Menu opener
NazajYour stayIzberite datume, da vidite razpoložljivostChange datesSelect rooms and travelersZapri
Izberite datume, da vidite razpoložljivost
Izpolnite polje Cilj
Predloga ni na voljo
Dovolite geolokacijo v nastavitvah brskalnika ali vnesite cilj
Izberite obdobje, krajše od 21 dni
Izberite poznejši datum

Izberite obdobje, krajše od 21 dniIzberite poznejši datum

Od
Do
Koda podjetja
Za potnike s poslovno pogodbo
 • Cilj
 • FromDo
  FromDo
 • 1 soba, 1 odrasli
 • 1 soba, 1 oseba

Pogoji in določila uporabe spletne strani www.hotelbb.com in mobilnih aplikacij B&B HOTELS

Člen 1: Družba

Spletno stran objavlja družba Casper BidCo, katere informacije lahko najdete tukaj. 
 

Člen 2: Terminologija

 • Platforma: nanaša se na osrednji sistem spletnih rezervacij, ki ga upravlja Casper BidCo na spletni strani
 • Storitve: storitve, ki jih ponujajo B&B HOTELS na svoji spletni strani in v istoimenskih mobilnih aplikacijah. 
 • Spletna stran: nanaša se na spletno stran Casper BidCo, do katere lahko dostopate zlasti na www.hotel-bb.com in v mobilnih aplikacijah.
 • Uporabniki: nanaša se na vsakega uporabnika, ki je navedel osebne podatke na obrazcu za registracijo na spletni strani in uporablja storitve spletne strani po prejemu potrditvenega e-poštnega sporočila, ki dokončno potrjuje njegov račun Hotels.com.
   

Člen 3: Namen in področje uporabe

Ti splošni pogoji in določila uporabe (»pogoji uporabe«) določajo pravni okvir, ki ureja dostop do in uporabo spletne strani in mobilnih aplikacij (»spletna stran«). 

Ti pogoji uporabe so v francoščini in so namenjeni izključno uporabi družbe Casper Bidco in vseh uporabnikov, ki želijo dostopati do spletne strani in/ali uporabljati storitve.

Dostop do spletne strani in njena uporaba sta pogojena s sprejetjem teh pogojev uporabe, ki jih je mogoče kadar koli spremeniti. 

O kakršnih koli spremembah boste obveščeni s posebnimi obvestili, objavljenimi na spletni strani.

Z dostopom do spletne strani ali njeno uporabo se strinjate, da boste upoštevali te pogoje uporabe in vse spremembe, ki veljajo med vašo sejo. Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate, ne dostopajte do spletne strani in je ne uporabljajte.

Vsaka uporaba storitev v celoti temelji na upoštevanju teh splošnih pogojev uporabe, pa tudi na Politika varovanja zasebnosti.
 

Člen 4: Storitve, ki jih ponuja spletna stran in mobilne aplikacije

Spletna stran in mobilne aplikacije vam omogočajo, da prek ene same spletne vstopne točke dostopate do svojih preteklih in prihodnjih rezervacij, rezervirate sobo v katerem koli od hotelov B&B in zagotavljate ocene, povratne informacije in komentarje v zvezi z vašim bivanjem v B&B HOTELS. Vse ponudbe, pogoji rezervacije in pogodbe, ki se nanašajo na določen hotel B&B, so vam na voljo in jih mora sprejeti upravljavec ustreznega hotela B&B (v nadaljnjem besedilu: upravljavci) v skladu z veljavnimi pogoji in določili uporabe hotelov B&B. Upravljavci so navedeni v veljavnih splošnih prodajnih pogojih. Če se med določbami teh pogojev storitve in določbami veljavnih splošnih prodajnih pogojev pokaže protislovje ali dvoumnost, prevladajo določbe splošnih prodajnih pogojev.

Spletna stran in mobilne aplikacije omogočajo tudi naročnino na program zvestobe, ki ga ponuja naša platforma.
 

Člen 5: Registracija

Če želite dostopati do spletne strani ali nekaterih storitev in jih uporabljati, se boste morali registrirati na spletni strani in/ali za zadevno storitev. Po potrebi sledite navodilom na zaslonu.
Z uporabo spletne strani priznavate, da:

 • lahko izpolnjujete te pogoje uporabe; in
 • ste starejši od 18 let ali ste polnoletni v državi, v kateri živite ali katere državljan ste.

Gesla so vam lahko dana za dokončanje ustvarjanja vašega računa ali za dostop do določenih storitev na spletni strani. Odgovorni ste za varovanje zaupnosti svojega gesla in se šteje za avtorja kakršnega koli dostopa do spletne strani, ki vključuje vnos navedenega gesla.
 

Člen 6: Varstvo podatkov

Za ustvarjanje uporabniškega računa je zbiranje informacij ob registraciji na spletni strani nujno in obvezno. 

Od uporabnika se ob rezervaciji hotelske sobe ali prijavi v program zvestobe zahtevajo osebni podatki.

Pri uporabi mobilnih aplikacij se zbirajo tudi podatki o geolokaciji, da se ponudijo prilagojene storitve.

Ti podatki se obdelujejo v skladu z Zakonom št. 78-17 z dne 6. januarja o informacijski tehnologiji, datotekah in svoboščinah ter Uredbo št. 2016-679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov.

Uporabnik ima trajno pravico dostopa, spreminjanja, popravljanja, ugovora, prenosa in omejitve obdelave informacij, ki se nanašajo nanj.

Ta pravica se lahko uveljavlja pod pogoji, določenimi v naši Politiki varovanja zasebnosti.
 

Člen 7: Vaše pravice 

Založnik spletne strani vam podeli osebno, neizključno, neprenosljivo, brezplačno licenco za dostop do strani in njene vsebine v skladu s temi pogoji uporabe za vašo osebno, nekomercialno uporabo.

Ne smete (i) reproducirati, prikazovati, izvleči, prilagajati in/ali prevajati spletne strani in/ali njene vsebine ali katerega koli dela njene vsebine, razen kot je dovoljeno v teh pogojih uporabe; (ii) dajati na voljo tretjim osebam, neposredno ali posredno, spletno stran in/ali njeno vsebino ali kateri koli del njene vsebine; (iii) izvleči ali ponovno uporabi vsebino spletne strani ali katerega koli dela njene vsebine, v celoti ali delno, v kateri koli obliki ali na katerem koli mediju; (iv) se izogniti kakršnim koli ukrepom zaščite ali omejitve dostopa, ki veljajo za spletno stran in/ali njeno vsebino ali kateri koli del njene vsebine.

Za kakršno koli uporabo spletne strani in/ali njene vsebine ali katerega koli dela vsebine zunaj zgoraj opredeljenega okvira, vključno med drugim v komercialne namene, morate predhodno pridobiti pisno soglasje založnika spletnega mesta. Prepovedana je uporaba strani in/ali njene vsebine ali katerega koli dela njene vsebine na nezakonit, goljufiv, nesprejemljiv ali neprimeren način. Za uporabo spletne strani in/ali njene vsebine v celoti ali delno ne smete uporabljati avtomatiziranih sredstev, vključno (med drugim) z integriranimi zbirkami podatkov.
 

Člen 8: Pravice, ki jih podelite vi

Z nalaganjem in objavljanjem vsebin na spletni strani založniku spletne strani in njegovim povezanim podjetjem podeljujete neizključno, nepreklicno, prenosljivo in brezplačno pravico do razmnoževanja, izvajanja, prilagajanja in prevajanja vaše vsebine, ki med drugim brez omejitve vključuje: (i) kopiranje vaše vsebine s kakršnimi koli znanimi ali neznanimi sredstvi, na primer s fizičnimi (papirnatimi), elektronskimi, digitalnimi (vključno s spletnimi); (ii) prikazovanje ali objavo vaše vsebine na spletni strani ali v katerem koli drugem mediju, ki je znan ali neznan, vendar ni omejen na primere kot so fizični (papirnati), elektronski, digitalni (vključno s spletnim) in kateri koli drug medij za razširjanje; (iii) prilagoditev vaše vsebine, ki neomejeno vključuje pravico do spreminjanja, urejanja, vključevanja vaše vsebine, v celoti ali delno, v druga dela in/ali ustvarjanje izpeljanih del; in (iv) prevod vaše vsebine v kateri koli jezik ali obliko. Te pravice se podeljujejo po vsem svetu za najdaljši čas zaščitnih pravic intelektualne lastnine, ki ga določa veljavna zakonodaja in za kateri koli cilj, vključno in brez omejitev za namene informiranja, komuniciranja, trženja in obveščanja javnosti.

Strinjate se, da ne smete nalagati ali objavljati vsebin, za katere veljajo pravice intelektualne lastnine tretje osebe, poslovna skrivnost ali katera koli lastninska pravica tretje osebe, razen če ste imetnik teh pravic ali če imate dovoljenje imetnik zakonskih pravic ali vsebine, ki se po veljavnih zakonih in predpisih šteje za nezakonito, vključno in brez omejitev z vsebino, ki je (i) obrekljiva ali klevetniška, (ii) upravičuje ali se nanaša na zločine proti človeštvu, (iii) spodbuja sovraštvo na podlagi narodnosti, spola, spolne usmerjenosti ali prizadetosti ali spodbujajo otroško pornografijo, (iv) povzročajo ali spodbujajo teroristična dejanja ali (v) spodbujajo kakršno koli vrsto nasilja, vključno z nasiljem nad ženskami.

Na splošno in glede na namen spletne strani se strinjate, da se vedno vedete etično do vsebine, ki jo naložite ali objavite na spletni strani.
 

Člen 9: Intelektualna lastnina

Vse pravice, naslovi in interesi na spletni strani in do nje, njena vsebina, značilnosti, grafika, baza podatkov, podatki in na splošno vse informacije, ki jih vsebuje, vključno, vendar brez omejitev na vse blagovne znamke, avtorske pravice, logotipe, trgovska imena, ilustracije, slike, zasnove, so izključna in absolutna last založnika spletne strani in/ali njegovih dajalcev licence.

Vsako popolno ali delno razmnoževanje te vsebine je strogo prepovedano in verjetno predstavlja kaznivo dejanje ponarejanja.
 

Člen 10: Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki

Spletno mesto vključuje vsebino, ki so jo ustvarili uporabniki, vključno z vami. Vsebina, ki so jo ustvarili uporabniki, lahko brez omejitev vključuje ocene, pričevanja, komentarje in vse druge informacije, povezane s to vsebino. Vsebina, ki so jo ustvarili uporabniki, ne odraža naših mnenj. Mnenja in druge izjave uporabnikov so samo njihova. Ustrezni uporabniki so izključno odgovorni za vsebino, ki so jo ustvarili. Založnik spletne strani ali njegove podružnice ne zagotavljajo in ne potrjujejo njene natančnosti, celovitosti in zanesljivosti. Za svojo vsebino prevzemate polno odgovornost in lahko odgovarjate za njeno vsebino v vseh pogledih.
 

Člen 11: Odgovornost

Založnik spletne strani se po najboljših močeh trudi, da bi bila spletna stran vedno na voljo, vendar ne more zagotoviti, da bo spletna stran stalno na voljo ali brez napak. Pridržujemo si pravico do spremembe ali začasne ali trajne ukinitve, dostopa do spletne strani (ali katerega koli njegovega dela) kadar koli in občasno, z ali brez obvestila. Strinjate se, da vam izdajatelj spletne strani ne bo odgovarjal za kakršno koli spremembo, začasno ustavitev ali prekinitev. Če ni drugače izrecno dogovorjeno v veljavnih pogojih in določilih, se spletna stran in njena vsebina zagotavljata »kakršna je« in »kolikor je na voljo«. Založnik spletne strani ne jamči ali zastopa stališča, da na spletni strani in njeni vsebini ni napak in pomanjkljivosti ali da je vsebina natančna, tekoča in zanesljiva. 

Založnik spletne strani si pridržuje pravico, da popravi morebitne napake ali opustitve in spremeni spletno stran. Založnik spletne strani sicer sprejema razumne ukrepe za preprečevanje vnosa virusov ali zlonamerne programske opreme, vendar ne jamči, da na spletni strani ali vsebini, ki jo je mogoče prenesti s spletne strani, ni takšne uničujoče programske opreme. Založnik spletne strani ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo povzroči taka programska oprema. Poleg tega založnik spletne strani ne more biti odgovoren za nobeno vsebino, ki so jo ustvarili uporabniki.

Založnik spletne strani pa si bo po najboljših močeh prizadeval za takojšnjo odstranitev vsebine, ki so jo ustvarili uporabniki, ki krši te pogoje uporabe, potem ko je bil seznanjen s situacijo, vključno s poročilom uporabnika spletne strani, ki ga lahko pošljete prek kontaktnega obrazca. Odgovorni boste za kakršno koli izgubo, ki jo lahko utrpi založnik spletne strani in/ali katere koli povezane družbe zaradi kršitve teh pogojev uporabe. Strinjate se, da boste uredniku spletne strani in/ali njegovim povezanim podjetjem poravnali škodo in prevzeli odgovornost za vse izgube, odhodke, škodo in stroške, ki so posledica kršitve teh pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje.

Založnik spletnega mesta ne upravlja vsebine, ki so jo ustvarili uporabniki. Vendar si založnik strani pridržuje pravico do pregleda dejavnosti računa in če zazna vašo kakršno koli nezakonito, goljufivo, nesprejemljivo, neprimerno ali avtomatizirano uporabo spletne strani in/ali njene vsebine ali katerega koli dela njene vsebine, ali če kršite te pogoje uporabe ali opravljate kakršne koli dejavnosti, ki škodijo nam ali našim uporabnikom, si pridržujemo pravico, da začasno ustavimo ali ukinemo vaš dostop do spletne strani in/ali izbrišemo vaš račun brez obvestila in brez poseganja v vaše druge pravice.
 

Člen 12: Povezave do spletnih strani/ponudb tretjih oseb

Spletno mesto lahko vključuje hiperpovezave, ki uporabnika preusmerijo na spletne strani ali ponudbe tretjih oseb. Ta spletna mesta in ponudbe so omenjene le kot vodilo. Ne odgovarjamo (i) za dostopnost teh spletnih strani ali poslov tretjih oseb niti (ii) za natančnost ali zanesljivost njihove vsebine. Če izrecno ne določimo drugače, ne podpiramo teh spletnih strani ali poslov tretjih oseb ali njihove vsebine.
 

Člen 13: Varovanje zasebnosti

Ko dostopate do spletne strani in jo uporabljate v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke (kot so vaše ime, datum rojstva, e-poštni naslov, podrobnosti rezervacije itd.), ki ste jih posredovali ali ki so ustvarjeni kot rezultat vašega dostopa in uporabe spletne strani. Za več podrobnosti o tem, kako zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, glejte našo politiko varovanja zasebnosti, ki je na voljo tukaj.
 

 Člen 14: Ločevanje, opustitev

Določbe teh pogojev storitve je mogoče ločiti. Če katera od teh določb postane neveljavna, nezakonita ali neuporabna (v celoti ali delno), se po potrebi odstrani in črta, preostale določbe pa se še naprej uporabljajo. Vaša neizpolnitev ali uveljavljanje katere koli pravice ali določbe teh pogojev uporabe ali neizvajanje ali uveljavitev katere koli pravice ali določbe teh pogojev uporabe založnika spletne strani ne pomeni odpovedi tej pravici ali določbi.
 

Člen 15: Veljavno pravo

Te pogoje storitve ureja francoska zakonodaja. Če v veljavni zakonski določbi, ki velja za vas, ni določeno drugače, je za vsak spor v zvezi z veljavnostjo, izvajanjem in učinkovitostjo teh pogojev storitve izključno pristojno sodišče v Parizu (Francija), pri čemer je mogoče vložiti pritožbo na katero koli drugo pristojno sodišče.