Menu opener
Zapri
Izpolnite polje Cilj
Predloga ni na voljo
Izberite obdobje, krajše od 21 dni
Izberite poznejši datum

Izberite obdobje, krajše od 21 dniIzberite poznejši datum

Od
Do
Za potnike s poslovno pogodbo
 • Cilj

Politika zasebnosti

Preambula

Ta Politika zasebnosti je namenjena uporabnikom (v nadaljevanju: »uporabniki« ali »vi«) spletne strani https://www.hotel-bb.com/ (v nadaljevanju: »spletna stran«) in mobilnih aplikacij za hotele B&B (v nadaljevanju: »aplikacije«), kjer je predstavljena platforma za rezervacijo hotelskih sob v hotelih B&B prek spleta (v nadaljevanju: »platforma«). Namen tega dokumenta je, da uporabnika obvesti o načinih, na katere lahko zbiramo in obdelujemo vaše osebne informacije.

Stran in aplikacije ureja in objavlja družba Casper BidCo (v nadaljevanju: »družba Casper BidCo« ali »mi«).

Prek spletne strani in aplikacij družba Casper BidCo vodi osrednji računalniški sistem rezervacij prek spleta, ki vam omogoča rezervacijo hotelskih sob v državah, v katerih se nahajajo naši hoteli, vodi pa tudi centralizirane podatkovne zbirke strank.

S programom zvestobe B&B Hôtels Club pa upravljajo družbe, ki si jih lahko ogledate na seznamu na tej povezavi. Spoštovanje vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov je za nas bistvenega pomena, zato se zavezujemo, da bomo z omenjenimi podatki ravnali ob doslednem spoštovanju Uredbe (EU) o varstvu podatkov z dne 27. aprila 2016 (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in veljavnih nacionalnih zakonov.

 

1. člen Opredelitve

Aplikacija: pomeni mobilne aplikacije za hotele B&B, ki jih ureja in objavlja družba Casper BidCo
Platforma: pomeni osrednji sistem rezervacij prek spleta, s katerim upravlja družba Casper BidCo na spletni strani in v aplikacijah.
Storitve: pomeni storitve, ki jih nudi družba Casper BidCo prek platforme. Storitve so podrobno navedene v splošnih pogojih za uporabo, ki jih lahko preberete na tej povezavi.
Spletna stran: pomeni spletno stran, ki je na voljo prek URL-ja spletnega mesta https://www.hotel-bb.com/
Uporabniki: pomeni vsako osebo, ki dostopa do spletne strani ali do aplikacij ali brska po spletni strani/aplikaciji, označuje pa tudi vse kategorije uporabnikov platforme.

 

2. člen Odgovorne osebe za obdelavo

Družba Casper BidCo je glavna odgovorna oseba za obdelavo, ki se izvaja na spletni strani in v aplikacijah.

V okviru obdelave rezervacij, ki se izvaja na platformi, je družba Casper BidCo za obdelavo odgovorna skupaj z družbami, ki upravljajo hotele, kjer rezervirate sobe (glejte seznam hotelov na tej povezavi).

Družbe, ki si jih lahko ogledate na seznamu na tej povezavi, pa skupaj upravljajo s programom zvestobe B&B Hôtels Club.

V primeru podaljšanja vaše rezervacije prek platforme bo morda vsak od omenjenih skupnih upravljavcev izvedel neodvisno obdelavo. Informacije glede omenjene neodvisne obdelave vam zadevne odgovorne osebe posredujejo neposredno.

 

Pravno opozorilo

V smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov je odgovorna oseba za obdelavo oseba, ki določi načine in namene za obdelavo podatkov. Če namene in načine določene obdelave določi več oseb skupaj, so omenjene osebe skupni upravljavci (ali so-odgovorne osebe za obdelavo).

Družba Casper BidCo je poenostavljena delniška družba (SAS), katere kapital znaša 171.488.150 €, registrirano pravno ime družbe je »Casper BidCo«, sedež družbe je na naslovu 271 rue du Général Paulet, 29200 Brest, družba pa je vpisana v Register gospodarskih družb v mestu Brest pod številko 809 776 198. Njen pravni zastopnik je njen predsednik, katerega zakonito prebivališče je omenjeni sedež družbe.

Družba Casper BidCo ureja osrednji sistem skupnih rezervacij v hotelih, ki so navedeni na seznamu, dostopnem na tem mestu, in ki so skupni upravljavci vaših osebnih podatkov v okviru rezervacij, ki jih opravite na platformi in aplikacijah.

Družba Casper BidCo je z omenjenimi skupnimi upravljavci sklenila sporazum o so-odgovornosti, ki določa njihove zadevne obveznosti in katerega splošne smernice si lahko preberete, če na spletni naslov privacy@hotelbb.com. pošljete prošnjo za pregled sporazuma.

Skupni upravljavci programa zvestobe B&B Hotels Club so družbe, ki si jih lahko ogledate na seznamu, ki je dostopen na tej povezavi:

Omenjeni skupni upravljavci so sklenili sporazum o so-odgovornosti, ki določa njihove zadevne obveznosti in katerega splošne smernice si lahko preberete, če na spletni naslov privacy@hotelbb.com pošljete prošnjo za pregled sporazuma.

Ta Politika zasebnosti zadeva obdelavo podatkov, ki jo izvaja družba Casper BidCo in njeni skupni upravljavci na spletni strani in aplikacijah v okviru rezervacije hotelskih sob in programa zvestobe B&B Hotels Club.

 

3. člen Podatki naše pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov (v nadaljevanju »DPO«) vam je na voljo za vsa vaša vprašanja, tudi tista, ki zadevajo uresničevanje pravic glede vaših osebnih podatkov.

Nanj se lahko obrnete:

DPO Casper BidCo
HAAS AVOCATS
32 Rue de la Boétie
75008 PARIS

Naloga našega DPO je, da obvešča, svetuje in nadzoruje skladnost delovanja družbe Casper BidCo pri opravljanju dejanj obdelave, ki se izvajajo prek PLATFORME.

V skladu z zakonodajo na področju varstva podatkov naš DPO deluje kot kontaktna točka za:

 • zadevne osebe za vsa vprašanja, ki se nanašajo na obdelavo podatkov, ki jo izvaja družba Casper BidCo, ali glede uresničevanja vaših pravic;
 • Nacionalno komisijo za informatiko in svoboščine (CNIL) v okviru njene misije sodelovanja DPO se lahko na omenjeni organ obrne tudi v primeru, da potrebuje predhodno mnenje ali posvetovanje glede vseh vprašanj, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov;
 • druge DPO, ki jih imenujejo organizacije podizvajalke ali upravljavci podatkov.

 

4. člen Zbiranje in izvor podatkov

V okviru vašega obiska na naši spletni strani, uporabe naših aplikacij ali zagotavljanja naših storitev bomo morda zbirali osebne podatke, ki vas zadevajo.

V vsakem primeru vas bomo s pomočjo različnih formularjev o zbiranju podatkov na spletu, e-poštnih sporočil, ki vam jih bomo poslali, obvestil na platformi ali našega orodja za upravljanje piškotkov obvestili o namenih, za katere zbiramo vaše osebne podatke.

Vaše podatke bomo obdelovali v skladu s predvidenimi nameni za zbiranje podatkov ob upoštevanju Standardov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja za upravljanje komercialnih dejavnosti, ki jo je pripravila Nacionalna komisija za informatiko in svoboščine (CNIL).

Če bo to potrebno, se glede na posamezni primer zavezujemo, da bomo prosili za vaše soglasje in/ali da vam bomo omogočili, da nasprotujete uporabi svojih podatkov v določene namene, kot denimo možnost, da se lahko seznanimo z vašo geografsko lokacijo, da vam posredujemo komercialne raziskave ali da na vaše naprave (mobilni telefon, računalnik, tablični računalnik) nalagamo piškotke z namenom merjenja občinstva na naši spletni strani in v naši aplikaciji, in da vam posredujemo komercialne ponudbe in ciljno oglaševanje glede na vaše interesne točke.

 

5. člen Nameni in pravne podlage za obdelavo

Če je pravna podlaga, ki se uporablja za izvajanje postopkov obdelave, osnovana na uresničevanju zakonitega interesa, lahko enostavno zaprosite za informacije, povezane s tehtanjem interesov.

Vaše različne podatke zbiramo in obdelujemo za:

– Zagotavljanje pravilnega delovanja in nenehnih izboljšav naše platforme, njenih funkcionalnosti in naših storitev

Podrobnosti obdelave

Pravilno delovanje in izboljšave naše platforme in naših storitev pokriva naslednja področja:

 • splošna administracija spletne strani in aplikacij
 • podajanje odgovorov na vaše zahteve in vprašanja
 • storitev pomoči in podpore strankam
 • uporaba statističnih podatkov o uporabi spletne strani in aplikacij v raziskovalne in razvojne namene
 • nameščanje piškotkov in drugih sledil, o čemer lahko več podrobnosti preberete v naši Listini o upravljanju piškotkov.

Pravna podlaga

Naš zakoniti interes, da bi vam na naši spletni strani in aplikacijah zagotovili kar najboljšo izkušnjo ter vam obenem nudili tudi kar najbolj kakovostne storitve.
Vaše strinjanje z nameščanjem piškotkov in seznanjenost z vašim geografskim položajem.

– Upravljanje odnosov s strankami in rezervacij

Podrobnosti obdelave

Področje upravljanja odnosov s strankami pokriva:

 • upravljanje rezervacij
 • poslovno spremljanje odnosa
 • pripravo komercialnih statistik
 • upravljanje mnenj o naših izdelkih, storitvah in vsebinah
 • ankete o zadovoljstvu

Pravna podlaga

Pogodbena: obdelava je potrebna za izvajanje določenih storitev, predvidenih v pogodbi.
Naš zakoniti interes in zakoniti interes hotelov, v katerih opravljate rezervacijo, da bi vam zagotovili kar najboljše komercialne odnose ter vam obenem nudili kar najbolj kakovostne storitve.

– Izvajanje tržnih dejavnosti in dejavnosti s področja spodbujanja trgovine

Podrobnosti obdelave

Področje izvajanja tržnih dejavnosti pokriva:

 • pošiljanje naših novičk
 • izvajanje raziskav vzorčenja
 • upravljanje spletne strani, aplikacij in družabnih omrežij (upravljanje skupnosti)
 • organizacijo dogodkov
 • opravljanje meritev občinstva s pomočjo nameščanja piškotkov in drugih sledil, o čemer lahko več podrobnosti preberete v naši Listini o upravljanju piškotkov.
 • pripravo statistik glede tržnih dejavnosti

Pravna podlaga

Vaše soglasje, v primeru, da ga potrebujemo.

Naš zakoniti interes in zakoniti interes hotelov, v katerih rezervirate sobe, da bi vam zagotavljali komercialne ponudbe, še zlasti, če omenjeni interes zadeva hotele, v katerih ste sobe pred tem že rezervirali. V tem primeru zagotovimo, da:

 • ste dobili zadostne informacije glede izvedenih postopkov vzorčenja;
 • lahko kadar koli enostavno in brezplačno ugovarjate postopkom vzorčenja v trenutku zbiranja (angl. »opt-out«)

   

– Računovodski nadzor in izvajanje s tem povezanih dejanj, kamor spada tudi boj proti goljufijam

Podrobnosti obdelave

Področje računovodskega nadzora in izvajanja s tem povezanih dejanj pokriva:

 • plačilo storitev in spremljanje izstavljanja računov strankam
 • upravljanje neplačil in sodnih postopkov
 • vodenje računovodskih evidenc in evidenc pravnih dokazil

Pravna podlaga

Naša zakonska obveznost, ki izhaja iz različnih računovodskih in/ali davčnih predpisov v različnih državah, ki so na voljo tu.

Naš zakoniti interes, da bi zagotovili pravilen potek računovodskih transakcij, ki jih izvaja družba Casper BidCo ter vse družbe, ki upravljajo hotele in ki so odgovorne za skupno upravljanje.

– Administracijo in upravljanje programa zvestobe B&B Hôtels Club

Pravna podlaga

Zakoniti interes družb, ki jih lahko najdete na seznamu, dostopnem na tej povezavi, da bi vas za vašo zvestobo nagradile z ugodnostmi v hotelih B&B.
Pogodbena: obdelava je potrebna za izvajanje in izvrševanje programa zvestobe B&B Hôtels Club, katerega član/-ica ste.

 

– Upravljanje zahtevkov za pravice, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in iz spremenjenega zakona o informatiki in svoboščinah

Podrobnosti obdelave

Omenjena obdelava pokriva vsa potrebna dejanja za spremljanje zahtevkov za pravice, ki so naslovljeni na družbo Casper BidCo ali na družbe, katerih seznam je dostopen na tej povezavi (opredeljevanje zahtevka, preiskave, izvajanje specifičnih tehničnih operacij itd.). Nanaša se izključno na primere, ko družba Casper BidCo in/ali družbe, katerih seznam je dostopen na tej povezavi, delujejo kot upravljavci podatkov.

Pravna podlaga

Pravna obveznost, ki izhaja iz člena 15 in naslednjih Splošne uredbe o varstvu podatkov ter iz člena 48 in naslednjih zakona o informatiki in svoboščinah.

 

6. člen Obdelani podatki

Navedba, ali so zbrani osebni podatki obvezni ali prostovoljni, ter morebitne posledice v primeru pomanjkanja odgovora so navedeni na povezanih formularjih v postopku zbiranja omenjenih podatkov.

Družbe, katerih seznam je dostopen na tej povezavi, lahko vaše podatke obdelujejo tudi z namenom upravljanja programa zvestobe B&B Hôtels Club, katerega član/-ica ste.

Podrobnosti o osebnih podatkih, ki jih lahko imamo družbe, katerih seznam je dostopen na tej povezavi, hoteli, v katerih prebivate, in mi, so vam na voljo v nadaljevanju.

Podrobnosti o zbranih podatkih

Podrobnosti o naslednjih zagotovljenih informacijah so vam na voljo z namenom, da bi vas tako obvestili o kategorijah podatkov, ki jih lahko v okviru upravljanja spletne strani, aplikacij in programa zvestobe B&B Hôtels Club obdelujejo družba Casper BidCo, družbe, katerih seznam je dostopen na tej povezavi, in hoteli, v katerih prebivate

Z namenom pravilnega delovanja in nenehnih izboljšav spletne strani, aplikacij, njihovih funkcionalnosti in storitev se lahko obdeluje naslednje podatke:

 • Podatke, povezane z vašo identiteto: naziv, priimek, ime/-na, naslov, telefonska številka, e-poštni naslovi, datum rojstva.
 • Podatke, povezane z vašo uporabo platforme in storitev, kamor spadajo tudi podatki, ki jih sporočimo našim ekipam v primeru vašega povpraševanja. (Prednostna izbira jezika itd.)
 • Podatke o geografski lokaciji
 • Vaše logaritme in podatke o povezavah ter identifikacijske podatke o računalniški strojni opremi

 

Z namenom upravljanja odnosov s strankami se lahko obdeluje naslednje podatke:

 • Podatke, povezane z vašo identiteto: naziv, priimek, ime/-na, naslov, telefonska številka, e-poštni naslovi, oznaka stranke, datum rojstva.
 • Podatke, povezane z vašo rezervacijo: datum prihoda in datum odhoda, podatke o drugih gostih v rezerviranih sobah, kot denimo njihova imena in starost, preference (kadilska soba, preferenčno nadstropje itd.)
 • Podatke, povezane s transakcijo, kot denimo številka transakcije, podrobnosti o nakupu, podrobnosti o naročnini, podrobnosti o naročenem blagu ali storitvi
 • Podatke, povezane s plačevanjem računov: način plačila, odobreni popusti, računi, preostanek za plačilo in neplačani računi
 • Logaritmi povezave in podatki o povezavi, če je to potrebno

 

Z namenom upravljanja tržnih dejavnosti se lahko obdeluje naslednje podatke:

 • Podatke, povezane z vašo identiteto: naziv, priimek, ime/-na, naslov, telefonska številka, e-poštni naslovi, oznaka stranke, datum rojstva.
 • Podatke, povezane z vašim delovnim življenjem: podjetje, delovno mesto, lokalizacija, tipologija opredeljenih potreb
 • Podatke o geografski lokaciji
 • Če ste stranka, podatke, ki so povezani s ponudbo, ki ste jo izkoristili.
 • Podatke, zbrane prek piškotkov in drugih sledilnikov z namenom izvajanja merjenja občinstva

 

Z namenom računovodskega upravljanja in izvajanja povezanih dejavnosti se lahko obdeluje naslednje podatke:

 • Podatke, povezane z vašo identiteto: naziv, priimek, ime/-na, naslov, telefonska številka, e-poštni naslovi, oznaka stranke, datum rojstva.
 • Podatke, povezane s transakcijo, kot denimo številka transakcije, podrobnosti o naročnini, podrobnosti o naročenem blagu ali storitvi
 • Logaritme in podatke o vaših povezavah, da se tako lahko izmeri uporaba naših storitev, če je to potrebno za izvajanje dejavnosti zaračunavanja
 • Podatke, povezane z načini plačila, ki jih uporabi stranka (številka bančne kartice, datum poteka veljavnosti, kriptogram, ki jih obdela izključno družba Adyen, ki nam sporoči le identifikacijski žeton (token), s katerim lahko dostopamo do garancij in plačil rezervacij)
  – Podatke, povezane s plačevanjem računov: način plačila, odobreni popusti, računi, preostanek za plačilo in neplačani računi

 

Z namenom administracije in upravljanja programa zvestobe B&B Hôtels Club:

 • Podatke, povezane z vašo identiteto: naziv, priimek, ime/-na, naslov, telefonska številka, e-poštni naslovi, oznaka stranke, datum rojstva, geslo
 • Zgodovino rezervacij v hotelih B&B
 • Podatke, povezane s transakcijo, kot denimo številka transakcije, podrobnosti o naročnini, podrobnosti o naročenem blagu ali storitvi
 • Logaritme in podatke o vaših povezavah, da se tako lahko izmeri uporaba naših storitev, če je to potrebno za izvajanje dejavnosti zaračunavanja
 • Podatke o plačilu, tj.:
  – Podatke, povezane z načini plačila, ki jih uporabi stranka (številka bančne kartice, datum poteka veljavnosti, kriptogram, ki jih obdela izključno družba Adyen, ki nam sporoči le identifikacijski žeton (token), s katerim lahko dostopamo do garancij in plačil rezervacij) Podatke, povezane s plačilom računov: načini plačila, odobreni popusti, računi, preostanek za plačilo in neplačani računi

 

Za upravljanje zahtevkov za pravice, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in iz spremenjenega zakona o informatiki in svoboščinah se lahko obdeluje naslednje podatke:

 • Podatke, povezane z vašo identiteto: naziv, priimek, ime/-na, naslov, telefonska številka, e-poštni naslovi, oznaka stranke, datum rojstva. Kopijo osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta se lahko shrani z namenom dokaza izvajanja pravice do dostopa, do popravka ali do nasprotovanja, ali pa za izpolnitev pravne obveznosti.
 • Podatke, povezane z vašim zahtevkom za uresničevanje pravic

 

7. člen Prejemniki vaših podatkov

V okviru svojih dodeljenih pristojnosti in za namene, ki so navedeni v 6. členu, imajo lahko dostop do vaših podatkov naslednje glavne osebe:

 • Pooblaščeno osebje za izvajanje naših storitev rezervacije hotelov, trženja, komercialnih storitev, administrativnih storitev, logističnih storitev in informativnih storitev, ali osebje, ki je zadolženo za izboljšanje naših storitev, za odnose s strankami, za vzorčenje in za nadzor kakovosti.
 • Pooblaščeno osebje naših podizvajalcev.
 • Pooblaščeno osebje navedenih skupnih upravljavcev, ki jih lahko najdete na seznamu na tej povezavi
 • Zadevne pristojnosti, mediatorji, računovodje, revizorji, odvetniki, sodni izvršitelji in družbe, ki se ukvarjajo z izterjavo dolgov, če je potrebno
 • Tretje osebe, ki bi lahko na vaše naprave (računalnike, tablične računalnike, mobilne telefone itd.) naložile piškotke, če se s tem strinjate (Za več podrobnosti si oglejte našo Listino o upravljanju piškotkov).

Dostop do zbranih podatkov imajo tudi določene kategorije podizvajalcev:

 • Ponudniki storitev gostovanja in shranjevanja v oblaku.
  – Lokacija shranjevanja: Bo sporočena
 • Ponudniki plačilnih storitev (družba Adyen)
  – Lokacija shranjevanja: Nizozemska
 • Ponudniki storitev pošiljanja komercialnih obvestil.
  – Lokacija shranjevanja: Bo sporočena
 • Družba Move On SAS, podružnica skupine B&B Hôtels, ki je zadolžena za razvoj in vzdrževanje spletne strani in aplikacij

Vaših osebnih podatkov ne bomo sporočali, izmenjavali, prodajali ali oddajali brez vašega izrecnega predhodnega soglasja v skladu s pravnimi in zakonskimi določbami.

 

8. člen Prenos podatkov izven Evropske unije

V določenih primerih bomo vaše osebne informacije shranjevali na strežnike, ki se nahajajo izven Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Smo globalna organizacija, ki zagotavlja mednarodne storitve. Čezmejno posredovanje podatkov je bistvenega pomena za naše storitve, saj lahko le tako prejmete storitve enako visoke kakovosti ne glede na to, kje ste. Posledično se lahko tudi prejemniki vaših osebnih podatkov nahajajo v tujini, med drugim tudi izven območja Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Vpeljali smo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da se vaše podatke shranjuje povsem varno, in sicer tako, da smo v pogodbe vključili tipske pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska unija (46. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Omenjeni prenos lahko izvedejo določeni od naših podizvajalcev, ki se nahajajo izven Evropskega gospodarskega prostora. Družba Casper BidCo je z omenjenimi podizvajalci sklenila tipske pogodbene klavzule, v katerih se je prepričala o veljavnosti njihovega spoštovanja okvira zasebnostnega ščita (»Privacy Shield«) (glejte »8. člen – Prejemniki vaših podatkov«, ki naslavlja pooblaščeno osebje naših podizvajalcev).

Za dostop do dokumentov, ki zagotavljajo ustrezna pogodbena jamstva, lahko zaprosite našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov po e-pošti na e-poštni naslov privacy@hotelbb.com ali po pošti na naslov
DPO Casper BidCo
HAAS LAWYERS
32 Rue de la Boétie
75008 PARIS

 

9. člen Trajanje hrambe podatkov

Vaše podatke hranimo le tako dolgo, kot je to potrebno za zadevne namene, ki so opisani v 4. členu. Za več podrobnosti kliknite na povezavo v nadaljevanju.

 • Za zagotavljanje pravilnega delovanja in nenehnih izboljšav naše platforme, njenih funkcionalnosti in naših storitev

Podatki, ki omogočajo identifikacijo uporabnikov platforme, se hranijo ves čas trajanja registracije.

Piškotki in drugi tržni sledilniki lahko na napravi uporabnika ostanejo največ 13 mesecev. Po omenjenem obdobju se neobdelane podatke o prisotnosti, povezani z določenim identifikatorjem, bodisi izbriše ali pa anonimizira.

Informacije, ki se jih zbira s pomočjo sledilnikov, se hrani 25 mesecev. Po omenjenem obdobju se omenjene podatke izbriše ali anonimizira

 

 • Za upravljanje odnosov s strankami

Podatke, ki se uporabljajo za upravljanje odnosov s strankami, se hrani tako dolgo, kot je to potrebno za izvajanje pogodbe.

Omenjene podatke se nato arhivira za 5 let za namene dokazovanja. Izdane račune in izdane računovodske podatke se hrani 10 let od datuma izdaje.

Če pogodba ni bila sklenjena, se določene podatke hrani 3 leta od datuma zbiranja ali od zadnjega pozitivnega stika s skupino B&B Hotels.

 

 

 • Za področje izvajanja tržnih dejavnosti

Podatke, ki se uporabljajo v okviru tržnih dejavnosti, se hrani 3 leta od konca trgovinskega odnosa, če ste stranka, ali od vašega zadnjega stika, če še niste stranka.

Če pri naši družbi niste kupili proizvodov ali če svojega računa niste uporabljali 27 mesecev in če niste naročeni na prejemanje naših novičk, ne bomo več hranili vaših osebnih podatkov za namene trženja.

 

 • Za upravljanje računovodskega nadzora in izvajanja s tem povezanih dejanj

(i) Bančna kartica

Podatke, povezane z bančnimi karticami, obdeluje izključno družba Adyen, ki nam sporoči le identifikacijski žeton (token), s katerim lahko dostopamo do garancij in plačil rezervacij. Obdelave omenjenega partnerja potekajo v skladu s standardom PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Podatke, povezane z bančnimi karticami, se izbriše, ko se transakcija zaključi, tj. takoj, ko se uspešno izvede plačilo naročila. V primeru, da gre za naročilo na storitve, se podatke o bančnih karticah hrani:

 • do zadnjega roka plačila, če se naročila ne podaljša samodejno;
 • do odpovedi naročila, če se naročilo podaljšuje samodejno, ob upoštevanju veljavnih določb in informacij zadevnih oseb pred podaljšanjem.

Treba je opozoriti, da se lahko v primeru plačila z bančno kartico v skladu s členom L 133-24 denarnega in finančnega zakonika omenjene podatke hrani v arhivu za namene dokazila v primeru potencialnega izpodbijanja transakcije ali reklamacije 13 mesecev po datumu obremenitve (v primeru plačilnih kartic z odloženo bremenitvijo se omenjeno trajanje podaljša na 15 mesecev).

V vsakem primeru se podatkov, povezanih z vizualnim kriptogramom, ne shranjuje, podatke, povezane z uporabljeno bančno kartico, pa se izbriše, ko omenjeni kartici poteče rok uporabe.
 

(ii) Pravdni in predhodni postopki

V okviru upravljanja predhodnega postopka se podatke izbriše takoj po sporazumni rešitvi spora, če do nje ne pride, pa takoj po zastaranju zadevnega postopka pred sodiščem.

Podatke, ki se jih zbira in obdeluje v okviru pravdnega postopka, je treba zbrisati takrat, ko redna in izredna pravna sredstva zoper podani sklep niso več mogoča.

 • Z namenom administracije in upravljanja programa zvestobe B&B Hôtels Club:

Podatke, povezane z administracijo in upravljanjem programa zvestobe B&B Hôtels Club, se hrani celoten čas trajanja vašega članstva v omenjenem programu. Nato se jih arhivira za predpisano obdobje zastaralnega roka, ki velja za vmesno arhiviranje.

 • Za upravljanje zahtevkov za pravice, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in iz spremenjenega zakona o informatiki in svoboščinah

Podatke, povezane z upravljanjem zahtevkov za pravice, se hrani za celotno obdobje, ki je potrebno za obdelavo zahtevka. Nato se jih arhivira za predpisano obdobje zastaralnega roka, ki velja za vmesno arhiviranje.

 

10. člen Vaše pravice

V skladu z zakonom o informatiki in svoboščinah ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov so vam na voljo naslednje pravice (preberite več):

Svoje pravice lahko uveljavljate:

– prek e-pošte na naslov privacy@hotelbb.com
– po pošti na naslov
DPO Casper BidCo
HAAS AVOCATS
32 Rue de la Boétie
75008 PARIS

in sicer tako, da dokažete svojo istovetnost in upravičen razlog, če je tako zahtevano v skladu z zakonom.

Reklamacijo pa lahko vložite tudi pri nadzornih organih, tj. CNIL (Nacionalni komisiji za informatiko in svoboščine) ali drugem pristojnem organu.

 

11. člen Podatki glede povezave in piškotki

V praksi nam tehnični piškotki omogočajo, da vas lahko identificiramo in opredelimo, da lahko pospešimo vaše brskanje po naši spletni strani in v naših aplikacijah in da vam lahko omogočimo dostop do različnih funkcionalnosti, ki so dostopne na spletnih straneh ali v aplikacijah. Tehnični piškotki lahko zbirajo podatke glede značilnosti operacijskega sistema, brskalnika ali naprave (računalnika, tabličnega računalnika ali mobilnega telefona), ki jih uporabljate. Omogočajo nam tudi zbiranje podatkov, povezanih z vašo lokacijo (tj. IP-naslov).

Seznam piškotkov, njihovih namenov in obdobij hrambe je na voljo na tej povezavi.

Privzeto z nadaljevanjem vašega brskanja na naši spletni strani ali z uporabo naših aplikacij soglašate z uporabo omenjenih piškotkov. Kljub temu pa lahko kadar koli konfigurirate parametre svojega spletnega brskalnika, in sicer za:

 • sprejemanje ali zavračanje piškotkov, ki se nahajajo na naši spletni strani ali v naših aplikacijah
 • sistematično zavračanje vseh piškotkov
 • zahtevo, da se vas zaprosi za podajo soglasja za vsako vrsto piškotkov, na katere naletite med brskanjem po spletu.

Za to enostavno odprite brskalnik in sledite navodilom. Primeri:

✔ Z brskalnikom Internet Explorer™: meni Orodja ► Internetne možnosti ► Zavihek Zasebnost

Pritisnite gumb »Napredno« in pojavilo se bo okno »Napredni parametri zasebnosti«. Nato obkljukajte okvirček »Spreglej avtomatsko upravljanje piškotkov« ter izberite možnost »Zavrni« v stolpcu »Piškotki tretjih oseb«.
 

✔ Z brskalnikom Firefox™: meni Orodja ► Možnosti ► Zavihek Zasebnost

Preglejte parametre menija »Pravila za shranjevanje« o »Uporabi po meri prilagojene parametre za zgodovino«. Nato odznačite polje »Sprejmi piškotke tretjih oseb«.
 

✔ Z brskalnikom Chrome™: Meni ►Parametri ►Prikaži napredne parametre (možnost se nahaja na dnu strani).

Nato je treba klikniti gumb »Parametri vsebine« in obkljukati polje »Blokiraj piškotke in podatke strani tretjih oseb« ter klikniti možnost »OK«, če želite potrditi svojo izbiro.
 

✔ Z brskalnikom Safari™ : Safari (logotip Parametri) ► Preference ► Varnost ► Prikaži piškotke ► Izberite želene možnosti
 

✔ Z brskalnikom Opera™: meni Orodja ► Preference ► Zavihek Napredno ► Rubrika Piškotki ► Uredi piškotke ► Izberite želene možnosti
 

Pokazalo pa se vam bo obvestilo, da boste v primeru, da blokirate tehnične in funkcionalne piškotke, morda videli spremenjeno različico svojega brskanja, naše strani ali naših aplikacij.

Za vse piškotke, ki niso strogo tehnične narave, smo pripravili Listino o upravljanju piškotkov, kjer vas čakajo podrobnejše informacije glede njihove uporabe.

 

12. člen Družabna omrežja

Ko brskate po naši spletni strani ali v naših aplikacijah, lahko kliknete ikone, ki so namenjene družabnim omrežjem Twitter, Facebook in LinkedIn.

S pomočjo družabnih omrežij izboljšujemo prijaznost naše spletne strani in naših aplikacij do uporabnika, pomagajo pa nam tudi pri promociji spletnih strani in aplikacij s pomočjo deljenja.

Če uporabite omenjene gumbe, lahko dostopamo do osebnih informacij, ki ste jih označili kot javno dostopne in ki so na voljo v vašem profilu na družabem omrežju Twitter, Facebook in LinkedIn. Vendar pa ne ustvarjamo in tudi ne uporabljamo kakršne koli neodvisne podatkovne zbirke za družabna omrežja Twitter, Facebook in LinkedIn, poleg tega pa na ta način tudi ne izkoriščamo nikakršnih podatkov, povezanih z vašim zasebnim življenjem.

Da bi tretjim osebam omejili dostop do vaših osebnih informacij, ki jih delite prek Facebook-a, LinkedIn-a ali Twitter-ja, preglejte parametre svojih profilov in/ali naravo svojih objav v temu namenjenih zavihkih na družabnih omrežjih ter omejite občinstvo, ki jih lahko vidi.

 

13. člen Varnost

V odnosu do varnosti in zaupnosti vaših podatkov družba Casper BidCo spoštuje Splošno uredbo o varstvu podatkov ter zakon o informatiki in svoboščinah.
Izvajamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki nam omogočajo zagotavljanje varnosti naše obdelave osebnih podatkov ter zaupnosti podatkov, ki jih obdelujemo.

V ta namen upoštevamo vse uporabne varnostne ukrepe glede narave podatkov in tveganj, ki jih predstavlja obdelava, da bi zagotovili njihovo varnost ter preprečili, da bi se podatke izkrivilo ali poškodovalo ali da bi do njih dostopale tretje nepooblaščene osebe (fizična zaščita prostorov, postopki za identifikacijo oseb, ki dostopajo do podatkov, z osebnim in varovanim dostopom prek zaupnih identifikatorjev in gesel, varovanega protokola https, vodenjem dnevnika dogodkov in sledljivost povezav, šifriranje določenih podatkov, standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), itd.