Menu opener
BackYour stayVálassza ki dátumát, hogy láthassa az elérhetőségeketChange datesSelect rooms and travelersClose
Válassza ki dátumát, hogy láthassa az elérhetőségeket
Kérjük, töltse ki a Célállomás mezőt
Nincs találat
Engedélyezze a helymeghatározást böngészője beállításaiban vagy írja be a keresett helyszínt
Kérjük, hogy 21 naposnál rövidebb időtartamot válasszon
Későbbi dátum kiválasztása

Kérjük, hogy 21 naposnál rövidebb időtartamot válasszonKésőbbi dátum kiválasztása

Érkezés napja
Távozás napja
Üzleti kód
Üzleti útra vonatkozó szerződéssel utazók számára
 • Célállomás
 • FromEddig
  FromEddig
 • 1 szoba, 1 felnőtt
 • 1 szoba, 1 személy

Általános szerződési feltételek - B&B HOTELS CLUB Hűségprogram

A szerződés tárgya

A B&B Hotels lehetőséget kínál ügyfeleinek, hogy csatlakozzanak a B&B HOTELS CLUB elnevezésű hűségprogramhoz, amely az alábbiakban részletezett kedvezményeket nyújtja a számukra.
Az alábbi általános feltételek meghatározzák a B&B HOTELS CLUB hűségprogramra vonatkozó szabályokat.

A B&B HOTELS CLUB üzemeltetői az adott területtől vagy értékesítési csatornától függően az alábbiak:
Online értékesítés esetén:
B&B HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
E-mail:  Kapcsolatfelvételi űrlap 

Spanyolország esetén:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid
Telefon: +34 902 02 31 20 
E-mail: esp-info@hotelbb.com

Franciaország esetén:
B&B HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest
E-mail:  Kapcsolatfelvételi űrlap 

Olaszország esetén:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano
E-mail: eclubitalia@hotelbb.com

Belgium esetén:
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles
Telefon: +32 2 681 12 20 (Brüsszel)
E-mail: bel-corpo@hotelbb.com

Svájc esetén:
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel / Svájc
Telefon: (41) 615 51 24 24
E-mail: administratif-ch@hotelbb.com

Magyarország területén:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3
Telefon: +36 1 920 6911
E-mail: bb_8001@hotelbb.com

Portugália esetében
CBBHP-HOTELS IN PORTUGAL, S.A.
Rua Vasco da Gama, 5 (2685-244) Portela
Telefon: +351 800 11 04 22
E-mail: prt-info@hotelbb.com

A jelen dokumentum alkalmazásában a fent említett jogalanyok mindegyikére „B&B HOTELS” néven hivatkozunk.
 

1/ Fogalommeghatározások

Ügyfél: bármely személy, aki szobát foglal egy B&B szállodában
Klubtag: minden olyan Ügyfél, aki a regisztráció során elfogadja a B&B HOTELS CLUB program általános feltételeit és befizeti az éves tagdíjat
Érvényes vendégéjszaka: egy B&B szállodában eltöltött éjszaka, amely pontokat jelent a B&B HOTELS CLUB programban, lehetővé téve az Ügyfél számára, hogy egy vagy több utalványt, más néven kupont használjon fel. Csak a közvetlen csatornán keresztül lefoglalt és egy Klubtag által eltöltött vendégéjszakák tekinthetők érvényesnek.
Közvetlen csatorna: A B&B hotelek pultjánál, a B&B Hotels weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül, valamint telefonon vagy e-mailben, közvetlenül a szállodáknál történő értékesítés a programban részt vevő országok B&B hoteljei esetén. A viszonteladón, utazásszervezőn vagy utazási irodán (például Expedia.com, booking.com stb.) keresztül történő értékesítés nem tartozik a Közvetlen csatornához.
Pont: a hűségprogramban használt mértékegység, melyet a 6.5. szakaszban megadott, előre meghatározott kiosztási táblázat alapján írnak jóvá a B&B hotelben töltött érvényes vendégéjszakák vagy egyéb, a pontgyűjtéssel járó vásárlások után.
 

2/ A programhoz való csatlakozás feltételei

2.1/ Ez a program a B&B HOTELS azon Ügyfelei számára van fenntartva, akik Klubtaggá váltak, vagyis elfogadták a program általános feltételeit és befizették az éves tagdíjat. 
Az Ügyfelek a következő módokon csatlakozhatnak a programhoz: 
- egy részt vevő ország egyik B&B hoteljében való ott-tartózkodása során;
- a www.hotel-bb.com weboldalon keresztül;
- a B&B HOTELS mobilalkalmazáson keresztül.

2.2/ A B&B HOTELS CLUB programra bármely nagykorú, vagy a lakóhelye szerinti ország hatályos jogszabályai alapján a jelen általános feltételek aláírására jogosult személy regisztrálhat. A programra való regisztrációhoz érvényes személyes email-cím szükséges. Két Klubtag nem osztozhat egy email-címen.

2.3/ A B&B HOTELS CLUB programban való részvétel éves díj ellenében lehetséges.  

2.4/ A regisztrációt követően a Klubtag e-mailben megkapja személyes azonosító számát. Ez a szám egyedi és kizárólag az adott Klubtag nevéhez van hozzárendelve. A programra való előfizetést sem eladni, sem kölcsönadni nem lehet. A programhoz kapcsolódó kedvezmények és előnyök ezért személyesnek tekintendők, és nem ruházhatók át harmadik félre, kivéve az olyan kuponokat, amelyek átruházhatók harmadik félre. A program által kínált kedvezmények csak azokra a foglalásokra érvényesek, amelyeket a Klubtag saját maga számára intéz. Minden Klubtag csak egy előfizetéssel rendelkezhet.

2.5/ A Klubtagok a www.hotel-bb.com oldalon tekinthetik meg a klubtagsághoz járó fiókjukat. A B&B HOTELS által létrehozott és az interneten vezetett, a B&B szállodákban eltöltött vendégéjszakákról szóló összesítés pontosnak és teljesnek tekintendő, kivéve, ha a Klubtag az utolsó ott-tartózkodása időpontját követő négy héten belül írásban kifogásolja azt. Az összesítés a Klubtag által a B&B HOTELS CLUB program keretében egy B&B szállodában töltött legutóbbi ott-tartózkodás utolsó napját követő 5 munkanapon belül frissül.

2.6/ A Klubtag köteles a hozzáférési azonosítóit személyesen és bizalmasan kezelni, és azokat titokban tartani. A Klubtag vállalja, hogy vigyáz a hozzáférési azonosítóira, beleértve a jelszavát, annak érdekében, hogy harmadik fél ne élhessen vissza velük. 

2.7/ A Klubtag köteles haladéktalanul értesíteni a B&B HOTELS vállalatot telefonon, e-mailben vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, ha a B&B HOTELS CLUB programra való regisztráció során megadott adatai módosultak.

2.8/ A programhoz való csatlakozással a Klubtagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a program működésével és a program által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus üzeneteket (tájékoztató üzenetek, pontegyenleg stb.) kapjanak. 

2.9/ Az előfizetés a program általános feltételeinek elfogadásától és az éves tagdíj befizetésétől számított egy évig érvényes (például a 2019. június 15-én indított előfizetés 2020. június 15-ig érvényes). Annak érdekében, hogy a felhalmozott pontokat ne veszítse el, a Klubtagnak az előfizetés lejárta után harminc napja van arra, hogy a B&B HOTELS CLUB előfizetésének megújítását kérje. Amennyiben a megadott határidőn belül nem újítja meg az előfizetését, a fennmaradó pontok végleg elvesznek.

2.10/ A Klubtag bármikor kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal a www.hotel-bb.com weboldalon elérhető űrlapon keresztül, vagy a „Szerződés tárgya” szakaszban megadott, megfelelő e-mail-címeken és telefonszámokon keresztül, ha segítségre van szüksége a B&B HOTELS CLUB program megfelelő használatához, vagy kérdése van az összegyűjtött pontokkal kapcsolatban.

2.11/ A Klubtag személyes (cím, név stb.) és egyéb adatait közvetlenül frissítheti, illetve módosíthatja a klubtagsághoz járó személyes fiókjában, a www.hotel-bb.com oldalon.

2.12/ A Klubtag vállalja, hogy mind az érvényes vendégéjszakák eltöltése, mind a program keretében szerzett előnyök gyakorlása során tartózkodik a jó erkölcsbe vagy a közrendbe ütköző magatartástól, valamint a vandalizmustól, rongálástól és a zavaró viselkedéstől. 
 

3/ Elállási jog

3.1/ A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, ha a Klubtag a www.hotel-bb.com weboldalon vagy a B&B HOTELS mobilalkalmazáson keresztül feliratkozott a B&B HOTELS CLUB programjára, tizennégy napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a jelen szerződéstől.
Az elállási határidő a szerződéskötés napjától számított tizennégy nap elteltével jár le. 

3.2/ Az elállási jog gyakorlása érdekében a Klubtagnak egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) értesítenie kell a B&B HOTELS SAS vállalatot (271, rue du Général Paulet - 29200 Brest) arról, hogy szeretne elállni a jelen szerződéstől. A Klubtag felhasználhatja a jelen általános feltételek 1. számú mellékletében található elállási formanyomtatvány-mintát, de az nem kötelező.
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a Klubtag az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt továbbítja.

3.3/ A jelen szerződéstől való elállás esetén a B&B HOTELS a hűségprogramra való regisztráció címén kapott valamennyi befizetést visszatéríti a Klubtagnak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor a B&B HOTELS értesült a Klubtag jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. A B&B HOTELS a visszatérítést az eredeti tranzakció során alkalmazott fizetési móddal megegyezően hajtja végre, kivéve, ha a felek kifejezetten más fizetési módról állapodnak meg. A visszatérítés semmiképp sem jár költséggel a Klubtag számára. 
 

4/ A program módosítása/megszüntetése/helyettesítése

4.1/ A B&B HOTELS fenntartja a jogot, hogy technikai, jogi vagy működési korlátok miatt módosítsa a program paramétereit. Az ilyen módosításokról a Klubtagot az általa utoljára megadott email-címre küldött üzenetben legalább harminc (30) nappal a módosítás hatályba lépése előtt értesítik. Amennyiben a Klubtag nem ért egyet a tervezett módosítással, kiléphet a hűségprogramból, amely döntéséről tájékoztatnia kell a B&B HOTELS vállalatot a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül . Kilépés esetén a Klubtagnak visszajár az éves előfizetési díjnak a kilépés időpontja után fennmaradó érvényességi időszakra számított időarányos része. 

4.2/ A B&B HOTELS megszüntetheti a B&B HOTELS CLUB programot, illetve helyettesítheti egy másik programra. A hűségprogram megszüntetéséről vagy helyettesítéséről a Klubtagot az általa utoljára megadott email-címre küldött üzenetben értesítik legalább hat (6) hónappal a hűségprogram megszüntetésének vagy helyettesítésének időpontja előtt.  A program megszűnése esetén, illetve amennyiben a Klubtag nem szeretne feliratkozni az új hűségprogramra, a Klubtagnak visszajár az éves előfizetési díjnak a program megszűnése vagy az új program életbe lépése után fennmaradó időszakra számított időarányos része. Amennyiben a Klubtag nem kíván feliratkozni az új hűségprogramra, arról legalább harminc (30) nappal az új program hatálybalépése előtt írásban értesítenie kell a B&B HOTELS vállalatot. A program megszűnése esetén a Klubtagnak a program megszűnésétől számítva legalább harminc (30) nap áll a rendelkezésére, hogy az addig összegyűjtött pontokat felhasználja.
 

5/ A szerződés felbontása

5.1/ A Klubtagok bármikor, saját belátásuk szerint, legalább harminc (30) napos felmondási idővel, tértivevényes ajánlott levélben küldött értesítés útján kiléphetnek a B&B HOTELS CLUB hűségprogramból. Ilyen esetben, a jelen szerződés idő előtti felmondása esetén, az ügyfél nem jogosult visszatérítésre vagy egyéb kártérítésre az eredetileg tervezett lejárati időpontig hátralévő időszakra. 

5.2/ A B&B HOTELS jogosult a jelen szerződést és a B&B HOTELS CLUB programban való tagságot harminc (30) napos felmondási idővel, bármilyen kártérítés nélkül felmondani, amennyiben a Klubtag:
- nem tartja be a jelen általános feltételek rendelkezéseit;
- a programból származó előnyökkel visszaél vagy csalást követ el;
- illetve a B&B HOTELS részére hamis információkat továbbít.
A B&B HOTELS fenntartja a jogot, hogy a kizárt Klubtag újbóli regisztrációját két (2) évig megtagadja.

5.3/ A B&B HOTELS fenntartja a jogot, hogy bármikor ellenőrizze a B&B HOTELS CLUB program használatát és a jelen általános feltételek szabályainak betartását. Amennyiben a szerződés a B&B HOTELS kezdeményezésére, az 5.2. szakaszban említett okokból szűnik meg, a Klubtag által összegyűjtött összes pont elvész.
 

6/ Hogyan működik a hűségprogram?

6.1/ A programból származó előnyök érvényessége

A 6.2. szakaszban részletezett előnyök és kedvezmények a részt vevő országok B&B szállodáiban érvényesek. Ezen előnyök igénybevételéhez a Klubtagnak meg kell adnia nevét és email-címét vagy azonosító számát a szálloda recepcióján. Internetes foglalás esetén az előnyök igénybevételéhez a Klubtagnak be kell jelentkeznie személyes fiókjába.
A kedvezmények kizárólag a B&B szállodák pultjánál, a B&B Hotels weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül, illetve telefonon vagy e-mailben, közvetlenül a szállodánál lefoglalt ott-tartózkodásokra érvényesek a részt vevő országokban található B&B Hotels szállodák esetén. A programból származó előnyök nem érvényesek a viszonteladón, utazásszervezőn vagy utazási irodán (például Expedia.com, booking.com stb.) keresztül foglalt ott-tartózkodásokra.
A Klubtag azonosítószámával történő előzetes foglalás nélkül, a recepción lévő automatánál kifizetett szobákra nem vonatkoznak a B&B HOTELS CLUB program által biztosított előnyök.

6.2/ A program előnyei

A hűségprogramra történő feliratkozás a következő előnyökre jogosítja önt: 
- 10% kedvezmény a szobaárakból (kivéve az akciós árakat) és a reggeli árából, amely a foglalás pillanatától érvényes, egész évben, a hét minden napján. Ez a kedvezmény a lefoglalt szállodába való érkezéstől számítva vehető igénybe, és nem vonható össze különleges kedvezményekkel, ajánlatokkal és/vagy promóciókkal vagy szezonális kedvezményekkel.
- 5% kedvezmény a kedvezményes szobaárakból és -10% a reggeli árából, amely a foglalás pillanatától érvényes, egész évben, a hét minden napján. Ez a kedvezmény a lefoglalt szállodába való érkezéstől számítva vehető igénybe.
- Egy külön felület a www.hotel-bb.com weboldalon, amely email-címmel és jelszóval érhető el.
- Pontok gyűjtése minden olyan ott-tartózkodásért, amelyet közvetlen csatornán keresztül foglalt le. A pontokért cserébe kuponokat kaphat, amelyeket legfeljebb 60 euróig ingyenes éjszakákra és/vagy ingyenes reggelire válthat be.
- Franciaországban a B&B HOTELS CLUB tagok foglalásait egy külön forródróton kezelik, az alábbi telefonszámon.

6.3/ Pontgyűjtés

A Klubtagok minden egyes érvényes, egy szobára vonatkozó vendégéjszaka után 100 pontot kapnak, kivéve a kuponnal fizetett szobák esetén. Ha egy Klubtag két vagy több szobát foglal ugyanarra az éjszakára, csak az után a szoba után kap pontokat, amelyben ő maga tartózkodik.
A Klubtagok személyes online fiókjukban tekinthetik meg a pontegyenlegüket, amelyhez email-címükkel és jelszavukkal férnek hozzá.
A fiók hozzáférési adatai és a megszerzett pontok semmilyen körülmények között nem adhatók vagy ruházhatók át, továbbá nem kombinálhatók más Klubtagok fiókjával.
Az összegyűjtött pontokat nem lehet pénzre váltani, és visszatérítésre sem jogosítanak fel.

6.4/ A pontok érvényessége

A Klubtag fiókján jóváírt pontok az előfizetés lejárta után 30 napig érvényesek. Ha a Klubtag 30 napon belül nem újítja meg az előfizetését, akkor a nem beváltott pontok végleg elvesznek. Ugyanakkor a Klubtagoknak joguk van megújítani előfizetésüket a lejárati dátumot követő 30 napon belül. Ebben az esetben a pontok érvényesnek tekintendők a B&B HOTELS CLUB tagság következő lejárati dátumáig, és hozzáadódnak a jövőbeli pontokhoz.

6.5/ Pontok beváltása

Ha egy Klubtag összegyűjtött háromszáz (300) pontot, lehetősége van arra, hogy azt egy ingyenes reggelire feljogosító kuponra váltsa, amelyet egy részt vevő országban lévő bármelyik szállodánkban felhasználhat.
Ha egy Klubtag összegyűjtött ötszáz (500) pontot, lehetősége van arra, hogy azt két ingyenes reggelire feljogosító kuponra váltsa, amelyet egy részt vevő országban lévő bármelyik szállodánkban felhasználhat.
Ha egy Klubtag összegyűjtött ezer (1000) pontot, lehetősége van arra, hogy azt egy legfeljebb 60 euró értékű, reggelivel kiegészített vagy reggeli nélküli vendégéjszakára feljogosító kuponra váltsa, amelyet egy részt vevő országban lévő bármelyik szállodánkban felhasználhat.
A Klubtag 60 eurónál magasabb árú szobafoglaláshoz (reggelivel vagy anélkül) is felhasználhatja a kuponját, amely esetben a szobafoglalás teljes ára és a kupon összege közötti különbözetet kell csak kifizetnie.
A kuponok felhasználhatósága függ a szállodai szobák rendelkezésre állásától. A kuponok harmadik félre átruházhatók. A legfeljebb 60 eurós ott-tartózkodásokért nem jár pont.
Amint egy Klubtag összegyűjtötte a szükséges minimális pontszámot, a személyes online fiókjába bejelentkezve bármikor átválthatja azokat kuponra. A kupon azután elérhető lesz a személyes online fiókjában.

A kupon weboldalon történő foglalás esetén nem használható fel az átváltás napjára vonatkozóan. A szállodában azonban bemutatható.

A kuponok a kibocsátás időpontjától számított 12 hónapig érvényesek. A Klubtagok kétféleképpen használhatják fel a kupont: megadhatják a számát online fizetés esetén, illetve bemutathatják a kupont a szálloda recepcióján.
Amint a kuponnal történő foglalást visszaigazolják (akár online, akár azt követően, hogy a szálloda recepciós személyzete rögzítette azt az elektronikus foglalási rendszerben), a kupon felhasználtnak tekintendő. A kupon ekkor már nem téríthető vissza, illetve nem adható ki újra, még akkor sem, ha a foglalást törlik.
 

7/ Az adatok feletti rendelkezési jog

A B&B HOTELS CLUB programon keresztül elérhető információk a B&B Hotels, valamint a B&B HOTELS csoport leányvállalatainak kizárólagos tulajdonát képezik.
A Klubtag vállalja, hogy a B&B HOTELS CLUB programról tudomására jutott információkat kizárólag magáncélra használja fel, és nem használja fel kereskedelmi célokra.
A Klubtag nem reprodukálhatja és nem terjesztheti, még ingyenesen sem a B&B HOTELS CLUB program keretében gyűjtött információkat és adatokat.
 

8/ A személyes adatok védelme

A B&B HOTELS a Klubtagok által közvetlenül megadott személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli. A Klubtagok személyes adatait különösen a következő célokra használjuk fel:
-     a program működtetése és a tagság iránti kérelem feldolgozása;
-    a program működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos elektronikus levelezés (tájékoztató üzenetek, pontegyenleg stb.) továbbítása. 
A személyes adatok fent említett célokból történő kezelése elengedhetetlen, és jogalapját az e szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása képezi. 
A Klubtagoknak a B&B HOTELS által kezelt személyes adatai továbbíthatók a részt vevő országok szállodáinak, annak érdekében, hogy a tagok részesüljenek az ottani előnyökből.  
A Klubtagok személyes adatait a B&B HOTELS harmadik félnek minősülő szolgáltatói is kezelhetik, akik a B&B Hotels informatikai rendszereit és portáljait kezelik. Ezen szolgáltatókat az adatvédelmi törvényeknek megfelelő biztonsági és titoktartási kötelezettségek terhelik. 
A Klubtagok kifejezett és konkrét hozzájárulása esetén személyes adataikat a B&B HOTELS és partnerei piackutatási célokra is felhasználhatják. Ezt a hozzájárulást a Klubtagok bármikor visszavonhatják. Ehhez kapcsolatba kell lépniük a B&B HOTELS vállalattal a lenti elérhetőségek egyikén. 
A Klubtagok személyes adatait az előfizetés teljes időtartama alatt megőrizzük. Mindazonáltal az adatok törlés előtt ideiglenes adattárakba kerülhetnek, a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jogvitára vonatkozó elévülési idő teljes időtartamára. 
A kezelt személyes adatok nem továbbíthatók az Európai Unión kívülre vagy olyan országokba, amelyek az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján nem biztosítanak elegendő garanciát az adatokra vonatkozóan. 
A Klubtagoknak joguk van hozzáférni a B&B HOTELS által tárolt személyes adataikhoz, és kérhetik a pontatlan, hiányos vagy elavult adatok helyesbítését, frissítését vagy törlését. Ahhoz is joguk van, hogy kifogásolják az adataik kezelését, és hogy ez irányú kérelmüket jogos indokokkal alátámasszák. A Klubtagok személyes adataik hordozhatóságát is kérelmezhetik. 
A Klubtagok továbbá konkrét vagy általános utasításokat is adhatnak az adatkezelés bizonyos módjaira a személyes adataik megőrzésére, törlésére és haláluk utáni közzétételére vonatkozóan. Ezeket az utasításokat bármikor megváltoztathatják vagy visszavonhatják. Különleges utasításokat rögzítésére közvetlenül a B&B HOTELS vállalatnál van lehetőség. 
•    A hozzáférési jog azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésében érintett személyek bármikor megkérdezhetik, hogy a B&B HOTELS kezeli-e személyes adataikat, és ha igen, milyen személyes adatokat használnak fel, és milyen módokon.
•    A helyesbítéshez való jog azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésében érintett személyek kérhetik a B&B HOTELS által tárolt személyes adataik helyesbítését, ha azok pontatlannak bizonyulnak. Az érintettek kérhetik azt is, hogy személyes adataikat, ha azok hiányosak, egészítsék ki, amennyiben ez az adatkezelés céljának tekintetében jelentőséggel bír.
•    A törléshez való jog azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésében érintett személyek kérhetik személyes adataik törlését, különösen ha (i) azok tárolása már nem szükséges azon célok érdekében, amelyek miatt begyűjtötték őket; (ii) személyes adataik kezelése hozzájárulásuk alapján történt, de szeretnék visszavonni a hozzájárulásukat, és nincs semmilyen más jogalap, amely indokolná az adatok további kezelését; (iii) az érintettek kifogásolják személyes adataik kezelését, és ezért személyes adataik törlését kérik; (iv) személyes adataik kezelése jogszerűtlenül történt; (v) személyes adataikat az európai vagy francia jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.
•    Az adatkezelés korlátozásához való jog azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésében érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (i) az adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges idő teljes időtartamára, amennyiben az érintett személy kétségbe vonta személyes adatai pontosságát; (ii) ha az érintett személy a nem megfelelőnek ítélt adatkezelés következtében személyes adatai teljes törlése helyett inkább az adatkezelés korlátozását választja; (iii) ha az érintett személy személyes adatai már nem szükségesek az adatkezelés céljainak eléréséhez, arra viszont továbbra is szükség van, hogy a B&B HOTELS tárolja ezeket az adatokat, annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett számára jogai bíróság előtti elismerését, gyakorlását vagy védelmét; (iv) ha az érintett személy kifogásolja személyes adatai kezelését, és korlátozni kívánja azt arra az időtartamra vonatkozóan, amely szükséges annak megítéléséhez, hogy jogilag megalapozottan kifogásolja-e az adatok kezelését.
•    Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésében érintett személyek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga kizárólag az érintett személy saját helyzetére vonatkozó, alapos jogi indokokra hivatkozva gyakorolható. Ilyen esetekben a szóban forgó adatkezelési művelet megszűnik, kivéve, ha nyomós és kényszerítő okokból indokolt az adatkezelés alkalmazandó szabályok és előírások szerinti folytatása. 
•    Az adathordozhatósághoz való jog azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésében érintett személyek az adatvédelmi törvényekben meghatározott feltételek mellett kérhetik, hogy a B&B HOTELS személyes adataikat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban eljuttassa nekik, vagy hogy a B&B HOTELS az adatokat közvetlenül az általuk kiválasztott harmadik félnek továbbítsa, amennyiben ez jogilag és technikailag lehetséges.
Jogaik gyakorlása érdekében a Klubtagoknak az alábbiak szerint kell felvenniük a kapcsolatot a B&B HOTELS vállalattal, igazolva személyazonosságukat: 

•    e-mailben, a következő email-címeken:
- Franciaország: privacy.france@hotelbb.com
- Spanyolország: esp-privacy@hotelbb.com
- Olaszország: privacy-italy@hotelbb.com
- Belgium: bel-corpo@hotelbb.com
- Svájc: administratif-ch@hotelbb.com
- Magyarország: bb_8001@hotelbb.com
- Portugália : prt-info@hotelbb.com

•    postai úton, az alábbi címeken: 
Spanyolország:
B&B HOSPITALITY ESPAÑA, S.L
calle Luis Pasteur S/N, San Sebastián de los Reyes (28703), Madrid

 

Franciaország:
B&B HOTELS, SAS
271, rue du Général Paulet, 29200 Brest

Olaszország:
B&B Hotels Italia società per azioni
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano

Belgium:
B&B Hotels Belgium SRL
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles

Svájc:
St Jakobs Strasse 195 - 4052 Basel

Magyarország:
B&B Hotels Hungary Kft
Budapest 1139 Fiastyúk utca 4-8 II. emelet
B&B Hotel Budapest City
Budapest 1094 Angyal utca 1-3

Portugália:
CBBHP-HOTELS IN PORTUGAL, S.A.
Rua Vasco da Gama, 5 (2685-244) Portela

A Klubtagoknak bármikor jogukban áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál a személyes adataik kezelésére vonatkozó adatvédelem ügyében. 

 

9/ Irányadó jog, jogviták rendezése

A jelen általános feltételek a francia jog hatálya alá tartoznak, kivéve az ezekkel ellentétes, a Klubtag lakóhelye szerinti jog kötelező erejű jogszabályi rendelkezéseit. 
Jogvita esetén, az illetékes bíróságok elé terjeszthető jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül, a Klubtagoknak lehetősége van közvetítői eljárást vagy bármilyen más, jogviták megoldására irányuló eljárást igénybe venni. A B&B HOTELS az alábbi közvetítői szolgáltatást nyújtó szervezetet jelöli ki erre a feladatra: 

Médiateur du Tourisme et du Voyage, 
- Email-cím: info@mtv.travel
- További információk: www.mtv.travel
Amennyiben a Klubtag az EU területén lakik, igénybe veheti az Európai Bizottság fogyasztók számára biztosított online vitarendezési felületét az alábbi címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

10/ Az általános feltételek elfogadása

A B&B HOTELS CLUB programra való regisztrációval a Klubtag elfogadja ezeket az általános feltételeket.

As of: January 2021

Purpose

B&B Hotels offers its guests the opportunity to take part in a loyalty programme. As part of this programme, hotel accommodation can be booked at a discounted price, based on the following conditions: points can be collected and redeemed for overnight stays and/or breakfast vouchers in a B&B hotel in France, Germany, Italy, Spain, Belgium, Switzerland (except Lully 3 Lakes hotel), Austria, Hungary and Portugal (i.e. participating countries). These general terms and conditions of the B&B HOTELS CLUB set out the general contractual conditions, which form the basis of the contract for participation in the B&B HOTELS Club programme.

Programme Partner

B&B Hotels Germany GmbH
Altkönigstraße 10, 65239 Hochheim am Main,
Tel: +49 (0) 6146 9090 0
Fax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail: kontakt@hotelbb.com
Directors: Fabrice Collet, Max C. Luscher
Ust-IdNr.: DE187076148
 

1. Definitions

Guest: Someone who has a booked a room in a B&B hotel

Member: every guest who has accepted the general terms and conditions of the B&B HOTELS CLUB programme when registering and who has paid the annual fee

Valid stays: Overnight stays in a B&B hotel, where the guest is entitled to collect points according to the terms of these general terms and conditions. Only bookings made by members via direct booking channels will be considered as valid.

Direct booking channels:  Bookings at reception, by phone or by email direct to the B&B hotel in your chosen destination (in a participating country), or on the B&B Hotels website or app. All bookings made via a re-seller, a tour operator or a third-party travel agent (for example, expedia.com and booking.com, etc.) are not considered as direct booking channels and will therefore not be considered valid for collecting points.

Point: A unit of measure which can be used as credit for a valid night’s stay in a B&B hotel.
 

2. Conditions of participation for the programme

2.1 / This programme is reserved for B&B Hotels guests who have become a member of the Club programme by confirming these terms and conditions and who have paid the annual fee.

Guests can join by the following means:

 • during their stay in a B&B Hotel in a participating country
 • via the website www.hotel-bb.com
 • via the B&B Hotels mobile app

2.2 / All persons who are of legal age or have legal capacity in accordance with the laws of their country can take part in the B&B Hotels Club programme. When registering, all required mandatory fields must be filled in truthfully and completely. The member must provide a valid personal email address in order to participate in the B&B Club programme. The same email address cannot be used by two members.

2.3 / There is an annual fee for participating in the B&B HOTELS CLUB programme (hereafter referred to as the “annual fee”).

2.4 / The member will receive an email with a personal identification number when membership begins. A physical B&B Club Card will not be issued. The identification number is to be treated confidentially and should only apply to the respective member. The membership cannot be sold on and is not transferrable to third parties. The discounts and benefits of the programme are personal and are also not transferrable on to third parties. These can only be used for the member's own stays in a B&B hotel. Deviating from this, the generated overnight vouchers can be passed on to third parties free of charge, but the re-sale of overnight vouchers to third parties is expressly prohibited. Each member is entitled to one membership only.

2.5 / The member can access their personal member account online via www.hotel-bb.com. The overview of overnight stays in a B&B hotel and the points collected with the overnight stays are considered to be correct and complete, unless the member objects within four weeks (after the last day of the respective stay). The overview is updated within 5 working days after the last day of a member's last stay in a B&B hotel, as part of the B & B-HOTELS-CLUB programme.

2.6 / While participating in the B&B HOTELS CLUB programme, the member must treat their access data and especially their password confidentially, in order to prevent misuse by third parties. Transferring the password is not permitted.

2.7 / Changes to a member’s e-mail address, postal address or other information must be made by the member in text form (e.g. by e-mail or using the online contact form) or directly via their club programme profile on the websitewww.hotelbb.com

2.8 / The subscription is valid for one year from the date of confirmation of membership by B&B Hotels (i.e. a subscription from June 15, 2020 is valid until June 14, 2021). One month before membership expires, the member receives a request to renew it. If the membership is not renewed by the member within this period, it expires. In order not to lose accumulated points, the member has thirty days after the subscription’s expiry date to generate overnight vouchers with a validity of 12 months, using the member’s accumulated points, provided that the minimum number of points for the conversion specified below has been reached, or to register again . After this period, the points accumulated up to that point will be completely forfeited.

2.9 / The member can contact customer service at any time using the online contact form(https://www.hotel-bb.com/en/help-contact/contact-form/germany) to get help with the correct use of the B&B HOTELS CLUB programme and information about the points collected.

2.10 / All personal data belonging to the member (e.g. address, name, etc.) and other relevant data changes can be updated directly via the member’s personal account at www.hotel-bb.com.

2.11 / Consent to receive newsletters and other information

By registering with the B&B HOTELS Club programme, the member (the user) agrees to receive advertising (electronic messages relating to the processes and services offered by the programme) e.g. general information messages, personalised information such as points, overview of bookings, etc. and offers.

By joining the B&B HOTELS Club programme, the member agrees to a contractual agreement that B&B HOTELS GmbH can also send its personal data (in addition to the collection, processing and use required for the implementation of the B&B HOTELS Club programme), in the context of bookings and may use regular information about group-wide news, promotions and offers from B&B Hotels on the subject of hotels and travel via email or other electronic media.

Furthermore, as part of the contractual agreement, the member agrees that their personal data can be passed on between B&B Hotels companies.

The member can remove this consent at any time using the above contact details.
 

3.Payment Terms

B&B Hotels accept online payment and the following credit cards:  Visa, Mastercard und American Express. Other means of payment are only permitted with the consent of B&B Hotels.
 

4.Cancellation Policy

If you have joined the B&B HOTELS CLUB programme via www.hotelbb.com or via the B&B Hotels mobile app, you have the right to cancel this contract within 14 days and without stating a reason.

The cancellation period is fourteen days from the day on which you registered for the B&B HOTELS CLUB programme. In order to exercise your right of cancellation, you must inform us via:

B&B Hotels Germany GmbH, Altkönigstraße 10, D-65239 Hochheim am Main,

Tel.: +49 (0) 6146 9090 0, Fax.: +49 (0) 6146 9090 111,

E-Mail: kontakt@hotelbb.com,

informing us of your decision to cancel this contract by means of a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or email). You can use the attached sample cancellation form, but this is not mandatory.

To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication regarding your right of cancellation before the cancellation period expires.

Following cancellation

If you cancel this contract, we have to repay all payments we have received from you immediately and, at the latest, within fourteen days from the day on which we received notification of your cancellation of this contract. For this repayment, we will use the same means of payment that you used in the original transaction, unless another means is expressly agreed with you. Under no circumstances will you be charged for this repayment.

Example withdrawal form

(If you wish to cancel your contract, please fill out this form and return to us.)

At:

B&B Hotels Germany GmbH
Altkönigstraße 10
D-65239 Hochheim am Main
Telefax: +49 (0) 6146 9090 101
E-Mail:    kontakt@hotelbb.com  

I/we (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) regarding the joining and membership of the B&B Club programme. 

Registered on (*)/confirmation of membership received on (*)

Name of the customer(s)

Customer(s) address 

Customer(s) signature (only on paper copies)

Date

(*) Delete where applicable.
 

5.Change of programme; Changes to membership conditions

5.1 / B&B Hotels can change, stop or install certain functions of the service due to technical developments or for practical, technical, legal, financial and security-related reasons, whereby the member will be informed by e-mail about any adjustments relevant to the use of the programme.

5.2 / These changes will take effect thirty days after the notification to members. In the event of a discrepancy in the new conditions, the member can withdraw from the contract by informing B&B Hotels within 10 days of receiving the notification. B&B Hotels can terminate the B&B HOTELS CLUB programme with a period of six months and at its own discretion, or replace it with a similar programme. In the event of termination of the programme, members will be given a period of at least 30 days after the end of the programme to use up any accrued points.

5.3 / B&B Hotels also reserves the right to change or supplement these terms and conditions of participation at any time, in whole or in part, insofar as this is necessary in the interest of simple and secure processing and in particular to prevent misuse. In the case of such changes, the interests of the members are taken into account appropriately. If changes significantly affect the rights and obligations of the member, the member will be informed in text form via the last known e-mail address and before the changes take effect. Changes and any new conditions of participation are deemed to have been approved if the member does not cancel within one month of the date of notification (in accordance with section 5), or if the member uses their own identification number after this period to obtain a point credit. The member will be informed of this separately in the notification.

5.4. Changes to the B&B HOTELS Club Programme benefits

It is made clear that the B&B HOTELS Club programme benefits mentioned in Section 7.2 can also be changed or deleted, in whole or in part, in accordance with Section 4 and at any time.
 

6.Subscription termination conditions

6.1 / During the term of membership, termination for both sides is only possible for an important reason.

6.2 / Termination by B&B HOTELS

B&B Hotels Germany GmbH is entitled to terminate the membership for important reasons without notice and without compensation for the remaining period, up to the original end of the contract.

6.3 / B&B Hotels has the right to terminate without notice in the following cases:

 • Member violation against these conditions of participation or the general terms and conditions
 • misuse or fraudulent use of the benefits of this programme;
 • any false information given to B&B Hotels Germany GmbH;
 • any inappropriate or offensive behaviour (especially insulting or violent behaviour towards hotel employees or other guests); In such a case, B&B Hotels Germany GmbH reserves the right to take further measures
 • Failure to comply with legal requirements
 • Damage to the further interests of B&B Hotels (in particular, violation of the current applicable house rules of a participating hotel, in the event of a house ban being issued to the member in one or more B&B hotels)
 • Termination of the programme
 • Re-sale of vouchers

B&B Hotels reserves the right to make any type of review regarding the use of the B&B HOTELS CLUB programme and compliance with this agreement at any time.

6.4 Legal consequences of termination

Termination of membership leads to the complete withdrawal from the B&B Club programme. In the event of termination of the contract, due to the member's violation of these participation conditions, all points accumulated by the member, up to the time of the termination, will be lost.

B&B Hotels Germany GmbH can refuse excluded members a renewed participation in the B&B HOTELS Club programme for a period of up to 2 years.
 

7. Features of the programme

7.1 / Validity of the programme benefits

The following benefits are applicable to B&B hotels in participating countries. To take advantage of these benefits, members must provide their name, email address or identification number at the hotel reception. Online, customers must use their personal account.

Benefits are only valid for bookings made at the reception of a B&B hotel, via the B&B Hotels website or the mobile app, as well as by telephone or email directly to the hotel. All bookings made through a re-seller, tour operator, or third-party travel agent (such as expedia.com, booking.com, etc.) are not direct channels and therefore do not entitle you to earn points.

An overnight stay, for which payment is made at the check-in machine without prior booking with the member's identification number, does not entitle the holder to earn points.

7.2 / The benefits of the programme

 • 10% discount on the room price and the breakfast price, valid at the time of booking, all year round, seven days a week. This discount cannot be combined with special prices, special offers and/or promotions or other discounts.
 • In the case of existing special prices, special offers and/or promotions or other discounts, a 5% discount on the promotion room price and a 10% discount on the breakfast price apply, valid at the time of booking, all year round, seven days a week.
 • Sign into this part of the website www.hotel-bb.com, which is accessible using your email and password.
 • Points are credited for each stay which is booked directly. Collected points can be used for overnight stays or for breakfast.

7.3 / Amount of credit points

The member receives 100 points for each overnight stay that the member has personally booked and used themselves. Points are not credited for overnight stays that have been paid for in full, or in part with a voucher, or that the member has booked for a third person.

The points collected are non-transferrable and cannot be combined with other members' points.

A payment of the collected points in EURO is not possible.

7.4 / Validity of points

Points accumulated in the member account are valid for up to 30 days after membership expires. If the member does not renew their membership of the programme within 30 days, the remaining points are automatically lost. In the event of a timely extension of membership, the points accumulated so far will be automatically transferred.

7.5 / Conversion of points

As soon as the member has collected 300 (three hundred) points, they have the option of receiving a voucher for a free breakfast in any hotel in one of the participating countries.

As soon as the member has collected 500 (five hundred) points, they can receive a voucher for two free breakfasts in any hotel in one of the participating countries.

As soon as the member has received 1000 (one thousand) points, they can receive a voucher for an overnight stay (with or without breakfast) with a maximum value of €60 in any hotel in one of the participating countries.

Once they have reached the required minimum number of points, the member can convert their points into vouchers via their personal online account. The voucher is then available on the online account.

7.6 / Redemption of vouchers

The member can redeem the vouchers at the respective B&B hotel when booking.

Accommodation vouchers (room reservations with or without breakfast) have a maximum value of €60. If the room price is above this amount, the voucher can still be used. The difference between the total price of the booking and the amount of the voucher must then be paid by the member.

The use of the voucher is dependent on the availability of hotel rooms at the chosen B&B hotel.

The vouchers can be passed on to third parties. Re-sale of vouchers is not permitted.

The vouchers are valid for 12 months. Members can use their vouchers online or in person at the hotel reception.

Once the voucher-booking is confirmed (online or in person at the hotel reception via the electronic booking system) it is considered as used. If the stay is cancelled and the voucher has not been redeemed, the guest must contact the service team via the contact form.

When redeeming a voucher, online check-in or check-in directly at the vending machine in the hotel is not possible.

Currently, only one voucher per overnight stay is possible online. If several vouchers are to be redeemed for a longer stay, the guest must contact the hotel directly.
 

8.Liability

The member must use and handle their B&B-HOTELS-CLUB identification number and the associated password confidentially.

For damages incurred by the participant in connection with membership of the B&B Club programme, B&B Hotels Germany GmbH is only liable for intent and gross negligence. Any damage compensation is limited to the amount of the typically foreseeable damage. The above limitation of liability does not apply to injury to life, body, or health, or claims in accordance with. Product Liability Act and insofar as the law prohibits such restrictions.
 

9.Right of ownership and accountability

The information available within the B&B HOTELS CLUB programme remains the exclusive property of B&B Hotels and its sister companies within the B&B Hotels Group.

The member undertakes to use the information which is known to them in the B&B HOTELS CLUB programme exclusively for private purposes.

The member cannot reproduce information and data found through the B&B-HOTELS-CLUB programme and cannot pass it on for free.
 

10.Personal data protection

B&B Hotels Germany GmbH processes personal data passed on directly by members as data controllers within the meaning of the applicable data protection laws. Personal data are processed for the following purposes:

 • To manage the programme and to process the membership application
 • To receive electronic communications related to the operations and services offered by the programme (information messages, points, etc.).

These aforementioned purposes of data processing are necessary and have the fulfillment of the rights and obligations arising from this contract as a legal basis (Art. 6 para. 1 lit.b GDPR).

Members’ personal data processed by B&B Hotels Germany GmbH can be transferred to hotels in participating countries, in order to enable the member to use its benefits.

The personal data of members can also be processed by third-party providers of B&B Hotels Germany GmbH, who manage the information technology systems and portals of B&B-Hotels Gemany GmbH. These contractors are subject to security and data protection obligations in accordance with the applicable data protection laws.

In addition, the personal data of the members can also be used by B&B Hotels Germany GmbH and its partners for commercial purposes and market research, on the basis of this consent. This consent can be revoked by the member at any time by contacting B&B Hotels Germany GmbH using the contact details below.

The personal data of the members are stored for the duration of the membership.

After the termination of a contractual relationship, personal data will be stored as long as the person responsible is legally obliged to do so, Art. 17 GDPR. This results from legal proof and retention obligations from the commercial and tax laws. After the term or deadlines have expired, the data will be routinely blocked or deleted, in accordance with legal requirements.

The processed personal data will not be transferred outside the European Union or to countries other than those that are recognized to have taken adequate security measures.

Affected persons can use the above information request, with respect to data related to them. In addition, under certain conditions, you can request the correction or deletion of your data. Furthermore, there is a right to restrict the processing of the data and a right to surrender the data provided in a structured, common and machine-readable format. In addition, you have the right to withdraw your consent. You have the possibility to lodge a complaint with the data protection officer or a supervisory authority if you believe that the processing of personal data concerning you violates GDPR.

Members can also provide specific or general instructions regarding certain forms of data processing in order to receive, delete and disclose their personal information after their death. You can change or cancel these instructions at any time. The specific instructions can be raised with B&B Hotels.

According to article 21 para. 1 GDPR, data processing can be objected to for reasons that arise from the particular situation of the relevant person, subject to the above. The person in question has the right to object to the processing of their personal data for direct marketing purposes and without stating a reason. If the controller processes the data to protect legitimate interests, you can object to this processing for reasons that arise from the particular situation. The responsible body will then no longer process this personal data, unless they can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing and which outweigh the interests, rights and freedoms concerned or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

To exercise their rights, members should contact B&B Hotels Germany GmbH by the following means:

by email:
datenschutz@hotelbb.com

by post: 

B&B Hotels Germany GmbH
Altkönigstraße 10, 
65239 Hochheim am Main

B&B Hotels Germany GmbH reserves the right to request proof of the identity of the person concerned, in a suitable form to assert the rights of the person concerned.

Members also have the right, at any time, to lodge a complaint with the relevant data protection authority regarding the processing of their personal data.

Further information on data protection can be found within our data protection declaration and the other data protection notices of the participating hotels.
 

11.Acceptance of the general terms and conditions and applicable law

By registering for the B&BHOTELS CLUB programme, the member unconditionally agrees to the present conditions of participation and the general terms and conditions of the participating hotels, for all future bookings as a member. The above conditions of participation replace all previous agreements and are subject to German law, without prejudice to mandatory protective provisions that could apply in the consumer’s country of residence. Registered in Hochheim.

The European Commission provides a platform for out-of-court online dispute resolution (OS platform), which can be accessed via https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. B&B Hotels Germany GmbH is not willing and not obliged to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.

General Terms and Conditions: B&B HOTELS CLUB loyalty program

As at: September 2020

Purpose

B&B Hotels offers its guests the opportunity to take part in a loyalty programme. As part of this programme, hotel accommodation can be booked at a discounted price, based on the following conditions: points can be collected and redeemed for overnight stays and/or breakfast vouchers in a B&B hotel in Germany, France, Italy, Spain, Belgium, Switzerland (except Lully 3 Lakes hotel), Austria, Hungary and Portugal (i.e. participating countries). These B&B HOTELS CLUB general terms and conditions set out the general contractual terms and conditions which form the basis of the contract for participation in the B&B HOTELS Club programme.

Co-contractor

B&B Hotels Austria GmbH

pA CCFA Am Heumarkt 10, 1030 Vienna
Tel: +43 (0) 316 244 109 0
Fax: +43 (0) 316 244 109 9
Email: graz-puntigam@hotelbb.com

Directors: Fabrice Collet, Max C. Luscher

VAT ID number: ATU71730157
 

1/ Definitions

Guest: Someone who has a booked a room in a B&B hotel

Member: any guest who has accepted the B&B HOTELS CLUB programme general terms and conditions when registering and has paid the annual fee.

Valid stay: An overnight stay in a B&B hotel, whereby the guest is entitled to collect points under these general terms and conditions. Only overnight bookings made by members via direct booking channels will be considered as valid.

Direct booking channels: Bookings made at the reception desk, by phone or by email directly with the B&B hotel in your chosen destination (in a participating country), or via the B&B Hotels website or mobile app. All bookings made via a re-seller, a tour operator or a third-party travel agent (for example expedia.com, booking.com, etc.) are not considered as made via direct booking channels and will therefore not be considered as valid for collecting points.

Point: A unit of measure which can be collected as credit for a valid overnight stay in a B&B hotel.
 

2/ Conditions of participation for the program

2.1 / This programme is reserved for B&B Hotels guests who have become members of the Club programme by agreeing to these terms and conditions and who have paid the annual fee.

Guests can register to join the programme in the following ways:

 • During their stay in a B&B Hotel in a participating country
 • Via the www.hotelbb.com website
 • Via the B&B Hotels mobile app

2.2 / All persons who are of legal age or have legal capacity in accordance with the laws of their country can take part in the B&B Hotels Club programme. When registering, all required mandatory fields must be filled in truthfully and completely. The member must provide a valid personal email address in order to participate in the B&B Club programme. The same email address cannot be used by two members.

2.3 / There is an annual fee for participating in the B&B HOTELS CLUB programme (hereafter referred to as the “annual fee”).

2.4 / The member will receive an email with a personal identification number when membership begins. A physical B&B Club Card will not be issued. The identification number is to be treated confidentially and should only apply to the respective member. The membership cannot be sold on and is not transferrable to third parties. The discounts and benefits of the programme are personal and are also not transferable to third parties. These can only be used for the member's own stays in a B&B hotel. Deviating from this, the generated overnight vouchers can be passed on to third parties free of charge, but the re-sale of overnight vouchers to third parties is expressly prohibited. Each member is entitled to one membership only.

2.5 / The member can access their personal member account online via www.hotelbb.com. The overview of overnight stays in a B&B hotel and the points collected with the overnight stays are considered to be correct and complete, unless the member disputes it within four weeks after the last day of any stay. The overview is updated within 5 working days after the last day of a member's last stay in a B&B hotel, as part of the B & B-HOTELS-CLUB programme.

2.6 / While participating in the B&B HOTELS CLUB programme, the member must treat their access data and especially their password confidentially, in order to prevent misuse by third parties. Passing on the password is not permitted.

2.7 / Changes to a member’s email address, postal address or other particulars must be notified by the member in writing (e.g. by email or using the online contact form) or directly via their club programme profile on the website www.hotelbb.com.

2.8 / The subscription is valid for one year from the date of confirmation of membership by B&B Hotels (i.e. a subscription starting on June 15, 2020 is valid until June 14, 2021). One month before membership expires, the member will receive a request to renew it. If the membership is not renewed by the member within this one-month period, it lapses. In order not to lose the points collected, the member has thirty days after the subscription’s expiry date to generate overnight stay vouchers with a validity of 12 months with them. This can be done provided that the minimum number of points for conversion has been reached, as specified below. Alternatively the member can re-register. After the deadline has passed, the points accumulated up to that point will be completely forfeited.

2.9 / The member can contact customer service at any time using the email addresses and telephone numbers above to get help with the correct use of the B&B HOTELS CLUB programme and information about the points collected.

2.10 / All personal data concerning the member (e.g. address, name, etc.), and any other relevant changes to their particulars, can be entered or updated directly via the member’s personal account at www.hotelbb.com.

2.11 / Consent to receive newsletters and other information:

Under the contract, by registering with the B&B HOTELS Club programme, the member (the user) agrees, in return, to receive adverts (electronic messages relating to the processes and services offered by the programme). These can consist of newsletters, personalised information such as points balance, an overview of bookings and similar, special offers etc..

Under the contract, by joining the B&B HOTELS Club programme, the member agrees, in return, that B&B Hotels Austria GmbH can also use its personal data to send regular information about group-wide news, promotions and offers from B&B Hotels on the subject of hotels and travel, via email or other electronic media. This is in addition to the data collection, processing and use required for the implementation of the B&B HOTELS Club programme as part of the booking process.

Furthermore, under the contract, the member agrees, in return, that their personal data can be passed on between B&B Hotels companies.

The member can withdraw this consent at any time using the above contact details.
 

3/ Payment Terms

B&B Hotels accepts online payment and takes the following credit cards: Visa, Mastercard and American Express. Other means of payment are only permitted with the consent of B&B Hotels.
 

4/ Cancellation Policy

 If you joined the B&B HOTELS CLUB programme via www.hotelbb.com or via the B&B Hotels mobile app, you have the right to terminate this contract within 14 days and without stating a reason.

The deadline for contract termination is fourteen days from the day on which you registered for the B&B HOTELS CLUB programme. In order to exercise your right to terminate the contract, you must inform us,

B&B Hotels Austria GmbH, pA CCFA Am Heumarkt 10, 1030 Vienna
Tel.: +43 (0) 316 244 109 0
Fax.: +43 (0) 316 244 109 9
Email: graz-puntigam@hotelbb.com,

of your decision to terminate this contract by means of a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or email). You can use the attached contract termination template, but this is not mandatory.

To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication regarding your right of cancellation before the cancellation period expires.

Following cancellation

If you terminate this contract, we have to repay all payments we have received from you immediately and, at the latest, within fourteen days from the day on which we received notification of your termination of this contract. For this repayment, we will use the same payment method that you used in the original transaction, unless other arrangements have been expressly agreed upon with you. Under no circumstances will you be charged for this repayment.

Contract termination template

(If you wish to cancel your contract, please fill out this form and return to us.)

At:

B&B Hotels Austria GmbH
pA CCFA Am Heumarkt 10
A-1030 Vienna
Telefax: +43 (0) 316 244 109 0
Email: graz-puntigam@hotelbb.com

I/we (*) hereby terminate the contract entered into by me/us (*) regarding the joining and membership of the B&B Club programme.

Registered on (*)/ confirmation of membership received on (*)
Name of the customer(s)
Address of the customer(s)
Signature of the customer(s) (For paper versions only)
Date
(*) Delete where applicable.
 

5/ Changes to the programme; Changes to membership terms and conditions

5.1 / B&B Hotels can change, stop or install certain functions of the service due to technical developments or for practical, technical, legal, financial or security-related reasons. The member will be informed by email about any adjustments relevant to the use of the programme.

5.2 / These changes will take effect thirty days after notification is sent to members. In the event of a discrepancy in the new conditions, the member can withdraw from the contract by informing B&B Hotels within 10 days of receiving the notification. B&B Hotels can, at its discretion and giving six month’s notice, terminate the B&B HOTELS CLUB programme or replace it with a similar programme. In the event of termination of the programme, members will be given a period of at least 30 days after the end of the programme to use up any accrued points.

5.4 / B&B Hotels also reserves the right to change or supplement these terms and conditions of participation at any time, in whole or in part, insofar as this is necessary in the interest of simple and secure processing and in particular to prevent misuse. In the case of such changes, the interests of the members are taken into account appropriately. If changes significantly affect the rights and obligations of the member, the member will be informed in writing via the last known email address and before the changes take effect. Changes and any new terms and conditions of participation are deemed to have been approved if the member does not terminate the contract within one month of the date of notification (pursuant to section 5), or if the member uses their identification number to obtain a point credit after this period has elapsed. The member will be specifically informed of this in the notification.

5.5. Changes to the B&B Club Programme benefits:

It is expressly stipulated that the B&B Club programme benefits mentioned in Section 7.2 can also be changed or removed at any time, in whole or in part, in accordance with Section 4.
 

6 / Subscription termination terms and conditions

6.1 / During the term of membership, termination on the part of either party is only possible on important grounds.

6.2 Termination by the member

Notice of termination must be sent in writing via the above contact details. The period of notice is 1 month.

6.3 Termination by B&B HOTELS

B&B Hotels Austria GmbH is entitled to terminate the membership on important grounds, without notice and without compensation for the remaining period, up until the original end date of the contract.

6.4 / B&B Hotels has the right to terminate the contract, by way of exception without notice, in the following cases in particular:

 • Breach of these conditions of participation or of the general terms and conditions on the part of a member
 • Misuse or fraudulent use of the benefits of this programme
 • Inaccurate information given to B&B Hotels Austria GmbH
 • Any inappropriate or offensive behaviour (especially insulting or violent behaviour towards hotel employees or other guests). In such a case, B&B Hotels Austria GmbH reserves the right to take further action
 • Failure to comply with legal requirements
 • Damage to the further interests of B&B Hotels (in particular, breach of the current applicable house rules of a participating hotel, in the event of a member being barred from one or more B&B hotels)
 • Termination of the programme
 • Re-sale of vouchers

B&B Hotels reserves the right to conduct any type of review regarding the use of the B&B HOTELS CLUB programme and compliance with this agreement at any time.

6.5 Legal consequences of termination

Termination of membership leads to complete withdrawal from the B&B Club programme. In the event of termination of the contract due to a member's having breached these conditions of participation, all points collected by the member up to the time of termination will be lost. B&B Hotels Austria GmbH can refuse to renew excluded members’ participation in the B&B HOTELS Club programme for a period of up to 2 years.
 

7/ Features of the programme

7.1 Validity of the programme benefits

The following benefits are applicable to B&B hotels in participating countries. To take advantage of these benefits, members must provide their name, email address or identification number at the hotel reception desk. Online, customers must use their personal account.

Benefits are only valid for bookings made at the reception desk of a B&B hotel or via the B&B Hotels website or mobile app, as well as those made by telephone or email directly with the hotel. All bookings made via a re-seller, a tour operator or a third-party travel agent (for example expedia.com, booking.com, etc.) are not considered as made via direct booking channels and will therefore not be considered as valid for collecting points. An overnight stay for which payment is made at the check-in machine without prior booking with the member's identification number does not entitle the holder to collect points.

7.2/ The benefits of the programme

 • 10% discount on the room price and the breakfast price, valid at the time of booking, all year round, seven days a week. This discount cannot be combined with special prices, special offers and/or promotions or other discounts.
 • In the case of existing special rates, special offers and/or promotions or other discounts, a 5% discount on the promotion room rate and a 10% discount on the breakfast price apply, valid at the time of booking, all year round, seven days a week.
 • Special part on the website www.hotelbb.com, which you can access using your email address and password.
 • Points are credited for each stay which is booked directly. Points collected can be converted into vouchers for overnight stays or for breakfast.

7.3/ Amount of points credited

The member receives 100 points for each overnight stay booked personally on their own behalf. Points are not credited for overnight stays paid for with a voucher (in full or in part), or those that the member has booked for a third party.

Points collected are non-transferable and cannot be combined with other members' points.

A payment of the collected points in EURO is not possible.

7.4/ Validity of points

Points collected in the member account are valid for up to 30 days after membership expires. If the member does not renew their membership of the programme within 30 days, the remaining points are automatically lost. In the event of a timely extension of membership, the points collected so far will be automatically transferred.

7.5 / Conversion of points

As soon as the member has collected 300 (three hundred) points, they have the option of receiving a voucher for a free breakfast in any hotel in one of the participating countries.

As soon as the member has collected 500 (five hundred) points, they can receive a voucher for two free breakfasts in any hotel in one of the participating countries.

As soon as a member has received 1000 (one thousand) points, they can receive a voucher for an overnight stay (with or without breakfast) with a maximum value of €60 in any hotel in one of the participating countries.

Once they have reached the required minimum number of points, the member can convert their points into vouchers via their personal online account. The voucher is then available on the online account.

7.6 / Redemption of vouchers

The member can redeem the vouchers at their chosen B&B hotel when booking.

Accommodation vouchers (room reservations with or without breakfast) have a maximum value of €60. If the room price is above this amount, the voucher can still be used. The difference between the total price of the booking and the amount of the voucher must then be paid by the member.

The use of the voucher is dependent on the availability of hotel rooms at the chosen B&B hotel.

Vouchers can be passed on to third parties. Re-sale of vouchers is not permitted.

Vouchers are valid for 12 months. Members can use their vouchers online or in person at the hotel reception.

Once the voucher booking is confirmed (online or in person at the hotel reception desk via the electronic booking system) the voucher is considered as spent. It cannot be refunded or used again, even if the stay is cancelled.
 

8/ Liability

The member must use and handle their B&B-HOTELS-CLUB identification number and the associated password confidentially.

For prejudices sustained by the participant in connection with membership of the B&B Club programme, B&B Hotels Austria GmbH is only liable for intent and gross negligence. Any compensation is limited to the typically foreseeable amount of the prejudice. The aforementioned limitation of liability does not apply to loss of life, bodily injury or compromised health, or to claims in accordance with the Product Liability Act and insofar as the law prohibits such restrictions.
 

9/ Right of ownership and accountability

The information available within the B&B HOTELS CLUB programme remains the exclusive property of B&B Hotels and its sister companies within the B&B Hotels Group.

The member undertakes to use the information disclosed to them through the B&B HOTELS CLUB programme for private purposes only.

The member may not reproduce information and data found through the B&B-HOTELS-CLUB programme, and neither may they pass it on, even for free.
 

10/ Personal data protection

B&B Hotels Austria GmbH processes personal data passed on directly by members to data controllers within the meaning of the applicable data protection laws. Personal data is processed for the following purposes in particular:

 • To manage the programme and process membership applications
 • To receive electronic communications related to the operations and services offered by the programme (newsletters, points balance and similar). The user consents to these types of data processing separately.

The legal basis for the processing of the membership application and for the management of the programme is the performance of the rights and obligations arising from this contract (Art. 6 para. 1 b) of the GDPR).

Members’ personal data processed by B&B Hotels Austria GmbH can be passed on to hotels in participating countries, to the extent necessary, in order to avail the member of their member benefits.

Members’ personal data can also be processed by third-party subcontractors of B&B Hotels Austria GmbH, who manage the information technology systems and portals of B&B Hotels Austria GmbH. These contractors are subject to security and data protection obligations in accordance with the applicable data protection laws.

In addition, members’ personal data can also be used by B&B Hotels Austria GmbH and its partners for commercial purposes and market research, on the basis of this consent. The member can withdraw this consent at any time by contacting B&B Hotels Austria GmbH using the contact details below.

Members’ personal data shall be stored for the duration of their membership. After the termination of a contract, personal data shall be stored for as long as the data controller is legally obliged to store it (Art. 17 of the GDPR). This arises in the proper manner from legal proof and retention obligations originating in trade and tax laws. After the term or deadlines have expired, the data will be routinely blocked or deleted, in accordance with legal requirements.

The personal data processed will not be transferred outside the European Union or to countries other than those that are recognised to have taken adequate security measures.

The persons concerned can use the above contact details to request information on stored data pertaining to them. In addition, under certain conditions you can request that your data be corrected or erased. Furthermore, there is a right to restrict the processing of the data and a right to receive the data in a structured, commonly-used and machine-readable format. In addition, you have the right to withdraw your consent. You have the possibility to lodge a complaint with the data protection officer or a supervisory authority if you believe that the processing of personal data concerning you breaches the GDPR.

Members can also provide specific or general instructions regarding certain forms of data processing in order to arrange disclosure, erasure or forwarding of their personal information after their death. You can change or cancel these instructions at any time. The specific instructions can be left with B&B Hotels Austria GmbH.

Pursuant to Article 21 para. 1 of the GDPR, objections can be raised against data processing, for reasons that arise from the particular situation of the person concerned, via the above address. The person concerned has the right to object to the processing of their personal data for direct marketing purposes, without stating a reason. If the controller processes the data to protect legitimate interests, you can object to this processing for reasons that arise from the particular situation. The data controller will then no longer process this personal data, unless they can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which outweigh the interests, rights and freedoms concerned or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

To exercise their rights, members should contact B&B Hotels Austria GmbH in the following ways:

B&B Hotels Austria GmbH
For the attention of “The data protection officer”
c/o B&B HOTELS GmbH
Altkönigstraße 10,
65239 Hochheim am Main
Germany

For the rights of the person concerned to be asserted, B&B Hotels Austria GmbH reserves the right to request proof of the identity of the person concerned, in a suitable form.

Members also have the right, at any time, to lodge a complaint with the relevant data protection authority regarding the processing of their personal data.

Further information on data protection can be found within our data protection declaration and the other data protection notices of the participating hotels.
 

11/ Acceptance of the general terms and conditions and applicable law

In registering for the B&B HOTELS CLUB programme, the member unconditionally agrees to these conditions of participation and the general terms and conditions of the participating hotels, for all future bookings made as a member. The aforementioned conditions of participation supersede all previous agreements and are governed by Austrian law, excluding the conflict of law rules and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, without prejudice to any mandatory protective provisions that may apply in the consumer’s country of residence. The B&B Hotel where the legal instrument was drawn up is considered as the place of performance of the contract.

The European Commission provides a platform for out-of-court online dispute resolution (OS platform), which can be accessed at https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. B&B Hotels Austria GmbH is not willing and not obliged to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.