Menu opener
BackYour stayVálassza ki dátumát, hogy láthassa az elérhetőségeketChange datesSelect rooms and travelersClose
Válassza ki dátumát, hogy láthassa az elérhetőségeket
Kérjük, töltse ki a Célállomás mezőt
Nincs találat
Engedélyezze a helymeghatározást böngészője beállításaiban vagy írja be a keresett helyszínt
Kérjük, hogy 21 naposnál rövidebb időtartamot válasszon
Későbbi dátum kiválasztása

Kérjük, hogy 21 naposnál rövidebb időtartamot válasszonKésőbbi dátum kiválasztása

Érkezés napja
Távozás napja
Üzleti kód
Üzleti útra vonatkozó szerződéssel utazók számára
 • Célállomás
 • FromEddig
  FromEddig
 • 1 szoba, 1 felnőtt
 • 1 szoba, 1 személy

A www.hotelbb.com weboldal és a B&B HOTELS mobilalkalmazás felhasználási feltételei

1. cikkely: A Vállalat

A weboldal üzemeltetője a Casper BidCo, melynek adatai itt találhatóak. 
 

2. cikkely: Terminológia

 • Platform: a Casper BidCo által a Webhelyen működtetett központi foglalórendszerre utal.
 • Szolgáltatások: a B&B HOTELS által a vállalat weboldalán és az azonos nevű mobilalkalmazásban kínált szolgáltatásokra vonatkozik. 
 • Webhely: a Casper BidCo weboldalára utal, amely a www.hotel-bb.com címen és a mobilalkalmazásban érhető el.
 • Felhasználók: azokra a felhasználókra utal, akik Személyes adataikat megadták a Webhelyen történő regisztráció során, és akik az Oldal kínálta Szolgáltatásokat igénybe veszik, miután megkapták a Hotels.com felhasználói fiókjuk létrehozását megerősítő e-mailt.
   

3. cikkely: Az alkalmazás célja és hatálya

Ezek az Általános Felhasználási Feltételek (Felhasználási Feltételek) meghatározzák a webhelyhez és a mobilalkalmazásokhoz való hozzáférést és az azok használatát szabályozó jogi keretet (a Webhely). 

Ezek a Felhasználási Feltételek francia nyelven íródtak, és kizárólag a Casper Bidco és a Webhelyhez hozzáférni és/vagy a Szolgáltatásokat használni kívánó bármely felhasználó között alkalmazandók.

A Webhelyhez való hozzáférés és annak használata a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásához kötött, amelyek bármikor módosíthatók. 

Az esetleges változtatásokról a Webhelyen közzétett különleges értesítésekből tájékozódhat.

Webhelyünk meglátogatásával vagy használatával Ön beleegyezik, hogy betartja a jelen Felhasználási Feltételeket és az Ön munkamenete alatt érvényben lévő módosításokat. Ha nem ért egyet a Felhasználási Feltételekkel, tekintsen el a Webhely megnyitásától és használatától!

A Szolgáltatások bármilyen használata a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi szabályzat teljes körű alkalmazásával jár.
 

4. cikkely: A Webhelyen és Mobilalkalmazásban kínált szolgáltatások

A webhely és a mobilalkalmazások lehetővé teszik, hogy egyetlen online belépési ponton keresztül hozzáférjen korábbi és jövőbeli foglalásaihoz, szobát foglaljon a B&B HOTELS bármelyik szállodájába, valamint véleményeket, visszajelzéseket és megjegyzéseket hagyjon a B&B HOTELS szállodáiban való tartózkodásával kapcsolatban. A B&B HOTELS egy adott tagjára vonatkozó minden ajánlatot, foglalási feltételt és szerződést az adott B&B HOTELS-egység üzemeltetőjétől („Üzemeltetők”) kell elfogadnia, az adott egység vonatkozó Általános Szerződési Feltételeivel összhangban. Az Üzemeltetők a vonatkozó Általános Értékesítési Feltételekben találhatók meg. Amennyiben ellentmondás vagy kétértelműség merülne fel a jelen Felhasználási Feltételek és az alkalmazandó Általános Értékesítési Feltételek rendelkezései között, az Általános Értékesítési Feltételek rendelkezései elsőbbséget élveznek.

A weboldal és a mobilalkalmazás a platformunkon működtetett hűségprogramba történő belépésre is lehetőséget teremt.
 

5. cikkely: Regisztráció

A Webhely meglátogatása, valamint bizonyos Szolgáltatások használata érdekében szükség lehet arra, hogy regisztráljon a Webhelyen és/vagy az illető Szolgáltatásokra. Ahol szükséges, kérjük, kövesse a képernyőn látható utasításokat!
A Webhely használatával elfogadja, hogy:

 • betartja az itt ismertetett Felhasználási Feltételeket; valamint
 • elmúlt 18 éves, vagy elérte a nagykorúságot abban az országban, ahol él, vagy amelynek állampolgára.

Felhasználói fiók létrehozásához vagy a Webhely bizonyos Szolgáltatásainak használatához jelszóra lehet szüksége. Jelszava bizalmas adatként történő kezelése saját felelőssége, és Önt kell tekinteni a Webhelyhez való minden olyan hozzáférés szerzőjének, amely az említett jelszó megadásával jár.
 

6. cikkely: Adatvédelem

A Felhasználói fiók létrehozásához a regisztráció során szükséges és kötelező az adatgyűjtés. 

Hotelszoba foglalásakor vagy a hűségprogramhoz való csatlakozáskor a Felhasználónak személyes adatokat kell megadnia.

A mobilalkalmazás használata során helyadatokat is gyűjtünk annak érdekében, hogy személyre szabott Szolgáltatásokat kínálhassunk.

Az adatok feldolgozása az informatikáról, a fájlokról és a szabadságjogokról szóló, január 6-i 78-17. sz. törvénynek, valamint az egyének védelmére irányuló, a személyes adatok feldolgozására és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó, 2016. április 27-i 2016-679. sz. rendeletnek megfelelően történik.

A Felhasználónak állandó hozzáférési, módosítási, helyesbítési, tiltakozási, továbbítási és korlátozási joga van a rá vonatkozó információk feldolgozását illetően.

Ezt a jogot az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint gyakorolhatja.
 

7. cikkely: Az Ön jogai 

A Webhely létrehozója személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes engedélyt ad Önnek a Webhely látogatásához és használatához a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, személyes, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából.

Ön nem jogosult (i) reprodukálni, megjeleníteni, kivonatolni, adaptálni és/vagy lefordítani a Webhelyet és/vagy annak tartalmát vagy annak bármely részét, kivéve a jelen Felhasználási Feltételek által engedélyezett módon; (ii) a Webhelyet és/vagy annak tartalmát vagy annak bármely részét közvetlenül vagy közvetve harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni; (iii) a Webhely tartalmát vagy annak bármely részét részben vagy egészben, bármilyen formátumban vagy bármilyen adathordozón kivonatolni vagy újra felhasználni; (iv) kijátszani a Webhelyre és/vagy annak tartalmára vagy annak bármely részére vonatkozó védelmi vagy hozzáférést korlátozó intézkedéseket.

A Webhely és/vagy annak tartalmának vagy bármely részének a fent meghatározott kereteken kívüli felhasználásához, beleértve többek között a kereskedelmi célú felhasználást is a Webhely tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Tilos a Webhelyet és/vagy annak tartalmát vagy annak bármely részét illegális, tisztességtelen, elfogadhatatlan vagy nem megfelelő módon használni. A Webhely és/vagy annak tartalmának teljes vagy részleges használata során tilos az automatizált eszközök használata, beleértve (többek között) az integrált adatbázisokat is.
 

8. cikkely: Az Ön által biztosított jogok

Tartalmának a Webhelyre történő feltöltésével és közzétételével Ön a Webhely tulajdonosának és annak kapcsolt vállalkozásainak nem kizárólagos, visszavonhatatlan, átruházható, jogdíjmentes jogot biztosít az Öntől kapott tartalom reprodukálására, előadására, adaptálására és lefordítására, amely magában foglalja az alábbiakat (korlátozás nélkül): (i) az Ön tartalmának bármilyen ismert vagy ismeretlen eszközzel történő másolását, többek között, de nem kizárólagosan fizikai (papír), elektronikus, digitális (például online) formában; (ii) az Ön tartalmának megjelenítését vagy közzétételét a Webhelyen vagy bármely más ismert vagy ismeretlen médiumban, többek között, de nem kizárólagosan, fizikai (papír), elektronikus, digitális (például online) formában és bármely más terjesztési médiumban; (iii) az Ön tartalmának adaptálása, amely korlátozás nélkül magában foglalja az Ön tartalmának egészben vagy részben történő módosítására, szerkesztésére, más művekbe való beépítésére és/vagy származékos művek létrehozására vonatkozó jogot; és (iv) az Ön tartalmának bármilyen nyelvre vagy formátumra történő lefordítása. Ezek a jogok világszerte biztosítottak a szellemi tulajdonjogoknak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott maximális védelmi idejére és bármilyen célra, beleértve - korlátozás nélkül - a tájékoztatási, kommunikációs, marketing- és reklámcélokat is.

Ön elfogadja, hogy nem tölthet fel vagy tehet közzé olyan tartalmat, amely harmadik fél szellemi tulajdonjogának, üzleti titkának vagy harmadik fél tulajdonjogának tárgyát képezi, kivéve, ha Ön ezen jogok jogosultja, vagy a jogtulajdonos engedélyével rendelkezik, illetve olyan tartalmat, amely a vonatkozó törvények és rendeletek szerint illegálisnak minősül, beleértve, korlátozás nélkül, minden olyan tartalmat, amely (i) rágalmazó vagy becsületsértő, (ii) az emberiség elleni bűncselekményeket igazol vagy azokhoz kapcsolódik, (iii) etnikai, nemi, szexuális irányultság vagy fogyatékosság alapján gyűlöletre uszít, vagy gyermekpornográfiára buzdít, (iv) terrorcselekményekre ad okot vagy azokat támogatja, vagy (v) bármilyen típusú erőszakra buzdít, beleértve a nők elleni erőszakot is.

Általánosságban és a Webhely céljára való tekintettel vállalja, hogy mindig etikusan viselkedik a Webhelyre feltöltött vagy közzétett tartalmakkal kapcsolatban.
 

9. cikkely: Szellemi tulajdon

A Webhelyhez, annak tartalmához, funkcióihoz, grafikáihoz, adatbázisához, adataihoz és általában az abban foglalt bármely információhoz fűződő minden jog, jogcím és érdek, beleértve, de nem kizárólagosan, minden védjegyet, szerzői jogot, logót, kereskedelmi nevet, illusztrációt, képet, dizájnt, a Webhely tulajdonosának és/vagy licenciaadóinak kizárólagos és abszolút tulajdonát képezi.

A tartalom teljes vagy részleges reprodukálása szigorúan tilos, és valószínűsíthetően hamisításnak minősül.
 

10. cikkely: Felhasználó által létrehozott tartalom

A Webhely olyan tartalmat is tárol, amelyet a Felhasználók - beleértve Önt is - hoznak létre (UGC). Az UGC lehet (korlátozás nélkül) vélemény, ajánlás, megjegyzés és bármilyen más, az adott tartalommal kapcsolatos információ. Az UGC tartalmak nem a mi álláspontunkat tükrözi. A Felhasználók véleményei és megjegyzései kizárólag tőlük származnak. Az UGC típusú tartalomért kizárólag az azokat létrehozó Felhasználók a felelősek. A pontosságot, teljességet és megbízhatóságot sem a Webhely üzemeltetője, sem kapcsolt vállalkozásai nem garantálják és nem támogatják. Ön teljes felelősséget vállal saját tartalmáért, és azért minden tekintetben felelősségre vonható.
 

11. cikkely: Felelősség

A Webhely üzemeltetője minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Webhely mindenkor elérhető legyen, de nem tudja garantálni, hogy a Webhely folyamatosan elérhető vagy hibamentes lesz. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és időről időre, értesítéssel vagy anélkül, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk vagy megszüntessük a Webhelyhez (vagy annak bármely részéhez) való hozzáférést. Ön elfogadja, hogy a Webhely tulajdonosát nem vonhatja felelősségre az ilyen módosításokért, felfüggesztésekért vagy megszakításokért. Hacsak a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kifejezetten másként nem rendelkezik, a Webhely és annak tartalma „ahogy van" és „ahogy elérhető" alapon használható. A Webhely üzemeltetője nem garantálja és nem állítja, hogy a Webhely és annak tartalma mentes a hibáktól és tévedésektől, illetve pontos, naprakész és megbízható. 

A Webhely üzemeltetője fenntartja a jogot a hibák vagy hiányosságok kijavítására és a Webhely módosítására. Bár a Webhely üzemeltetője észszerű lépéseket tesz a vírusok vagy rosszindulatú szoftverek megjelenésének megakadályozására, nem garantálja, hogy a Webhely vagy a Webhelyről letölthető tartalom mentes az ilyen káros szoftverektől. A Webhely üzemeltetője nem tehető felelőssé az ilyen szoftverek által okozott károkért vagy sérülésekért. Mindezen túl a Webhely üzemeltetője nem tehető felelőssé semmilyen felhasználói tartalomért.

A Webhely üzemeltetője azonban minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy haladéktalanul eltávolítson minden olyan felhasználói tartalmat, amely sérti ezeket a Felhasználási Feltételeket, miután tudomást szerzett a helyzetről, például felhasználói bejelentés alapján, melyre a kapcsolatfelvételi űrlap nyújt lehetőséget. Ön a felelős minden olyan veszteségért, amelyet a Webhely üzemeltetője és/vagy bármely társvállalat a jelen Felhasználási Feltételek megsértése miatt szenvedhet el. Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Webhely szerkesztőjét és/vagy annak kapcsolt vállalkozásait minden veszteség, kiadás, kár és költség alól, amely a jelen Felhasználási Feltételek vagy az alkalmazandó jogszabályok megsértéséből ered.

A Webhely üzemeltetője nem moderálja a felhasználói tartalmakat. A Webhely üzemeltetője ugyanakkor fenntartja magának a jogot a fióktevékenységek felülvizsgálatára, és amennyiben a Webhely és/vagy annak tartalmának vagy bármely részének az Ön által történő illegális, tisztességtelen, elfogadhatatlan, nem megfelelő vagy automatizált használata észlelhető, vagy ha Ön megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket, illetve olyan tevékenységet folytat, amely számunkra vagy felhasználóink számára káros, fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük a Webhelyhez való hozzáférését, és/vagy töröljük fiókját az Ön értesítése és egyéb jogainak sérelme nélkül.
 

12. cikkely Harmadik fél weboldalaira/ajánlataira mutató hivatkozások

A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek a felhasználót harmadik fél weboldalaira vagy ajánlataira irányítják át. Ezek a weboldalak és ajánlatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Nem vállalunk felelősséget (i) ezen harmadik féltől származó webhelyek vagy ajánlatok elérhetőségéért, sem (ii) azok tartalmának pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Hacsak kifejezetten másként nem fogalmazunk, nem támogatjuk ezeket a harmadik féltől származó weboldalakat vagy ajánlatokat, illetve azok tartalmát.
 

13. cikkely: Személyes adatok védelme

Amikor Ön meglátogatja és használja a Webhelyet, a törvény által megengedett mértékben gyűjtjük és feldolgozzuk az Ön által megadott információt (például neve, születési dátuma, e-mail-címe, foglalási adatai stb.), illetve a Webhely megnyitása és használata során keletkezett személyes adatokat. Személyes adatainak gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos további részletekért tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat, amely itt érhető el.
 

 14. cikkely: Szétválasztás, jogfenntartás

A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései elválaszthatók. Ha e rendelkezések bármelyike érvénytelenné, jogellenessé vagy alkalmazhatatlanná válik (részben vagy egészben), azt szükség szerint el kell távolítani és törölni kell, míg a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényben maradnak. Ha Ön nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen Felhasználási Feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, illetve ha a Webhely üzemeltetője nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen Felhasználási Feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást.
 

15. cikkely: Alkalmazandó jog

A jelen Szolgáltatási Feltételekre nézve a francia jog az irányadó. Hacsak az Önre vonatkozó hatályos kötelező jogi rendelkezés másként nem rendelkezik, a jelen Szolgáltatási feltételek érvényességével, végrehajtásával és teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita a párizsi (Franciaország) bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, fenntartva azonban minden jogot arra, hogy bármely más illetékes bírósághoz beadványt nyújtson be.