Menu opener
Close
Doplňte prosím pole destinace
Nejsou k dispozici žádná doporučení
Vyberte prosím období kratší než 21 dní
Vybrtat pozdější datum

Vyberte prosím období kratší než 21 dníVybrtat pozdější datum

Od
Do
Pro cestující s firemní smlouvou
  • Destinace
  • OdDo
  • 1 pokoj, 1 dospělý
  • 1 pokoj, 1 osoba

Zákonná opatření

Nyní se nacházíte na rezervačním serveru hotelového řetězce B&B.

Informace editora:

Tento web edituje společnost Casper BidCo, zjednodušená akciová společnost s kapitálem 8 079 934,49 euro, zapsaná pod číslem RCS Paris 850 790 908, s intrakomunitárním číslem DPH FR 96 850790908, se sídlem na adrese 142 rue de Rivoli, 75001 Paříž, Francie.

Vedoucí vydání: Christian CHARREIRE
Email: grp-digital@hotelbb.com

 

Informace o hostiteli:

Tento web hostí:
SALESFORCE.COM EMEA Limited, se sídlem na adrese: Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.  

 

Informace a svobody:

Pro více informací ohledně ochrany osobních údajů klientů společnosti se podívejte na naši Politiku důvěrnosti

 

Autorská práva / Copyright:

Prezentace a jednotlivé prvky, včetně názvu domény, značek, loga, označení, obrázků, ilustrací, fotografií, textů, grafů a dalších souborů, které se objevují na tomto webu, jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a patří různým společnostem Skupiny B&B, nebo podléhají povolení k používání.
Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, měnit, opětovně editovat, načítat, znehodnocovat, předávat nebo šířit jakýkoliv z daných prvků, a to jakýmkoliv způsobem, na jakémkoliv nosiči, částečně nebo plně, bez předchozího výslovného a písemného povolení.
V případě povolení pro částečnou nebo úplnou reprodukci se musí vždy na kopii objevit následující zmínka "©Copyright B&B Group (Casper BidCo & affiliés). Označení, popisy a nesmluvní fotografie.“
Jakékoliv jiné použití, jež nebylo výslovně povoleno, bude vnímáno jako porušení práv společnosti Skupiny B&B a může být považováno za padělek.

 

Fotografie

Pro více informací o fotografií použitých na našem webu se podívejte do rubriky Fotografie.

 

Odpovědnost

Všechny informace přístupné přes tento web jsou poskytovány jako takové. Casper BidCo neručí a nenese odpovědnost za používání těchto informací.
Casper BidCo si vyhrazuje právo kdykoliv tyto informace pozměnit, zejména aktualizací webových stránek.
Uživatel se zavazuje, že nebude předávat, publikovat nebo sdílet na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím informace, které by vedly k občanské či trestní odpovědnosti, a v této souvislosti se zavazuje nešířit nelegální informace, informace v rozporu s veřejným pořádkem, dobrými mravy nebo hanlivé informace.
Casper BidCo dělá vše pro to, aby uživatelům nabídla dostupné a ověřené informace a/nebo nástroje, nicméně nemůže nést odpovědnost za chyby, prodlevu v odpovědi, nedostupnost informací nebo přítomnost viru na svých webových stránkách.
Externí weby, které jsou s těmito stránkami propojeny přes hypertextový link, nepodléhají kontrole ze strany Casper BidCo, která se plně zříká jakékoliv odpovědnosti za obsah takových stránek. Odpovědnost za jejich užívání nese pouze uživatel.

 

Cookies a další způsoby sledování

Casper BidCo používá na svých stránkách cookies a další způsoby sledování. Pro více informací o těchto způsobech sledování a pro jejich nastavení se podívejte na naši politiku cookies.

 

Kontakt

Jakékoliv připomínky týkající se fungování našich webových stránek můžete odeslat na zvolenou adresu uvedenou v rubrice Kontakt.

 

Spory

Máte možnost postoupit spory týkající se našich webových stránek platformě pro řešení sporů Evropské unie.