping
 • 1060 Sint-Gillis (Brussel)
 • België
 • Telefoonnummer: 0032 2 681 12 20

(Hierna “B&B HOTELS Belgium“)

2.1. Gegarandeerde reservering

Een reservering is volledig gegarandeerd zodra het verblijf is betaald, hetzij in contanten rechtstreeks bij het hotel, hetzij door het doorgeven van de bankgegevens bij het boeken van het verblijf (tenzij de gecommuniceerde bankgegevens ongeldig zijn).

De mededeling van de bankgegevens om de reservering te garanderen laat de betaling van de volledige geboekte nachten niet toe, maar machtigt het hotel om het bedrag van de eerste nacht van het geboekte verblijf van de bankrekening van de klant te debiteren in geval van een niet-aanwezigheid ("no-show"), indien de reservering niet werd geannuleerd onder de voorwaarden voorzien in artikel 5 van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

Voor alle gegarandeerde boekingen wordt een e-mail met een reserveringsnummer naar het eerder aan het hotel gecommuniceerde e-mailadres gestuurd. Met dit reserveringsnummer kan de klant op elk gewenst moment bij het hotel aankomen.

Als u buiten de openingsuren van de hotelreceptie aankomt, kunt u indien mogelijk uw reserveringsnummer opgeven bij de automatische check-in, waar u (indien van toepassing na betaling van uw verblijf) een ticket ontvangt met daarop uw kamernummer en toegangscode.

2.2. Eenvoudige reservering

Een reservering is eenvoudig wanneer de reservering wordt gemaakt zonder dat de bankgegevens rechtstreeks aan het hotel worden verstrekt.

In dit geval kunt u via het reserveringsnummer dat door het hotel wordt meegedeeld, een kamer krijgen buiten de openingsuren van het geselecteerde hotel, via de automatische check-in, of kunt u tot 18.00 uur op de dag van het begin van uw verblijf door het hotel worden ontvangen. Na 18.00 uur wordt de kamer automatisch weer in de verkoop gezet als de klant niet is komen opdagen.

2.3. Promotionele aanbiedingen en/of speciale aanbiedingen (reserveringen die niet kunnen worden terugbetaald)

Bepaalde promotionele en/of speciale aanbiedingen worden uitsluitend via internet verkocht en kunnen in geen geval bij de hotelreceptie verkregen worden.

Deze aanbiedingen, beschikbaar op de website, via de mobiele applicaties van B&B HOTELS Belgium of via de websites en mobiele diensten van commerciële partners van B&B HOTELS Belgium, zijn tariefaanbiedingen die niet kunnen worden gecombineerd met andere aanbiedingen, noch kunnen worden geannuleerd, gewijzigd of terugbetaald (met inbegrip van kamers en eventuele bijkomende diensten).

Tenzij anders vermeld in de specifieke voorwaarden van het aanbod, is een online vooruitbetaling van het gehele verblijf en aanvullende diensten vereist om een niet-restitueerbare reservering te valideren.

Wanneer de klant op de voorziene datum van aankomst niet verschijnt, zelfs wanneer het hotel daar op enige wijze van op de hoogte is gebracht, wordt het volledige voorafbetaalde bedrag van de reservering niet terugbetaald.

2.4. Groepsreserveringen

Een reservering van meer dan tien (10) kamers zal worden beschouwd als een groepsreservering en kan onderhevig zijn aan bijzondere voorwaarden. Voor alle informatie over een groepsreservering voor een verblijf in België kunt u contact opnemen met de service voor groepen bij B&B HOTELS Belgium, door een e-mail te sturen naar bel-group@hotelbb.com.

3. Reserveringsprocedure via hotel-bb.com of de mobiele applicaties B&B HOTELS

De reserveringsprocedure is als volgt:

 • 1. Zoek een hotel uit de verschillende hotels van B&B HOTELS Belgium aangeboden op de website;
 • 2. Kies het hotel, de verblijfsdata (begin en einde), het aantal gasten, het type kamer en het aantal kamers en de verkoopvoorwaarden van het bijbehorende tarief, selecteer de eventuele bijkomende dienstverleningen (zoals ontbijt), behalve indien de bijbehorende dienstverlening bij het vermelde tarief inbegrepen is;
 • 3. Controleer de reserveringsdetails, de totale te betalen prijs, de verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het gereserveerde tarief (voor de kamer, het tarief en/of de bijkomende dienstverleningen). Deel de gegevens van de klant(en) mee;
 • 4. Bekijk en aanvaard de algemene verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden van de website alsook de privacyverklaring van de website, de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief (om uw keuze bij te stellen kunt u terugkeren naar de vorige stappen);
 • 5. Voer uw creditcardgegevens in (alleen creditcard/debetkaarten worden geaccepteerd; Visa Electron- en Maestrokaarten worden niet geaccepteerd om de reservering te garanderen). Aanvaard de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden die specifiek zijn voor het gereserveerde tarief, en bevestig vervolgens uw reservering.
 • 6. B&B Hotels Belgium zal de ontvangst van uw reservering bevestigen door onmiddellijk een e-mail te sturen naar het opgegeven adres met een samenvatting van (i) het type reservering, (ii) de eventueel geboekte extra diensten en de toeristenbelasting, (iii) de data van de reservering, (iv) het tarief, (v) het totale te betalen bedrag en de details van dit bedrag, (vi) de verkoopsvoorwaarden verbonden aan het gekozen tarief (aanvaard door de klant), (vii) de informatie over de klantendienst en het adres.

4. Een reservering annuleren of wijzigen

Er wordt aan herinnerd dat, in het geval van de levering van huisvestingsdiensten, overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economische Wetgeving, de klant in principe niet het herroepingsrecht heeft waarin artikel VI.47 van het Wetboek van Economische Wetgeving voorziet.

4.1. Annulering van een reservering

Eenvoudige en gegarandeerde reserveringen kunnen voor 18:00 uur op de voorziene dag van aankomst geannuleerd worden.

Om een eenvoudige of gegarandeerde reservering kosteloos te annuleren, dient u:

 • ofwel het desbetreffende hotel daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen;
 • ofwel op de daartoe bestemde link klikken die u in de bevestigings-e-mail van de reservering vindt.

De klant ontvangt dan een bevestiging van de annulering. Het deel van het geannuleerde verblijf zal worden terugbetaald (via dezelfde betalingswijze als die u gebruikte voor het betalen van uw verblijf).

In geval van laattijdige annulering (later dan 18:00 uur op de voorziene dag van aankomst), zal het hotel u het bedrag van de eerste overnachting factureren (exclusief toeristenbelasting en bijkomende dienstverlening(en)), door de betaling die contant of per cheque werd gedaan te houden, of door de debit/creditcard waarvan de gegevens tijdens de reservering meegedeeld zijn ter dekking van de annuleringskosten, te debiteren. De resterende overnachtingen worden geannuleerd of terugbetaald via bankoverschrijving, indien er oorspronkelijk contant of per cheque is betaald.

4.2. Wijziging van een reservering

Voor een eventuele verlenging van het verblijf moet de klant absoluut vóór 11.00 uur contact opnemen met de receptie van het hotel om de beschikbaarheid van de kamers te kennen. Als deze verlenging mogelijk is, dient de klant het bedrag voor zijn kamer onmiddellijk te voldoen, zodat het hotel hem een nieuwe code kan meedelen om toegang te krijgen tot de kamer.

Voor elke onderbreking van het verblijf, dient de klant de receptie van het hotel daar voor 11:00 uur van op de hoogte te brengen, opdat de onderbreking in aanmerking wordt genomen. In het geval van een eenvoudige of gegarandeerde reservering wordt de prijs van het geannuleerde deel van het verblijf, in het geval van een eerste betaling met Visa, Mastercard of American Express, teruggestort op de kaart die voor de betaling is gebruikt.

Voor elke andere betalingswijze geschiedt de terugbetaling van de prijs van het geannuleerde gedeelte van het verblijf via een bankoverschrijving.

Promotionele aanbiedingen en/of speciale aanbiedingen kunnen niet worden gewijzigd, geannuleerd of vergoed (noch voor het bedrag van het verblijf, noch voor eventuele aanvullende diensten). Voor meer informatie, zie paragraaf "2.3 Promotionele en/of speciale aanbiedingen ("niet-restitueerbare" reservaties)" hierboven.

5. Niet-aanwezigheid (“no show“)

Wanneer de klant niet aanwezig is (“no show“), zal elke gegarandeerde reservering:

 • door mededeling van zijn bankgegevens en niet geannuleerd voor 18.00 uur, automatisch aanleiding geven tot de facturatie en debitering van de prijs van de eerste nacht (exclusief toeristenbelasting en bijkomende dienst(en)) bij wijze van forfaitaire vergoeding en voor de annulering zonder kosten van de rest van het verblijf. De resterende overnachtingen zullen worden geannuleerd;
 • bij vooruitbetaling van het gehele verblijf met het hotel en niet geannuleerd voor 18.00 uur, zal op verzoek van de klant aanleiding geven tot terugbetaling van het gehele verblijf, verminderd met de prijs van de eerste overnachting.

In het geval van een reservering die wordt gegarandeerd door een gedeeltelijke vooruitbetaling aan het hotel en die niet voor 18.00 uur wordt geannuleerd, worden de vooruitbetaalde bedragen niet terugbetaald en worden ze ingehouden als een forfaitaire schadevergoeding en voor de annulering zonder kosten van de rest van uw verblijf.

In geval van „niet-terugbetaalbare“ reserveringen, zoals voorzien in artikel 2.3, is 100% van de totaal te betalen prijs voldaan op het moment van de reservatie, tenzij expliciet anders vermeld in de voorwaarden van de aanbieding. Dit bedrag wordt in geen geval terugbetaald (zowel voor de prijs van de kamers als voor eventuele extra diensten). Ingeval de klant op de voorziene datum van aankomst niet aanwezig is, en zelfs indien het hotel daar op enige wijze van op de hoogte is gebracht, wordt de reservering volledig geannuleerd, en kan het hotel het totale bedrag van de reservatie aan de klant in rekening brengen om de annuleringskosten te dekken en de geleden schade te vergoeden.

6. Prijs

De prijzen worden gegeven per kamer voor het aantal personen en de geselecteerde datum. Tenzij anders vermeld, zijn de bijkomende dienstverleningen (ontbijt, parking, ...) niet bij de prijs inbegrepen.

De aan de klant bevestigde prijzen zijn uitgedrukt in euro's met alle belastingen inbegrepen en zijn alleen geldig voor de op de website aangegeven duur.

B&B HOTELS Belgium behoudt zich het recht voor om te allen tijde de prijzen op haar website te wijzigen.

Het bedrag van de toeristenbelasting, dat voor rekening van de regio of stad wordt geïnd, varieert afhankelijk van de regio of stad waar het hotel zich bevindt.

De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de reservering en elke wijziging van het tarief dat van toepassing is op de btw, elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd, zullen automatisch worden weerspiegeld in de prijzen die worden aangegeven op de datum van de facturering van het verblijf (d.w.z. op de datum van aankomst van de klant).

7. Betaling

De gast moet zijn verblijf hebben betaald voor hij zijn kamer kan betreden op de dag van zijn aankomst.

De bankkaarten Visa Electron en Maestro worden niet aanvaard om een reservering te garanderen, maar kunnen wel gebruikt worden om in het hotel te betalen.

Online betalingen geschieden per debet/creditcard (uitsluitend American Express, Visa, Visa Electron, Maestro en/of Mastercard) via een beveiligd betalingssysteem. De klant moet zijn credit/debitcardnummer, de vervaldatum en het CVV (veiligheidsnummer op de achterkant van de kaart) opgeven om een betaling uit te voeren.

Elke onregelmatigheid die zal worden ontdekt in de betaling of de wijze van betaling (zelfs nadat de betaling volledig is verricht), of elke betaling die niet verricht, onvolledig of frauduleus is, of elke betaling die verband houdt met illegale activiteiten die aan de klant kunnen worden toegeschreven of die door de klant met medeplichtigheid van een derde zijn uitgevoerd, zal leiden tot de volledige annulering van de reservering op kosten van de klant, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder afbreuk te doen aan eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen die tegen hem/haar kunnen worden genomen.

Zodra de reservering is bevestigd en de online betaling is uitgevoerd, zal de klant per e-mail een gedetailleerde bevestiging ontvangen op het meegedeelde e-mailadres, die voor hem zal gelden als betalingsbewijs van de reservering.

De bevestiging wordt geacht de overeenkomst tussen de partijen te vertegenwoordigen.

Bij vertrek uit het hotel kan de klant een gespecificeerde rekening vragen met de totale prijs van zijn of haar verblijf met inbegrip van de toeristenbelasting (indien van toepassing).

Het gebruik van een ongeldige bankkaart zal automatisch leiden tot het annuleren van de reservering onder dezelfde voorwaarden die gelden voor onregelmatige of frauduleuze betalingen.

Bij de automatische check-in kunt u uw verblijf in B&B Hotels uitsluitend betalen indien uw bankpas een elektronische chip bevat. Indien de bankkaart alleen over een magneetstrip beschikt, dient u voor de betaling van uw verblijf bij B&B HOTELS Belgium tijdens de openingstijden van de receptie in het hotel aan te komen of gebruik te maken van een ander betaalmiddel.

8. Klachten

Alle klachten met betrekking tot het niet of slecht functioneren van de hoteldiensten moeten, om de behandeling ervan te vergemakkelijken, onder de aandacht worden gebracht van de klantendienst van B&B HOTELS Belgium via ons contactformulier dat beschikbaar is door hier te klikken binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het hotel.

In dit verband vestigen wij uw aandacht op het feit dat sommige hotels worden uitgebaat door bedrijven die juridisch onafhankelijk zijn van B&B HOTELS Belgium, waaraan zij gebonden zijn door een partnerschapscontract en dus alleen verantwoordelijk zijn tegenover de klanten voor eventuele schade.

B&B HOTELS Belgium en de hotels zelf zijn verzekerd bij verzekeringsmaatschappijen die bekend staan om hun solvabiliteit inzake hun professionele verantwoordelijkheid. De klant wordt verzocht het eventuele ongemak dat hij tijdens zijn verblijf heeft ondervonden te melden om eventuele schade te beperken.

9. Aansprakelijkheid

De foto‘s en informatie die op deze website verschijnen zijn niet contractueel.

B&B HOTELS Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de verkeerde uitvoering van de reservering in geval van overmacht, ten gevolge van een derde partij, een klant, een storing op het internet of in geval van betalingsweigering door de bank van de houder van de bankkaart.

10. Regelgeving voor geschillen

Onverminderd de toepasselijke procedureregels, en in overeenstemming met de bepalingen van boek XVI van het Wetboek van Economische Wetgeving, kan de klant gratis een beroep doen op een bemiddelingsmechanisme via de "Consumentenombudsdienst".

Na contact te hebben opgenomen met de klantendienst van B&B HOTELS om te proberen het geschil in der minne op te lossen en bij gebrek aan een bevredigend antwoord of bij gebrek aan een antwoord binnen zestig (60) dagen na de klacht, kan de klant de zaak doorverwijzen naar de Consumentenombudsdienst, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

11. Verblijf in het hotel

Tenzij expliciet anders vermeld, kunnen de gereserveerde kamers worden gebruikt vanaf 15:00 uur op de eerste dag van reservering tot 12:00 uur op de laatste dag van de reservering.

Huisdieren worden alleen in die B&B Hotels toegelaten die expliciet vermelden in hun bijzondere dienstverleningen dat huisdieren toegelaten zijn, en op voorwaarde dat de uitgevaardigde regels nauwkeurig worden nageleefd. Deze dienst houdt de betaling van een supplement in. Er wordt rechtstreeks beroep gedaan op de aansprakelijkheid van de eigenaar van het huisdier indien het schade of hinder veroorzaakt in het hotel, aan derden, werknemers of andere hotelgasten. De kosten van eventuele tijdens het verblijf veroorzaakte schade zal aan de klant gefactureerd worden.

Overeenkomstig de wet van 22 december 2009 is het verboden te roken in de vestigingen van het hotel (met inbegrip van kamers, trappenhuizen, gangen, liften, lobby's, gemeenschappelijke voorzieningen en elke andere plaats die toegankelijk is voor het publiek).

Bij aankomst in het hotel dient de klant een identiteitsbewijs voor te leggen zodat hij kan worden geregistreerd op een politieformulier, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 betreffende de registratie en de controle van de reizigers die in een toeristische accommodatie verblijven. Het hotel behoudt zich tevens het recht voor om de identiteit van de gast te allen tijde te verifiëren.

De gast accepteert en gaat akkoord met het gebruik van de kamer en de hotelfaciliteiten als een goede huisvader en in overeenstemming met hun bestemming. De gast verbindt zich er bovendien toe het interne ordereglement van het hotel te respecteren. Elke ernstige of herhaaldelijke inbreuk op deze bepaling of elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde geeft de hoteldirectie het recht om zonder voorafgaande kennisgeving het verblijf van de klant en/of de personen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te beëindigen of hen te vragen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding of terugbetaling te betalen ingeval er reeds een betaling werd uitgevoerd.

B&B Hotels bieden gratis toegang tot wifi aan. De klanten verbinden zich ertoe de computerhulpmiddelen niet te gebruiken voor reproductie, representatie, beschikbaarstelling of mededeling aan het publiek van enige door het auteursrecht of naburige rechten beschermde eigendom zonder toestemming van de houders van deze rechten of in strijd met hun rechten.

12. Overplaatsing en overmacht

Indien het gereserveerde hotel niet beschikbaar is, om redenen die aan het hotel toe te schrijven zijn, of in geval van overmacht, behoudt het hotel zich het recht voor zijn klanten volledig of gedeeltelijk over te plaatsen naar een hotel van een gelijkaardige categorie voor dienstverleningen van dezelfde aard. Eventuele meerkosten (in verband met tarieven van kamers) komen ten laste van het door de klant aanvankelijk gereserveerde hotel.

B&B HOTELS Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen ten gevolge van een geval van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk door de Belgische rechtspraak worden erkend (zoals overstromingen, brand, storm, terrorisme, stakingen,...).

13. Naleving van de privacy en de persoonsgegevens

Wanneer een klant gebruik maakt van de website of de mobiele applicaties van B&B Hotels, in het bijzonder bij het maken van een reservering, verwerkt B&B HOTELS Belgium gegevens met een persoonlijk karakter. B&B HOTELS Belgium garandeert dat de informatie die bij de reservering aan de klant wordt gevraagd noodzakelijk is voor de registratie en bevestiging van de reservering. Alle nuttige informatie met betrekking tot persoonlijke gegevens wordt aangegeven in de "Privacyverklaring", waarvan de klant erkent voorafgaand kennis te hebben genomen.

14. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving voor hotels in België.

15. Evolutie en wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van hun laatste update en gedurende de volledige periode van de online beschikbaarheid van de diensten van B&B HOTELS Belgium. Ze kunnen gewijzigd en/of aangevuld worden. Elke wijziging van de algemene voorwaarden is alleen van toepassing op overeenkomsten die na de wijziging worden gesloten. Hiertoe verzoeken wij u ze regelmatig te raadplegen.

Elke uitzonderlijke afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

16. Algemene opmerkingen

De nietigheid of ontoepasbaarheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden kan geen afbreuk doen aan de geldigheid of toepasselijkheid van de andere clausules. In voorkomend geval zullen de partijen trachten de ongeldig of niet-toepasselijk verklaarde clausule te vervangen door een geldige clausule die de genoemde clausule zo dicht mogelijk benadert.

Het feit dat B&B HOTELS Belgium op een bepaald moment geen gebruik maakt van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking om er later gebruik van te maken.

 • Deze pagina
  printen